School@net Technology Company
Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường
Learning Math. Phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY Toán Tiểu học...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VÀ TRA CỨU
BỘ PHẦN MỀM:
HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5
DẠY ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
MỤC LỤC
Giới thiệu các phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5,..................
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
3.6. Các nút lệnh thường gặp trong phần mềm..............................
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Danh sách 171 bài học của SGK đã được mô phỏng chi tiết trong phần mềm...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Lớp 4....................................................................
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Giới thiệu các phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5,
DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Chức năng chính của phần mềm là khởi tạo và biên soạn các tệp bài giản...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Bài giảng Toán - Math Lesson - phần mềm thiết kế bài giảng
môn Toán bậ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
liệu đảm bảo rằng phần mềm như một chiếc máy cái sẽ tự động sinh không...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5. Math Lesson là phần mềm mô phỏng giáo dục...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
7. Trong tất cả các dạng toán đã mô phỏng, giáo viên sẽ có quyền trực ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Phân loại 10 dạng toán của chương trình môn Toán bậc Tiểu
học đã được ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Trong màn hình trên, GV dùng chuột kéo thả
các hình nhỏ từ khung hình ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Màn hình mô phỏng việc dùng thước đo độ dài
đoạn thẳng, một trong nhữn...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Đây là màn hình dùng để làm quen với các loại tiền.
GV dùng chuột kéo ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
động sinh bộ dữ liệu cho mỗi dạng toán cụ thể đã nhập sao cho vừa hợp ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Đây là bài toán nhận dạng và tập đếm các điểm và
đoạn thẳng trên màn h...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Ngay từ lớp 3, HS của chúng ta đã bắt đầu làm quen với các
dạng biểu đ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Stt Phân loại chủ đề Mô tả
Giải toán có lời văn. bằng 1, 2 phép tính, ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Hướng dẫn sử dụng phần mềm HỌC TOÁN.
Giới thiệu phần mềm HỌC TOÁN 1: p...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
6. Một tính năng rất đặc biệt của phần mềm HỌC TOÁN 1 là khả năng theo...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
- Nếu muốn tạo một học sinh mới thì thực hiện các thao tác sau.
Thay đ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
3.3. Chế độ luyện tập
Chế độ luyện tập áp dụng cho tất cả mọi học sinh...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Chủ đề chính Các chủ đề chi tiết Mô tả
vi 10 phạm vi từ 0 đến 10.
Tập ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Dưới đây là hình ảnh màn hình luyện tập của học kỳ II.
Mô tả chi tiết ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Chủ đề chính Các chủ đề chi tiết Mô tả
Nhận biết điểm,
đoạn thẳng
Nhận...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Chủ đề chính Các chủ đề chi tiết Mô tả
Ôn tập học kỳ II Ôn tập học kỳ ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Nháy chuột vào một dòng bất kỳ để tiến hành bài kiểm tra kiến thức tươ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Nếu em đã hoàn thành toàn bộ các chủ đề kiến thức của Học Toán 1 nghĩa...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Hướng dẫn sử dụng phần mềm DẠY TOÁN.
Các chức năng chính của phần mềm ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
2.2. Đăng nhập và đăng ký người dùng
Chức năng này cho phép giáo viên ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Khi nháy chuột lên một chủ đề kiến thức sẽ thấy xuất hiện một bảng chọ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Nháy chuột nhẹ lên dòng chứa bài học sẽ vào màn hình bài giảng cụ thể ...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Danh sách các chủ đề kiến thức của phần mềm DẠY TOÁN 1.
Stt Các chủ đề...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Stt Các chủ đề chính Các chủ đề con
Tập viết số trong phạm vi 100
Phân...
Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học
Giới thiệu phần mềm Bài giảng TOÁN - Math Lesson
I. Giới thiệu phần mề...
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học

726 views

Published on

Đây là tài liệu tra cứu đầy đủ nhất cho bộ phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Toán cấp Tiểu học của công ty School@net. Bộ phần mềm bao gồm:
- Học Toán 1, 2, 3, 4, 5. Bộ phần mềm dành cho học sinh.
- Dạy Toán 1, 2, 3, 4, 5. Bộ phần mềm dành cho giáo viên.
- Bài giảng Toán (Math Lesson). Phần mềm dùng để thiết kế các bài giảng điện tử môn Toán Tiểu học.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
726
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tài liệu hướng dẫn tra cứu chi tiết bộ phần mềm Học và Dạy Toán Tiểu học

 1. 1. School@net Technology Company Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường Learning Math. Phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY Toán Tiểu học. Copyright (C) 2014 by School@net Co., Ltd. All rights reserved. TÀI LIỆU
 2. 2. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VÀ TRA CỨU BỘ PHẦN MỀM: HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 BÀI GIẢNG TOÁN 1.5 Mọi thắc mắc và câu hỏi xin gửi về: Công ty Công nghê Tin học Nhà trường School@net. Địa chỉ: Phòng 1407, nhà 17T2, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04-62511017 (3 lines). Website: http://www.vnschool.net Email: school.net@hn.vnn.vn; sales@schoolnet.vn Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 2 -
 3. 3. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học MỤC LỤC Giới thiệu các phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5,............................................................................7 DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 và BÀI GIẢNG TOÁN................................................................................7 1. Bộ phần mềm DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5...................................................................................7 2. Phần mềm BÀI GIẢNG TOÁN (Math Lesson).......................................................................7 3. Bộ phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5...................................................................................8 Bài giảng Toán - Math Lesson - phần mềm thiết kế bài giảng môn Toán bậc tiểu học đầu tiên của Việt Nam..............................................................................................................................................9 Phân loại 10 dạng toán của chương trình môn Toán bậc Tiểu học đã được mô phỏng trong bộ phần mềm HỌC TOÁN, DẠY TOÁN, BÀI GIẢNG TOÁN do Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành............................................................................................................................................13 1. Nhận biết, đọc, viết và phân tích số...........................................................................................13 2. Số và 4 phép toán với số.............................................................................................................14 3. Đo lường và các tính toán với đơn vị đo lường..........................................................................14 4. Đồng hồ, lịch và số đo thời gian.................................................................................................15 5. Tiền Việt Nam............................................................................................................................15 6. Biểu thức và tính giá trị biểu thức toán học...............................................................................16 7. Giải toán có lời văn....................................................................................................................16 8. Hình học: khái niệm và các bài toán có liên quan......................................................................17 9. Tính chất của số và các phép tính với số....................................................................................18 10. Biểu đồ, bản đồ, bảng số, số La mã..........................................................................................18 Kết luận..........................................................................................................................................19 Hướng dẫn sử dụng phần mềm HỌC TOÁN. Giới thiệu phần mềm HỌC TOÁN 1: phần mềm đặc biệt dành riêng cho các em học sinh đang học hoặc chuẩn bị vào lớp 1............................................21 1. Đối tượng chính của phần mềm.................................................................................................21 2. Tổng quan các ý tưởng, khái niệm và chức năng chính của HỌC TOÁN 1..............................21 3. Các chế độ làm việc và chức năng chính...................................................................................22 3.1. Màn hình làm việc chính.....................................................................................................22 3.2. Lệnh khởi tạo/chọn học sinh mới........................................................................................22 3.3. Chế độ luyện tập..................................................................................................................24 3.4. Chế độ kiểm tra...................................................................................................................28 Hướng dẫn sử dụng phần mềm DẠY TOÁN. Các chức năng chính của phần mềm DẠY TOÁN 1 31 1. Đối tượng chính của phần mềm.................................................................................................31 2. Các chế độ làm việc và chức năng chính...................................................................................31 2.1. Màn hình làm việc chính.....................................................................................................31 2.2. Đăng nhập và đăng ký người dùng......................................................................................32 2.3. Học - Dạy theo chủ đề.........................................................................................................32 2.4. Học - Dạy theo bài học........................................................................................................33 Danh sách các chủ đề kiến thức của phần mềm DẠY TOÁN 1........................................................35 Giới thiệu phần mềm Bài giảng TOÁN - Math Lesson.....................................................................37 I. Giới thiệu phần mềm Bài giảng TOÁN (Math Lesson)..............................................................37 II. Mô hình bài giảng điện tử môn Toán........................................................................................37 2.1. Mô hình bài giảng................................................................................................................37 2.2. Mô hình hoạt động của bài giảng........................................................................................41 2.3. Cấu trúc dãy các HOẠT ĐỘNG (Action List) trong phần mềm.........................................42 III. Các chức năng chính................................................................................................................45 3.1. Giới thiệu màn hình chính...................................................................................................45 3.2. Khởi tạo và thiết lập các bài giảng......................................................................................45 3.3. Nhập, điều chỉnh các hoạt động của bài giảng....................................................................46 3.4. Trình chiếu bài giảng...........................................................................................................50 3.5. Các lựa chọn của phần mềm................................................................................................50 Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 3 -
