Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентація педагогічного досвіду2

240 views

Published on

Березоволуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів, З досвіду Сторчак Н.М.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

презентація педагогічного досвіду2

 1. 1. Презентація педагогічного досвіду учителя української мови та літератури Березоволуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів Сторчак Н. М.
 2. 2. с. Березова Лука Гадяцького району Полтавської області Березоволуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 3. 3. Моє педагогічне кредо: Учитель повинен знати і відчувати, що на його совісті доля кожної дитини, що від його духовної культури та ідейного багатства залежить розум, здоров’я, щастя дитини, яку він виховує.
 4. 4. Проблема, над якою працюю:Проблема, над якою працюю: Поєднання різних форм роботи на уроціПоєднання різних форм роботи на уроці групової,групової, індивідуальної,індивідуальної, фронтальної.фронтальної.
 5. 5. Групова робота:Групова робота: активізує пізнавальну діяльність школярів,активізує пізнавальну діяльність школярів, налагоджує гуманні стосунки між ними,налагоджує гуманні стосунки між ними, формує самостійність, уміння доводити і обстоювати свою позицію, а також прислухатися до думки інших, формує самостійність, уміння доводити і обстоювати свою позицію, а також прислухатися до думки інших, виробляє культуру ведення діалогу, відповідає за результати своєї праці виробляє культуру ведення діалогу, відповідає за результати своєї праці
 6. 6. Фронтальна робота:Фронтальна робота: передбачає спільну діяльність класу для реалізації навчальних завдань, передбачає спільну діяльність класу для реалізації навчальних завдань, сприяє формуванню довірливих стосунків між педагогом та учнями, сприяє формуванню довірливих стосунків між педагогом та учнями, реалізовується в процесі проблемного чи пояснювально- ілюстративного викладення матеріалу реалізовується в процесі проблемного чи пояснювально- ілюстративного викладення матеріалу
 7. 7. Індивідуальна робота:Індивідуальна робота: передбачає постановку перед кожним учнем спеціально дібраного, відповідно до його підготовки, завдання для самостійного розв’язання передбачає постановку перед кожним учнем спеціально дібраного, відповідно до його підготовки, завдання для самостійного розв’язання організовується на всіх етапах уроку: під час засвоєння нових знань, їх закріплення, узагальнення і т.д. організовується на всіх етапах уроку: під час засвоєння нових знань, їх закріплення, узагальнення і т.д.
 8. 8. Поєднання різних форм роботи передбачає:Поєднання різних форм роботи передбачає: постійне звернення до суб’єктивного досвіду школярів, тобто досвіду їх життєдіяльності; постійне звернення до суб’єктивного досвіду школярів, тобто досвіду їх життєдіяльності; стимулювання активних дій учнів щодо засвоєння знань, доповнення, аналізу, рецензування відповідей однокласників; стимулювання активних дій учнів щодо засвоєння знань, доповнення, аналізу, рецензування відповідей однокласників; залучення їх до використання альтернативних шляхів пошуку інформації протягом виконання навчальних соціальних завдань; залучення їх до використання альтернативних шляхів пошуку інформації протягом виконання навчальних соціальних завдань; звернення до інтуїції кожного учня;звернення до інтуїції кожного учня; стимулювання учнів, які висловлюють оригінальні ідеї і гіпотези. стимулювання учнів, які висловлюють оригінальні ідеї і гіпотези.
 9. 9. Творча співпраця «вчитель – учень» забезпечує:Творча співпраця «вчитель – учень» забезпечує: виховання потреби у вивченні рідної мови;виховання потреби у вивченні рідної мови; формування духовного світу, цілісних світоглядів уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів шляхом через мову до культурних надбань рідного народу і людства; формування духовного світу, цілісних світоглядів уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів шляхом через мову до культурних надбань рідного народу і людства; вироблення умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань з дотриманням українського мовленнєвого етикету; вироблення умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань з дотриманням українського мовленнєвого етикету; засвоєння базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок; засвоєння базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок; ознайомлення з мовною системою як основою для формування нових, мовленнєвих умінь і навичок. ознайомлення з мовною системою як основою для формування нових, мовленнєвих умінь і навичок.
