Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giới thiệu phần mềm Bài giảng Toán - Math Lesson

504 views

Published on

Math Lesson là phần mềm dành cho giáo viên Tiểu học dùng để khởi tạo các tệp bài giảng điện tử môn Toán. Mỗi bài giảng là 1 tệp dạng *.math, bao gồm các hoạt động. Mỗi hoạt động là một giao diện tương tác mô phỏng 1 kiến thức cần dạy học.

  • Be the first to comment

Giới thiệu phần mềm Bài giảng Toán - Math Lesson

  1. 1. Math Lesson 1.5 Bài giảng Toán - Math Lesson - phần mềm thiết kế bài giảng môn Toán bậc tiểu học đầu tiên của Việt Nam Math Lesson 1.5, phần mềm thiết kế bài giảng môn Toán cấp Tiểu học đầu tiên của Việt Nam do công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành thực sự là một giải pháp tốt nhất giúp các giáo viên Tiểu học dễ dàng thiế t kế một bài giảng Toán để sử dụng trên lớp để dạy học và cho học sinh học tập, ôn luyện ngay trên lớp học. Sau đây là mô tả ngắn gọn những tính năng chính của phần mềm này. 1. Chức năng chính của phần mềm là thiết kế và trình diễn các tệp bài giảng điện tử môn Toán Tiểu học được lưu trong các *.math file. Mỗi tệp *.math đóng vai trò một bài giảng điện tử hoàn chỉnh dành cho giáo viên giảng dạy hoặc học sinh ôn luyện trên lớp cũng như ở nhà. 2. Mỗi bài giảng điện tử sinh bởi phần mềm Math Lesson sẽ bao gồm một số các hoạt động HỌC và DẠY. Các hoạt động này hoàn toàn do giáo viên chủ động thiết lập và lấy từ danh sách các HOẠT ĐỘNG (ACTION) có sẵn của phần mềm. Mỗi hoạt động này sẽ có một trong ba kiểu: giáo viên giảng dạy, học sinh ôn luyện và học sinh kiểm tra. 3. Mỗi HOẠT ĐỘNG được tạo ra trong bài giảng của phần mềm là sự kết nối giữa 3 yếu tố: chủ đề kiến thức + mô phỏng máy tính và thuật toán sinh dữ liệu. Với kiến thức phần mềm đã phân loại dựa trên bộ sách giáo khoa TOÁN các lớp 1, 2, 3, 4, 5 do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành. Với mỗi kiến thức lõi của SGK, chúng tôi đã mô phỏng chi tiết cách học và dạy kiến thức này trên máy tính. Các mô phỏng được hiển thị trên máy tính thông qua tương tác người máy, mô phỏng chính xác từng bước kiến thức mà giáo viên cần dạy và học sinh cần ôn luyện. Thuật toán sinh dữ Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net Trang 1 Mỗi bài giảng điện tử tạo bởi phần mềm Math Lesson là một tệp *.math lưu trữ trên máy tính. Bài giảng này bao gồm 5 hoạt động giảng dạy chính. Mỗi hoạt động tương ứng với một ACTION đã được thiết lập sẵn trong phần mềm. Nháy đúp chuột lên dòng chứa hoạt động này để khởi động và trình diễn hoạt động này trên màn hình.
  2. 2. Math Lesson 1.5 liệu đảm bảo rằng phần mềm như một chiếc máy cái sẽ tự động sinh không mệt mỏi các bộ dữ liệu dùng cho kiến thức này. Trong ví dụ dưới đây, HOẠT ĐỘNG "Đo độ dài bằng thước dm" của chương trình Toán Tiểu học được tạo ra bởi 3 yếu tố: - Chủ đề kiến thức liên quan: làm quen với độ dài dm. - Mô phỏng: FORM mô phỏng đo độ dài bằng thước. - Thuật toán sinh dữ liệu đầu vào cho bài toán. Như vậy mỗi HOẠT ĐỘNG (ACTION) là một đơn vị hoạt động giảng dạy tối thiểu của giáo viên trong các tiết học. Mỗi tiết học có thể bao gồm nhiều hoạt động. 4. Phần mềm đã thiết kế sẵn trên 1700 chủ đề kiến thức được lưu trong một danh sách gọi là ACTION LIST (Danh sách các HOẠT ĐỘNG). Các chủ đề kiến thức này phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa môn Toán bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5. Từ danh sách này giáo viên sẽ chọn ra chủ đề tương ứng và đưa vào bài giảng như một hoạt động HỌC và DẠY. Như vậy với việc đã tạo sẵn hơn 1700 HOẠT ĐỘNG phủ kín chương trình môn Toán, phần mềm Math Lesson thực chất đã mô phỏng trọn vẹn toàn bộ chương trình sách giáo khoa môn Toán cấp Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net Trang 2 Danh sách hơn 1700 chủ đề kiến thức lõi trong chương trình môn Toán từ lớp 1 đến 5 đã được mô phỏng trong phần mềm. Mô hình 3 mức thông tin phân loại chủ đề của phần mềm.