 4. 4. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học 3.6. Các nút lệnh thường gặp trong phần mềm..........................................................................52 3.7. Các nút chức năng chính khác.............................................................................................52 Danh sách 45 chủ đề kiến thức của chương trình môn Toán lớp 1 được mô tả trong phần mềm HỌC TOÁN 1..............................................................................................................................................53 Danh sách 121 chủ đề kiến thức của chương trình môn Toán lớp 2 được mô tả trong phần mềm HỌC TOÁN 2....................................................................................................................................55 Danh sách 167 chủ đề kiến thức chương trình môn Toán lớp 3 được mô tả trong phần mềm HỌC TOÁN 3..............................................................................................................................................59 Danh sách 173 chủ đề kiến thức của chương trình môn Toán lớp 4 được mô tả trong phần mềm HỌC TOÁN 4....................................................................................................................................65 Danh sách 160 chủ đề kiến thức của chương trình môn Toán lớp 4 được mô tả trong phần mềm Học Toán 5.................................................................................................................................................71 Danh sách các chủ đề kiến thức chính của phần mềm DẠY TOÁN 1..............................................76 Danh sách 134 bài học của SGK đã được mô phỏng chi tiết trong phần mềm DẠY TOÁN 1.........78 Danh sách các chủ đề kiến thức chính của phần mềm DẠY TOÁN 2..............................................81 1. Cấu tạo, phân tích, nhận biết số, 4 phép toán với số..................................................................81 2. Độ đo và các phép tính với độ đo...............................................................................................83 3. Xem đồng hồ, lịch và số đo thời gian.........................................................................................84 4. Làm quen với tiền Việt Nam......................................................................................................84 5. Giải toán có lời văn....................................................................................................................85 6. Các bài toán có yếu tố hình học.................................................................................................85 7. Tính chất của số và phép toán....................................................................................................85 8. Các dạng toán khác....................................................................................................................86 Danh sách 168 bài học của SGK đã được mô phỏng chi tiết trong phần mềm DẠY TOÁN 2.........87 Danh sách các chủ đề kiến thức của phần mềm DẠY TOÁN 3........................................................91 1. Cấu tạo số, nhận biết, so sánh số, 4 phép toán với số................................................................91 2. Đo lường và các phép toán với đo lường...................................................................................95 3. Xem đồng hồ, lịch và số đo thời gian.........................................................................................96 4. Làm quen với tiền Việt Nam......................................................................................................96 5. Tính giá trị biểu thức..................................................................................................................97 6. Giải toán có lời văn....................................................................................................................98 7. Các bài toán có yếu tố hình học.................................................................................................98 8. Tính chất số và phép toán...........................................................................................................98 9. Bảng số, biểu đồ, bản đồ, số La Mã...........................................................................................98 Danh sách 169 bài học của SGK đã được mô phỏng chi tiết trong phần mềm DẠY TOÁN 3.......100 Danh sách các chủ đề kiến thức của phần mềm DẠY TOÁN 4......................................................104 1. Cấu tạo, nhận biết, so sánh số. 4 phép toán với số...................................................................104 2. Đo lường và tính toán với đơn vị đo lường..............................................................................109 3. Xem đồng hồ, lịch, thời gian....................................................................................................112 4. Tính giá trị biểu thức................................................................................................................112 5. Giải toán có lời văn..................................................................................................................112 6. Các bài toán có yêu tố hình học...............................................................................................112 7. Tính chất số và phép toán.........................................................................................................113 8. Các dạng toán khác...................................................................................................................113 Danh sách 175 bài học của SGK đã được mô phỏng chi tiết trong phần mềm DẠY TOÁN 4.......115 Danh sách các chủ đề kiến thức của phần mềm DẠY TOÁN 5......................................................120 1. Cấu tạo, nhận biết số. 4 phép toán với số.....................................................................................120 2. Đo lường và tính toán với đơn vị đo lường..............................................................................122 3. Đồng hồ, lịch và số đo thời gian...............................................................................................123 4. Giải toán có lời văn..................................................................................................................124 5. Các bài toán có yếu tố hình học...............................................................................................124 6. Các dạng toán khác...................................................................................................................125 Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 4 -
 5. 5. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Danh sách 171 bài học của SGK đã được mô phỏng chi tiết trong phần mềm DẠY TOÁN 5.......126 Danh sách ACTION nhóm 1: 276 chủ đề kiến thức thuộc nhóm các bài toán: Làm quen, nhận biết số, đọc, viết số, so sánh số................................................................................................................131 LỚP 1.......................................................................................................................................131 LỚP 2.......................................................................................................................................135 LỚP 3.......................................................................................................................................135 LỚP 4.......................................................................................................................................137 LỚP 5.......................................................................................................................................139 Danh sách Action nhóm 2: 746 chủ đề kiến thức thuộc nhóm các bài toán: 4 phép toán cộng, trừ, nhân, chia với số nguyên, phân số và số thập phân..........................................................................140 LỚP 1.......................................................................................................................................140 LỚP 2.......................................................................................................................................142 LỚP 3.......................................................................................................................................146 LỚP 4.......................................................................................................................................153 LỚP 5.......................................................................................................................................163 Danh sách Action nhóm 3: 245 chủ đề kiến thức thuộc nhóm các bài toán: đo lường và tính toán với đại lượng đo lường...........................................................................................................................168 Lớp 1........................................................................................................................................168 Lớp 2........................................................................................................................................168 Lớp 3........................................................................................................................................170 Lớp 4........................................................................................................................................171 Lớp 5........................................................................................................................................174 Danh sách ACTION nhóm 4: 58 chủ đề kiến thức thuộc nhóm: Đồng hồ, xem lịch và các bài toán với số đo thời gian............................................................................................................................177 Lớp 1........................................................................................................................................177 Lớp 2........................................................................................................................................177 Lớp 3........................................................................................................................................177 Lớp 4........................................................................................................................................178 Lớp 5........................................................................................................................................179 Danh sách ACTION nhóm 5: 51 chủ đề kiến thức thuộc nhóm các bài toán liên quan đến tiền Việt Nam..................................................................................................................................................181 Lớp 2........................................................................................................................................181 Lớp 3........................................................................................................................................181 Danh sách ACTION nhóm 6: 41 chủ đề kiến thức thuộc nhóm bài toán: Tính giá trị biểu thức.....183 Lớp 3........................................................................................................................................183 Lớp 4........................................................................................................................................184 Danh sách ACTION nhóm 7: 50 chủ đề kiến thức thuộc nhóm các bài toán: Giải toán có lời văn.185 Lớp 1........................................................................................................................................185 Lớp 2........................................................................................................................................185 Lớp 3........................................................................................................................................185 Lớp 4........................................................................................................................................186 Lớp 5........................................................................................................................................187 Danh sách ACTION nhóm 8: 98 chủ đề kiến thức thuộc nhóm: các bài toán có yếu tố hình học..188 Lớp 1........................................................................................................................................188 Lớp 2........................................................................................................................................188 Lớp 3........................................................................................................................................189 Lớp 4........................................................................................................................................189 Lớp 5........................................................................................................................................190 Danh sách ACTION nhóm 9: 61 chủ đề kiến thức thuộc nhóm bài toán: Tính chất của số và phép toán...................................................................................................................................................191 Lớp 2........................................................................................................................................191 Lớp 3........................................................................................................................................191 Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 5 -