 10. 10. Основні вимоги до уроку • відхід від форм і методів навчання, які гальмують розвиток дитини; • забезпечення вільного вибору видів і методів самостійної інтелектуально-творчої діяльності; • заохочення будь-яких навчальних та творчих успіхів; • активне запровадження гуманістичних моделей і технологій спілкування, навчання, виховання; • спонукання до самооцінки та взаємооцінки учнівської діяльності
 11. 11. Методи навчання на уроках української мови • Методи колективно-групового навчання:  мікрофон;  продовжте думку, речення;  мозковий штурм. • Методи кооперативного навчання:  робота в парах.  робота в групах. • Методи ситуативного моделювання:  «жива» ситуація;  рольова гра.
 12. 12. Види робіт по підготовці до ЗНО • Повторення теоретичного матеріалу згідно програми. • Виконання тестових завдань у паперовому варіанті. • Підбір учнями власних тестових завдань на задані теми. • Пробне тестування. • Тренувальне онлайн-тестування.
 13. 13. Підготовка до написання власного висловлювання • Алгоритм написання. • Обговорення прикладів із художньої. літератури, історії, власного життя. • Взаємне обговорення творчих робіт. • Виставлення оцінок з подальшим коментарем. • Індивідуальна робота, в парах, у групах. • Фрагментарне написання творчого висловлювання.
 14. 14. Фрагмент уроку – роздуму в 11 класі « Всьому початок є любов»
 15. 15. Фрагменти уроків в 5 класі за темою « Другорядні члени речення» ( на місцевому матеріалі)
 16. 16. Використання методу проектів на уроках літератури
 17. 17. Творча самореалізація • участь у роботі педагогічної ради; • керівництво творчою групою «Вивчення культури, духовності та традицій рідного краю та впровадження досліджень в навчальний і виховний процес»; • співпраця з членами шкільного та районного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу; • розробка методичних матеріалів до уроків української мови та літератури на основі пошукової роботи
 18. 18. Мої досягнення Олімпіади з української мови і літератури 2011 рік – 7 кл. – 1 місце;2011 рік – 7 кл. – 1 місце; 2013 рік – 7 клас – 3 місце;2013 рік – 7 клас – 3 місце; 2014 рік – 8 клас – 2 місце, 10 клас – 3 місце;2014 рік – 8 клас – 2 місце, 10 клас – 3 місце; 2015 рік – 9 клас – 2 місце, 11 клас – 3 місце;2015 рік – 9 клас – 2 місце, 11 клас – 3 місце; 2016 рік – 10 клас – 1 місце.2016 рік – 10 клас – 1 місце.
 19. 19. Конкурси • 2011 р. – Всеукраїнська гра «Соняшник» – 6 призових місць; • 2012 р. – Всеукраїнська гра «Соняшник» – 6 клас – 2 учні – 1 місце; 8 клас – 3 учні – 1 місце; 9 клас – 2 учні – 1 місце; • 2013 р. – районний конкурс Петра Яцика –7 клас – 3 місце; • 2014 р. – районний конкурс Петра Яцика – 8 клас – 2 місце; 10 клас – 3 місце; • 2015 р. – районний конкурс Петра Яцика – 9 клас – 1 місце; 11 клас – 2 місце.
 20. 20. Позакласні заходи •2011 рік – проведено загальносільське свято, присвячене Т.Г. Шевченку «Свіча запалена від серця». •2013 рік – тиждень української мови та літератури: –лінгвістичний КВК «Культура спілкування як засіб духовного розвитку особистості»; –перегляд презентацій: «Жінки в творчості Т. Г. Шевченка», «Світова слава Т. Г. Шевченка»; –виставка газет, вишивок, портретів Т. Г. Шевченка; –конкурс поезій, присвячених Т. Г. Шевченку. •2016 рік - тиждень української мови та літератури - літературно-музична композиція «Мово українська, гордосте моя»; -змагання знавців української мови; -конкурс «Наша мова солов ївна»; -конкурс «Загадки-жарти».
 21. 21. Я щоранку заходжу в клас На дитячих обличчях - усміх. Що я варта діти, без вас? Ви - натхнення моє, мій успіх. За плечима - минулі роки, Але й досвід прийшов з літами. Що я варта без вас, малюки? Я безмежно люблю вас, я з вами. Щоб любові вогонь не згас, Щоб віддать дітям серце і душу, Я щоранку заходжу в клас, Я - учитель, я вчити мушу!

×