Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р.

415 views

Published on

Підсумки роботи психологічної служби Гадяцького району у 2016-2017 н.р. Авт. Божко Л.Ф.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р.

  1. 1. Додаток до наказу НМЦ 26.12.2016№ 65 Аналіз роботи психологічної служби установ освіти Гадяцького району за І семестр 2016-2017 навчального року На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013 р. № 1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року», листа Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України від 02.09.2013 № 88, наказу Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 10.10.2013 № 368 «Про затвердження Плану заходів щодо розвитку психологічної служби системи освіти Полтавської області на період до 2017 року», з метою належного виконання статей 21 та 22 Закону України “Про освіту” та Указу Президента України від 25 червня 2013 року № 344 “Про Національну стратегію розвитку освіти”, наказу відділу освіти від 04.11.2013 № 343 «Про затвердження Плану заходів щодо розвитку психологічної служби системи освіти Гадяцького району на період до 2017 року» прийнято наказ науково-методичного центру від 19.08.2016 № 41 «Про організацію роботи районного центру практичної психології і соціальної роботи в 2016-2017 н. р.». Центром практичної психології і соціальної роботи здійснюється моніторинг виконання заходів передбачених у наказі науково- методичного центру від 19.08.2016 № 41 «Про організацію роботи районного центру практичної психології і соціальної роботи в 2016-2017 н. р.». У зв»язку з реорганізацією Гадяцького науково-методичного центру відбулись зміни у складі центру практичної психології і соціальної роботи - скорочено 1 ставку соціального педагога та 0,5 ставки практичного психолога. Аналіз забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району практичними психологами та соціальними педагогами на початок 2016-2017 н.р. в таблиці 1: Таблиця 1 Посада Потреба (ставки) Наявність (ставки) Дефіцит (ставки) % забезпечення ПП 10,0 7,0 3,0 70% СП 9,0 5,5 3,5 61% Всього 19,0 12,5 6,5 66% Аналіз забезпечення дошкільних навчальних закладів району практичними психологами та соціальними педагогами на початок 2016-2017 н.р. в таблиці 2: Таблиця 2 Посада Потреба (ставки) Наявність (ставки) Дефіцит (ставки) % забезпечення ПП 17 1,5 15,5 9% СП 17 0,5 16,5 3% Всього 34 2,0 32,0 6%
  2. 2. На початок навчального 2016-2017 навчального року в ЗНЗ району 3 вакансії практичного психолога (по 0,25 ставки), 2 посади соціального педагога (по 0,25 ставки) та 0,75 ставки (вільні на період відсутності основного працівника). Більшість вакансій закрита фахівцями за сумісництвом. З травня 2016 року 0,5 ставки практичного психолога введено в ДНЗ «Барвінок» Веприцької сільської ради. В 2016-2017 н.р. зберігається наступна модель здійснення психологічного супроводу в загальноосвітніх навчальних закладах району - зображена на схемі 1. Схема 1 Психологічний супровід навчально-виховного процесу здійснюється фахівцями служби за трьома моделями: - посади практичних психологів, соціальних педагогів введені в штати НЗ (практичні психологи: 13 ЗНЗ І-ІІІ ст.; 3 ДНЗ; соціальні педагоги: 13 ЗНЗ І- ІІІ ст.; 1 ДНЗ); - за рахунок розширення зони обслуговування фахівців (практичні психологи, соц. педагоги ЗОШ І-ІІІ ст.– на 4 ЗОШ І-ІІ ст.); - практичні психологи РЦППСР здійснюють супровід навчально-виховного процесу в 4 малочисельних та малокомплектних ЗНЗ І-ІІ ступенів. У 2016-2017 н.р. організовано роботу мобільної консультативної групи РЦППСР з проведення профілактичних заходів в малочисельних ЗНЗ району та надання консультативної допомоги педагогічним працівникам навчальних закладів району. Станом на 01.12.2016 року психологічний супровід навчально-виховного процесу в навчальних закладах району здійснює 14 практичних психологів; 11 соціальних педагогів, 64% з яких суміщають посаду практичного психолога та соціального педагога. Здійснення психологічного супроводу навчально-виховного процесу в 2016-2017 н.р. відображено в таблиці 3. РЦППСР Фахівці психологічної служби в навчальних закладах Розширення зони обслуговування фахівця психологічної служби Фахівці психологічної служби РЦППСР здійснюють супровід в ЗНЗ І, І-ІІ ст.