 6. 6. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Lớp 4........................................................................................................................................191 Danh sách ACTION nhóm 10: 74 chủ đề kiến thức thuộc nhóm: Biểu đồ, bản đồ, bảng số, số La Mã ..........................................................................................................................................................194 Lớp 1........................................................................................................................................194 Lớp 2........................................................................................................................................194 Lớp 3........................................................................................................................................195 Lớp 4........................................................................................................................................196 Lớp 5........................................................................................................................................196 Mô hình các dạng toán đã mô phỏng trong phần mềm. Khuôn dạng Form, cách sử dụng và nhập dữ liệu. Phần I: Cấu tạo, nhận biết, đọc, viết số....................................................................................197 Mô hình các dạng toán đã mô phỏng trong phần mềm. Khuôn dạng Form, cách sử dụng và nhập dữ liệu. Phần II: Mô phỏng 4 phép toán trên các dạng số.....................................................................212 Mô hình các dạng toán đã mô phỏng trong phần mềm. Khuôn dạng Form, cách sử dụng và nhập dữ liệu. Phần III: Đo lường và phép toán với các đơn vị đo lường.......................................................227 Mô hình các dạng toán đã mô phỏng trong phần mềm. Khuôn dạng Form, cách sử dụng và nhập dữ liệu. Phần IV: Đồng hồ, lịch và số đo thời gian...............................................................................241 Mô hình các dạng toán đã mô phỏng trong phần mềm. Khuôn dạng Form, cách sử dụng và nhập dữ liệu. Phần V: Làm quen với tiền Việt Nam......................................................................................251 Mô hình các dạng toán đã mô phỏng trong phần mềm. Khuôn dạng Form, cách sử dụng và nhập dữ liệu. Phần VI: Tính giá trị biểu thức.................................................................................................258 Mô hình các dạng toán đã mô phỏng trong phần mềm. Khuôn dạng Form, cách sử dụng và nhập dữ liệu. Phần VII: Giải toán có lời văn..................................................................................................263 Mô hình các dạng toán đã mô phỏng trong phần mềm. Khuôn dạng Form, cách sử dụng và nhập dữ liệu. Phần VIII: Các bài toán có yếu tố hình học.............................................................................275 Mô hình các dạng toán đã mô phỏng trong phần mềm. Khuôn dạng Form, cách sử dụng và nhập dữ liệu. Phần IX: Tính chất số và phép toán.........................................................................................295 Mô hình các dạng toán đã mô phỏng trong phần mềm. Khuôn dạng Form, cách sử dụng và nhập dữ liệu. Phần X: Biểu đồ, bản đồ, bảng số............................................................................................311 Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 6 -
 7. 7. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Giới thiệu các phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5, DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 và BÀI GIẢNG TOÁN Toàn bộ hệ thống giải pháp phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn TOÁN bậc Tiểu học do công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành bao gồm các sản phẩm sau đây: 1. Bộ phần mềm DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 Bộ phần mềm này định hướng người sử dụng là GIÁO VIÊN. Giáo viên sử dụng phần mềm này để tiến hành giảng dạy, hướng dẫn học sinh trực tiếp trên máy tính. Các chức năng chính của bộ phần mềm này bao gồm: - Mỗi CD riêng biệt dành cho một khối lớp (ví dụ DẠY TOÁN 2 dành cho giáo viên và học sinh lớp 2). - Phần mềm có hai chức năng chính: Giảng dạy theo chủ đề và Giảng dạy theo bài học. - Với tính năng Giảng dạy theo chủ đề, GV sẽ tiến hành giảng dạy theo các chủ đề kiến thức lõi đã được phân loại chi tiết theo 3 mức của chương trình môn Toán Tiểu học. Việc phân loại chương trình theo phần mềm DẠY TOÁN được tiến hành sâu hơn so với phần mềm HỌC TOÁN. - Với tính năng Giảng dạy theo bài học, phần mềm đã thiết kế sẵn toàn bộ 817 tiết học theo chương trình sách giáo khoa môn TOÁN từ lớp 1 đến 5. Mỗi tiết học tương ứng với một bài giảng toán với nội dung lưu trong tệp *.math. Các tệp bài giảng được thiết kế sẵn trong phần mềm bao gồm: 134 bài giảng cho TOÁN 1, 168 bài giảng cho TOÁN 2, 169 bài giảng cho TOÁN 3, 175 bài giảng cho TOÁN 4, 171 bài giảng cho TOÁN 5. 2. Phần mềm BÀI GIẢNG TOÁN (Math Lesson) Bài giảng TOÁN là phần mềm cuối cùng trong dãy các phần mềm được phát hành dành riêng cho Giáo viên giảng dạy môn TOÁN bậc Tiểu học. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 7 -
 8. 8. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Chức năng chính của phần mềm là khởi tạo và biên soạn các tệp bài giảng môn TOÁN bậc Tiểu học. Mỗi bài giảng là một tệp *.math. Mỗi bài giảng bao gồm một hoặc nhiều HOẠT ĐỘNG Học và Dạy của giáo viên trên lớp. Trong phần mềm đã tích hợp sẵn 1699 ACTION (hoạt động học và dạy) để mô phỏng toàn bộ kiến thức môn TOÁN bậc Tiểu học, được chia thành 10 nhóm chủ đề: 276 chủ đề nhận biết và cấu tạo số, 747 chủ đề 4 phép tính với số, 245 chủ đề đại lượng đo lường, 56 chủ đề số đo thời gian, 51 chủ đề tiền Việt Nam, 41 chủ đề giá trị biểu thức, 50 chủ đề giải toán có lời văn, 98 chủ đề hình học, 61 chủ đề tính chất số và 74 chủ đề biểu đồ, bảng số, số La Mã. Tất cả 817 tệp bài giảng đi kèm phần mềm DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 đều tương thích với phần mềm Math Lesson và đều có thể được điều chỉnh bởi phần mềm này. Một tính năng đặc biệt nữa của phần mềm là các bài giảng TOÁN này có sau khi khởi tạo có thể nhúng vào trang PowerPoint để trình chiếu. 3. Bộ phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 Bộ phần mềm này định hướng tới người dùng là HỌC SINH dùng để ôn luyện, học tập, làm bài kiểm tra môn Toán tại lớp cũng như ở nhà. Học sinh có thể sử dụng phần mềm này để tự học hoặc dưới sự hướng dẫn của giáo viên hoặc cha mẹ học sinh. Bộ phần mềm này nên được cài đặt trong các phòng máy tính nhà trường hoặc tại gia đình học sinh. Các chức năng chính của bộ phần mềm này bao gồm: - Mỗi CD riêng biệt dành cho một khối lớp (ví dụ HỌC TOÁN 2 dành cho học sinh lớp 2). - Phần mềm có hai chức năng chính: ÔN LUYỆN và KIỂM TRA. Học sinh cần đăng nhập vào phần mềm để tiến hành chức năng KIỂM TRA. - Với tính năng ÔN LUYỆN, toàn bộ chương trình môn TOÁN bậc Tiểu học được phân loại thành các chủ đề kiến thức nhỏ. Học sinh (bất kỳ không cần đăng nhập) có thể vào chức năng này để chọn chủ đề kiến thức để làm bài tập hoặc ôn luyện theo từng dạng bài cụ thể. Toàn bộ chương trình môn Toán bậc tiểu học đã được chia nhỏ thành 687 chủ đề kiến thức lõi theo từng lớp học như sau: Lớp 1: 45 chủ đề kiến thức. Lớp 2: 121 chủ đề kiến thức. Lớp 3: 167 chủ đề kiến thức. Lớp 4: 173 chủ đề kiến thức. Lớp 5: 160 chủ đề kiến thức. - Học sinh khi đăng nhập vào phần mềm với một tên duy nhất sẽ được tham gia thực hiện chức năng KIỂM TRA. Với tính năng này phần mềm sẽ đóng vai trò như một "gia sư" nhỏ theo rõi toàn bộ quá trình ôn luyện và học tập của học sinh này. Nếu học sinh vượt qua toàn bộ chương trình môn TOÁN cho mỗi khối lớp sẽ nhận được giấy khen của phần mềm chứng nhận đã hoàn thành xuất sắc chương trình môn học. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 8 -
 9. 9. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Bài giảng Toán - Math Lesson - phần mềm thiết kế bài giảng môn Toán bậc tiểu học đầu tiên của Việt Nam Math Lesson 1.5, phần mềm thiết kế bài giảng môn Toán cấp Tiểu học đầu tiên của Việt Nam do công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành thực sự là một giải pháp tốt nhất giúp các giáo viên Tiểu học dễ dàng thiế t kế một bài giảng Toán để sử dụng trên lớp để dạy học và cho học sinh học tập, ôn luyện ngay trên lớp học. Sau đây là mô tả ngắn gọn những tính năng chính của phần mềm này. 1. Chức năng chính của phần mềm là thiết kế và trình diễn các tệp bài giảng điện tử môn Toán Tiểu học được lưu trong các *.math file. Mỗi tệp *.math đóng vai trò một bài giảng điện tử hoàn chỉnh dành cho giáo viên giảng dạy hoặc học sinh ôn luyện trên lớp cũng như ở nhà. 2. Mỗi bài giảng điện tử sinh bởi phần mềm Math Lesson sẽ bao gồm một số các hoạt động HỌC và DẠY. Các hoạt động này hoàn toàn do giáo viên chủ động thiết lập và lấy từ danh sách các HOẠT ĐỘNG (ACTION) có sẵn của phần mềm. Mỗi hoạt động này sẽ có một trong ba kiểu: giáo viên giảng dạy, học sinh ôn luyện và học sinh kiểm tra. 3. Mỗi HOẠT ĐỘNG được tạo ra trong bài giảng của phần mềm là sự kết nối giữa 3 yếu tố: chủ đề kiến thức + mô phỏng máy tính và thuật toán sinh dữ liệu. Với kiến thức phần mềm đã phân loại dựa trên bộ sách giáo khoa TOÁN các lớp 1, 2, 3, 4, 5 do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành. Với mỗi kiến thức lõi của SGK, chúng tôi đã mô phỏng chi tiết cách học và dạy kiến thức này trên máy tính. Các mô phỏng được hiển thị trên máy tính thông qua tương tác người máy, mô phỏng chính xác từng bước kiến thức mà giáo viên cần dạy và học sinh cần ôn luyện. Thuật toán sinh dữ Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 9 - Mỗi bài giảng điện tử tạo bởi phần mềm Math Lesson là một tệp *.math lưu trữ trên máy tính. Bài giảng này bao gồm 5 hoạt động giảng dạy chính. Mỗi hoạt động tương ứng với một ACTION đã được thiết lập sẵn trong phần mềm. Nháy đúp chuột lên dòng chứa hoạt động này để khởi động và trình diễn hoạt động này trên màn hình.
 10. 10. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học liệu đảm bảo rằng phần mềm như một chiếc máy cái sẽ tự động sinh không mệt mỏi các bộ dữ liệu dùng cho kiến thức này. Trong ví dụ dưới đây, HOẠT ĐỘNG "Đo độ dài bằng thước dm" của chương trình Toán Tiểu học được tạo ra bởi 3 yếu tố: - Chủ đề kiến thức liên quan: làm quen với độ dài dm. - Mô phỏng: FORM mô phỏng đo độ dài bằng thước. - Thuật toán sinh dữ liệu đầu vào cho bài toán. Như vậy mỗi HOẠT ĐỘNG (ACTION) là một đơn vị hoạt động giảng dạy tối thiểu của giáo viên trong các tiết học. Mỗi tiết học có thể bao gồm nhiều hoạt động. 4. Phần mềm đã thiết kế sẵn trên 1700 chủ đề kiến thức được lưu trong một danh sách gọi là ACTION LIST (Danh sách các HOẠT ĐỘNG). Các chủ đề kiến thức này phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa môn Toán bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5. Từ danh sách này giáo viên sẽ chọn ra chủ đề tương ứng và đưa vào bài giảng như một hoạt động HỌC và DẠY. Như vậy với việc đã tạo sẵn hơn 1700 HOẠT ĐỘNG phủ kín chương trình môn Toán, phần mềm Math Lesson thực chất đã mô phỏng trọn vẹn toàn bộ chương trình sách giáo khoa môn Toán cấp Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 10 - Danh sách hơn 1700 chủ đề kiến thức lõi trong chương trình môn Toán từ lớp 1 đến 5 đã được mô phỏng trong phần mềm. Mô hình 3 mức thông tin phân loại chủ đề của phần mềm.
 11. 11. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5. Math Lesson là phần mềm mô phỏng giáo dục thuộc loại lớn nhất và đồ sộ nhất của Việt Nam. 5. Toàn bộ hơn 250 dạng toán chính của chương trình sách giáo khoa môn Toán bậc Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 đã được mô phỏng trên máy tính. Các dạng toán này được chia thành 10 nhóm kiến thức chính, phủ kín toàn bộ tất cả các tiết học trong chương trình môn Toán tiểu học. Tất cả các mô phỏng đều mô phỏng chính xác kiến thức với giao diện đẹp mắt, thuận tiện cho thao tác bằng chuột và bàn phím, dễ dàng sử dụng với máy chiếu hay bảng tương tác có tại Việt Nam. 10 nhóm kiến thức đã được phân loại trong phần mềm Math Leson bao gồm: N - Number - Số Cấu tạo, đếm, phân tích, đọc và viết số, so sánh các loại số. E - Expressions - Biểu thức số Tính giá trị các biểu thức. Biểu thức chứa chữ và có ngoặc. P - Number Operation - 4 phép tính Bốn phép tính: cộng, trừ, nhân, chia số nguyên, phân số, số thập phân. TQ - Text questions - Toán có lời văn Giải toán có lời văn. Giải toán bằng 1, 2 phép tính. Bài toán rút về đơn vị. M - Measure - Đo lường Đo lường và các phép toán với đơn vị đo lường. G - Geometry - Hình học Hình học và các bài toán có liên quan. Phân biệt các hình hình học. Tính chu vi, diện tích và thể tích. T - Time - Thời gian Đồng hồ, lịch và số đo thời gian. Các bài toán liên quan đến số đo thời gian. A - Attribute - Tính chất số Tính chất số và các phép toán. Tính chất chia hết của số nguyên. MO - Money - Tiền Việt Nam Tiền Việt Nam. Các bài toán liên quan đến tính tiền và đổi tiền. C - Chart, map, table - Biểu đồ, bản đồ Biểu đồ, bản đồ, bảng số, số La mã. 6. Với hơn 2500 thuật toán sinh dữ liệu đã được thiết kế trong phần mềm, với mỗi dạng toán, phần mềm có khả năng tự động sinh ngẫu nhiên không hạn chế bộ dữ liệu phù hợp với chủ đề kiến thức đã chọn, đáp ứng tối đa nhu cầu học tập ôn luyện của học sinh và giảng dạy của giáo viên. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 11 -
 12. 12. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học 7. Trong tất cả các dạng toán đã mô phỏng, giáo viên sẽ có quyền trực tiếp nhập dữ liệu cho dạng toán đang thực hiện. Tính năng này cho phép giáo viên hoàn toàn chủ động trong quá trình giảng dạy trên lớp với sự trợ giúp của phần mềm. 8. Một điểm hết sức đặc biệt của các bài giảng *.math là các bài giảng này dễ dàng nhúng vào các trang trình chiếu PowerPoint hay Impress, bằng cách này giáo viên có toàn quyền chủ động trong việc linh hoạt thiết kế các giáo án điện tử của mình. Phần mềm Math Lesson thực sự đóng vai trò hỗ trợ và đồng hành cùng giáo viên trong suốt 5 năm giảng dạy môn Toán, xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 5. 9. Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo phần mềm mô tả đầy đủ và chi tiết các chức năng chính của phần mềm, đồng thời mô tả đầy đủ và chi tiết cách sử dụng 250 mô phỏng, mã của 1700 HOẠT ĐỘNG cài đặt sẵn trong phần mềm. 10. Tóm lại Math Lesson 1.5 là một công cụ vô giá cần thiết cho mỗi giáo viên đang giảng dạy trong các nhà trường Tiểu học của Việt Nam. Mỗi giáo viên dạy trong trường tiểu học cần có và nắm vững cách sử dụng phần mềm này trong công việc hàng ngày của mình. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 12 - Nút lệnh này sẽ tự động sinh dữ liệu cho bài toán đang thể hiện trên màn hình phù hợp với chủ đề kiến thức đang lựa chọn của bài giảng. Nút lệnh này có chức năng cho phép nhập trực tiếp dữ liệu vào dạng toán đang mô phỏng trên màn hình.
