Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prinsip ASAS
dalam
Pengurusan Islam
Pensyarah :
Ustazah.Zainab bt. Mohamad Ahmad
Bil. Nama Ahli Kumpulan No. Matrik
1. Siti Noornabila bt. Poli 05DAt15F1058
2. Nazatulnursyuhada bt.
Samsurani
05DAT15F107...
Bismillahirahmanirahim..
Alhamdullilah,bersyukur ke atas ilahi dengan limpahan
rahmat serta nikmat masa, nyawa tenaga yang...
Dalam unit ini, kita akan mempelajari beberapa konsep
pengurusan yang diamalkan oleh sesetengah organisasi. Konsep-
konsep...
Konsep Pengurusan Islam
Sebagaimana yang kita maklum, sistem
pengurusan Islam adalah lengkap dan sistematik di
mana ia ber...
DEFINISI
Pengurusan Islam
Muhammad A. Al-Buraey
Pengurusan merupakan
penyelarasan tenaga manusia
untuk mencapai matlamat
k...
Matlamat &
Objektif
Pengurusan
Islam
 Memastikan bahawa Islam
itu sentiasa lebih tinggi
darjatnya daripada hal-hal
lain.
...
Demokrasi
Demokrasi ialah jaminan hak
individu untuk bertindak bagi
mendapat dan mempertahankan
hak
Delegasi
Delegasi atau...
Ciri-ciri
Umum
Ciri-ciri
Khusus
Ciri-ciri Pengurusan
Islam
Ciri-ciri Umum
• Ikatan yang erat antara pengurusan dengan masyarakat. Ikatan itu
ialah akhlak, nilai masyarakat dan perub...
Pengurusan Islam merupakan sebahagian daripada
sistem masyarakat bagi menentukan matlamat hidup dan
hubungan masyarakat da...
Islam menjelaskan bahawa pekerjaan dan jawatan khususnya di
dalam pengurusan dianggap sebagai suatu amanah dan
tanggungjaw...
Al-
Ubudiyah
Al-adalah Al-Syura
Al-
Hurriyah
Al-
Musawah
PRINSIP AL-UBUDIYYAH
(Pengabdian terhadap
ALLAH)
TAKRIFAN AL-UBUDIYYAH
Mengabdikan diri semata-mata kerana Allah SWT
dengan meletakkan setiap kerja yang dilakukan
sebagai ...
SYARAT-SYARAT PRINSIP AL-UBUDIYYAH
NIAT YANG IKHLAS
PEKERJAAN YANG DILAKUKAN
TIDAK
MELANGGAR/BERCANGGAH
DENGAN HUKUM SYARA...
GARIS PANDUAN BAGI
KHALIFAH ALLAH
Hubungan manusia dengan Allah
SWT adalah berasaskan satu
perjanjian atau kesanggupan yan...
DALIL
Firman Allah SWT bermaksud
“Dan (ingatlah wahai Muhammad)
ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat
anak-anak Adam (turun-t...
PERKARA PENTING
(al-ubudiyyah dengan organisasi)
Matlamat dan hala
tuju organisasi perlu
seiring dengan
konsep pengabdian
...
KESAN POSITIF KEPADA
PEMBENTUKAN WATAK
WARGA ORGANISASI ERTI
BUDAYA ORGANISASI YANG
DIWUJUDKAN
Warga organisasi akan menga...
Al-‘Adalah
( Keadilan )
Dari segi bahasa :
Meletakkan sesuatu pada
tempatnya
Dari segi istilah :
Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya
berdasarkan...
DALIL
firman Allah s.w.t yang bermaksud :
“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku
adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi
b...
Keadilan boleh dilaksanakan di dalam
perkara seperti berikut :
I. Membuat Sesuatu Keputusan
II. Keadilan terhadap Allah s....
Bentuk-bentuk keadilan :
I. Keadilan Dalam Bentuk Bersamaan
Seperti mendapat bonus tahunan, hak bercuti dan
sebagainya.
II...
AS-SYURA
PENGERTIAN
DALIL
SYARAT AHLI
SYURA
KEPENTINGAN
FUNGSI
PENGERTIAN
Pemesyuaratan yang diadakan oleh sekumpulan ulama dan
umat islam dalam segala hal yang berkaitan dengan
kepenti...
DALIL
' dan bermesyuaratlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila
kamu telah membuat tekad,maka
bertawakal lah ...
SYARAT MENJADI AHLI SYURA
•Bijaksana, pintar dan berpandangan jauh
serta berhati suci
•Bukan seorang yang zalim
•Jujur dan...
