Pedagógiai, pszichológiai tájékoztatás

6,350 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pedagógiai, pszichológiai tájékoztatás

 1. 1. Pedagógiai és pszichológiai tájékoztatás Készítette: Habók Lilla Tájékoztatás szakszeminárium 4. 2009. március 24.
 2. 2. Pedagógia <ul><li>Szakkönyvtár </li></ul><ul><li>Szervezetek, intézetek </li></ul><ul><li>Adatbázisok </li></ul><ul><li>Hagyományos dokumentumok </li></ul><ul><li>Könyvek </li></ul><ul><li>Folyóiratok </li></ul><ul><li>Online források </li></ul>
 3. 3. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, információs és rendezvényközpont (OPKM) 1089 Bp. Könyves Kálmán krt. 40. www.opkm.hu <ul><li>Országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár. </li></ul><ul><li>Gyűjtőkör: magyar oktatáspolitikai, neveléstudományi, nevelés- és ifjúságszociológiai dokumentumok; magyar tankönyvek; iskolai értesítők; hazai gyermek- és ifjúsági irodalom; válogatva külföldi irodalom </li></ul><ul><li>Jelenleg kb. 500 ezer könyv, folyóirat, nem hagyományos dokumentum </li></ul><ul><li>Kurrens folyóiratok jegyzéke </li></ul><ul><li>Szolgáltatás </li></ul><ul><li>Múzeum </li></ul>
 4. 4. Szakmai szervezetek <ul><li>MTA II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya, Pedagógiai Bizottság </li></ul><ul><li>Tagok: http://www.mta.hu/index.php?id=1740 </li></ul><ul><li>Neveléstörténeti albizottság: http://kerikata.hu/publikaciok/text/!kek/mta/index.htm </li></ul><ul><li>Magyar Pedagógiai Társaság (MPT): http://www.freeweb.hu/mpt13/ </li></ul><ul><li>Pedagógusok Szakszervezete: http://www.pedagogusok.hu </li></ul><ul><li>European Educational Research Association (Európai Pedagógiai Kutatók Szövetsége): http://www.eera.ac.uk / </li></ul>
 5. 5. Kormányzati szervezetek <ul><li>Oktatási és Kulturális Minisztérium http://www.okm.gov.hu / </li></ul><ul><li>Szociális és Munkaügyi Minisztérium http://www.szmm.gov.hu / </li></ul><ul><li>UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Egyesült Nemzetek Nevelési, Tudományos és Kulturális Szervezete) http://www.unesco.org / </li></ul><ul><li>Európa Tanács (Council of Europe) http://www.coe.int / </li></ul>
 6. 6. Intézetek <ul><li>Megyei Pedagógiai Intézetek http://www.kfki.hu/education/pedkozpontok.html </li></ul><ul><li>Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSzFI) </li></ul><ul><li>Adatbázisok: Országos Képzési Jegyzékek, Iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények, akkreditált intézmények, speciális szakiskolák, szakmai és vizsgakövetelmények, szóbeli tételek, akkreditált programok, munkaerőpiaci igények szakcsoportonként </li></ul><ul><li>Könyvtár </li></ul><ul><li>Lapja: Szakoktatás </li></ul>
 7. 7. Adatbázisok <ul><li>Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis és Etalontár (M.E.T.A.) http://www.tanszertar.hu / </li></ul><ul><li>ERIC http://www.eric.ed.gov/ </li></ul><ul><li>PsycInfo www.apa.org/psycinfo/ </li></ul><ul><li>FISBildung http://www.fachportal-paedagogik.de/ </li></ul><ul><li>BEI (British Educational Index) http://www.leeds.ac.uk/bei/ </li></ul><ul><li>EISZ </li></ul><ul><li>EBSCO </li></ul>
 8. 8. Fontosabb könyvkiadók <ul><li>Osiris </li></ul><ul><li>OPKM </li></ul><ul><li>OKKER </li></ul><ul><li>Nemzeti Tankönyvkiadó </li></ul><ul><li>Pedellus Tankönyvkiadó </li></ul><ul><li>ELTE Eötvös Kiadó </li></ul><ul><li>Akadémiai Kiadó </li></ul>
 9. 9. Lexikonok <ul><li>Lexikonok: http://www.kislexikon.hu/pedagogiai_lexikonok_es_enciklopediak.html </li></ul><ul><li>1933-1934 Magyar Pedagógiai Lexikon I-II./ Kemény Ferenc szerk., Prohászka Lajos segédszerk., Nagy J. Béla, Várkonyi Hildebrand, Bp.: Révai </li></ul><ul><li>1976-1979 Pedagógiai lexikon I-IV./ Nagy Sándor főszerk., Kiss Árpád szerk., Bp.: Akadémiai kiadó </li></ul><ul><li>1997 Pedagógiai Lexikon I-III. kötet / Báthory Zoltán, Falus Iván főszerk., Bp.: Keraban kiadó </li></ul><ul><li>Ez alapján: Online Pedagógiai Lexikon: http://human.kando.hu/pedlex / </li></ul><ul><li>Pedagógiai kislexikon/ Összeáll. Nanszákné Cserfalvi I. Debrecen : Tóth Könyvkereskedés, 1996. </li></ul><ul><li>Gyógypedagógiai Lexikon/ Szerk. Mesterházi Zsuzsa. Bp. : ELTE BGGYFK, 2001. </li></ul>