 13. 13. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Phân loại 10 dạng toán của chương trình môn Toán bậc Tiểu học đã được mô phỏng trong bộ phần mềm HỌC TOÁN, DẠY TOÁN, BÀI GIẢNG TOÁN do Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành Việc đưa các ứng dụng CNTT vào hỗ trợ học tập và giảng dạy trong các nhà trường phổ thông đang trở thành một nhu cầu lớn của ngành giáo dục và toàn xã hội. Bên cạnh các phần mềm có chức năng trình diễn các bài giảng của giáo viên trên máy tính, nhu cầu về các phần mềm chuyên sâu mô phỏng việc học và dạy các môn học cụ thể trên máy tính là rất quan trọng và cần thiết. Bài viết này tóm tắt việc phân loại các dạng TOÁN đã được mô phỏng trong bộ phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5, DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5, BÀI GIẢNG TOÁN do Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành. Hướng phát triển này đã được công ty School@net theo đuổi suốt 10 năm, bắt đầu từ việc mô phỏng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số nguyên đơn giản. Phần mềm đầu tiên theo hướng này là em học 4 phép toán ra đời năm 2000. Năm 2002, bộ các phần mềm Math Test Pro, Math Prime, Math Quick ra đời là một phát triển tiếp theo của các định hướng mà công ty đã lựa chọn. Năm 2006, bộ phần mềm Cùng học Toán và Cùng học và dạy Toán ra đời đánh dấu một bước tiến nữa của công ty trong việc tiếp tục mô phỏng các dạng toán của chương trình môn Toán bậc Tiểu học. Như vậy, suốt từ những năm 2000 đến nay công việc phát triển mô phỏng các dạng toán của bậc Tiểu học đã được công ty nghiên cứu kỹ lưỡng và liên tục phát triển. Đến nay sau 10 năm liên tục làm việc, toàn bộ các dạng bài tập môn toán bậc Tiểu học đã được thiết kế và mô phỏng. Có thể liệt kê tại đây các bài toán chính mà chúng tôi đã giải quyết trong thời gian vừa qua: - Tiến hành nghiên cứu và phân loại các dạng toán chính được học và dạy trong các trường Tiểu học theo sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục phát hành. - Đối với mỗi dạng toán cần tiến hành mô phỏng chi tiết cách học, cách dạy trên máy tính, thông qua việc biểu dỉễn từng bước đúng theo qui trình mà GV giảng dạy trên lớp cho HS. - Một trong những định hướng quan trọng của các mô phỏng này là tăng cường tính tương tác giữa người với máy tính. Học sinh có thể thao tác bằng bàn phím và chuột để giải toán trên máy tính. Với các tính năng tương tác đa dạng như vậy, phần mềm sẽ trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc học của học sinh và giảng dạy của giáo viên. - Một bài toán đặc biệt quan trọng nữa mà chúng tôi đã giải quyết là với mỗi dạng toán, phần mềm sẽ có chức năng tự động sinh các bộ dữ liệu chính xác theo các phạm vi kiến thức được qui định trong sách giáo khoa. Đây là một công việc rất phức tạp đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng và công phu của nhóm thiết kế và nghiên cứu phần mềm. Với tính năng này phần mềm mô phỏng học và dạy Toán sẽ trở thành một cái “máy cái” có khả năng tự động sinh các bài tập chính xác theo từng phạm vi kiến thức và bài học của học sinh. - Với mỗi dạng kiến thức cần mô tả sẽ xây dựng thành 3 mô phỏng: một cho HS học tập, ôn luyện, một cho GV hướng dẫn giảng dạy trên lớp, và một cho HS làm bài kiểm tra. Sau đây là danh sách 10 phân loại dạng toán chính đã được mô phỏng và thiết kế trong phần mềm. 1. Nhận biết, đọc, viết và phân tích số Dạng toán đầu tiên mà mỗi học sinh bậc Tiểu học cần học là các bài toán nhận biết và đếm số, học đọc, học viết và phân tích số. Việc học này bắt đầu từ những buổi lên lớp đầu tiên của lớp 1 và kéo dài đến tận lớp 5 với khái niệm phân số và số thập phân. Các dạng toán cần mô phỏng là học đếm, đọc, viết số, so sánh các số và cuối cùng là phân tích số. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 13 -
 14. 14. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Trong màn hình trên, GV dùng chuột kéo thả các hình nhỏ từ khung hình bên phải vào giữa màn hình và yêu cầu HS học đếm. Đây là cửa sổ của lệnh học đọc số. Với mỗi số xuất hiện, HS cần gõ cách đọc số này vào khung phía dưới. 2. Số và 4 phép toán với số Học 4 phép toán cộng, trừ, nhân, chia các số là một trong những phạm vi kiến thức lớn nhất của chương trình toán Tiểu học. Tổng thời lượng cho các dạng toán này chiếm hơn 60% tổng thời gian của chương trình. Đây là mảng kiến thức được mô phỏng đa dạng nhất và cũng là phức tạp nhất. Công ty Công nghệ Tin học nhà trường đã phát hành bộ 5 đĩa CD Cùng học Toán 1, 2, 3, 4, 5 để mô phỏng các dạng toán này. Các dạng toán chính bao gồm việc mô phỏng phép toán cộng, trừ 2 số không nhớ và có nhớ, phép nhân có nhớ và không nhớ, phép chia có nhẩm hoặc không nhẩm, chia hết và chia có dư. Đối với phân số, cần mô phỏng các dạng toán rút gọn phân số, qui đồng mẫu số hai phân số, phép cộng, trừ, nhân chia phân số. Đối với số thập phân việc mô phỏng phép chia là phức tạp hơn cả. Đây có lẽ là nhóm các bài toán khó mô phỏng nhất trong toàn bộ các dạng toán bậc Tiểu học. Mô phỏng phép cộng hàng dọc trên máy tính. HS sẽ nhập số tại vị trí con trỏ nhấp nháy theo đúng trình tự học trên lớp. Màn hình mô phỏng có ý nghĩa hoàn toàn tương tự và có thể thay thế bảng đen trên lớp. Với mô phỏng này HS có thể học, làm bài, GV có thể hướng dẫn giảng dạy trực tiếp trên máy tính. Đây là mô phỏng một phép tính cộng theo chiều ngang. Mô phỏng này dùng cho trường hợp kiểm tra nhanh kiến thức đã học của HS. 3. Đo lường và các tính toán với đơn vị đo lường Tiếp theo các số là các đại lượng đo lường là những phạm vi kiến thức được học và dạy khá nhiều trong chương trình môn Toán. Các đại lượng đo lường chính được đưa vào bậc tiểu học bao gồm đo độ dài, đo diện tích, thể tích và đo khối lượng. Các dạng toán trong khối kiến thức này bao gồm: làm quen với các độ đo, so sánh độ đo, đổi đơn vị đo và thực hiện các tính toán, phép tính trên độ đo. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 14 -
 15. 15. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Màn hình mô phỏng việc dùng thước đo độ dài đoạn thẳng, một trong những bài học bắt buộc của HS lớp 1 khi làm quen với các đơn vị độ dài như cm, dm. HS sử dụng chuột để “điều khiển” thước trên màn hình để thực hiện các phép đo tương ứng. HS có thể thực hiện các thao tác dịch chuyển hoặc xoay thước để đo được chính xác độ dài các đoạn thẳng trên màn hình. Đây là màn hình lệnh mô phỏng việc học đo khối lượng bằng quả cân trên màn hình. GV dùng chuột kéo thả các quả cân vào một bên đĩa cân và hỏi HS về khối lượng vật đang được cân. Bài học này rất trực quan và tạo sự hứng thú học tập cho các bạn HS nhỏ tuổi. 4. Đồng hồ, lịch và số đo thời gian Thời gian và các khái niệm liên quan đến thời gian như đồng hồ, giờ, phút, tháng, năm, xem lịch được giảng dạy rất cẩn thận trong chương trình môn Toán Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5. Bắt đầu từ việc học xem đồng hồ với giờ chẵn, HS sẽ từng bước học cách xem đồng hồ phức tạp. Từ những bài học xem lịch ngày, lịch tuần đến lịch tháng, năm và cuối cùng HS sẽ được làn quen với khái niệm thế kỷ. Các dạng toán chính với số đo thời gian bao gồm: học xem đồng hồ từ dễ đến khó, học xem lịch tuần, lịch tháng, lịch năm, giây và thế kỷ, tính toán với các đơn vị đo thời gian, các loại toán đố liên quan đến thời gian. Nhận biết và xem đồng hồ thời gian là một mảng kiến thức quan trong của môn Toán bậc Tiểu học. Bắt đầu từ lớp 2, HS sẽ làm quen với khái niệm thời gian: Sáng. Trưa, Chiều, Tối, Đêm và xem giờ theo đồng hồ. Có rất nhiều mức xem đồng hồ từ đơn giản đến phức tạp. Đây là màn hình mô phỏng việc quan sát và xem lịch tuần cho HS lớp 2. HS sẽ được học và làm quen với các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. 5. Tiền Việt Nam Tiền Việt Nam là một đơn vị đo lường đặc biệt và được giảng dạy trong chương trình toán cho HS tiểu học. Ngoài ý nghĩa như một đơn vị đo lường thông thường, tiền còn có rất nhiều ý nghĩa thực tế mà mỗi HS chắc chắn cũng đã được làm quen trong đời sống hàng ngày. Các dạng toán liên quan đến tiền Việt Nam bao gồm: làm quen với các loại tiền, tiền xu và tiền giấy, các dạng tính toán với tiền, bài toán đổi tiền, so sánh giá trị tiền. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 15 -
