Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ELTE BTK Informatikus könyvtáros Mesterképzés

3,039 views

Published on

A prezentációt Dr. Kiszl Péter készítette az ELTE BTK 2008. 11. 14-én tartott Mesterek Napjára.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ELTE BTK Informatikus könyvtáros Mesterképzés

 1. 1. <ul><li>MESTEREK NAPJA </li></ul><ul><li>2008. november 14. </li></ul><ul><li>Gólyavár </li></ul><ul><li>INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS MESTERKÉPZÉSI SZAK </li></ul><ul><li>Informatikai és Könyvtártudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszék </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Ha Önt vonzza </li></ul><ul><li>a folyamatos innováció, </li></ul><ul><li>a kreatív munkavégzés, </li></ul><ul><li>a tudományos élet vagy </li></ul><ul><li>a vállalkozások világa, és </li></ul><ul><li>az információs szektor keresett, </li></ul><ul><li>naprakész tudással rendelkező </li></ul><ul><li>szakembere kíván lenni, </li></ul><ul><li>ne habozzon, válasszon az informatikus könyvtáros mesterképzés szakirányai közül! </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Kutatás-fejlesztési </li></ul><ul><li>információmenedzser szakirány </li></ul><ul><li>szakirányfelelős: Prof. Dr. Sebestyén György, habil. CSc </li></ul><ul><li>Üzleti </li></ul><ul><li>információmenedzser szakirány </li></ul><ul><li>szakirányfelelős: Dr. Kiszl Péter, PhD </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Miért érdemes MA képzésünket választania? </li></ul><ul><li>Elsajátíthatja a legkorszerűbb informatikai és könyvtártudományi eredmények elméleti és gyakorlati hátterét, hogy önálló gondolkodású információs szakemberként kamatoztathassa tehetségét az információs- és tudástársadalom alapintézményeiben: könyvtárakban, kulturális örökséget gondozó más közgyűjteményekben, információszolgáltató központokban, gazdasági, társadalmi és kommunikációs szervezeteknél, vagy önálló információbrókerként, vállalkozóként. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Miért érdemes MA képzésünket választania? </li></ul><ul><li>Célunk, hogy hallgatónk a korszerű információs technológia teljes eszköztárát hasznosítva irányító szerepkört tölthessen be információ-előállítási, információszervezési, információfeldolgozási, tájékoztatási, információ-prezentálási feladatokban és ezekhez kapcsolódó szolgáltatások tervezésében, menedzselésében, valamint tartalomszolgáltatási projektek irányításában. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Mit kínálunk? </li></ul><ul><li>Hagyományt és minőséget: az ország legelső, 1948/49-es tanévében alapított könyvtártudományi tanszékén, egyedülálló képzési kínálattal ( BA, MA, PhD képzés egyaránt) várjuk hallgatóinkat. Vezető szerepet töltünk be az országos felsőoktatási képzési programok kidolgozásában, oktatóink elismert, publikáló és kutató szaktekintélyei a hazai és nemzetközi tudományos életnek. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Mit kínálunk? </li></ul><ul><li>Kutató műhelyeket és interdiszciplinaritást: Tanszékünk szakirányokhoz kapcsolódó kutatásai a hálózati gyűjteményfejlesztéstől az adatbázis-elméletig, az EU információk szolgáltatásától a professzionális üzleti információk menedzselésén át felölelik a 21. századi könyvtár- és információtudomány valamennyi izgalmas és napjainkban létfontosságúvá vált területét. A műhelymunkát az önálló kutatói képességek fejlesztésében kulcsfontosságúnak tartjuk, a tutoriális tanár-diák kapcsolatok a képzési időszakon túli, hosszú távú együttműködésekben teljesednek ki. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Mit kínálunk? </li></ul><ul><li>Bevezetést a tudományos életbe: műhelykutatások, tudományos rendezvények, áthallgatási lehetőségek a Bölcsészkar tágabb kontextusában. Mesterszakot végző hallgatóink előtt nyitva áll az út, hogy érdeklődési területük nemzetközileg elismert kutatójává váljanak: a mesterszak két éve után akár azonnal tovább léphetnek az országban egyedül nálunk működő könyvtártudományi doktori képzés programjába, hogy megszerezzék a legmagasabb, PhD tudományos fokozatot. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Mit kínálunk? </li></ul><ul><li>Támogató infrastruktúrát, korszerű gyakorlatközpontúságot, piacképes tudást: </li></ul><ul><li>Tanszékünk számítógéptermeiben a nyílt hálózati információk és zárt adatbázisok elérése, megismerése és professzionális kezelése ugyanolyan fontos eleme képzési programunknak, mint a külső gyakorlati helyszínek, gondos megválasztása, a gyakorlatközpontú, de tudományos igényű felkészítés ismereteik hatékony alkalmazására. Tanszékünk biztosít székhelyet a térítéses információszolgáltatás hazai prominens szakembereit tömörítő Magyar Információbrókerek Egyesületének, több információs vállalkozással állunk folyamatos, szinergikus kapcsolatban. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Mit kínálunk? </li></ul><ul><li>Együttműködő, kiváló hangulatú hallgatói közösséget: diákjaink spontán szervezettsége, közösségkovácsoló készsége és aktivitása évtizedek óta töretlen. Webes eszközökkel, önálló blogokon, levelező listákon és évfolyamokon átívelő közös programokon hétről-hétre bizonyítják, hogy az itt formálódó szakmai és emberi kötődések értékére – mint pályájukat végigkísérő kapcsolati tőkére – talán szükségtelen is felhívni figyelmüket. Hallgatóink a tudományos pályázatok gyakori és sikeres résztvevői, kezdeményezéseikből rendszeresen indulnak országosan elismert szakmai rendezvények, konferenciák, külföldi és hazai utazások. </li></ul>
 11. 11. ÖSSZESSÉGÉBEN: 120 KREDIT (A SÁV), 1500 ÓRA (A SÁV) DIPLOMAMUNKA (Összesen: 20 kredit – 75 munkaóra) Üzleti információmenedzser szakirány Kutatás-fejlesztési információmenedzser szakirány DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK (Összesen: 44 kredit – 660 óra) 1. Szakirányos kurzusok (mindként szakirányon: 34 kredit – 510 óra) 2. Szakmai gyakorlat (10 kredit – 150 óra) ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit – 120 óra) SZAKMAI TÖRZSANYAG (38 kredit – 555 óra) SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (8 kredit – 90 óra) INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS MESTERKÉPZÉS – NAPPALI TAGOZAT (INFORMATIKUS) KÖNYVTÁROS BEMENETTEL (A SÁV)
 12. 12. <ul><li>* Nem (informatikus) könyvtáros végzettséggel rendelkezők számára az A sáv mellett – a KKK előírásaival összhangban – kötelező a könyvtár- és információtudományi alapozás (B sáv) elvégzése is. </li></ul>KÖNYVTÁR- ÉS INFORMÁCIÓTUDOMÁNYI ALAPOZÁS – B SÁV* (Összesen: 50 kredit – 630 óra) ÖSSZESSÉGÉBEN: KREDIT: 50 (ALAPOZÁS – B SÁV) + 120 (A SÁV) ÓRA: 630 (ALAPOZÁS – B SÁV) + 1500 (A SÁV) DIPLOMAMUNKA (Összesen: 20 kredit – 75 munkaóra) Üzleti információmenedzser szakirány Kutatás-fejlesztési információmenedzser szakirány DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK (Összesen: 44 kredit – 660 óra) 1. Szakirányos kurzusok (mindként szakirányon: 34 kredit – 510 óra) 2. Szakmai gyakorlat (10 kredit – 150 óra) ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit – 120 óra) SZAKMAI TÖRZSANYAG (38 kredit – 555 óra) SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (8 kredit – 90 óra) INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS MESTERKÉPZÉS – NAPPALI TAGOZAT NEM (INFORMATIKUS) KÖNYVTÁROS BEMENETTEL (A + B SÁV)
 13. 13. <ul><li>INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS MESTERKÉPZÉSI SZAK TANEGYSÉGEI </li></ul><ul><li>1. Alapozó ismeretek </li></ul><ul><li>Társadalomtörténet 1. </li></ul><ul><li>Társadalomtörténet 2. </li></ul><ul><li>Kommunikációelmélet </li></ul><ul><li>Közgazdasági alapismertek </li></ul><ul><li>2. Szakmai törzsanyag </li></ul><ul><li>Könyvtár- és információ-tudomány a 21. században </li></ul><ul><li>Trendek és tendenciák a hazai és a nemzetközi könyvtárügyben </li></ul><ul><li>Könyvtári-információs menedzsment és marketing 1. </li></ul><ul><li>Könyvtári-információs menedzsment és marketing 2. </li></ul><ul><li>A formai feltárás korszerű módszerei </li></ul><ul><li>Osztályozási rendszerek és információkereső nyelvek modern irányzatai </li></ul><ul><li>A szakirodalmi tájékoztatás professzionális technikái </li></ul><ul><li>Könyvtári adatbázisok, hálózati információs szolgáltatások szervezése </li></ul><ul><li>Szövegkiadás </li></ul><ul><li>folyt. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS MESTERKÉPZÉSI SZAK TANEGYSÉGEI </li></ul><ul><li>Hagyományos dokumentumok, régi könyvek </li></ul><ul><li>Elektronikus dokumentumok és formátumok </li></ul><ul><li>A tartalomszolgáltatás eszközrendszerei 1. </li></ul><ul><li>A tartalomszolgáltatás eszközrendszerei 2. </li></ul><ul><li>A tartalomszolgáltatás eszközrendszerei 3. </li></ul><ul><li>Angol szaknyelv 1. </li></ul><ul><li>Angol szaknyelv 2. </li></ul><ul><li>3. Differenciált szakmai ismeretek </li></ul><ul><li>K utatás-fejlesztési információmenedzser szakirány Szakirányfelelős: Prof. Dr. Sebestyén Györg y </li></ul><ul><li>Üzleti információmenedzser szakirány Szakirányfelelős: Dr. Kiszl Péter </li></ul><ul><li>4. Szabadon választható tárgyak </li></ul><ul><li>Szabadon választható tárgyak 1. (Az ELTE teljes kínálata ) </li></ul><ul><li>Szabadon választható tárgyak 2. (Az ELTE teljes kínálata ) </li></ul><ul><li>5. Diplomamunka </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Kutatás-fejlesztési információmenedzser szakirány </li></ul><ul><li>Szakirányfelelős: Prof. Dr. Sebestyén György </li></ul><ul><li>Társadalomtudományi és bölcsészettudományi tájékoztatás 2. </li></ul><ul><li>Művészeti tájékoztatás 1. </li></ul><ul><li>Művészeti tájékoztatás 2. </li></ul><ul><li>Orvosi, egészségtudományi tájékoztatás 1. </li></ul><ul><li>Orvosi, egészségtudományi tájékoztatás 2. </li></ul><ul><li>Közgazdaságtudományi és jogi tájékoztatás 1. </li></ul><ul><li>Közgazdaságtudományi és jogi tájékoztatás 2. </li></ul><ul><li>Környezettudományi és agrártudományi tájékoztatás 1. </li></ul><ul><li>Környezettudományi és agrártudományi tájékoztatás 2. </li></ul><ul><li>Szakmai gyakorlat 1. </li></ul><ul><li>Szakmai gyakorlat 2. </li></ul><ul><li>Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban </li></ul><ul><li>Tudománypolitika </li></ul><ul><li>Könyvtári innovációk a tudományos és kulturális információk menedzselésében </li></ul><ul><li>A tájékoztatási intézmények és eszközök itthon és külföldön 1. </li></ul><ul><li>A tájékoztatási intézmények és eszközök itthon és külföldön 2. </li></ul><ul><li>Természettudományi és műszaki tájékoztatás 1. </li></ul><ul><li>Természettudományi és műszaki tájékoztatás 2. </li></ul><ul><li>Társadalomtudományi és bölcsészettudományi tájékoztatás 1. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Üzleti információmenedzser szakirány </li></ul><ul><li>Szakirányfelelős: Dr. Kiszl Péter </li></ul><ul><li>Szervezeti információgazdálkodás és információs tanácsadás </li></ul><ul><li>Térítéses információszolgáltatás a könyvtárban </li></ul><ul><li>Forrásszerzési, pályázatkészítési műhelymunka </li></ul><ul><li>Információvédelmi alapismeretek </li></ul><ul><li>Ügyvitel </li></ul><ul><li>Projektmunka 1. </li></ul><ul><li>Projektmunka 2. </li></ul><ul><li>Szakmai gyakorlat 1. </li></ul><ul><li>Szakmai gyakorlat 2. </li></ul><ul><li>Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban </li></ul><ul><li>Üzleti és jogi ismeretek 1. </li></ul><ul><li>Üzleti és jogi ismeretek 2. </li></ul><ul><li>Az üzleti információ elmélete és gyakorlata 1. </li></ul><ul><li>Az üzleti információ elmélete és gyakorlata 2. </li></ul><ul><li>Korszerű információ-menedzsment- és marketing módszerek 1. </li></ul><ul><li>Korszerű információ-menedzsment- és marketing módszerek 2. </li></ul><ul><li>Professzionális információkutatás és -közvetítés </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Informatikus könyvtáros </li></ul><ul><li>diszciplináris minor tanegységei </li></ul><ul><li>1. Alapozó elméleti ismeretek </li></ul><ul><li>Bevezetés a könyvtár- és információtudományba </li></ul><ul><li>Írás-, könyv- és sajtótörténet </li></ul><ul><li>2. Szakmai törzsanyag </li></ul><ul><li>Formai feltárás, dokumentum-leírás 1. </li></ul><ul><li>Formai feltárás, dokumentum-leírás 2. </li></ul><ul><li>Osztályozási rendszerek, információ-kereső nyelvek, tartalmi feltárás 1. </li></ul><ul><li>Osztályozási rendszerek, információ-kereső nyelvek, tartalmi feltárás 2. </li></ul><ul><li>folyt. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Informatikus könyvtáros </li></ul><ul><li>diszciplináris minor tanegységei </li></ul><ul><li>Tájékoztatás, információ- források 2. </li></ul><ul><li>Információelmélet, adatbázis-építés és -kezelés, könyvtárgépesítés 1. </li></ul><ul><li>Információelmélet, adatbázis-építés és kezelés, könyvtárgépesítés 2. </li></ul><ul><li>Információs rendszerek 1. </li></ul><ul><li>Információs rendszerek 2. </li></ul><ul><li>Hálózati ismeretek </li></ul><ul><li>Könyvtártan 1. </li></ul><ul><li>Könyvtártan 2. </li></ul><ul><li>Könyvtártan 3. </li></ul><ul><li>A könyvtári menedzsment alapjai 1. </li></ul><ul><li>A könyvtári menedzsment alapjai 2. </li></ul><ul><li>Tájékoztatás, információ- források 1. </li></ul>
 19. 19. Ha informatikus könyvtáros mesterképzés, akkor ELTE Bölcsészkar a jó választás! http://konyvtartudomany.elte.hu

×