 10. 10. Általános <ul><li>Benedek András, Csoma Gyula, Harangi László főszerk.: Felnőttoktatási és képzési lexikon A-Z, Bp. : MPT : OKI Kiadó : Szaktudás Kiadó Ház, 2002. </li></ul><ul><li>Zsolnai József: A pedagógia új rendszere címszavakban, Bp. : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. </li></ul><ul><li>Ágoston György: A pedagógia alapfogalmai és a nevelési célrendszer , Bp.: Akadémiai Kiadó, 1976 </li></ul>
 11. 11. Bibliográfia <ul><li>MPI (Magyar Pedagógiai Index) </li></ul><ul><li>KPI (Külföldi Pedagógiai Index) </li></ul><ul><li>Jáki László: A magyar neveléstudomány forrásai, Bp.: OPKM, 1993 </li></ul><ul><li>Biobibliográfiák, pl.: </li></ul><ul><li>Nagy Sándor </li></ul><ul><li>Dr. Mann Miklós </li></ul><ul><li>In memoriam Illyés Sándor </li></ul><ul><li>Pestalozzi Bibliographie http://biblio.uzh.ch/F/?local_base=uzh04 </li></ul><ul><li>Csapó Benő, Pukánszky Béla szerk.: A magyar pedagógia első száz évének repertóriuma, Bp.: MTA Pedagógiai Bizottság, 1993. </li></ul>
 12. 12. Életrajz <ul><li>Ki-kicsoda a magyar oktatásban 2006./ Szerk. Radosiczky Imre. Bp.: DFT-Hungária, 2006. </li></ul><ul><li>Pedagógusok arcképcsarnoka/ Szerk. Ungvári János. Debrecen: Hajdú-Bihar Megyei Neveléstörténeti Egyesület,. I. k. 2002., II. k. 2003., III. k. 2004. </li></ul><ul><li>Pedagógiai ki kicsoda/ Főszerk. Báthory Zoltán, Falus István. Bp. : Keraban, 1997. </li></ul><ul><li>Kántor Sándorné: Tudós matematikatanárok Hajdú, Szabolcs és Szolnok megye középiskoláiban 1850-1948, Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem 1986 </li></ul>
 13. 13. Szótárak <ul><li>Magyar Pedagógiai tárgyszójegyzék, OPKM adja ki időszakonként, pl. 2004 (1988-ban készült &quot;Pedagógiai tárgyszavak” bővített kiadása) </li></ul><ul><li>Közoktatási kisszótár http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=szotar </li></ul><ul><li>Dietrich Benner, Jürgen Oelkers hrs.: Historisches Wörterbuch der Pädagogik, Weinheim Basel : Beltz, cop. 2004 </li></ul>
 14. 14. Oktatáspolitika, nemzetközi viszonyok <ul><li>Jelentés a magyar közoktatásról – sorozat! Pl. 1995 – szerk. Halász Gábor, Lannert Judit, Bp.: Országos Közoktatási Intézet, 1996 </li></ul><ul><li>A Közoktatási Törvény (1997) – OKKER 1999 </li></ul><ul><li>Vágó Irén szerk.: Tartalmi változások a közoktatásban a kilencvenes években: Tanulmánykötet, Bp.: OKKER, 1999 (Országos Közoktatási Intézet – Kutatási Központ) </li></ul><ul><li>Szüdi János szerk.: Az oktatás nagy kézikönyve, Bp.: Complex kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., 2006 </li></ul><ul><li>Bábosik István, Kárpáti Andrea: Összehasonlító pedagógia: A nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái, Bp.: BIP, 2002 </li></ul><ul><li>Peter W. Cookson, Alan R. Sadovnik, Susan F. Semel: International handbook of educational reform, New York , Westport Conn. , London : Greenwood Press, 1992 </li></ul>
 15. 15. Tanterv, tantervelmélet <ul><li>Nemzeti Alaptanterv 1995, 2003, 2007 </li></ul><ul><li>Kerettanterv 2000 </li></ul><ul><li>Horánszky vál.: Tantervek külföldön: Részletek Anglia, Dánia, Németország, Norvégia és Új-Zéland nemzeti tanterveiből, törvényeiből, Bp. : [OKI], 1993 </li></ul><ul><li>A tantervelmélet forrásai sorozat, szerk. Horánszky Nándor, Országos Közoktatási Intézet </li></ul><ul><li>1. Faludi Szilárd: A tantervi anyag kiválasztásának elvi alapjai az általánosan művelő iskolában. Bev., vál. Ballér Endre. Bp. 1983. (23. Kiss Árpád 2001) </li></ul>
 16. 16. Pedagógia alapjai, Pedagógia mint tudomány <ul><li>Friedrich W. Kron: Pedagógia, Osiris, 1997 (-2003) </li></ul><ul><li>Golnhoffer Erzsébet, Nahalka István: Pedagógusok pedagógiája, Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001 </li></ul><ul><li>Celler Zsuzsanna szerk.: Válogatás a XX. Század pedagógiai irodalmából, Bp.: OPKM, 1996 </li></ul>
 17. 17. Pedagógiakutatás <ul><li>Kutatás módszertani kiskönyvtár, Pedagógus kézikönyvek, Műszaki kiadó </li></ul><ul><li>Pl. A kérdőíves módszer </li></ul><ul><li>Az esettanulmány </li></ul><ul><li>Encyclopedia of Educational Research, 6. kiadás 1941-től, Macmillan Library </li></ul>