 16. 16. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Đây là màn hình dùng để làm quen với các loại tiền. GV dùng chuột kéo thả các loại tiền xu và giấy vào bên trong màn hình và giới thiệu cho HS biết. Bài toán so sánh các giá trị tiền. Với các loại tiền xuất hiện trong khung trái và phải màn hình, HS cần so sánh tổng sổ tiền trong từng khung. 6. Biểu thức và tính giá trị biểu thức toán học Ớ bậc Tiểu học, song song với việc học tính toán các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số, học sinh bắt đầu từ lớp 3 sẽ được làm quen với khái niệm biểu thức toán học và cách tính giá trị của biểu thức toán học. Biểu thức toán học là một khái niệm quan trọng, cơ sở và trung tâm của toàn bộ nền tảng khoa học tư duy Toán học. Bắt đầu từ lớp 3, HS sẽ được làm quen với các “biểu thức” toán học cơ bản với các phép toán cộng, trừ, nhân, chia xen kẽ giữa các số trong biểu thức. Bài học đầu tiên là học cách tính giá trị biểu thức tuần tự ghép nối các phép tính từ trái qua phải. Tiếp theo là học cách tính đúng trong trường hợp có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia xen kẽ. Cuối cùng là học cách tính một biểu thức bất kỳ với các phép toán nằm trong các ngoặc. Màn hình này mô phỏng các bài học về biểu thức và tính giá trị biểu thức. HS sẽ được học để tiến hành từng bước qui trình tính toán biểu thức trên màn hình. HS được làm quen với các biểu thức chứa chữ. Khái niệm biến, tham số chưa được định nghĩa nhưng HS được làm quen với các biểu thức chứa các ký hiệu như x, y, z. Sau khi thay thế các giá trị cụ thể của các tham số, biểu thức trở thành một biểu thức bình thường và được tính toán theo cách đã học. Màn hình trên là một mô phỏng việc tính giá trị biểu thức chứa chữ với 1 chữ. 7. Giải toán có lời văn Giải toán có lời văn là một mảng kiến thức quan trọng của chương trình môn Toán bậc tiểu học. Đó là các dạng toán được mô tả bằng lời văn, bằng các câu chữ. Đối với lứa tuổi tiểu học khi các bạn nhỏ đang được bắt đầu làm quen với bảng chữ cái, khi mà tư duy ngôn ngữ mới được bắt đầu hình thành thì việc đưa vào tư duy suy luận logic toán học bằng lời văn là một công việc khó khăn. Các dạng toán có lời văn được mô phỏng bao gồm: các bài toán có thể giải bằng 1 phép tính, bằng 2 phép tính; bài toán rút về đơn vị; bài toán dùng tỷ số phần trăm giữa hai số, bài toán tìm 2 số; bài toán liên quan đến chuyển động đều của các vật. Một trong những đặc điểm quan trọng của việc mô phỏng các dạng toán có lời văn là tất cả các mẫu bài toán đều được nhập trước vào phần mềm. Nhiệm vụ của bài toán mô phỏng là phần mềm sẽ tự Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 16 -
 17. 17. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học động sinh bộ dữ liệu cho mỗi dạng toán cụ thể đã nhập sao cho vừa hợp lý thực tế vừa đảm bảo nằm trong phạm vi kiến thức số của chương trình. Đây là một trong những vị trí khó nhất của việc mô phỏng các dạng toán này trên máy tính. Đây là mô phỏng dạng toán có lời văn đơn giản nhất: giải toán bằng 1 phép tính. Mô hình này mô phỏng có các hình vẽ hỗ trợ việc nhận biết bài toán cho HS. Mô hình giải toán bằng một phép tính. Phần mềm sẽ tự động sinh các dạng toán và dữ liệu, tuy vậy GV được quyền thay đổi dữ liệu của bài toán. Công việc nghiên cứu, phân loại các dạng toán và mô phỏng việc học và dạy kiến thức này trên máy tính là một việc hết sức vất vả và cần sự bền bỉ, kiên trì. Theo chúng tôi công việc nghiên cứu và mô phỏng các kiến thức môn học trên máy tính cũng phức tạp không khác gì người viết sách giáo khoa cho HS: cần thận trọng, tỷ mỷ, không được phép có sai sót về kiến thức nhưng vẫn phải bảo đảm các yêu cầu tối thiểu của phần mềm. 8. Hình học: khái niệm và các bài toán có liên quan Các kiến thức liên quan đến yếu tố hình học được đưa vào chương trình môn Toán bậc tiểu học dày đặc trong suốt các năm học. Bắt đầu từ việc nhận biết các hình hình học đơn giản như điểm, đoạn thẳng, đường thẳng đến bài toán tính diện tích toàn phần và thể tích các hình khối chữ nhật, lập phương. Có thể chia các dạng toán liên quan đến hình học của môn Toán bậc tiểu học thành các nhóm, mức sau: - Nhóm kiến thức nhận biết và phân biệt các khái niệm hình học cơ bản như các hình vuông, tròn, tam giác, nhận biết điểm, đoạn, đường thẳng. - Nhóm bài toán về mối quan hệ giữa các khái niệm hình học trên. Các dạng toán ví dụ thực hiện nối điểm để tạo thành tam giác, hình vuông, chữ nhật, kẻ thêm đường để tạo thành các hình khác, bài toán đếm điểm, đường và các hình hình học. - Phân biệt các khái niệm góc, góc vuông, góc nhọn, bẹt và góc tù. - Bài toán phân biệt khái niệm song song và vuông góc của các đoạn, đường thẳng. - Bài toán tính độ dài, tính chu vi các hình, tính diện tích các hình, tính thể tích các hình. Một đặc điểm quan trọng của các bài toán có yếu tố hình học là phải vẽ, thể hiện được các hình hình học chính xác trên màn hình. Các hình phải được vẽ chính xác về tỉ lệ xích giữa các độ đo để HS hiểu được bản chất kiến thức của bài toán. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 17 -
 18. 18. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Đây là bài toán nhận dạng và tập đếm các điểm và đoạn thẳng trên màn hình. Phần mềm sẽ tự động sinh các hình hình học bao gồm các điểm và đoạn. Trong mô hình này, HS cần quan sát và đếm số các hình vuông, tròn hoặc tam giác chính xác có trên hình vẽ. Đây là một dạng toán tổng hợp tương đối khó đối với HS nhỏ tuổi. 9. Tính chất của số và các phép tính với số Sau khi được học các kỹ năng tính toán cụ thể trên các số và biểu thức, HS bậc tiểu học bắt đầu được học và làm quen với những khái niệm, tính chất sâu sắc hơn liên quan đến số và các phép tính với số. Đó là các kiến thức liên quan đến việc hiểu và làm quen với các tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng, phép nhân. Các tính chất liên quan đến tính toán các biểu thức có chứa các phép tính nhân, chia hỗn hợp. Cũng trong chương trình kiến thức toán bậc tiểu học, các em HS sẽ được làm quen với những kiến thức đầu tiên của số học: tính chia hết của số. Đây là màn hình mô phỏng đơn giản việc hiểu trực tiếp ý nghĩa của tính giao hoán phép cộng. Mô phỏng này chỉ mang tính minh họa kiến thức đã học và thể hiện trên màn hình máy tính. Mô phỏng này được dùng trong khi giảng bài trên lớp của giáo viên. Một mô phỏng khác của việc ứng dụng tính chất giao hoán của phép cộng. Để so sánh hai tổng nằm hai phía, nếu HS hiểu và vận dụng sáng tạo tính giao hoán sẽ nhanh chóng tìm được đáp số của bài toán. Với mô phỏng này, GV sẽ hỏi các câu hỏi bổ sung kiểm tra xem HS suy nghĩ và lý luận gì trong khi giải bài toán này, từ đó suy ra các kết luận liên quan đến tính giao hoán của phép tính cộng số. 10. Biểu đồ, bản đồ, bảng số, số La mã Bên cạnh các dạng kiến thức truyền thống mà chúng tôi đã trình bày, trong chương trình môn Toán bậc tiểu học có một loạt các dạng toán và kiến thức “mới” và “đặc biệt” đã được đưa vào SGK. Trong phần này sẽ mô tả các dạng toán này và những mô phỏng tương ứng của chúng. Đó là các dạng toán liên quan đến biểu đồ, bảng số, số La mã (chuyển đổi từ hệ thập phân sang La mã và ngược lại), các bài toán tỷ lệ xích bản đồ. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 18 -
 19. 19. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Ngay từ lớp 3, HS của chúng ta đã bắt đầu làm quen với các dạng biểu đồ hình khối thể hiện các bộ dữ liệu. Biểu đồ là một dạng thông tin rất phổ biến và được dùng rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống. Việc đưa sớm khái niệm này vào chương trình cho các cháu nhỏ nhận biết là hoàn toàn hợp lý. Màn hình trên mô tả một dạng toán dùng để nhận biết khái niệm biểu đồ. Nhìn vào biểu đồ dữ liệu, HS sẽ phải trả lời một số câu hỏi đơn giản liên quan đến dữ liệu có trên biểu đồ. Đây là một mô phỏng khác có liên quan đến biểu đồ hình quạt. Với loại biểu đồ này, HS đã phải biết được khái niệm tỷ lệ phần trăm. Cũng như đối với dạng biểu đồ khối, HS sẽ được làm quen với biểu đồ hình quạt và trả lời các câu hỏi đơn giản liên quan đến dữ liệu này. Kết luận Sau một thời gian dài nghiên cứu và phát triển, nhóm phần mềm Learning Math của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đã mô phỏng được hơn 200 dạng toán chính và hơn 2500 thuật toán sinh và kiểm tra dữ liệu, phủ kín toàn bộ chương trình môn Toán bậc Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5. Bảng sau liệt kê và tổng kết lại 10 phân loại các dạng toán trong chương trình môn Toán bậc Tiểu học đã được mô phỏng và đã được trình bày trong bài viết này. Stt Phân loại chủ đề Mô tả 1 N – Number Cấu tạo, đếm, phân tích, đọc và viết số. Học đếm, cấu tạo và phân tích số, học đọc và viết số nguyên, thập phân và phân số. 2 NO – Number Operation Bốn phép tính: cộng, trừ, nhân, chia. 4 phép toán chính với số là +, -, x, : các số nguyên, phân số và số thập phân. Các Form tính toán bằng hình, phép toán ngang, dọc và theo từng bước. Đây là nhóm các lệnh được thực hiện nhiều nhất trong chương trình sách giáo khoa môn Toán. 3 M - Measure Đo lường và các phép toán với đơn vị đo lường. Khái niệm, cách đo và tính toán trên các đơn vị đo lường như chiều dài, diện tích, thể tích và khối lượng. Các phép tính bao gồm: so sánh, đổi đơn vị đo và 4 phép toán với các đơn vị đo lường. Các đại lượng đo lường chính của kiến thức này bao gồm: độ dài, diện tích, thể tích và khối lượng. 4 T - Time Đồng hồ, lịch và số đo thời gian. Cách xem đồng hồ, lịch và tính toán trên số đo thời gian. Giải toán có lời văn liên quan đến thời gian. 5 M - money Tiền Việt Nam. Nhận biết tiền và tính toán trên giá trị tiền: so sánh, đổi tiền và 4 phép toán chính. Các bài toán liên quan đến tiền VN. 6 E - expressions Tính giá trị các biểu thức. Các bài toán tính toán liên quan đến các biểu thức chứa chữ và 4 phép toán, có chứa ngoặc hoặc không có ngoặc. 7 TQ - text questions Các bài toán, dạng toán đố có lời văn như giải toán Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 19 -