KEPENTINGAN
Kepentingan yang dibuat lebih baik
berdasarkan logik akal kerana yang
dibuat mengikut pandangan orang
ramai bu...
Al-Hurriyyah
( Kebebasan )
Kebebasan bermaksud keupayaan untuk memilih
melakukan sesuatu perkara disamping mengikut
undang-undang yang telah ditetapk...
Dalil yang berkaitan Al-Hurriyyah,
firman Allah s.w.t yang
bermaksud
“Tidak ada paksaan dalam agama (Islam), kerana
sesung...
Prinsip Kebebasan
1) Kebebasan beragama.
2) Kebebasan Diri.
3) Kebebasan Bersuara dan
Mengeluarkan Pendapat.
4) Kebebasan ...
KEBEBASAN DALAM ISLAM DIJAMIN UNTUK SETIAP
INDIVIDU:
Ia tidak menganggu kepentingan orang
lain, atau kepentingan awam. Hal...
Al-
Musawah
PENGERTIAN
AL-Musawah atau persamaan adalah di
antara prinsip pengurusan di dalam islam.
• Persamaan kedudukan setiap pent...
Firman Allah yang bermaksud :
" Wahai umat manusia ! Sesungguhnya Kami
telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan,
d...
Jenis-jenis persamaan :
Persamaan dalam Tanggungjawab
Terhadap Undang-Undang:
Persamaan dalam tanggungjawab
terhadap hukum...
PELAKSANAAN MUSAWAH @
PERSAMAAN DI DALAM ORGANISASI;
1. Semua warga organisasi
harus diterima sama rata ,
terutama dari su...
Kesimpulan
Dalam topik kami telah menerangkan dengan
lebih mendalam Prinsip Asas dalam
Pengurusan Islam iaitu; Al-Ubudiyya...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

prinsip asas pengurusan islam

4,146 views

Published on

pengurusan dalam islam -prinsip asas dalam pengurusan islam-

Published in: Education
 • Be the first to comment

prinsip asas pengurusan islam

 1. 1. Prinsip ASAS dalam Pengurusan Islam Pensyarah : Ustazah.Zainab bt. Mohamad Ahmad
 2. 2. Bil. Nama Ahli Kumpulan No. Matrik 1. Siti Noornabila bt. Poli 05DAt15F1058 2. Nazatulnursyuhada bt. Samsurani 05DAT15F1076 3. Nur Hashimah bt . Hassan 05DAT15F1042 4. Nur Syazwanie bt. Jauki 05DAT15F1038 5. Nur Halimatul Anim bt. Abdullah 05DAT15F1071 Disediakan oleh
 3. 3. Bismillahirahmanirahim.. Alhamdullilah,bersyukur ke atas ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat masa, nyawa tenaga yang dianugerahkan kepada kami dapat juga kami menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Pertamanya, kami ingin mendedikasikan ucapan penghargaan ini kepada pensyarah tercinta kami,Ustazah Zainab binti Mohamad Ahmad kerana dengan tunjuk ajar serta bimbingan daripadanya membuka ruang untuk kami menyiapkan tugasan ini dengan suksesnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada sahabat handai yang memberi pertolongan untuk menyiapkan kerja folio ini.Mereka telah memberikan kami segala pertolongan dan sokongan moral yang tidak terhingga sampai kami berjaya menghabiskan tugasan ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara lansung atau sebaliknya dalam pembikinan kerja folio ini.Terima kasih. PENGHARGAAN
 4. 4. Dalam unit ini, kita akan mempelajari beberapa konsep pengurusan yang diamalkan oleh sesetengah organisasi. Konsep- konsep pengurusan sebenarnya telah bermula sejak zaman purba lagi seperti zaman Mesir kuno, Zaman Jahiliyyah dan sebagainya. Bolehkah anda nyatakan konsep-konsep pengurusan tersebut ?  Secara umumnya, konsep pengurusan yang menjadi amalan organisasi pada masa kini boleh kita bahagikan kepada tiga kategori iaitu : I. Konsep Pengurusan Islam II. Konsep Pengurusan Barat III. Konsep Pengurusan Jepun Pengenalan
 5. 5. Konsep Pengurusan Islam Sebagaimana yang kita maklum, sistem pengurusan Islam adalah lengkap dan sistematik di mana ia berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip pengurusannya jelas, penyusunan dan perancangan pengurusan yang teratur, pengawasan yang meyeluruh dan terperinci, dan motivasi yang mempunyai asas yang kukuh untuk mendapat keredhaan Allah SWT dan tidak semata-mata kebendaan dan keduniaan sahaja.