 18. 18. A nevelés színterei <ul><li>Goebel Glöcker: A nagy gyermekkalauz, Futura könyvek, 1998 </li></ul><ul><li>Komlósi Sándor, Komlósi Piroska, Haraszti László et al: A családi életre nevelés, Budapest : TIT, 1986 [!1987] </li></ul><ul><li>Hormann Alice: Emberré nevelés, Bp.: Tankönyvkiadó, 1986 (Pszichológia-nevelőknek) </li></ul>
 19. 19. Neveléselmélet I. <ul><li>Bábosik István: Neveléselmélet, Osiris, 2004 </li></ul><ul><li>Bábosik István: A modern nevelés elmélete, Bp.: Telosz kiadó, 1997 </li></ul><ul><li>Nagy Sándor, Horváth Lajos szerk.: Neveléselmélet, Bp.: Tankönyvkiadó, 1965 (6 kiadás1980.) </li></ul><ul><li>Nagy József: Nevelési kézikönyv személyiségfejlesztő pedagógiai programok készítéséhez, Szeged: Mozaik Oktatási Stúdió, 1996 </li></ul><ul><li>Gabnai Katalin: Drámajátékok: Bevezetés a drámapedagógiába, Helikon, 2005 (1 kiadás 1987) </li></ul><ul><li>Csapó Benő, Csirikné Czachesz Erzsébet, Pukánszky Béla, Vidákovich Tibor szerk.: Neveléselméleti szöveggyűjtemény, Szeged : JATEPress, 1994 [!1995] </li></ul><ul><li>Füle Sándor szerk.: Neveléselméleti szöveggyűjtemény: Egységes jegyzet: Tanárképző főiskolák, Budapest: Tankvk, 1983 </li></ul>
 20. 20. Neveléselmélet II. <ul><li>Jürgen Oelkers: Nevelésetika: Problémák, paradoxonok és perspektívák, Vince kiadó, 1998 (eredeti: München, 1992) </li></ul><ul><li>Dombi Alice, Oláh János, Varga István: A neveléselmélet alapkérdései: Tanulmányok, Gyula: APC-Stúdió, 2004 </li></ul><ul><li>Gácser József szerk.: Gondolatok a nevelésről: Pedagógiai antológia I-II., Szeged, 1992-93 </li></ul><ul><li>„ Karácsony Sándor-könyvek”: neveléslélektan társaslogikai alapjai, társaslélektan, misszió írások, magyar diák eligazítása, pedagógiai regények, gyerekszíndarabok </li></ul><ul><li>OPKM-sorozat: A magyar pedagógiai gondolkodás klasszikusai </li></ul>
 21. 21. Neveléslélektan <ul><li>Szilágyi Vilmos: Mélylélektan és nevelés, Bp.: Tankönyvkiadó, 1979 </li></ul><ul><li>Gord Biermann: Az iskolai ártalmak megelőzése, Bp.: Tankönyvkiadó, 1984. (Pszichológia-nevelőknek) </li></ul><ul><li>Erőss László, Hans Löwe: Az iskolai kudarcokról, Bp.: Tankönyvkiadó, 1974 (Pszichológia-nevelőknek) </li></ul>
 22. 22. Értelmi nevelés <ul><li>Nagy József: XXI. Század és nevelés, Bp.: Osiris, 2000 </li></ul><ul><li>Falus Katalin szerk.: Gyermekfilozófia Szöveggyűjtemény I-V., Korona Nova, 1997 </li></ul><ul><li>Kárpáti Andrea: A kamaszok vizuális nyelve, Bp.: Akadémiai kiadó, 2005 </li></ul>
 23. 23. Egyetemes neveléstörténet <ul><li>Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története, Bp. : Hornyánszky, 1906., Középkor, Bp. : Hornyánszky, 1914., Reneszánsz, Újkor </li></ul><ul><li>Mészáros István, Németh András, Pukáncszky Béla: Neveléstörténet: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe, Osiris 1999 (-2005) </li></ul><ul><li>Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla: Neveléstörténet Szöveggyűjtemény, Bp.: Osiris, 2003 </li></ul><ul><li>A Magyar Neveléstörténet forrásai sorozat, OPKM pl. 1991: Mészáros István, Magyar iskolatípusok 996-1990, </li></ul><ul><li>Ratio Educationis: Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása / ford., jegyzet Mászáros István, Bp.: Akadémiai kiadó, 1981 </li></ul><ul><li>Jean-Jacques Rousseau: Emil, avagy a nevelésről, 1762 (magyarul pl. Papirus Book, 1997) </li></ul><ul><li>Egyes pedagógusok élete pl. Bán Imre, Fináczy Ernő, Makarenko </li></ul>
 24. 24. Gyógypedagógia <ul><li>Illyés Sándor szerk.: Gyógypedagógiai alapismeretek, ELTE BGGyFK, 2000 </li></ul><ul><li>Kálmán Zsófia-Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig, Osiris, 2002 </li></ul><ul><li>Gordosné Szabó Anna: Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek, Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. (eredetileg 1981-ben főiskolai tankönyvként) </li></ul><ul><li>Gordosné Szabó Anna: Gyógypedagógia-történet I-II. Egyetemes gyógypedagógiai történet a XX. századig, Bp.: Tankönyvkiadó 1996 (I. 22. változatlan kiadás 1962-től), 1995 (II. 19. kiadás 1963-tól) </li></ul>