 20. 20. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Stt Phân loại chủ đề Mô tả Giải toán có lời văn. bằng 1, 2 phép tính, bài toán rút về đơn vị, bài toán tìm 2 số, bài toán tỷ số phần trăm, bài toán liên quan đến chuyển động. 8 G – geometry Hình học và các bài toán có liên quan. Các yếu tố hình học: điểm, hình tròn, vuông, tam giác. Nhận biết các hình hình học. Các bài toán tính độ dài, chu vi, diện tích, thể tích các hình hình học. 9 A – attribute Tính chất số và các phép toán. Các dạng toán liên quan như tính giao hoán, tính kết hợp của phép cộng, trừ, nhân, chia. Bài toán tìm X. Bài toán về chia hết cho 2, 3, 5, 9. 10 C – chart, map, table Biểu đồ, bản đồ, bảng số, số La mã. Các dạng toán còn lại liên quan đến bảng số, biểu đồ, bàn đồ, số La mã, .... Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 20 -
 21. 21. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Hướng dẫn sử dụng phần mềm HỌC TOÁN. Giới thiệu phần mềm HỌC TOÁN 1: phần mềm đặc biệt dành riêng cho các em học sinh đang học hoặc chuẩn bị vào lớp 1. Phần mềm HỌC TOÁN 1 là phần mềm đầu tiên trong chuỗi các phần mềm HỌC TOÁN dành cho các lớp khối Tiểu học. Đặc tính cơ bản nhất và quan trọng nhất của bộ phần mềm mới này là đã mô phỏng toàn bộ tất cả các dạng toán được học và dạy trong nhà trường Tiểu học theo chương trình sách giáo khoa Toán lớp 1. Phần mềm thực sự hữu ích cho các bạn nhỏ, các gia đình và nhà trường Việt Nam. 1. Đối tượng chính của phần mềm Đối tượng chính của phần mềm HỌC TOÁN 1 là các bạn học sinh lứa tuổi mẫu giáo và lớp 1 trong các nhà trường Mẫu giáo và Tiểu học. - Đối với học sinh mẫu giáo lớn, phần mềm sẽ giúp các em chuẩn bị hành trang kiến thức để bước vào trường Tiểu học. - Đối với học sinh lớp 1, phần mềm sẽ thực sự là công cụ để các em học tập, ôn luyện và kiểm tra kiến thức môn Toán đã được học trong nhà trường. Phần mềm sẽ là một kênh học tập bổ sung rất tốt cho việc học chính thức trong nhà trường. Phần mềm có thể dùng tại nhà trường cũng như gia đình học sinh. Cha mẹ học sinh cũng như giáo viên cũng có thể sử dụng phần mềm trong công việc giảng dạy và hướng dẫn học tập cho con em của mình. 2. Tổng quan các ý tưởng, khái niệm và chức năng chính của HỌC TOÁN 1 Trước khi tìm hiểu các chức năng của Học Toán 1 chúng ta cần hiểu một số khái niệm và qui trình làm việc chính của phần mềm này. 1. Phần mềm HỌC TOÁN 1 có 2 chức năng chính là Luyện tập và Kiểm tra kiến thức môn Toán dành cho học sinh lứa tuổi mẫu giáo lớn và tiểu học. 2. Mỗi lần khởi động phần mềm, người dùng (học sinh) cần (đăng nhập) vào phần mềm dưới dạng hoặc một HỌC SINH đã đăng ký hoặc là KHÁCH. Nếu là KHÁCH, học sinh này sẽ chỉ được quyền thực hiện chức năng Luyện tập và không thể vào được chức năng Kiểm tra. 3. Chức năng Luyện tập dành cho tất cả người sử dụng phần mềm (Học sinh và Khách). Chức năng này cho phép luyện tập và làm các bài tập trong chương trình môn Toán lớp 1 bậc Tiểu học theo chương trình sách giáo khoa. Công việc luyện tập được chia thành các phạm vi kiến thức hẹp và phủ kín toàn bộ các dạng toán trong chương trình sách giáo khoa Toán lớp 1 do Nhà Xuất bản Giáo dục phát hành. 4. Nếu học sinh đã đăng ký trước trong phần mềm thì có thể vào (đăng nhập) phần mềm với tên của mình bất cứ lúc nào. Nếu đăng nhập vào phần mềm với một Tên học sinh đã đăng ký thì ta gọi học sinh này là Học sinh hiện thời. Học sinh nếu đăng nhập với tên của mình thì có thể thực hiện chức năng Luyện tập và Kiểm tra. 5. Thông tin cần nhập cho mỗi học sinh bao gồm Họ tên, Lớp và Trường. Học sinh sau khi đăng nhập có thể sửa chữa, thay đổi các thông tin này bất cứ lúc nào. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 21 -
 22. 22. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học 6. Một tính năng rất đặc biệt của phần mềm HỌC TOÁN 1 là khả năng theo dõi và đánh giá chính xác kiến thức làm bài của từng học sinh thông qua chức năng Kiểm tra. Với chức năng Kiểm tra, học sinh cần thực hiện lần lượt theo một thứ tự bất kỳ toàn bộ 45 chủ đề kiến thức Toán lớp 1 trước khi nhận được giấy khen của phần mềm chứng nhận đã hoàn thành chương trình ôn luyện môn Toán lớp 1. Việc thực hiện Kiểm tra kiến thức sẽ được tiến hành theo một thứ tự thời gian bất kỳ không nhất thiết phải liên tục. Phần mềm sẽ tự động ghi nhớ các kết quả đã đạt được của học sinh. Như vậy với chức năng Kiểm tra này, phần mềm Học Toán 1 sẽ đóng vai trò như một GIA SƯ thực sự, theo dõi và đánh giá kết quả học tập của học sinh trong suốt thời gian năm học. 3. Các chế độ làm việc và chức năng chính 3.1. Màn hình làm việc chính Toàn bộ các chức năng chính của phần mềm được thể hiện trên màn hình làm việc chính của phần mềm có dạng sau: Sau đây sẽ mô tả nhanh các chức năng chính của phần mềm. 3.2. Lệnh khởi tạo/chọn học sinh mới Nhấn chuột vào hình chú mèo để vào lệnh này. Lệnh này cho phép thực hiện một trong 2 chức năng chính là khởi tạo một học sinh (người dùng chương trình) mới hoặc chọn một học sinh đã có trong danh sách để trở thành học sinh hiện thời. - Nếu bạn đã có tên trong danh sách và muốn đăng nhập vào phần mềm với tên đã có thì thực hiện các thao tác sau. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 22 - Giao diện chính của phần mềm HỌC TOÁN 1 Chức năng ôn luyện giải toán theo chủ đề Chức năng kiểm tra kiến thức theo chủ đề Chức năng chọn hoặc tạo học sinh mới Chức năng chọn kiểu học sinh là khách Các lựa chọn của phần mềm
 23. 23. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học - Nếu muốn tạo một học sinh mới thì thực hiện các thao tác sau. Thay đổi thông tin của học sinh hiện thời Nếu muốn thay đổi thông số của học sinh hiện thời hãy thực hiện các thao tác sau. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 23 - 1. Nháy chuột tại đây 2. Nháy chuột để làm hiện danh sách học sinh và chọn tên học sinh cần đăng nhập. 3. Nháy nút đồng ý để đóng hộp hội thoại và tiến hành đăng nhập. 1. Nháy chuột tại vị trí Tạo học sinh mới. 2. Nhập Họ Tên, Lớp và tên Trường tại đây 3. Nháy nút đồng ý để khởi tạo học sinh mới, đóng hộp hội thoại và tiến hành đăng nhập với tên mới tạo này. 1. Nháy đúp chuột lên vùng thông tin nhãn vở trên màn hình. 2. Nhập và sửa thông tin Họ Tên, Lớp, Trường trong cửa sổ thông tin. 3. Nhấn nút Đồng ý để thay đổi và cập nhật dữ liệu cho học sinh hiện thời.
 24. 24. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học 3.3. Chế độ luyện tập Chế độ luyện tập áp dụng cho tất cả mọi học sinh và cả Khách. Trong chế độ này học sinh sẽ được thực hiện các bài ôn luyện và làm bài tập theo các chủ đề kiến thức môn Toán lớp 1. Toàn bộ các tính năng ôn luyện của phần mề như trợ giúp, kiểm tra, tặng điểm, phần thưởng đều được kế thừa trong phần mềm này. Thời gian ôn luyện của các học sinh là không hạn chế. Chế độ luyện tập được chia thành hai màn hình tương ứng với phạm vi kiến thức của học kỳ I và học kỳ II. Màn hình dưới đây là hình ảnh ôn luyện kiến thức của học kỳ I. Khi nháy chuột vào một chức năng luyện tập trên màn hình (thường được biểu hiện bằng hình một con vật ngộ nghĩnh) sẽ thấy xuất hiện một bảng chọn cho phép chọn tiếp các chủ đề kiến thức sâu hơn. Hình ảnh dưới đây cho thấy bảng chọn các chức năng chi tiết của phần kiến thức nhận biết các hình. Mô tả chi tiết các chủ đề kiến thức của học kỳ I Chủ đề chính Các chủ đề chi tiết Mô tả Làm quen với các số từ 0 đến 10 Đếm các số trong phạm vi 10 Làm quen và đếm số bằng hình ảnh trong phạm vi từ 0 đến 10. So sánh 2 số trong phạm So sánh 2 số bằng hình ảnh trong Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 24 - Nhận biết các hình hình học Làm quen với các số từ 0 đến 10 Cộng, trừ trong phạm vi 5 Cộng, trừ trong phạm vi 10 Ôn tập học kỳ I Chuyển sang học kỳ II Các chủ đề kiến thức chi tiết của phạm vi kiến thức: nhận biết các hình. Nháy chuột lên các chủ đề này để thực hiện bài luyện tập tương ứng. Hình chú thỏ vui tính tương ứng với chủ đề kiến thức chính: Nhận biết các hình hình học.
