Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Új trendek az IKT eszközök oktatási alkalmazásai terén

865 views

Published on

előadás a "TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 - Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban" nyitókonferencián

Published in: Education
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/Sr1q9 ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/Sr1q9 ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Új trendek az IKT eszközök oktatási alkalmazásai terén

 1. 1. ÚJ TR_| _EN_| _Z)EK AZ IKT ESZKOZOK pKTATAsi ALKALMAZASAI TEREN Dr. Főző Attila László Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály sz EC H E N YI g Európai Unió Európai Regionális Feileszlesl Alap MA mm vliN/ A . - o kkgxrxlx1áxlxxyxk BEFEKTETES A JÖVÓBE . &'EDUCATIO
 2. 2. Coogle Spotify Ynu DUMAINS f) áztál, 4-1 a "m" m? 77% HÜJRS Na W" "W Rag stzrod na! !! dVHoo ' 7" sm Muuou a a? Troclu A m. .. f; l ssqpat" ' r dm Mum , s M c Cüíiímv flickr t- Hunok W" ' ' 5 Tmdvi _ A! x": ;. ' B 5' , V Trmucums kukk" THWSANO , / - v ' ' Walmarktk s V , / § %3 NewTwrU Prmoc ' _ ' v N a La A N", " TUW , n snaochat rfmxmsk. Hamm, '"'*'"'"' - v. t bl. 583.000 nem m j K. 204 nm r M ám lwvEa-w Mim anggzoncom mousuo EMAIL THalSAN) "g- Línkedín (pinára? Jmfngmhn
 3. 3. ri 4 ' Ildi" zíiztl; Iiirlrg" "siet ÍII? - A digitális kompetencia kulcskompetencia - Horizontális fejlesztési terület o Nemzetközi trendek A digitális kognitív kompetencia dimenziói Calvani, 2008 technológiai etikai P | S A 2 O O 9 Digitális szövegértés Olvasás a világhúlon
 4. 4. DIGCOMP 2013 Iuinnníizffii Böngészés, keresés, szűrés Tárolás, előhívás í(! iuInI! lIIIÍ6i: .'IÍ Ta rtalommegosztás Online részvétel rziamieiauikavzmía: Fejlesztés Szerzői jog és licencek altatom-vitai Bzközvédelem Személyes adatok védelme Egészségvédelem Kömyezetvédelem Pmlbllánlrglunnagplldlík Technikai problémák Technológiai szükségletek és válaszok azonosítása Innováció és kreatív használat Digitális kompetencia hiányok azonosítása
 5. 5. 21. SZÁZADI KÉSZSÉGEK ÉVEDUCATIO T , ÉIetvezetési- és karrierkészségek Tanulási és innovációs i készségek Információs, média- és technológiai készségek 0 Alkalmazkodóképesség ' 0 Kezdeményezőkészség és önirányítás 0 Kreativitás és innováció 0 Kritikus gondolkodás v Információs műveltség I o Médiaműveltség 0 IKT műveltség és problémamegoldás . Társas és l 0 Kommunikáció és multikulturális együttműködés készségek 0 Teljesítmény és elszámoltathatóság v Vezetői készségek és felelősségvállalás . ili. u|i. (ina (inlel
 6. 6. 9'G'TÁ'-'3 , , (XÜEDUCATIO ALLAMPOLGARSAG ' Digitális hozzáférés Digitális felelősség Digitális etikett Digitális biztonság _ Íj ilíiigitáiliszltieirxezisksiisicierii i
 7. 7. A mtíl: vsktlf*; '"*ii ú. 1-: mi" l suli: ÜL: '; N v Alkotás h Ertékelés Elemzés Alkalmazás Megértés Ismeret
 8. 8. A MÓDqSÍTOTT BLOOM- TAXONOMIA ES WEB 2.0 " ' 081771615 yxÁNALYzlNGagipesCqxaglc G w GOUSAC %0 l: amin/ mini UNDERSTANDING r. .. Mm-vs %0 """"'WOfdl'1Ík "mmwdíuhowc | nínbaworós i-"Cobot nm VEUWORDS" %9 (Écarrotstick "min. Create y '. d l'i mvmíífwü * 99. wmommc REMEMBERING "'"'"s m r emweng wizriratii a niraatrui-tura fe; estés a iozoviaasoar CWFW i M2 'rBC1'2ri'IiÍ11IH
 9. 9. s: LülÍ i: i 1-71? siL i; unt ÍÍALÍJL lüslílilllslit r" I: l_iYil_í. ulA Int-El alhat-NYIT? tűuyr alt-lik l'li4íllcnl" (Hofi? - almmwnmr ui-Fk- c| l*-li. =|lt0);4ol'lÜ' quoi-ár f j: ISMERET felsorolás leírás táblázatba foglalás megfelelő használat MEGÉRTÉS összefoglalás értelmezés jóslás/ becslés végrehajtás ' 5 VÜILTÍEÍCÍECE" r; ll, lll_líl, tl_lllslí k: ÍÍOHWÍTV i-Itvzmr-I -l'liIl'vlIVAlT5 ALKALMAZÁS osztályozás kísérletezés számítás konstrukció ELEMZÉS sorrend magyarázat differenciálás megvalósítás ÉRTÉKELÉS rangsorolás kiértékelés következtetés cselekvés ALKOTÁS kombináció tervezés összeállítás, alkotás aktualizálás
