Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

рмо кл.кер. 15.09.2016

114 views

Published on

Презентація Божко Л.Ф.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

рмо кл.кер. 15.09.2016

 1. 1. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 2016- 2017 Н.Р. ГАДЯЦЬКИЙ РЦППСР 3-13-84 ВЕРЕСЕНЬ 2016
 2. 2. МЕТА РОБОТИ ШКОЛИ: Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. Проект Закону України «Про освіту» №3491-д від 04.04.2016
 3. 3. ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ: • Особистість Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення • Патріот Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення • Інноватор Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя • ВИПУСКНИКИ НОВОЇ ШКОЛИ - ОСВІЧЕНІ УКРАЇНЦІ, ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНІ, ВІДПОВІДАЛЬНІ ГРОМАДЯНИ І ПАТРІОТИ, ЗДАТНІ ДО ІННОВАЦІЙ, ХТО ПОВЕДЕ УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ ВПЕРЕД
 4. 4. ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ГАДЯЦЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР: «Підвищення якості й ефективності освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій» Пріоритети: • створення умов для використання інноваційних педагогічних технологій з метою формування активності, всебічного розвитку учнів у процесі взаємодії педагога з вихованцями; • формування позитивного іміджу сучасного навчального
 5. 5. ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА: •Підвищення психологічної компетентності педагогічних працівників різних категорій, керівників закладів і установ освіти району. •Підвищення якості роботи працівників психологічної служби. •Впровадження здоров»язбережувальних технологій в освітній простір району.
 6. 6. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ: • Консультативно-профілактична допомога усім учасникам навчально- виховного процесу. Психологічна просвіта учнів, батьків, педагогів. Підвищення психологічної компетентності педагогічних працівників різних категорій , керівників закладів і установ освіти району. • Впровадження здоров»язбережувальних технологій в освітній простір району: - Робота тренінг-груп програми «Сприяння просвітницькій роботі "рівний - рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя» . - Впровадження в практику роботи шкіл курсу «Дорослішай на здоров»я». - Організація роботи Шкільних Служб Порозуміння (Мартинівська, Веприцька, Сергіївська ЗОШ І-ІІІ ст.). - Організація роботи гуртків психологічного спрямування.
 7. 7. • Формування емоційного благополуччя в учасників навчально- виховного процесу. Надання соціально-психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу в період складної соціально-політичної ситуації в країні. Допомога фахівців психологічної служби учасникам навчально-виховного процессу, які знаходяться в кризових станах. • Реалізація проектів заходів для учнівської молоді: районний конкурс учнівських творів (8-10 кл.) «Мій життєвий вибір»; огляд буклетів антиСНІДівської тематики. • Впровадження в практику роботи соціально-психологічних досліджень аналітичного характеру. • Методичний супровід професійної діяльності фахівців психологічної служби району. Підвищення якості роботи працівників психологічної служби через залучення до участі в інформаційно-методичних заходах. Формування психологічного саморозвитку працівників психологічної служби через навчальні тренінги. Організація
 8. 8. • Реалізація психологічних аспектів наступності в роботі дошкільного закладу і школи. • Психологічний супровід інклюзивного навчання. • Організація співпраці із зацікавленими організаціями району (згідно заключених договорів та без договорів); волонтерська діяльність працівників. • Розвиток мережі психологічної служби системи освіти району.