 6. 6. DEFINISI Pengurusan Islam Muhammad A. Al-Buraey Pengurusan merupakan penyelarasan tenaga manusia untuk mencapai matlamat kelompok sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi antara satu sama lain. Profesor Syed Othman Alhabshi Pengurusan merupakan suatu proses mendapat dan mencantumkan sumber-sumber kewangan, modal, tenaga manusia dan sebagainya untuk mencapai matlamat organisasi sama ada dalam bentuk barangan atau perkhidmatan
 7. 7. Matlamat & Objektif Pengurusan Islam  Memastikan bahawa Islam itu sentiasa lebih tinggi darjatnya daripada hal-hal lain.  Mencari keredhaan Allah walaupun ketika berurusan dalam hal-hal duniawi.  Melaksanakan syariah Islam iaitu ibadat, muamalat dan hukum- hukum Islam yang lain.  Menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh Allah dengan adil dan memelihara perhubungan yang baik sesama insan.
 8. 8. Demokrasi Demokrasi ialah jaminan hak individu untuk bertindak bagi mendapat dan mempertahankan hak Delegasi Delegasi atau agihan dan penyerahan tugas dilakukan mengikut kemahiran, kelayakan dan minat seseorang di dalam memangku tugas yang diberikan oleh pihak pengurusan atau ketua. Prinsip-prinsip Pengurusan Islam Tiga prinsip pengurusan Islam yang penting ialah:- Syura Prinsip syura dalam pengurusan merangkumi perundingan, perbincangan dan mesyuarat dengan kakitangan bagi memastikan peluang penyertaan diberi kepada setiap ahli organisasi untuk memberikan pendapat bagi mencapai keputusan bersama.
 9. 9. Ciri-ciri Umum Ciri-ciri Khusus Ciri-ciri Pengurusan Islam
 10. 10. Ciri-ciri Umum • Ikatan yang erat antara pengurusan dengan masyarakat. Ikatan itu ialah akhlak, nilai masyarakat dan perubahan masyarakat yang berasaskan akhlak. • Pergolakan dan perubahan ekonomi yang memberikan kepuasan fisiologi, individu, ekonomi dan kebendaan • Kemanusiaan dan kerohanian. Ia menghormati hakikat kemanusiaan sebagai insane yang terlibat dengan pengurusan mengikut keupayaan akal, fizikal dan jiwa. • Menentukan tugas dan tanggungjawab. Mematuhi dan menghormati kuasa, peraturan undang-ndang rasmi serta carta organisasi dan bukannya melakukan tingkahlaku pengurusan yang baik kerana mengharapkan ganjaran pahala.
 11. 11. Pengurusan Islam merupakan sebahagian daripada sistem masyarakat bagi menentukan matlamat hidup dan hubungan masyarakat dan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, manusia dengan masyarakat dan hubungan manusia dengan alam. Pentadbiran dan pengurusan dalam Islam termasuk dalam lingkungan ibadat sebagaimana dijelaskan oleh Allah s.w.t di dalam Al-Quran: “Katakanlah : Sesungguhnya sembahyangku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah tuhan semesta alam”. (Surah Al-An’am : 6:162)
 12. 12. Islam menjelaskan bahawa pekerjaan dan jawatan khususnya di dalam pengurusan dianggap sebagai suatu amanah dan tanggungjawab seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang bermaksud : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat.” (Surah An-Nisa : 4:58)
 13. 13. Al- Ubudiyah Al-adalah Al-Syura Al- Hurriyah Al- Musawah
 14. 14. PRINSIP AL-UBUDIYYAH (Pengabdian terhadap ALLAH)
 15. 15. TAKRIFAN AL-UBUDIYYAH Mengabdikan diri semata-mata kerana Allah SWT dengan meletakkan setiap kerja yang dilakukan sebagai ibadah yang memperolehi ganjaran pahal di akhirat. Firman Allah SWT bermaksud “Dan (ingatlah) Aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku”
 16. 16. SYARAT-SYARAT PRINSIP AL-UBUDIYYAH NIAT YANG IKHLAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN TIDAK MELANGGAR/BERCANGGAH DENGAN HUKUM SYARAK PERLAKSANAAN KERJA HENDAKLAH SELARAS DENGAN PRINDIP-PRINSIP SARIAT DAN AKHLAK ISLAM AMALAN/KERJA HENDAKLAH DILAKUKAN SEELOK-ELOKNYA DAN SEBAIK MUNGKIN JANGAN SAMPAI MELALAIKAN IBADAH POKOK
 17. 17. GARIS PANDUAN BAGI KHALIFAH ALLAH Hubungan manusia dengan Allah SWT adalah berasaskan satu perjanjian atau kesanggupan yang azali. Allah SWT tidak meredhai hambaNya yang bersikap menjauhi kemewahan dunia dengan mengurung diri di dalam rumah ibadat.