  3. 3. Таблиця 3 Кваліфікаційний рівень фахівців психологічної служби на початок навчального 2016-2017 н.р. відображено в таблиці 4. Таблиця 4 Рівень кваліфікації ПП СП Вища категорія 2 - І категорія 4 2 ІІ категорія 5 5 Спеціаліст 3 4 Всього 14 11 В районі працює один лауреат Всеукраїнської акції „Громадське визнання в галузі психології”, 1 фахівець має звання «практичний психолог-методист», 93% фахівців мають відповідну вищу освіту або навчаються. Осередком організаційної, науково-методичної роботи в районі є центр практичної психології та соціальної роботи ( далі РЦППСР). Вся робота соціально-психологічної служби району організовується у відповідності із Законом України " Про освіту", Положенням про психологічну службу системи освіти України, відповідними документами МОНУкраїни, УНМЦППСР, ДОН ОДА, ОІППО, ОЦППСР і ін. Мета (місія) діяльності психологічної служби - психологічне забезпечення та підвищення ефективності роботи навчальних закладів району. Захист психічного здоров»я і соціального благополуччя учасників навчально-виховного процесу. Проблема, над якою працює психологічна служба району - підвищення психологічної компетентності педагогічних працівників різних категорій, керівників закладів і установ освіти району. Підвищення якості роботи працівників психологічної служби. Впровадження здоров»язбережувальних технологій в освітній простір району. Основні напрямки, над реалізацією яких працює психологічна служба району в 2016-2017 н.р.: 1. Консультативно-профілактична допомога усім учасникам навчально- виховного процесу. Психологічна просвіта учнів, батьків, педагогів. Підвищення психологічної компетентності педагогічних працівників різних категорій , керівників закладів і установ освіти району. Навчальні заклади К-сть Практичні психологи Соціальні педагоги НЗ де здійсн. псих. супровід НЗ % НЗ % НЗ % ЗНЗ І-ІІІ ст. 13 13 100% 11 85% 13 100% ЗНЗ І-ІІ ст. 13 7 54% - 0% 7 54% ЗНЗ І ст. 2 - 0% - 0% - 0% ДНЗ 33 3 9% 1 3% 4 12%
  4. 4. 2. Впровадження здоров»язбережувальних технологій в освітній простір району: - Робота тренінг-груп програми «Сприяння просвітницькій роботі "рівний - рівному" щодо здорового способу життя серед молоді України» . - Впровадження в практику роботи шкіл курсу «Дорослішай на здоров»я». - Організація роботи шкільних служб порозумінь (Мартинівська, Веприцька ЗОШ І-ІІІ ст.). - Організація роботи гуртків психологічного спрямування. - Заходи з профілактики негативних суспільних явищ в учнівському середовищі. - Заходи з формування в учнів здорового способу життя. 3. Формування емоційного благополуччя в учасників навчально- виховного процесу. Надання соціально-психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу в період складної соціально-політичної ситуації в країні. Допомога фахівців психологічної служби учасникам навчально-виховного процесу, які знаходяться в кризових станах. 4. Реалізація проектів для учнівської молоді: районний конкурс учнівських творів (8-10 кл.) «Мій життєвий вибір»; огляд буклетів антиСНІДівської тематики. 5. Впровадження в практику роботи соціально-психологічних досліджень аналітичного характеру. 6. Методичний супровід професійної діяльності фахівців психологічної служби району. Підвищення якості роботи працівників психологічної служби через залучення до участі в інформаційно-методичних заходах. Формування психологічного саморозвитку працівників психологічної служби через навчальні тренінги. Організація співпраці з учителями молодших класів. 7. Реалізація психологічних аспектів програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Українське дошкілля». Наступність в роботі дошкільного закладу і школи. 8. Психологічний супровід інклюзивного навчання. 9. Організація співпраці із зацікавленими організаціями району (згідно заключених договорів та без договорів); волонтерська діяльність працівників. 10.Розвиток мережі психологічної служби системи освіти району. Реалізація основних напрямків роботи психологічної служби відображається в планах роботи практичних психологів, соціальних педагогів, районного центру практичної психології і соціальної роботи, нормативно-правових документах місцевого значення. Під контролем та увагою працівників психологічної служби перебувають діти з т.зв."груп ризику" : сироти, неповних та неблагополучних сімей, з девіантною та делінквентною поведінкою, діти трудових мігрантів тощо. У вересні-жовтні 2016 року психологічною службою району проведено дослідження з обліку учнів навчальних закладів, які відносяться до так званої "групи ризику". Дана робота проведена з метою моніторингу учнів та дітей т.зв. «груп ризику», які відвідують навчальні заклади району для забезпечення