 10. 10. Túlzott efvárások Termelékenység L OD *G) m 4-1 L (D 2 X 00 WU V) "O +4 fU _C 4-i %0 _I * p ki Megvilágosodás Illúzióvesztés Technológiai beindítás Idő/ érettség
 11. 11. MERRE TARTUNK? kxyEnucATlo
 12. 12. Programozás - Kódolás von "H" CÚÓGMÖGÉ I Éji)
 13. 13. MERRE TARTUNK? kxyEnucATlo K3D nyomtatás
 14. 14. MERRE TARTUNK? kxyEnucATlo 7" Gamification - y í" 1' Játékosítás az oktatásban A
 15. 15. ai? LI5lL. '-lL: l5-l iilíllLtFtFfw; lhÍlLFÜÍ' Ty L . . [fiait-Zim- islrialliilnli íhiminttnig, imiakfizlkűgi . m intézményi informatika nfraslruldúra fejlesztés a kozoktatásban íTIOP-l 1 1-12/12012-0001) Áli= l'l"". ;'; i'l"i Al __ A" '
 16. 16. .__ i? __ iyígiii s Tanóra ma vagy holnap? l
 17. 17. E: . . - . -. M-learning: _ _. q ' , ,Tanu| ási tartalmak ü _'. _: I'-. ' 1 és élmények . D _'-' . D Di- eljuttatása a tanulók ' számára amikor és 1 _ ': ahol szükségük van '-. 'u' . ' . I rá. " (Noleen Turner) Mobileszközökkel segített tanulás
 18. 18. EDUCATIO M-LEARNING KUTATÁS - Gond vagy 1 lehetőség? FEE| - Kutatás - Tartalom - Infrastruktúra SZEMEM" Projektimegnevezésezl XXI. századi közoktatas (fejlesztés, koordináció) k "vww (TÁMOP-B.1.1-| I/1-2O124O0O1)
 19. 19. Kémiai modellezés
 20. 20. VÍÍÍ" , ' É] útmutatók mm m. mit, ll"áf'elrii(: liíltlölz ín. l? ,n "jcsopgnljjtalakítáái"' - L J ' lJl: '* "K, Ő a Z a . is]? J. -v. ugxJ . . '"líibiiáitlíllnkiázinformáöióki; l i r ""'t'információk_ . kvíz litlliwiu luk " / 1 Ln: kvíz e ' ' ' í. táiíköiljtiikkíeigésízíiéé infgrnmfigk Lxnkl nyv líÍIjiTsZllr-r AR s
 21. 21. MÉRÉSEK, KÍSÉRLETEK EXEDUCA", MOBILESZKÖZÖKKEL ' Y -Z0 '10 O ' M n'a u) 8.77 m/ sz ML", e Selma Méter Riitk iinluiL. Stlculiii (mer m (min Hlnw ' , inacmneryul est Alanti (Itzrk atlic Franci gtoiic lil. l| irt/ t" '. lLIIlqIl 37! (Jtllél nincs, l siieel Oulel resldenual arra, Park Ou vriispel tl tibmly Rus ig lesi. :b. iiig L-laich
 22. 22. Ouestlon 2 of 9 Mit jelent a kettős emberkép? A középkori ember a természetben saját magának a tükörképét vélte felfedezni. A középkori ember önmagát szellemi és lelki lénynek tartotta, akinek a lelke bűnös. A keresztény gondolkodás az embert testi és lelki lénynek tartotta. Magyar nyelv és irodalom
 23. 23. TANÁRI APPLIKÁCIÓK q Google x fing l nm: Í/ Í" MoIPnme Edmodo r I " * s a a OCAIkaneS CamScann ' a l- ** v. gx PeriodicT 2+2=? . . í_ Órarend E? ) Jmol Andr Attendanc. .. t? l , á , ___ Í lMolview a "; "." Ásvanykal t _ _ t Fényképezö Socrative l (lg/ Nő? i LlLllll Pianlst llD Compass tinit" . ki, v , . Compa ss. .. Play Áruház Earth év) Étidapest Internet l . &'EDUCATIO í? ) Munzee OpenCachi . J . . l 4t_' F '13 Pllllelesl Éle EN-HU Dic. .. SZÓTÁR Magyar ért. .. Timetable l 111 Clulck Tim. patt! !!
 24. 24. jhl-ILIEI, Alj, :*, k', l[p. [g : '.ll_. _ill_lslástí"; leillaíllÉi '_/ 'x Hillv / i *rX_vÍ'r': J i . l l i ti l l i l * l . .l. ,__
 25. 25. Úi módszertan u, Operációs X rendszer C Szabályzat X
 26. 26. asit" l" ; uszály. emellek? r-tll , máz-na Bgl-l alak! lk-JÁF-Jvltlull Közösség LCLUÍI r: =-: v. - J: úr v. -l. ;v: .l_. , g: cs Zlü" Humz. u: lu: :'l, e.-1-. r.-*-r: l u; c g-gg-cv stct. '* Keressen eBiztonsággal kapcsolatos ÍOHilSOkill A tanáraink megfelelően fel vannak-e készltve arra, hogy IKT eszközöket használlanak "mi az osztályteremben? lguwzlícybefbullylngí n l Informataon luteracy 5- ' -- l """1F"1'j1KlYíÍll111x', "'; Ilíll4 rlinnvlklwu Safe searching l . - fwol-Vilunl: ürgliglít-zlgon llllll íi-Illíy fv '- Í(OY(Ú-Y*Y'-4LEIIÍW- va "lraatru- tura fa eseté; a lozovlarasca" z y 14]] l?
 27. 27. ,§'EDUCATIO Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban T| OP-1.1.1-12/1-2012-00O1

×