 18. 18. DALIL Firman Allah SWT bermaksud “Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil Ia bertanya dengan firmanNya): "Bukankah Aku tuhan kamu?" Mereka semua menjawab: "Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi". Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak: "Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini". (Surah Al-A’Raf: 172)
 19. 19. PERKARA PENTING (al-ubudiyyah dengan organisasi) Matlamat dan hala tuju organisasi perlu seiring dengan konsep pengabdian diri kepada Allah SWT. Budaya yang wujud dan subur dalam organisasi perlu didorong dengan semangat pengabdian diri kepada Allah SWT Cara, kaedah, atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai matlamat organisasi juga perlu seiring dengan konsep ubudiyyah kepada Allah SWT
 20. 20. KESAN POSITIF KEPADA PEMBENTUKAN WATAK WARGA ORGANISASI ERTI BUDAYA ORGANISASI YANG DIWUJUDKAN Warga organisasi akan mengaitkan segala kegiatan dalam organisasi dengan agama. Warga organisasi akan berusaha untuk menjadikan setiao kegiatan dalam organisasi sebagai satu ibadah. Budaya yang wujud dalam organisasi menjadi sesuatu yang positif sejajar dengan nilai dan prinsip agama. Agama menjadi unsur utama dalam menentukan tindak-tanduk dan kegiatan dalam organisasi.
 21. 21. Al-‘Adalah ( Keadilan )
 22. 22. Dari segi bahasa : Meletakkan sesuatu pada tempatnya Dari segi istilah : Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya berdasarkan kepada ketentuan akidah syariah dan akhlak serta bersumberkan al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Al-Mawardi ia juga bermaksud bercakap benar,jelas kejujuran, menjauhi haram, memelihara diri dari melakukan dosa atau bersubhat dengannya
 23. 23. DALIL firman Allah s.w.t yang bermaksud : “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan- perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya.” ( Surah Al-Nahl:90)
 24. 24. Keadilan boleh dilaksanakan di dalam perkara seperti berikut : I. Membuat Sesuatu Keputusan II. Keadilan terhadap Allah s.w.t III.Timbangan dan ukuran V.Pengurusan Harta
 25. 25. Bentuk-bentuk keadilan : I. Keadilan Dalam Bentuk Bersamaan Seperti mendapat bonus tahunan, hak bercuti dan sebagainya. II. Keadilan Dalam bentuk Berbeza setiap semua berhak untuk diberi gaji oleh majikan mereka, tetapi terdapat perbezaan dalan jumlah gaji yang diberikan oleh majikan berdasakan kelulusan yang diperolehi dan tanggungjawab yang diberi. III. Keadilan Dalam bentuk Hak Istimewa Hak istimewa yang diberikan kapada individu yang tertentu berdasarkan sumbangannya kepada organisasi.
 26. 26. AS-SYURA PENGERTIAN DALIL SYARAT AHLI SYURA KEPENTINGAN FUNGSI
 27. 27. PENGERTIAN Pemesyuaratan yang diadakan oleh sekumpulan ulama dan umat islam dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kebajikan mereka berdasarkan ketakwaan. Mesyuarat untuk kebajikan umat islam adalah diwajibkn oleh allah kerana melalui bermesyuarat segala masalah dapat diselesaikan selain dapat mengeratkan silaturahim dan perpaduan. Pemesyuaratn ialah prinsip pengurusan islam yang kedua.ia telah ditegaskan dengan nyata dalam Al-Quran dan dikukuhkan dengan sunnah Rasullulah SAW serta amalan para sahabat.
 28. 28. DALIL ' dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuat tekad,maka bertawakal lah kepada Allah ' surah al-imran: ayat 159
 29. 29. SYARAT MENJADI AHLI SYURA •Bijaksana, pintar dan berpandangan jauh serta berhati suci •Bukan seorang yang zalim •Jujur dan bertaqwa •Adil •Berilmu
 30. 30. KEPENTINGAN Kepentingan yang dibuat lebih baik berdasarkan logik akal kerana yang dibuat mengikut pandangan orang ramai bukan seseorang. Keputusan yang dibuat lebih mantap, matang dan mendalam. Dapat terhindar dari kekeliruan dan ketidakfahaman. Dapat menghindarkan kesalahan dalam membuat keputusan.