 25. 25. Részképességzavar <ul><li>Martonné Tamás Márta szerk.: Fejlesztő pedagógia: A fejlesztés főbb elméleti és gyakorlati eljárásai, Bp.: Eötvös Kiadó, 2002. </li></ul><ul><li>Schmidtné Balás Eszter: Képeskönyv a dadogásról és más dolgokról, Bp.: Közhasznú alapítvány a dadogókért, 2004. </li></ul><ul><li>Gyarmathy Éva: Diszlexia: A specifikus tanítási zavar tankönyv, Lélekben otthon kiadó, 2007 </li></ul>
 26. 26. Különleges csoportok, hátrányos helyzet <ul><li>Ring Éva szerk.: Felzárkózás vagy bezárkózás? A többnyelvű oktatás előnyei, veszélyei a kisebbségi közösségek életében, Bp.: EÖK!K, 2005 (Európai Összehasonlító Kisebbségkutató Közapaítvány) </li></ul><ul><li>Kertesi Gábor: A társadalom peremén: Romák a munkaerőpiacon és az iskolában, Bp.: Osiris, 2005 </li></ul><ul><li>Michael S. Knapp et al.: Hogyan tanítsuk hatékonyan a hátrányos helyzetű tanulókat? Az értelemorientált tanítás lehetőségei, Bp.: Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2007. – tanulmánykötet </li></ul><ul><li>M. Tamás Márta szerk.: Integráció és inklúzió: Fejlesztő módszerek a közoktatásban, Bp. Trefort, 2006 </li></ul><ul><li>Jean-Pierre Liégeois: Kisebbségek és oktatás – cigányok az iskolában, Pont kiadó, 2002. (Interface sorozat: René Descartes Egyetem, Párizs, Roma Kutatóközpont) </li></ul>
 27. 27. Oktatás <ul><li>Csapó Benő: Tudás és Iskola, Budapest : Műszaki Kvk., 2004 </li></ul><ul><li>Fazekas Károly, Köllő János, Varga Júlia szerk.: Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért, Bp.: Ecostat, 2008. </li></ul><ul><li>Réthy Endréné: A tanítás-tanulási folyamat motivációs lehetőségeinek elemzése, Bp. : Akad. K., 1988 </li></ul>
 28. 28. Didaktika <ul><li>Falus Iván szerk.: Didaktika: Elméleti alapok a tanítás tanulásához, Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. </li></ul><ul><li>Comenius: Didactica Magna 1953 (Comenius Ámos János Nagy Oktatástana) – Seneca kiadó, 1992 </li></ul><ul><li>Csapó Benő szerk.: Az iskolai tudás, Bp.: Osiris, 1998, 2002 </li></ul><ul><li>Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák – különbségek: Egy differenciális tanításelmélet vázlata, Bp.: OKKER, 1997 </li></ul><ul><li>Prohászka Lajos: Az oktatás elmélete, Bp.: Országos Középiskolai Tanáregyesület, 1937 (OPKM, klasszikusok 6. – 1996) </li></ul>
 29. 29. Oktatási módszerek I. <ul><li>Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999 </li></ul><ul><li>Szerk. Halász Gábor, Lannert Judit: Oktatási rendszerek elmélete szöveggyűjtemény (OTKA kutatás), Budapest: Okker Kiadó </li></ul><ul><li>Buzás László: A reformpedagógia hatása a hazai nevelésre és oktatásra, Budapest: Tankönyvkiadó, 1989 </li></ul><ul><li>Kárpáti Andrea szerk.: Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításába: Tanulmánykötet, Bp.: Nemzeti Tkvk, 1995 </li></ul><ul><li>Dömsödy Andrea: Könyvtár-Pedagógia, Placcus kvk., 2003 </li></ul><ul><li>Könyvtáros? Tanár? Könyvtárostanár!, Bp.: MKE, 1995 (Válogatás az MKE Könyvtárostanárok Szervezete pályázatain díjazott munkáiból) </li></ul><ul><li>Bárdos Jenő: Nyelvpedagógia: Élő nyelvtanítás története, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005 </li></ul>
 30. 30. Oktatási módszerek II. <ul><li>Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról: Tanulási képességfejlesztő tréning 12-16 éveseknek, Budapest: AKG Alapítvány, 1993 </li></ul><ul><li>Nagy József: Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia, Szeged: Mozaik Kiadó, 2007 </li></ul><ul><li>Kőfalvi Tamás: E-tanítás: Információs és kommunikációs technológiák felhasználása az oktatásban: Alapismeretek a tanári mesterségre készülők számára, Budapes: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006. (Tanári tudástár) </li></ul><ul><li>Mayerné Nádasdi Mária: Adaptivitás az oktatásban, Budapest: ELTE Eötvös kiadó, 2007 </li></ul><ul><li>Mayerné Nádasi Mária: Projektoktatás, Budapest : Gondolat K. Kör : ELTE BTK Neveléstud. Int., 2003 </li></ul><ul><li>Szerk. Sipos Lajos: Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-medencében (Élményközpontú irodalomtanítási program könyvei 5.), Ponti kiadó, 2003 </li></ul>