  5. 5. індивідуального підходу до кожної дитини; проведення комплексних превентивних, профілактичних та корекційних заходів; визначення шляхів надання допомоги і підтримки дітям, сім»ям. До визначення поняття "діти групи ризику" включені діти з асоціальною поведінкою; діти, які гіпотетично можуть стати проблемними, виходячи з умов порушення сімейних стосунків; діти без позитивного прикладу соціалізації; діти, які знаходяться в кризовій ситуації; діти з вадами особистісного розвитку; які постраждали від соціально-політичної ситуації в державі тощо. Виокремлено 18 категорій дітей. За наслідками роботи проаналізовано 1936 учнів 1-11 кл. району, що становить 92% від їх загальної кількості та 218 дітей у дошкільних навчальних закладах – 24%. Моніторинг учнів т.зв. «груп ризику» за 2015–2016, 2016-2017 н.р. висвітлено в таблиці 5. Таблиця 5. Дані свідчать, що кількість дітей, які належать до т.зв. «груп ризику» в загальноосвітніх навчальних закладах району, зросла: від 44% у 2015-2016 н.р. до 48% - у 2016 – 2017 н.р. Моніторинг дітей т.зв. «груп ризику», які відвідують ДНЗ за два навчальні роки висвітлено в таблиці 6. Таблиця 6 Дані свідчать, що більше третини дітей , які відвідують ДНЗ, гіпотетично стабільно належать до т.зв. «груп ризику», мають або ж можуть мати проблеми в особистісному розвитку. Дані дослідження актуалізовані наказом по відділу освіти від 11.10.2016 №187 «Про моніторинг дітей та учнів т.зв. «груп ризику», який доведено до відома керівників НЗ району, зобов»язано школи здійснювати моніторинг даної категорії дітей протягом навчального року. Навчальний рік ЗНЗ Кількість проаналізовани х учнів (чол.) Кількість учнів т.зв. «груп ризику» (чол.) % 2015-2016 2158 943 44% 2016-2017 1936 932 48% Навчальний рік ДНЗ Кількість проаналізовани х дітей (чол.) Кількість дітей т.зв. «груп ризику» (чол.) % 2015-2016 146 67 46% 2016-2017 218 84 39%
  6. 6. В І семестрі 2016-2017 н.р. увага приділялась психологічним аспектам роботи освітніх установ району в умовах соціально-політичної, економічної кризи в суспільстві; питанням емоційного благополуччя дітей, формуванню у них уміння виходити із складних життєвих ситуацій, протидія торгівлі людьми, питання гендерної рівності і ін. Дану проблему актуалізовано та окреслено шляхи роботи школи у виступі директора РЦЦППСР перед керівними кадрами, іншими категоріями педагогічних працівників (класні керівники ЗНЗ, вихователі ДНЗ, голови профкомів) у серпні-вересні, грудні 2016 року. У 2016-2017 н.р. в навчальних закладах району працює 23 гуртки психологічного спрямування до роботи в яких залучено 234 учні 2-10 класів; 15 тренінг-груп Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» щодо здорового способу життя серед молоді України» - 169 учнів 5-9 класів. РЦППСР здійснено супровід проведення двох Всеукраїнських акцій в установах освіти району: - «16 днів проти насильства»; - Місячник до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Інформаційні матеріали щодо проведення даних акцій в НЗ району представлені в ДОН ОДА. Організовано (нормативно, організаційно) та проведено два районні конкурси направлені на формування в учнів здорового способу життя: • Щорічний конкурс учнівських творів «Мій життєвий вибір» та • Щорічний огляд буклетів антиСНІДівської тематики. Переможці даних заходів нагороджені грамотами відділу освіти та Гадяцького НМЦ. Сучасна система освіти вимагає психологізації навчально-виховного процесу, опори на надійну діагностичну основу, впровадження моніторингового супроводу управління школою. Тому в практиці методичної роботи РЦППСР участь фахівців психологічної служби в методичних заходах для різних категорій педагогічних працівників: керівників навчальних закладів та завідуючих ДНЗ, заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів-предметників, молодших класів, вихователів ДНЗ тощо. Так протягом І семестру 2016-2017 н.р. директор РЦППСР Божко Л.Ф. здійснила близько 10 виступів перед педагогічними працівниками установ освіти району різноманітної тематики. Окрім того фахівці психологічної служби НЗ району беруть активну участь в інформаційно-просвітницьких, методичних заходах на рівні навчальних закладів та району. Значна увага приділялась питанням підвищення методичної, професійної грамотності фахівців психологічної служби. Тому форми навчально-методичної роботи вирізняються сучасністю, практичністю та інформативністю, різноманітністю та актуальністю. В І семестрі 2016-2017 навчального року проведені наступні методичні заходи для фахівців служби: - у серпні 2016 року – інструктивно-методична нарада для фахівців психологічної служби щодо підсумків роботи за минулий навчальний рік та завдання діяльності на 2016-2017 н.р. - у вересні 2016 року - 5 денний тренінг за програмою «Дорослішай, на здоров»я».