  3. 3. Math Lesson 1.5 tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5. Math Lesson là phần mềm mô phỏng giáo dục thuộc loại lớn nhất và đồ sộ nhất của Việt Nam. 5. Toàn bộ hơn 250 dạng toán chính của chương trình sách giáo khoa môn Toán bậc Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 đã được mô phỏng trên máy tính. Các dạng toán này được chia thành 10 nhóm kiến thức chính, phủ kín toàn bộ tất cả các tiết học trong chương trình môn Toán tiểu học. Tất cả các mô phỏng đều mô phỏng chính xác kiến thức với giao diện đẹp mắt, thuận tiện cho thao tác bằng chuột và bàn phím, dễ dàng sử dụng với máy chiếu hay bảng tương tác có tại Việt Nam. 10 nhóm kiến thức đã được phân loại trong phần mềm Math Leson bao gồm: N - Number - Số Cấu tạo, đếm, phân tích, đọc và viết số, so sánh các loại số. E - Expressions - Biểu thức số Tính giá trị các biểu thức. Biểu thức chứa chữ và có ngoặc. P - Number Operation - 4 phép tính Bốn phép tính: cộng, trừ, nhân, chia số nguyên, phân số, số thập phân. TQ - Text questions - Toán có lời văn Giải toán có lời văn. Giải toán bằng 1, 2 phép tính. Bài toán rút về đơn vị. M - Measure - Đo lường Đo lường và các phép toán với đơn vị đo lường. G - Geometry - Hình học Hình học và các bài toán có liên quan. Phân biệt các hình hình học. Tính chu vi, diện tích và thể tích. T - Time - Thời gian Đồng hồ, lịch và số đo thời gian. Các bài toán liên quan đến số đo thời gian. A - Attribute - Tính chất số Tính chất số và các phép toán. Tính chất chia hết của số nguyên. MO - Money - Tiền Việt Nam Tiền Việt Nam. Các bài toán liên quan đến tính tiền và đổi tiền. C - Chart, map, table - Biểu đồ, bản đồ Biểu đồ, bản đồ, bảng số, số La mã. 6. Với hơn 2500 thuật toán sinh dữ liệu đã được thiết kế trong phần mềm, với mỗi dạng toán, phần mềm có khả năng tự động sinh ngẫu nhiên không hạn chế bộ dữ liệu phù hợp với chủ đề kiến thức đã chọn, đáp ứng tối đa nhu cầu học tập ôn luyện của học sinh và giảng dạy của giáo viên. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net Trang 3
  4. 4. Math Lesson 1.5 7. Trong tất cả các dạng toán đã mô phỏng, giáo viên sẽ có quyền trực tiếp nhập dữ liệu cho dạng toán đang thực hiện. Tính năng này cho phép giáo viên hoàn toàn chủ động trong quá trình giảng dạy trên lớp với sự trợ giúp của phần mềm. 8. Một điểm hết sức đặc biệt của các bài giảng *.math là các bài giảng này dễ dàng nhúng vào các trang trình chiếu PowerPoint hay Impress, bằng cách này giáo viên có toàn quyền chủ động trong việc linh hoạt thiết kế các giáo án điện tử của mình. Phần mềm Math Lesson thực sự đóng vai trò hỗ trợ và đồng hành cùng giáo viên trong suốt 5 năm giảng dạy môn Toán, xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 5. 9. Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo phần mềm mô tả đầy đủ và chi tiết các chức năng chính của phần mềm, đồng thời mô tả đầy đủ và chi tiết cách sử dụng 250 mô phỏng, mã của 1700 HOẠT ĐỘNG cài đặt sẵn trong phần mềm. 10. Tóm lại Math Lesson 1.5 là một công cụ vô giá cần thiết cho mỗi giáo viên đang giảng dạy trong các nhà trường Tiểu học của Việt Nam. Mỗi giáo viên dạy trong trường tiểu học cần có và nắm vững cách sử dụng phần mềm này trong công việc hàng ngày của mình. Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net Trang 4 Nút lệnh này sẽ tự động sinh dữ liệu cho bài toán đang thể hiện trên màn hình phù hợp với chủ đề kiến thức đang lựa chọn của bài giảng. Nút lệnh này có chức năng cho phép nhập trực tiếp dữ liệu vào dạng toán đang mô phỏng trên màn hình.

×