 31. 31. Tehetség <ul><li>Gordon Győri János: Tehetség-pedagógiai módszerek, Bp.: Gondolat kiadó: ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, 2004. (Oktatás-módszertani kiskönyvtár VII., szerk. Golnhofer Erzsébet) </li></ul><ul><li>Gyarmathy Éva: A tehetség. Háttere és gondozásának gyakorlata, Bp.: ELTE Eötvös kiadó, 2007. </li></ul><ul><li>Tóth László: A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája, Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó, 2006. </li></ul>
 32. 32. Nevelési rendszerek I. <ul><li>Németh András szerk.: Reformpedagógia-történeti tanulmányok: Európai kölcsönhatások, nemzeti sajátosságok, Budapest: Osiris Kiadó, 2002 </li></ul><ul><li>Frans Carlgren: Szabadságra nevelés: Rudolf Steiner pedagógiája: Képek és tudósítások a nemzetközi Waldorg-iskolai mozgalomról, Budapest: Török Sándor Waldorf-pedagógiai Alapítvány (Waldorf könyvek II., sorozatszerk Vekerdy Tamás) </li></ul><ul><li>Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek? Álmok és lidércek: A Waldorf-iskola első három évének programjáró, Filum, 2003 </li></ul><ul><li>Peter Petersen: A kis Jena-Plan, Budapest, 1998 </li></ul><ul><li>Maria Montessori: A gyermek felfedezése, Budapest: Herder kiadó, 1995 </li></ul>
 33. 33. Nevelési rendszerek II. <ul><li>Zsolnai József: Az Értékközvetítő és Képességfejlesztő pedagógiai program, Budapest: ÉKP Központ-Holnap-Tárogató Kiadó, 1995 </li></ul><ul><li>Zsolnai József: Pedagógiai Program 1. osztály: Nyelvi-Irodalmi-Kommunikációs nvelési kísérlet, Veszprém: Országos Oktatástechnikai Központ, 1980 </li></ul><ul><li>Jáki László szerk.: Orbis Pictus: A szemléltetés évszázadai, Budapest: OPKM, 2001 </li></ul><ul><li>Papp György szerk.: Diákönkormányzatok, Budapest: Iskolapolgár Alapítvány, 1993 (Állampolgári technikák az iskolában, szerk. Pál Tamás) </li></ul><ul><li>Fehér Erzsébet: Magyar nyelvű tankönyvek1777-1848, Budapest: OPKM, 1995 </li></ul><ul><li>Szabolcs: Külföldi tankönyvek, Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat, 1990 </li></ul>
 34. 34. Iskoláskor előtt: Óvoda <ul><li>Papp János szerk.: Képességfejlesztés-képességmérés az óvodában, Debrecen: Didakt, 2005. </li></ul><ul><li>Kiss Tihamér: A matematikai gondolkodás fejlesztése hétéves korig, Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001. (Pszichológia és pedagógia nevelőknek) </li></ul><ul><li>Kuhn Gabriella: Dinamikus gyakorlatok az írás előkészítésére: óvodásoknak és kisiskolásoknak (…hogy az írás ne legyen sírás!), Bp.: Trefort, 2008, 2. kiadás (1 kiadás 2001.) </li></ul><ul><li>B. Méhes Vera: Az óvónő és az óvodai játék, Bp.: Tankönyvkiadó, 1982. </li></ul><ul><li>Szarkáné Horváth Valéria: Az óvodai ének-zene foglalkozások módszertana, Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995 </li></ul><ul><li>Simonné Zachár Anna: Iskolába készülök: Segítő ötletek szülőknek, Pápa: 1998 (1. kiadás 1996) </li></ul>
 35. 35. Alsó és középfokú oktatás <ul><li>Pusztai Gabriella: Iskola és közösség: Felekezeti középiskolák az ezredfordulón, Bp.: Gondolat, 2004. </li></ul><ul><li>Mészáros István: Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája 996-1948: Általánosan képző középiskolák, Bp.: Akadémiai kiadó, 1988 </li></ul><ul><li>Mészáros István: Magyar iskolatípusok 996-1990, Bp.: OPKM, 1991 (A Magyar Neveléstörténet forrásai sorozat VI.) </li></ul><ul><li>Baloghné Zsoldos Julianna: A néphagyomány az iskolában: A néprajz tanításának módszertana, Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó, 2002 </li></ul><ul><li>Bácskai Erika-Gerevich József: A kortárssegítés tanári kézikönyve, Vác: Egységes Ifjúságért Alapítvány </li></ul><ul><li>Adamikné Jászó Anna: Az írás és az olvasás története képekben, Bp.: OPKM, 1999 </li></ul><ul><li>Jim Smith, Andrea Spurling: Lifelong Learning Riding The Tiger (Cassell Studies in LLL), London and New York: Cassell, 1999, presented by British Council </li></ul>