 25. 25. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Chủ đề chính Các chủ đề chi tiết Mô tả vi 10 phạm vi từ 0 đến 10. Tập đọc các số trong phạm vi 10 Cho số dưới dạng viết (ví dụ 6) học sinh cần đọc số này bằng cách gõ cách đọc số lên màn hình. Tập viết các số trong phạm vi 10 Cho số dưới dạng chữ (ví dụ mười), học sinh cần viết số này bằng số lên màn hình. Cộng, trừ trong phạm vi 5 Cộng 2 số trong phạm vi 5 Thực hiện phép cộng hai số trong phạm vi 5 (bằng hình ảnh hoặc bằng số). Trừ 2 số trong phạm vi 5 Thực hiện phép trừ hai số trong phạm vi 5 (bằng hình ảnh hoặc bằng số). Cộng, trừ trong phạm vi 10 Cộng 2 số trong phạm vi 10 Thực hiện phép cộng hai số trong phạm vi 10 (bằng hình ảnh hoặc bằng số). Trừ 2 số trong phạm vi 10 Thực hiện phép trừ hai số trong phạm vi 10 (bằng hình ảnh hoặc bằng số). Cộng 3 số trong phạm vi 10 Thực hiện phép cộng 3 số trong phạm vi 10 theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Cộng, trừ 3 số trong phạm vi 10 Thực hiện các phép cộng, trừ 3 số theo hàng ngang hoặc dọc trong phạm vi 10. Nhận biết các hình Nhận biết hình vuông, tròn, tam giác Nhận biết các hình tròn, vuông, tam giác bằng cách mở các bông hoa và tìm được số lượng hình theo yêu cầu. Nhận biết và đếm hình vuông, tròn, tam giác có màu sắc Nhận biết và đếm số lượng hình tròn, vuông hoặc tam giác có trên màn hình theo yêu cầu của phần mềm. Đếm hình vuông, tròn, tam giác Nhận biết và đếm số lượng các hình vuông, chữ nhật, tròn, tam giác có trên màn hình. Bài học này mang tính nâng cao hơn so với bài học trước. Phân loại hình Phân loại hình bằng cách kéo thả các hình thuộc một loại sang một bên của cửa sổ màn hình. Ôn tập học kỳ I Ôn tập học kỳ I Ôn tập toàn bộ các dạng toán đã được học trong học kỳ I. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 25 -
 26. 26. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Dưới đây là hình ảnh màn hình luyện tập của học kỳ II. Mô tả chi tiết các chủ đề kiến thức của học kỳ II Chủ đề chính Các chủ đề chi tiết Mô tả Làm quen với các số từ 11 đến 20 Đếm các số trong phạm vi 20 Học đếm các số bằng hình ảnh trong phạm vi từ 11 đến 20. So sánh hai số trong phạm vi 20 Học so sánh hai số bằng hình ảnh trong phạm vi từ 11 đến 20. Tập đọc các số trong phạm vi 20 Cho số dưới dạng viết (ví dụ 16) học sinh cần đọc số này bằng cách gõ cách đọc số lên màn hình. Tập viết các số trong phạm vi 20 Cho số dưới dạng chữ (ví dụ mười sáu), học sinh cần viết số này bằng số lên màn hình. Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 20 Cộng 2 số không nhớ trong phạm vi 20 Thực hiện phép cộng hai số không nhớ trong phạm vi 20 theo hàng dọc hoặc hàng ngang. Trừ 2 số không nhớ trong phạm vi 20 Thực hiện phép trừ hai số không nhớ trong phạm vi 20 theo hàng dọc hoặc hàng ngang. Cộng 3 số trong phạm vi 20 Thực hiện phép cộng 3 số không nhớ trong phạm vi 20 theo hàng dọc và hàng ngang. Cộng, trừ 3 số trong phạm vi 20 Thực hiện các phép tính cộng, trừ 3 số không nhớ trong phạm vi 20 theo hàng dọc và hàng ngang. Làm quen với thời gian Xem lịch tuần lễ Học xem lịch các ngày trong tuần, nhận biết ngày và thứ. Xem đồng hồ Học xem đồng hồ thời gian với thời gian chẵn từ 0 đến 12. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 26 - Chuyển về học kỳ I Giải toán có lời văn bằng 1 phép tính Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 Đo lường: đo độ dài Làm quen với các số trong phạm vi 100 Nhận biết đối tượng điểm, đoạn thẳng Làm quen với thời gian Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 20 Làm quen với các số trong phạm vi 20 Ôn tập học kỳ II và cuối năm
 27. 27. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Chủ đề chính Các chủ đề chi tiết Mô tả Nhận biết điểm, đoạn thẳng Nhận biết và tập vẽ các điểm Chủ đề này có hai dạng toán cần làm: - Nhận biết các điểm đã cho trên màn hình là nằm trong hay ngoài một hình trên mặt phẳng. - Dùng chuột để vẽ các điểm trên màn hình theo yêu cầu của bài toán đưa ra. Nhận biết đoạn thẳng Nhận biết và phân biệt các đoạn thẳng ngắn, dài và tô màu cho chúng theo yêu cầu của phần mềm. Đếm điểm và đoạn thẳng Nhận biết và đếm các điểm có trên màn hình theo yêu cầu của bài toán đưa ra. Nối điểm tạo thành đoạn thẳng Học sinh cần dùng chuột nối các điểm có trên màn hình để tạo ra các đoạn thẳng theo yêu cầu của phần mềm đưa ra. Các số trong phạm vi 100 Tập đọc số trong phạm vi 100 Cho số dưới dạng viết (ví dụ 36) học sinh cần đọc số này bằng cách gõ cách đọc số lên màn hình. Tập viết số trong phạm vi 100 Cho số dưới dạng chữ (ví dụ ba mươi sáu), học sinh cần viết số này bằng số lên màn hình. Phân tích số trong phạm vi 100 Phân tích một số thành các đơn vị nhỏ hơn như đơn vị, chục, trăm, nghìn. So sánh hai số Thực hiện việc so sánh hai số bất kỳ trong phạm vi 100. Điền số trong bảng Bài tập điền số chưa biết trong dãy số hoặc bảng số. Đo độ dài Đo độ dài đoạn thẳng bằng thước Thực hiện việc đo chiều dài các đoạn thẳng trực tiếp trên màn hình máy tính với sự trợ giúp của thước. Học sinh có thể dịch chuyển hoặc xoay thước cho phù hợp để đo chính xác các đoạn thẳng cần đo. Đơn vị đo là cm. Đo độ dài theo mẫu Thực hiện việc đo chiều dài các đoạn thẳng trực tiếp trên màn hình Phép cộng độ dài Thực hiện phép tính cộng các số đo độ dài là cm, phép toán là cộng 2 số không nhớ trong phạm vi 100. So sánh độ dài So sánh hai số đo độ dài cm cho trước. Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100 Cộng 2 số không nhớ trong phạm vi 100 Thực hiện phép cộng 2 số không nhớ trong phạm vi 100 theo hàng dọc hoặc hàng ngang. Trừ 2 số không nhớ trong phạm vi 100 Thực hiện phép trừ 2 số không nhớ trong phạm vi 100 theo hàng dọc hoặc hàng ngang. Cộng 3 số không nhớ trong phạm vi 100 Thực hiện phép cộng 3 số không nhớ trong phạm vi 100 theo hàng dọc và hàng ngang. Cộng, trừ 3 số không nhớ trong phạm vi 100 Thực hiện các phép tính cộng, trừ 3 số không nhớ trong phạm vi 100 theo hàng dọc và hàng ngang. Giải toán có lời văn Giải toán có hình vẽ Học giải toán có lời văn bằng một phép tính với các hình vẽ minh họa. Học giải bằng cả hai cách: ngắn gọn và đầy đủ. Giải toán bằng một phép tính Học giải toán có lời văn bằng một phép tính. Phần mềm tự động sinh các đề bài. Học giải bằng cả hai cách: ngắn gọn và đầy đủ. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 27 -
 28. 28. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Chủ đề chính Các chủ đề chi tiết Mô tả Ôn tập học kỳ II Ôn tập học kỳ II và cả năm Ôn tập và làm lại toàn bộ các dạng toán đã học trong học kỳ II. 3.4. Chế độ kiểm tra Chế độ Kiểm tra dành cho ai và để làm gì? Chế độ Kiểm tra chỉ dành cho người đăng nhập là Học sinh. Chức năng này cho phép Học sinh tự kiểm tra kiến thức của mình thông qua việc làm các bài tập theo các chủ đề khác nhau của chương trình. Nếu là lần đầu tiên vào chức năng này, một thông báo có dạng sau sẽ xuất hiện trên màn hình. Như vậy để hoàn thành toàn bộ chương trình kiểm tra môn Toán lớp 1, mỗi Học sinh cần trải qua kiểm tra 45 phạm vi kiến thức có trong phần Luyện tập của chương trình. Công việc kiểm tra không cần thực hiện liên tục. Học sinh có thể thực hiện bất cứ lúc nào và với bất cứ phạm vi kiến thức nào. Với mỗi phạm vi kiến thức Học sinh cần phải làm đúng liên tục 7 bài (giá trị số 7 có thể thay đổi trong phần các tham số lựa chọn của chương trình). Cách thực hiện kiểm tra Màn hình các công việc kiểm tra có dạng như hình dưới đây. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 28 - Tên học sinh đang làm bài kiểm tra. Các phạm vi kiến thức cần kiểm tra. Nút xem thông tin trạng thái làm bài. Nút chuyển sang các màn hình kiểm tra khác nhau. Nút thoát về màn hình chức năng chính. Thông báo này chỉ ra rằng bạn đang ở trạng thái chưa hoàn thành bất cứ chủ đề kiến thức nào trong phần Kiểm tra.
 29. 29. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Nháy chuột vào một dòng bất kỳ để tiến hành bài kiểm tra kiến thức tương ứng. Màn hình bài kiểm tra có khuôn dạng tương tự như khi luyện tập chỉ có điểm khác biệt là không có các nút Kiểm tra, Trợ giúp và điểm thưởng. Để thực hiện xong một phạm vi kiến thức, học sinh cần tiến hành làm bài liên tục trên máy tính (nhấn nút Làm tiếp để thực hiện việc này). Mặc định phần mềm sẽ qui định như sau: để làm xong một phạm vi kiến thức cụ thể, học sinh cần thực hiện đúng 7 lần liên tục các bài luyện tập tương ứng. Như vậy căn cứ vào số lượng các bông hoa to thu được để biết được rằng đã đạt bao nhiêu và chua đạt bao nhiêu phạm vi kiến thức cần làm. Xem thông tin trạng thái làm bài kiểm tra Nháy vào nút phía trên bên phải màn hình sẽ cho biết trạng thái làm bài kiểm tra của em. Nếu em đang làm Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 29 - Màn hình làm bài kiểm tra. Chỉ có 3 nút lệnh chính: Thoát, Làm lại và Làm tiếp. Thoát Làm lại Làm tiếp Hình bông hoa to: đã hoàn thành bài kiểm tra đối với kiến thức này. Hình bông hoa nhỏ chỉ ra rằng chưa hoàn thành kiến thức này. Thông báo này chỉ ra rằng bạn đã hoàn thành một số chủ đề kiến thức và cần hoàn thiện nốt các chủ đề còn lại để nhận được giấy khen của phần mềm.
 30. 30. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Nếu em đã hoàn thành toàn bộ các chủ đề kiến thức của Học Toán 1 nghĩa là em đã hoàn thành chương trình môn Toán lớp 1, phần mềm sẽ hiện tặng em một Giấy khen rất đẹp sau đây. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 30 - Các nút lệnh có trên màn hình giấy khen tương ứng với các lệnh: Save: Ghi tệp ảnh giấy khen ra File. Print: In giấy khen ra máy in. Exit: Thoát.