  7. 7. - у жовтні – групова тематична консультація у формі підкріплюючого інтерактивного заняття для тренерів програми «Рівний-Рівному» та педагогів-медіаторів Шкільних Служб Порозуміння. - у листопаді – тренінг «Використання загадок для розвитку різних типів мислення у дітей молодшого шкільного віку». Окрім того РЦППСР проведено ряд групових тематичних консультацій для працівників психологічної служби навчальних закладів району з питань організації та проведення районних досліджень; здійснення психологічного супроводу інклюзивного навчання; форм і методів роботи по формуванню емоційного благополуччя учасників навчально-виховного процесу тощо. Індивідуальні консультації надавались працівниками служби на запит учасників навчально-виховного процесу, громадян міста та району, за наслідками діагностування. З 1 вересня 2016-2017 н.р. проведено три районні соціально-психологічні дослідження за результатами яких видано накази по Гадяцькому науково- методичному центру, дані враховані в організації роботи на рівні навчальних закладів та району: - про моніторинг дітей т.зв. «груп ризику»; - про дослідження рівня готовності та адаптацію учнів 1 кл. до школи ; - про дослідження адаптації учнів 5 кл. до нових навчальних умов. Підготовлено ряд питань для розгляду на раді науково-методичного центру, апаратній нараді у начальника відділу освіти, на колегії відділу освіти (грудень 2016); проекти за якими прийнято 15 наказів по відділу освіти, 7 - по Гадяцькому науково-методичному центру щодо психологічного супроводу навчально-виховного процесу в освітніх закладах району; 25 листів по відділу освіти та НМЦ; 24 – інформацій тощо. В рамках атестації навчальних закладів, проведення методичних днів у ЗНЗ та ДНЗ району в І семестрі вивчались питання щодо мікроклімату в учнівських та педагогічних колективах навчальних закладів району, готовності учнів випускних класів до соціальної адаптації, соціальний розвиток дошкільнят - згідно плану роботи відділу освіти та Гадяцького НМЦ. Підготовлено та направлено в навчальні заклади методичні матеріали, які стосуються психологічних аспектів організації навчально-виховного процесу. Для прикладу: - лист Гадяцького НМЦ від 07.11.2016 №01-05/221 щодо профілактики суїцидальних тенденцій в учнівському середовищі. - Лист Гадяцького НМЦ від 23.11.2016 №01-16/1891 щодо проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» і ін. Проведено заходи по організації атестації фахівців психологічної служби в 2016-2017 н.р.: - зібрана належна документальна база на практичних психологів, соціальних педагогів, які атестуються (вересень 2016); - в лютому 2017 року заплановано проведення творчого звіту фахівців, які атестуються. Протягом І семестру 2016-2017 н.р. велась робота з оформлення документальної бази щодо діяльності РЦППСР, психологічної служби району; підготовка та надання інформаційного матеріалу в ДОН ОДА, ОІППО, ОЦППСР,
  8. 8. РДА, відділ освіти, НМЦ тощо. Готувались і подавались матеріали для оформлення відповідних сторінок на сайтах ВО, НМЦ, соцмережах в Інтернеті, регулярно поновлюються матеріали на сайті психологічної служби району, близько 20 матеріалів висвітлено в ЗМІ: газеті «Гадяцький вісник» та на ТРК «Регіон». В рамках роботи РЦППСР з обдарованими учнями: • повністю виконано наказ департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 15.07.2016 № 297 «Про навчально-тренувальні збори з питань підготовки учасників Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на базі Полтавської обласної спеціалізованої школи- інтернату ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка протягом І семестру 2016-2017 н.р.» - 11 старшокласників навчальних закладів району пройшли підготовку з навчальних предметів на базі Полтавської обласної спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка протягом І семестру 2016-2017 н.р. • Проведено значну організаційно-методичну роботу щодо діяльності Гадяцького районного наукового товариства учнів Малої академії наук України. У грудні (2.12 та 13.12) 2016 року організовано проведений І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Гадяцького районного наукового товариства Малої академії наук України, в якому взяли участь 34 учнівські роботи з 13 навчальних закладів району. • 10 учнівських робіт-переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Гадяцького районного наукового товариства Малої академії наук України представлені до участі в ІІ етапі. • Створено інформаційно-методичний блог Гадяцького районного відділення МАН України. Директор РЦППСР Л.Ф.Божко

×