 36. 36. Felsőoktatás <ul><li>Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató ... induló képzések - érettségizetteknek: Alapképzések, egységes, osztatlan képzések, felsőfokú szakképzések / [szerkbiz. Bakos Károly, Borsa Melinda, Szabó Katalin Zsuzsanna] 1987-2008., Budapest : OKM : OH : Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., 2008 (Korábban: Egyetemek és főiskolák a Magyar Népköztársaságban, a Művelődési Minisztérium kiadványa, Budapest : Lapk. Váll.) </li></ul><ul><li>Felsőoktatási felvételi feladatok és vizsgakövetelmények: Felsőoktatási felvételi tájékoztató II. / [Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda]; [főszerk. Cseh Boglárka]; [szerk. Felvéginé Darida Tünde], Bp.: OFFI, 1991-2004. (továbbiakban közép- és emeltszintű érettségi követelmények az OKM honlapján) </li></ul><ul><li>Lázok János, Vincze Gábor vál., szerk.: Erdély magyar egyeteme 1944-49, I-II. kötet, Marosvásárhely: Custos & Mentor, 1995-1998. </li></ul><ul><li>Falussy Béla, Laki László, Tóth Gábor: Egyetemi és fősikolai kollégisták életmódja, Bp.: Eötvös József Kollégium, 1991 (Eötvös füzetek, szerk. Szíjártó István) </li></ul><ul><li>Beck Tibor, Germuska Pál: Forradalom a Bölcsészkaron, Bp.: 1956-os intézet, 1997 </li></ul><ul><li>Egyéb főiskolák és egyetemek története </li></ul>
 37. 37. Szakképzés <ul><li>Benke Magdolna szerk.: A szociális partnerek szerepe a szakképzésben: Nyolc Európai Uniós ország tapasztalata, Bp.: Nemzeti Szakképzési Intézet, 2001. </li></ul><ul><li>Hideg Éva, Nováky Erzsébet: Szakképzés és jövő, Aula kiadó, 1998. </li></ul><ul><li>Benedek András: Változó szakképzés: A magyar szakképzés szerkezet változásai a XX. Század utolsó negyedében, OKKER, 2003 </li></ul>
 38. 38. Pedagógusképzés <ul><li>Pedagógusmesterség gyakorlati kérdései szöveggyűjtemény, Nyíregyháza, 2002. </li></ul><ul><li>Déri Miklósné: Pedagógusképzés az Európai Tanács tagországaiban és Észak-Amerikában, Bp.: Felsőoktatás Koordinációs Iroda, 1992 </li></ul><ul><li>Pais Ella Regina szerk.: Emberi erőforrások fejlesztése: Szaktanárképzés, Pécs, 1995 (1994. 04. 21-23. Harkány, Szakmai Tanárképzési Szimpózium előadásai) </li></ul>
 39. 39. Iskolán kívüli tanulás <ul><li>Összeállította Dancs Istvánné: Dokumentumok a szabadművelődés történetéhez 1945-49, Bp.: Kossuth, 1988 </li></ul><ul><li>Összeállította és szerk. Szabó Károly: Közművelődési tanulmányok 1996, Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem, Magyar Honvédség Kulturális Főigazgatóság </li></ul><ul><li>Kormos Sándor: Közművelődési intézmények és szervezetek, Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999 </li></ul>
 40. 40. Ellenőrzés, Értékelés, Vizsgák <ul><li>PISA-vizsgálat 2000-től háromévente </li></ul><ul><li>http://oecd-pisa.hu/ - letölthető: angol nyelvű mintafeladatok, 2006-os eredmények, korábbi mérések nyilvánosságra hozott feladatai </li></ul><ul><li>Carol H. Weiss ; [ford. Hanula Erika] ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet: Értékelés, Sulinova Kft., Oktatáspolitikai elemzés központ, [Budapest] : OKI, 2005 </li></ul>
 41. 41. Oktatási eszközök, Tankönyvek <ul><li>Koncz István-Nagy Andor József: A média pedagógiai és pszichológiai problémái, Szentendre, [Budapest] : [Ego School] : Fitt Image, 2002 </li></ul><ul><li>Mészáros: A tankönyvkiadás története Magyarországon, Bp. : Tankvk. ; Dabas : Dabasi Ny., 1989 </li></ul><ul><li>Balázs Béla: Az előadások szerepe a modern pedagógiában: A modell programozási rendszerű munkavezérlő lapok, Budapet: educatio kiadó, 1995 </li></ul><ul><li>Középiskolai tantárgyi feladatbankok, sorozat szerk. Mátrai Zsuzsa, Bp.: Országos Közoktatási Intézet, 1997 (Az OKI Értékelési és Érettségi Vizsgaközpontjának sorozata) </li></ul>
 42. 42. Folyóiratok <ul><li>Magyar Pedagógia http://www.magyarpedagogia.hu / </li></ul><ul><li>Pedagógiai Szemle http://www.oki.hu/archiv.php </li></ul><ul><li>Köznevelés http://www.koznev.hu/ </li></ul><ul><li>Iskolakultúra: http://www.vega2000.eu/iskolakultura/ </li></ul><ul><li>Fejlesztő pedagógia http://www.mentor-konyvesbolt.hu/fejlesztopedagogia/fejlped.php?what=regi </li></ul><ul><li>Fordulópont: http://www.pontkiado.hu/fordulopont/index.php </li></ul><ul><li>Új Katedra: Pedagógusképzők lapja www.ujkatedra.hu </li></ul><ul><li>Könyv és Nevelés http://www.opkm.hu/konyvesneveles / </li></ul><ul><li>Iskolakönyvtáros: http://www.iskolakonyvtaros.hu / </li></ul>
