1.พระอัญญาโกณฑัญญะเกิดที่ หมู่บ้านใด2.โกณฑัญญะ ทำานายเจ้าชาย สิทธัตถะว่าอย่างไร3.โกณฑัญญะออกผนวช รวมกับ เพื่อน 4 คนรวมเรีย...
4.ธรรมทีพระพุทธเจ้าแสดงและ      ่ ทำาให้อัญญาโกณฑัญญะ เห็นธรรม มีชื่อว่าอะไร5.หลานชายที่อญญาโกณฑัญญะ        ั...
1.พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ก่อน บวชมีความ สัมพันธ์กบ          ั พระพุทธเจ้าอย่างไร2.โคตมี หมายถึงอะไร3.เถรี คืออะไร...
5.พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ อย่างไร ถ้าพระนางปชาบดีโคตมี เถรีประสงค์จะบวช6.พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระ ภิกษุณีวามีรัตตัญญูภา...
1.พระเขมาเถรี ทรงอภิเษกสมรส กับใคร2.พระเจ้าพิมพิสารมีประสงค์จะให้ พระนางเขมาเถรีไปเฝ้า พระพุทธเจ้าและฟังธรรม โดย ออกอุบายใ...
4. พระเขมาเถรี ได้รับการ ยกย่องจากพระพุทธเจ้าในด้าน ใด และได้รับการแต่งตั้งจาก พระพุทธเจ้าให้เป็นพระอัคร สาวิกาเบื้องใด5.ค...
1.พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรง พระราชทานความอุปถัมภ์บำารุง พระพุทธศาสนาในเรื่องอะไรบ้าง2.ภิกขุนูปัสสัย คืออะไร3.พระเจ้าปเสนทิโกศล...
1.หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย เป็น  พระราชธิดาของใคร2.งานพระราชนิพนธ์ชิ้นแรกที่ทำาให้  พระนามของพระองค์แพร่หลาย คือ หนังสือ...
4.คุณธรรมทีเป็นแบบอย่างของ      ่ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย มี อะไรบ้าง
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศัก
1. ศาสตราจารย์สญญา เป็น          ั บุตรของใคร2. ศาสตราจารย์สญญา เป็นหนึ่ง           ั ในสามทีเริ่มก่อตั...
4. ศาสตราจารย์สญญา ถูก         ั เรียกว่า “ หลวงตา”เพราะเหตุใด5.คุณธรรมทีเป็นแบบอย่างของ       ่ ศาสตราจารย์...
พุทธสาวก และพุทธสาวิกา
พุทธสาวก และพุทธสาวิกา
พุทธสาวก และพุทธสาวิกา
พุทธสาวก และพุทธสาวิกา
พุทธสาวก และพุทธสาวิกา
พุทธสาวก และพุทธสาวิกา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พุทธสาวก และพุทธสาวิกา

6,781 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,781
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
404
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พุทธสาวก และพุทธสาวิกา

 1. 1. 1.พระอัญญาโกณฑัญญะเกิดที่ หมู่บ้านใด2.โกณฑัญญะ ทำานายเจ้าชาย สิทธัตถะว่าอย่างไร3.โกณฑัญญะออกผนวช รวมกับ เพื่อน 4 คนรวมเรียกว่า อะไร
 2. 2. 4.ธรรมทีพระพุทธเจ้าแสดงและ ่ ทำาให้อัญญาโกณฑัญญะ เห็นธรรม มีชื่อว่าอะไร5.หลานชายที่อญญาโกณฑัญญะ ั ชักชวนให้มาบวช ชื่อว่าอะไร6.คุณธรรมทีเป็นแบบอย่างขอ ่ งอัญญาโกณฑัญญะ มีอะไรบ้าง
 3. 3. 1.พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ก่อน บวชมีความ สัมพันธ์กบ ั พระพุทธเจ้าอย่างไร2.โคตมี หมายถึงอะไร3.เถรี คืออะไร4.พระมหาปชาบดีโคตรมีเถรี ทรง อ้อนวอนในการขอบวชถึง 3 ครั้ง
 4. 4. 5.พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ อย่างไร ถ้าพระนางปชาบดีโคตมี เถรีประสงค์จะบวช6.พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระ ภิกษุณีวามีรัตตัญญูภาพ หมาย ่ ถึงอะไร7. คุณธรรมทีเป็นแบบอย่าง พระ ่ นางปชาบดีโคตมีเถรี มีอะไรบ้าง
 5. 5. 1.พระเขมาเถรี ทรงอภิเษกสมรส กับใคร2.พระเจ้าพิมพิสารมีประสงค์จะให้ พระนางเขมาเถรีไปเฝ้า พระพุทธเจ้าและฟังธรรม โดย ออกอุบายใด3. พระเขมาเถรี เห็นสตรีที่
 6. 6. 4. พระเขมาเถรี ได้รับการ ยกย่องจากพระพุทธเจ้าในด้าน ใด และได้รับการแต่งตั้งจาก พระพุทธเจ้าให้เป็นพระอัคร สาวิกาเบื้องใด5.คุณธรรมทีควรเป็นแบบอย่าง ่ ของพระเขมาเถรี คืออะไรบ้าง
 7. 7. 1.พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรง พระราชทานความอุปถัมภ์บำารุง พระพุทธศาสนาในเรื่องอะไรบ้าง2.ภิกขุนูปัสสัย คืออะไร3.พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรง สวรรคตเพราะอะไร4.คุณธรรมทีเป็นแบบอย่างของ ่ พระเจ้าปเสนทิโกศล
 8. 8. 1.หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย เป็น พระราชธิดาของใคร2.งานพระราชนิพนธ์ชิ้นแรกที่ทำาให้ พระนามของพระองค์แพร่หลาย คือ หนังสือสอน พระพุทธศาสนาแก่เด็ก เรื่องอะไร
 9. 9. 4.คุณธรรมทีเป็นแบบอย่างของ ่ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย มี อะไรบ้าง
 10. 10. ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศัก
 11. 11. 1. ศาสตราจารย์สญญา เป็น ั บุตรของใคร2. ศาสตราจารย์สญญา เป็นหนึ่ง ั ในสามทีเริ่มก่อตั้งองค์กรใด ่3. ศาสตราจารย์สญญา ท่านได้ ั รับเลือกจากนานาชาติให้ดำารง ตำาแหน่งใด
 12. 12. 4. ศาสตราจารย์สญญา ถูก ั เรียกว่า “ หลวงตา”เพราะเหตุใด5.คุณธรรมทีเป็นแบบอย่างของ ่ ศาสตราจารย์สญญา มีอะไร ั บ้าง

×