 9. 9. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ ПРАКТИЧНИМИ ПСИХОЛОГАМИ ТА СОЦІАЛЬНИМИ ПЕДАГОГАМИ НА ПОЧАТОК 2016-2017 Н.Р.: Посада Потреба (ставки) Наявність (ставки) Дефіцит (ставки) % забезпечення ПП 10,0 7,0 3,0 70% СП 9,0 5,5 3,5 61% Всього 19,0 12,5 6,5 66%
 10. 10. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ ПРАКТИЧНИМИ ПСИХОЛОГАМИ ТА СОЦІАЛЬНИМИ ПЕДАГОГАМИ НА ПОЧАТОК 2016-2017 Н.Р.: Посада Потреба (ставки) Наявність (ставки) Дефіцит (ставки) % забезпечен ня ПП 17 1,5 15,5 9% СП 17 0,5 16,5 3% Всього 34 2,0 32,0 6%
 11. 11. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ ВІДОБРАЖЕНІ В ПЛАНАХ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА: •Контроль за емоційним благополуччям учнів. •Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі: антиалкогольна, антинаркотична, антицигаркова пропаганда, протидія ВІЛ/СНІДу, безладним статевим стосункам тощо. •Формування в учнів здорового способу життя. •Заходи щодо успішної соціалізації дітей.
 12. 12. АЛГОРИТМ ДІЯЛЬНОСТІ: Основні заходи Термін виконання З дитиною нічого негативного не повинно відбутись в навчальному закладі: прийшов здоровий у школу, здоровий повернувся додому. Протягом навчального року Постійний моніторинг емоційного благополуччя учнів Протягом навчального року Моніторинг дітей т.зв. «груп ризику» Вересень 2016 – до 20.09.2016 Передбачити заходи: профілактика негативних явищ в учнівському середовищі, протидія торгівлі людьми, гендерна рівність, протидія ВІЛ/СНІДу. І-й семестр 2016-2017 н.р.
 13. 13. Основні заходи Термін виконання Питання профілактики суїцидальних тенденцій в учнівському середовищі Протягом навчального року Питання медіакультури та медіаграмотності в середовищі учнів Протягом навчального року Заходи по недопущенню насильства над дітьми в ЗНЗ: чергування педагогів на перервах, інформаційно-просвітницькі заходи, робота з батьками – профілактична робота. Протягом навчального року Питання соціалізації дітей в самостійному житті, вибір професії, підготовка до ЗНО тощо 2-й семестр Заходи по недопущенню насильства над дітьми в сім»ї: інформаційно- просвітницькі заходи, робота з батьками – профілактична робота. Протягом навчального року
 14. 14. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОБОТИ ПЕДКОЛЕКТИВУ: •Емоційне благополуччя працівника. •Ріст методичної грамотності педагогічного працівника (вчителя, класного керівника). •Створення позитивного мікроклімату в трудовому колективі школи. •Робота над створенням позитивного іміджу ЗОШ.
 15. 15. ТУРБОТА ПРО ВЛАСНИЙ ЕМОЦІЙНИЙ СТАН – ЕФЕКТИВНЕ ВИКОНАННЯ ПОСАДОВИХ ОБОВ”ЯЗКІВ: • Аналіз особистого емоційного стану. • Релаксація – метод за допомогою якого можна частково чи повністю позбутись напруги. • Аутогенне тренування – метод самонавіювання. • Протистресові дії:спілкування з приємними людьми; захоплення (хоббі); екскурсії; зміна виду діяльності тощо.
 16. 16. МЕТОДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ: • ФІЗІОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ: тривалий і якісний сон, збалансоване калорійне харчування, заняття спортом, оздоровча терапія. • ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА РЕГУЛЯЦІЯ: гумор, музичні концерти, спілкування з приємними людьми, природою, аутотренінги тощо. • ЦІННІСНО-СМИСЛОВИЙ РІВЕНЬ: контроль за своїми думками, емоціями – акцент на позитивному сприйнятті оточення тощо.
 17. 17. ЄДИНЕ МИСТЕЦТВО БУТИ ЩАСЛИВИМ – УСВІДОМЛЮВАТИ, ЩО ЩАСТЯ У ТВОЇХ РУКАХ ЖАН-ЖАК РУССО•
 18. 18. ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ: • Сайт відділу освіти Гадяцької РДА. • Сайт Гадяцького НМЦ. • Сайт психологічної служби району. • Сторінка «Відділ освіти Гадяцької райдержадміністрації» в соцмережах. • Ел.пошта. • Вербальний зв»язок.
 19. 19. ВДАЛОГО 2016-2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ!

×