 43. 43. Online források <ul><li>Magyar Pedagógusok Háza portál: http://www.mphp.hu / </li></ul><ul><li>Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet: http://www.oki.hu </li></ul><ul><li>Sulinet http://www.sulinet.hu </li></ul><ul><li>Edunet: Oktatási szakportál http://www.edunet.hu / </li></ul><ul><li>http://www.eduport.hu/ </li></ul><ul><li>Eduline: http://www.eduline.hu/archiv/pedagogia.html </li></ul><ul><li>Felnőttképzés – átfogó linkgyűjtemény: http://www.nfi.hu / </li></ul><ul><li>www honlapok oktatási intézményekben: http://www.fsz.bme.hu/hungary/c_edu_h.html </li></ul><ul><li>MTA KFKI, Magyar középiskolák a hálózaton: http://www.kfki.hu/iskola.html </li></ul><ul><li>Kutatók honlapjai: Kéri Katalin: http://kerikata.hu/ </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kárpáti Andrea: http://edutech.elte.hu/karpati </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kozma Tamás: http://nevtudphd.unideb.hu/kozmatamas/ </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 44. 44. Pszichológia <ul><li>Szakkönyvtárak: </li></ul><ul><li>MTA Pszichológiai Kutatóintézet pszichológiai szakkönyvtár </li></ul><ul><li>1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22. </li></ul><ul><li>ELTE PPK könyvtára </li></ul><ul><li>http://www.ppk.elte.hu/konyvtar/ </li></ul><ul><li>Kazinczy utca </li></ul>
 45. 45. Szervezetek <ul><li>Magyar Pszichológiai Társaság http://www.mpt.hu/ </li></ul><ul><li>Magyar Pszichiátriai Társaság http://www.psycomp.hu/ </li></ul><ul><li>Amerikai Pszichológiai Társaság (American Psychological Association, APA) http://www.apa.org/ </li></ul>
 46. 46. Adatbázisok <ul><li>PsycArticles </li></ul><ul><li>http://www.apa.org/psycarticles/covlist.html </li></ul><ul><li>PsycInfo (EISZ) </li></ul><ul><li>Freud Abstracts </li></ul><ul><li>http://www.nyfreudian.org/abstracts_00.html </li></ul><ul><li>PADD: Psychoanalytic Document Database </li></ul><ul><li>http://www.padd.at </li></ul><ul><li>PEP-Web: Psychoanalytic Electronic Publishing </li></ul><ul><li>http://www.pep-web.org/ </li></ul><ul><li>Hírek: http://peparchive.org/pepwebnews/ </li></ul><ul><li>Psychonomic Society Publications </li></ul><ul><li>http://www.psychonomic-journals.org/ </li></ul>
 47. 47. Szótárak <ul><li>Fröhlich: Pszichológiai szótár, Bp.: Springer kiadó, 1996 </li></ul><ul><li>Benesch: SH atlasz pszichológia, Bp.: Springer kiadó, 1994 </li></ul><ul><li>Bartha Lajos: Pszichológiai értelmező kéziszótár, Bp.: Akadémiai K., 1981 </li></ul><ul><li>Német, francia, angol szótárak , pl. Reber A. S.: Dictionary of Psychology Penguin, London, 1985 </li></ul>
 48. 48. Lexikon, enciklopédia <ul><li>Pléh Csaba, Boross Ottilia: Pszichológia: Akadémiai lexikonok A-Z: A pszichológia legfontosabb fogalmai magyar és angol nyelven, Bp.: Akadémiai kiadó, 2008 </li></ul><ul><li>Wolfgang Schmidbauer: Pszichológia lexikon, Holnap Kiadó, 2007 </li></ul><ul><li>Statt D. A.: Pszichológiai Kisenciklopédia, Bp.: Kossuth Kiadó, 1996 </li></ul>
 49. 49. Általános <ul><li>Atkinson: Pszichológia, Bp.: Osiris-Századvég K., 1994 </li></ul><ul><li>Révész György, Bernáth László szerk.: A pszichológia alapjai, Bp.: Tertia Kiadó, 1998 </li></ul><ul><li>Doanld O. Hebb: A pszichológia alapkérdései, Bp.: Gondolat-Trivium,1995 </li></ul><ul><li>Séra László, Általános pszichológia, ,Pécs: Coménius Bt, 1998 </li></ul><ul><li>Kardos Lajos: Általános pszichológia, Bp.: Tankönyvkiadó, 1964 </li></ul>
 50. 50. Pszichológiatörténet <ul><li>Pléh Csaba: Pszichológiatörténet, Bp: Gondolat Kiadó, 1992. </li></ul><ul><li>Pléh Csaba: Pszichológia történeti szöveggyűjtemény I-III., Bp.: Tkvk, 1983 </li></ul><ul><li>Oláh Attila, Bugán Antal: Fejezetek a pszichológia alapterületeiből, Bp.: ELTE Eötvös Kiadó 2000 </li></ul>