 31. 31. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Hướng dẫn sử dụng phần mềm DẠY TOÁN. Các chức năng chính của phần mềm DẠY TOÁN 1 DẠY TOÁN 1 là phần mềm đầu tiên nằm trong bộ 5 CD DẠY TOÁN 1, 2, 3, 5. Đây là phần mềm được thiết kế riêng dành giáo viên giảng dạy và phụ huynh hướng dẫn dạy con học tại gia đình theo chương trình SGK môn Toán lớp 1. Lần đầu tiên toàn bộ chương trình SGK môn Toán lớp 1 đã được mô phỏng trọn vẹn trên máy tính. 1. Đối tượng chính của phần mềm Đối tượng chính của phần mềm DẠY TOÁN 1 là giáo viên các nhà trường và cha mẹ học sinh. - Giáo viên sẽ sử dụng phần mềm như một công cụ hỗ trợ mạnh trong việc giảng dạy, biên soạn giáo án điện tử, hướng dẫn học sinh học tập ngay trên lớp học và bằng chính phần mềm này. - Đối với học sinh mẫu giáo lớn, phần mềm sẽ giúp các em chuẩn bị hành trang kiến thức để bước vào trường Tiểu học. - Đối với học sinh lớp 1, phần mềm sẽ thực sự là công cụ để các em học tập, ôn luyện và kiểm tra kiến thức môn Toán đã được học trong nhà trường. Phần mềm sẽ là một kênh học tập bổ sung rất tốt cho việc học chính thức trong nhà trường. - Phần mềm có thể dùng tại nhà trường cũng như gia đình học sinh. - Cha mẹ học sinh cũng như giáo viên cũng có thể sử dụng phần mềm trong công việc giảng dạy và hướng dẫn học tập cho con em của mình. 2. Các chế độ làm việc và chức năng chính 2.1. Màn hình làm việc chính Màn hình làm việc chính của phần mềm có dạng sau: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 31 - Đăng nhập khai báo tên người sử dụng (giáo viên). Nháy nút này để vào chức năng học, dạy theo chủ đề kiến thức môn Toán lớp 1. Nháy nút này để vào chức năng học, dạy theo các bài học của SGK Toán lớp 1. Tên giáo viên hiện tại đây. Các lựa chọn của phần mềm
 32. 32. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học 2.2. Đăng nhập và đăng ký người dùng Chức năng này cho phép giáo viên đăng ký một tên truy nhập hoặc đăng nhập vào phần mềm với tên đã được đăng ký từ trước. Màn hình đăng ký đăng nhập có dạng như hình dưới đây: Nếu tên truy nhập đã có thì chỉ cần chọn tên tại vị trí Chọn người dùng. Nếu cần tạo một tên đăng nhập mới thì chọn chức năng Tạo người dùng mới và nhập 3 thông tin: Họ tên, Trường và Địa chỉ. Nháy nút Đồng ý để kết thúc công việc đăng nhập. Sau khi đăng nhập tên giáo viên sẽ hiện tại vị trí nhãn vở của màn hình chính. Chú ý: tên giáo viên sẽ hiện trong bài giảng theo từng tiết học. 2.3. Học - Dạy theo chủ đề Học - Dạy theo chủ đề là một trong hai chức năng chính của phần mềm. Toàn bộ kiến thức môn Toán lớp 1 được phân loại thành nhiều chủ đề khác nhau. Trong phần mềm DẠY TOÁN 1, các chủ đề kiến thức được phân loại theo hai mức sau: Màn hình HỌC - DẠY theo chủ đề sẽ bao gồm các chủ đề kiến thức chính có khuôn dạng như hình dưới đây. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 32 -
 33. 33. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Khi nháy chuột lên một chủ đề kiến thức sẽ thấy xuất hiện một bảng chọn cho phép chọn tiếp các chủ đề con. Nháy vào dòng chứa chủ đề con để thực hiện bài học này. 2.4. Học - Dạy theo bài học HỌC - DẠY theo bài học là chức năng hoàn toàn mới của bộ phần mềm DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5. Chức năng này đã mô phỏng chi tiết toàn bộ các bài học cụ thể của sách giáo khoa Toán bậc Tiểu học. Màn hình chính của HỌC - DẠY theo bài học có dạng như hình dưới đây. Các bài học được chia thành các Chương, Phần theo đúng phân loại của sách giáo khoa. Nháy chuột lên các TAB nằm bên trái màn hình để vào các Chương cụ thể. Màn hình là hình ảnh một Chương cụ thể của sách giáo khoa. Trên màn hình là danh sách các tiết học theo đúng sách giáo khoa TOÁN 1 của Nhà xuất bản Giáo dục. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 33 -
 34. 34. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Nháy chuột nhẹ lên dòng chứa bài học sẽ vào màn hình bài giảng cụ thể của tiết học này. Dưới đây là một bài giảng cụ thể đã được thiết kế của phần mềm. Mỗi bài giảng sẽ bao gồm nhiều nội dung giảng dạy, mỗi nội dung là một chủ đề kiến thức của phần mềm. Tên giáo viên được ghi phía dưới của màn hình này. Nháy đúp chuột lên dòng chứa nội dung bài học để vào màn hình ôn luyện của chủ đề kiến thức này. Chú ý: Các nội dung học tập của mỗi bài học được lưu trữ trong một tệp dạng *.math trong thứ mục MATHS của phần mềm. Tuyệt đối không xóa các tệp này. Muốn thoát khỏi màn hình bài giảng nháy nút phía trái dưới màn hình. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 34 -
 35. 35. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Danh sách các chủ đề kiến thức của phần mềm DẠY TOÁN 1. Stt Các chủ đề chính Các chủ đề con 1 Học đếm Học đếm: nổ bóng bay Học đếm: châm nến 2 Làm quen với các số từ 0 đến 10 Học đếm các số bằng hình ảnh trong phạm vi 10 Học so sánh bằng hình ảnh trong phạm vi 10 Đếm các số trong phạm vi 10 So sánh 2 số trong phạm vi 10 Tập đọc các số trong phạm vi 10 Tập viết các số trong phạm vi 10 3 Cộng, trừ trong phạm vi 5 Học cộng 2 số bằng hình ảnh trong phạm vi 5 Học cộng 2 số bằng hình ảnh trong phạm vi 5 Cộng 2 số trong phạm vi 5 Trừ 2 số trong phạm vi 5 4 Cộng, trừ trong phạm vi 10 Học cộng hai số bằng hình ảnh trong phạm vi 10 Học trừ hai số bằng hình ảnh trong phạm vi 10 Cộng 2 số trong phạm vi 10 Trừ 2 số trong phạm vi 10 Cộng 3 số trong phạm vi 10 Cộng, trừ 3 số trong phạm vi 10 5 Nhận biết các hình Nhận biết hình vuông, tròn, tam giác Nhận biết và đếm hình vuông, tròn, tam giác có màu sắc Đếm hình vuông, tròn, tam giác Phân loại hình 6 Ôn tập học kỳ I Ôn tập học kỳ I 7 Làm quen với các số từ 11 đến 20 Học đếm hai số bằng hình ảnh trong phạm vi 20 Học so sánh hai số bằng hình ảnh trong phạm vi 20 Đếm các số trong phạm vi 20 So sánh hai số trong phạm vi 20 Tập đọc các số trong phạm vi 20 Tập viết các số trong phạm vi 20 8 Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 20 Cộng 2 số không nhớ trong phạm vi 20 Trừ 2 số không nhớ trong phạm vi 20 Cộng 3 số trong phạm vi 20 Cộng, trừ 3 số trong phạm vi 20 9 Làm quen với thời gian Xem lịch tuần lễ Xem đồng hồ 10 Nhận biết điểm, đoạn thẳng Nhận biết và tập vẽ các điểm Nhận biết đoạn thẳng Đếm điểm và đoạn thẳng Nối điểm tạo thành đoạn thẳng 11 Các số trong phạm vi 100 Tập đọc số trong phạm vi 100 Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 35 -
 36. 36. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Stt Các chủ đề chính Các chủ đề con Tập viết số trong phạm vi 100 Phân tích số có hai chữ số So sánh các số tròn chục So sánh các số có hai chữ số Điền số trong bảng 12 Đo độ dài Đo độ dài đoạn thẳng bằng thước Vẽ độ dài đoạn thẳng theo thước Đo độ dài theo mẫu Phép cộng độ dài So sánh độ dài 13 Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100 Cộng hai số tròn chục Cộng 2 số không nhớ trong phạm vi 100 Trừ hai số tròn chục Trừ 2 số không nhớ trong phạm vi 100 Cộng 3 số không nhớ trong phạm vi 100 Cộng, trừ 3 số không nhớ trong phạm vi 100 14 Giải toán có lời văn Giải toán có hình vẽ Giải toán bằng một phép tính 15 Ôn tập học kỳ II Ôn tập học kỳ II và cả năm Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 36 -
 37. 37. Bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn Toán cấp Tiểu học Giới thiệu phần mềm Bài giảng TOÁN - Math Lesson I. Giới thiệu phần mềm Bài giảng TOÁN (Math Lesson) Bài giảng TOÁN là phần mềm đầu tiên của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường định hướng vào lĩnh vực công cụ thiết kế bài giảng điện tử. Phần mềm là kết quả của một thời gian dài phát triển liên tục bộ phần mềm mô phỏng và hỗ trợ môn Toán bậc Tiểu học. Bài giảng TOÁN cho phép giáo viên tiểu học thiết lập các bài giảng điện tử môn Toán dựa trên các hoạt động dạy học theo chương trình sách giáo khoa Toán Tiểu học do NXBGD phát hành. Phần mềm đã mô phỏng toàn bộ tất cả các dạng toán phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa môn Toán từ lớp 1 đến lớp 5. Hơn 300 dạng toán chính phủ kín hơn 1700 chủ đề kiến thức đã được mô phỏng chi tiết trong phần mềm. Ngoài ra hơn 2500 thuật toán sinh dữ liệu tự động cho các dạng toán cũng đã được thiết kế trong phần mềm. Mỗi bài giảng toán được thiết lập trong phần mềm sẽ được lưu trữ dưới dạng một tệp *.math file. Tệp này rất nhỏ, gọn dễ dàng sao chép và di chuyển từ máy tính này sang máy tính khác. Phần mềm Bài giàng TOÁN đóng vai trò như một công cụ thiết kế, soạn thảo bài giảng đồng thời có chức năng trình diễn bài giảng này trên máy tính. Hy vọng phần mềm Bài giảng TOÁN sẽ mang lại cho các nhà trường tiểu học một công cụ mang tính đột phá cho phép đưa nhanh các ứng dụng của tin học vào lớp học. II. Mô hình bài giảng điện tử môn Toán 2.1. Mô hình bài giảng Các khái niệm chính Qui trình đi đến mô hình bài giảng Toán trong phần mềm Bài giảng TOÁN được xây dựng dựa trên nhiều khái niệm được mô tả trong sơ đồ sau: 1. Ma trận kiến thức là bảng tập hợp các chủ đề kiến thức chính của môn học. Thông thường mô hình bảng Ma trận kiến thức được thiết kế theo mô hình cây thông tin. Tùy thuộc vào mô hình kiến thức cụ thể của từng môn học, tùy thuộc vào người thiết kế mà Ma trận kiến thức này có khuôn dạng cụ thể khác nhau. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net - 37 - Bảng MA TRẬN KIẾN THỨC Nhập trực tiếp Bộ dữ liệu cho dạng toán Máy tính tự động sinh dữ liệu Mô phỏng kiến thức trên máy tính (FORM) Hoạt động học và dạy

×