 31. 31. Al-Hurriyyah ( Kebebasan )
 32. 32. Kebebasan bermaksud keupayaan untuk memilih melakukan sesuatu perkara disamping mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Seseorang individu itu diberi hak untuk beragama, berfikir, bersuara, mencari harta dan sebagainya mengikut batasan yang di perkuatkuasakan.
 33. 33. Dalil yang berkaitan Al-Hurriyyah, firman Allah s.w.t yang bermaksud “Tidak ada paksaan dalam agama (Islam), kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut, dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali ugama) yang teguh yang tidak akan putus. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.“ ( Al-Baqarah:256 )
 34. 34. Prinsip Kebebasan 1) Kebebasan beragama. 2) Kebebasan Diri. 3) Kebebasan Bersuara dan Mengeluarkan Pendapat. 4) Kebebasan Bergerak dan tiada pembatasan untuk bergerak. 5) Kebebasan Mencari dan Memiliki Harta.
 35. 35. KEBEBASAN DALAM ISLAM DIJAMIN UNTUK SETIAP INDIVIDU: Ia tidak menganggu kepentingan orang lain, atau kepentingan awam. Hal ini kerana dalam islam, apabila bertembung antara kepentingan peribadi dengan kepentingan umum, kepentingan umum itu hendaklah didahulukan . Kebebasan tersebut janganlah bercanggah dengan nilai dan prinsip agama. Jikalau bercanggah, maka dengan sendirinya ia terbatal . Tidak menganggu kepentingan organisasi. Ini membawa maksud kepentingan organisasi hendaklah diutamakan berbanding dengan kepentingan dan kebebasan diri.
 36. 36. Al- Musawah
 37. 37. PENGERTIAN AL-Musawah atau persamaan adalah di antara prinsip pengurusan di dalam islam. • Persamaan kedudukan setiap pentadbir atau pengurus di sisi undang-undang atau peraturan, dalam hak-hak asasi dan pada taraf atau status kemanusiaan. • Semua manusia berasal dari satu keturunan yang sama. • Perbezaan dari aspek amalan, tanggung jawab dan ketakwaan sahaja.
 38. 38. Firman Allah yang bermaksud : " Wahai umat manusia ! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku - puak supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu ( bukan yang lebih keturunan atau bangsanya ). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya ( akan keadaan dan amalan kamu) ". Al-Hujurat ayat 13
 39. 39. Jenis-jenis persamaan : Persamaan dalam Tanggungjawab Terhadap Undang-Undang: Persamaan dalam tanggungjawab terhadap hukuman Agihan dan penerimaan kemudahan-kemudahan :
 40. 40. PELAKSANAAN MUSAWAH @ PERSAMAAN DI DALAM ORGANISASI; 1. Semua warga organisasi harus diterima sama rata , terutama dari sudut peraturan dan undang- undang. 2. Warga organisasi hendaklah dilayan dan dihormati dari sudut kemanusiaan, kerana setiap manusia mempunyai maruah, kecenderungan dan sifat serta cita rasa yang tersendiri.3. Persamaan juga hendaklah diaplikasikan dari sudut peluang dan kemudahan yang diberikan agar setiap pekerja dapat merasai peluang dan hak yang sama . 4. Pembahagian tugas hendaklah mengambil kira aspek kemanusiaan dan persamaan .
 41. 41. Kesimpulan Dalam topik kami telah menerangkan dengan lebih mendalam Prinsip Asas dalam Pengurusan Islam iaitu; Al-Ubudiyyah, Al- Adalah, As-Syura, Al-Huriyyah dan Al- Musawah. Prinsip Al-Ubudiyyah menerangkan perkara berkaitan pengabdian terhadap Allah manakala prinsip Al-Adalah pula menjelaskan hal keadilan dalam sesebuah organisasi. Selain itu, prinsip As-Syura menghuraikan kenapa perlu permesyuaratan dan prinsip Al-Huriyyah bermaksud kebebasan dari pelbagai segi. Akhir sekali, prinsip Al-Musawah adalah berkenaan persamaan antara manusia dengan manusia lain. Prinsip ini adalah tiang kepada pengurusan Islam kerana tanpa tiang takkan teguh sesebuah struktur bangunan itu.

×