 51. 51. Megközelítési irányok I. <ul><ul><li>Behaviorizmus </li></ul></ul><ul><ul><li>Skinner, B. F.: A tanítás technológiája. Bp. 1972. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kardos Lajos szerk.: Behaviorizmus. Bp., Gondolat,.1970 </li></ul></ul><ul><ul><li>Pszichoanalízis </li></ul></ul><ul><ul><li>Sigmund Freud: Bevezetés a pszichoanalízisbe, Wien-Bp. 1932; Bp.: Gondolat, 1986 </li></ul></ul><ul><ul><li>Alaklélektan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurt Lewin: Csoportdinamika, Bp.: Közgazdasági és Jogi kvk, 1975 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kardos, Lajos szerk.: Alaklélektan. Budapest, Gondolat, 1974 </li></ul></ul>
 52. 52. Megközelítési irányok II. <ul><ul><li>Kognitív pszichológia (pl. Piaget) </li></ul></ul><ul><ul><li>Humanisztikus pszichológia </li></ul></ul><ul><ul><li>Carl Rogers: On becoming a person, Boston: Houghton Mifflin, 1961 </li></ul></ul><ul><ul><li>Abraham Maslow: Elmélet az emberi motivációról, 1989 </li></ul></ul><ul><ul><li>Gordon W. Allport: A személyiség alakulása, Bp.: Gondolat, 1980 </li></ul></ul><ul><ul><li>Oláh Attila, Pléh Csaba szerk.: Szöveggyűjtemény az általános és személyiségpszichológiához, Bp.: Tankönyvkiadó, 1985 </li></ul></ul><ul><ul><li>Biológiai megközelítés </li></ul></ul>
 53. 53. Lélektan <ul><li>Pléh Csaba: A lélektan története, Osiris, 2000 </li></ul><ul><li>Michael Cole-Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan, Osiris, 2003 </li></ul><ul><li>Pataki Ferenc szerk.: Csoportlélektan, Bp.: Gondolat, 1969 </li></ul><ul><li>Bärbel Inhelder, Jean Piaget: Gyermeklélektan, Bp.: Osiris, 2004 </li></ul><ul><li>Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia, Bp.: Háttér Kiadó, 1997 </li></ul>
 54. 54. Szociálpszichológia <ul><li>Hunyadi György szerk.: Szociálpszichológia, Bp.: 1973 </li></ul><ul><li>Hewstone – Stroebe: Szociálpszichológia, Bp.: Közgazdasági és J.K., 1995 </li></ul><ul><li>Mérei Ferenc szerk.: Szociálpszichológiai vizsgálatok az iskolában, Bp.: Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1974 </li></ul><ul><li>Forgács József (Joseph P. Forgas): Gondolatok és érzelmek. Az emóció szerepe a szociális gondolkodásban, Bp.: Kairosz, 2001 </li></ul><ul><li>Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája, Bp.: Gondolat, 1993 </li></ul><ul><li>Elliot Aronson: A társas lény, Bp.: Közgazdasági és Jogi kiadó, 2002 (8. kiadás, 1. 1978-ban) </li></ul>
 55. 55. Gyerekkor, serdülőkor <ul><li>Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyerekkorban, Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998 </li></ul><ul><li>Mérei Ferenc: Gyermektanulmány, Új Nevelés Könyvtára, 1948 </li></ul><ul><li>Tóth László: Pszichológiai módszerek a tanulók megismeréséhez, Debrecen: KLTE, 1993 </li></ul><ul><li>Havas Ottóné szerk.: Serdülőkről, Bp.: Tankönyvkiadó, 1970 </li></ul><ul><li>Vikár György: Az ifjúkor válságai, Bp.: Gondolat, 1980 </li></ul>
 56. 56. Pszichológia az iskolában <ul><li>Iskolapszichológia sorozat </li></ul><ul><li>Pl. 2. A tanulási stratégiák fejlesztése, 1987 </li></ul><ul><li>N. Kollár Katalin, Szabó Éva szerk.: Pszichológia pedagógusoknak, Bp.: Osiris, 2004 </li></ul><ul><li>Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Az iskolapszichológia néhány alapkérdése - Iskolapszichológia 1., Argumentum, 2004 </li></ul><ul><li>Urbán Róbert, Dúll Andrea: Magántanár pszichológiából: Felvételihez és vizsgákhoz, Bp.: Dokusoft, 2001 </li></ul>
 57. 57. Folyóiratok <ul><li>Magyar Pszichológiai Szemle http://www.akademiai.com/content/119727/ </li></ul><ul><li>Pszichológia www.mtapi.hu </li></ul><ul><li>Tani-tani http://tt.aula.info.hu/ </li></ul><ul><li>Thalassa http://orange.mtapi.hu/thalassa/ </li></ul><ul><li>Pszichoterápia http://www.pszichoterapia.hu/ </li></ul><ul><li>Addiktológia http://www.addiktologia.hu/ </li></ul>
 58. 58. Online források <ul><li>Pszichológia Online http://www.pszichologia.hu / </li></ul><ul><li>http://www.pszichologia.com/ </li></ul><ul><li>http://pszichologia.blog.hu/ </li></ul><ul><li>http://pszichologia.lap.hu/, http://pszichologiamodszertan.lap.hu / </li></ul><ul><li>Christopher D. Green: http://www.psych.yorku.ca/orgs/resource / , http://psychclassics.yorku.ca / , http://www.yorku.ca/christo/webreview / </li></ul>

×