Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Konverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?Veronika RojkovičováConsulting Director, H1.cz+420 272 763 111  info@h1.cz  ww...
Obsah  Najčastejšie chyby  Nastavenie cieľov  Výkonnostný marketing  Podpora značky  Na čo si dávať pozor pri vyhodno...
Najčastejšia chyba č.1:   KTO Z VÁS MÁ V SÚČASNEJ DOBE  NASTAVENÉ KONKRÉTNE MERATEĽNÉ  Absencia merateľných cieľov ...
Najčastejšia chyba č.2:     A KTO Z VÁS PRAVIDELNE     VYHODNOCUJEsplnenia cieľov   Absencia merania SPLNENIE ...
Ako si nastaviť ciele?Konverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
Brand             Predaj      Zapojenie                             užívateľ...
Kampane zamerané na výkonKonverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
Nástroje výkonnostného marketingu                          E-mailling              ...
Nástroje výkonnostného marketingu:webové stránky  Dôležité metriky:    Konverzný pomer stránok    Priechod nákupn...
Nástroje výkonnostného marketingu:PPC kampane  Kampane zamerané na výkon:    Náklady na 1 konverziu    PNO – podi...
Multi Channel Funnels – novinka v GA     Tip na YouTube: Multi-Channel Funnels in Google AnalyticsKonverzný pomer 1%,...
Nástroje výkonnostného marketingu:SEO  Trend návštevnosti z prirodzených výsledkov  vyhľadávania (organic)  Návštevnosť...
Nástroje výkonnostného marketingu:E-mailling  Podiel (ne)doručených e-mailov    Soft bounces: e-mailový účet bol plný...
Kampane zamerané na podporu značkyKonverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
Nástroje na podporu brandu    „Brand budujete tým, čo robíte!“Konverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
Podpora brandu  Cieľom je:    Maximalizácia známosti značky.    Budovanie sympatií k značke.    Zdôraznenie o...
Metriky vyhodnocovania  Priama návštevnosť a návštevnosť z brandových  výrazov  Percentuálna zmena nových vs. vracajúci...
Súvislosť konverzných a brandovýchcieľov        Úspešná        konverzia           Silná     ...
Na čo si dávať pozor pri vyhodnocovaní  Sledujte trendy a „výchylky“ v Google Analytics, nie  konkrétne čísla, pretože: ...
Ďakujem za pozornosť!Kontakt: veronika.rojkovicova@h1.czViac informácií: www.blog.h1.czKonverzný pomer 1%, je to dosť aleb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konverzní poměr, Veronika Rojkovičová

784 views

Published on

Konference Marketing that sales, říjen 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konverzní poměr, Veronika Rojkovičová

 1. 1. Konverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?Veronika RojkovičováConsulting Director, H1.cz+420 272 763 111 info@h1.cz www.h1.cz
 2. 2. Obsah Najčastejšie chyby Nastavenie cieľov Výkonnostný marketing Podpora značky Na čo si dávať pozor pri vyhodnocovaníKonverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
 3. 3. Najčastejšia chyba č.1: KTO Z VÁS MÁ V SÚČASNEJ DOBE NASTAVENÉ KONKRÉTNE MERATEĽNÉ Absencia merateľných cieľov CIELE?Konverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
 4. 4. Najčastejšia chyba č.2: A KTO Z VÁS PRAVIDELNE VYHODNOCUJEsplnenia cieľov Absencia merania SPLNENIE NASTAVENÝCH CIEĽOV?Konverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
 5. 5. Ako si nastaviť ciele?Konverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
 6. 6. Brand Predaj Zapojenie užívateľov Trend priamej Počet transakcí Sekundárne konverzie návštevnosti % nových návštevníkov Obrat Sociálne interakcie Návštevnosť z Konverzný pomer Počet stránok na brandových slov návštevu Miera opustenia Priemerná hodnota objednávky Loajalita návštevníkov Konvertujúce zdrojeKonverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
 7. 7. Kampane zamerané na výkonKonverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
 8. 8. Nástroje výkonnostného marketingu E-mailling Registrácia do katalógov Nákupní radcovia PPC SEO Webové stránky TIP pre malé firmy: On-line propagace malých firemKonverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
 9. 9. Nástroje výkonnostného marketingu:webové stránky Dôležité metriky: Konverzný pomer stránok Priechod nákupným procesom Exit rate a bounce rate Chovanie užívateľov na stránkachKonverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
 10. 10. Nástroje výkonnostného marketingu:PPC kampane Kampane zamerané na výkon: Náklady na 1 konverziu PNO – podiel nákladov na obrate Kampane zamerané na brand: Počet zobrazení Preklikovosť inzerátov – CTR Kvalita návštev Asistované konverzieKonverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
 11. 11. Multi Channel Funnels – novinka v GA Tip na YouTube: Multi-Channel Funnels in Google AnalyticsKonverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
 12. 12. Nástroje výkonnostného marketingu:SEO Trend návštevnosti z prirodzených výsledkov vyhľadávania (organic) Návštevnosť z brandových výrazov vs. ostatné fráze Návštevnosť z long tail vs. TOP fráze Celkový prínos – počet transakcií a obrat z prirodzených výsledkov vyhľadávaniaKonverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
 13. 13. Nástroje výkonnostného marketingu:E-mailling Podiel (ne)doručených e-mailov Soft bounces: e-mailový účet bol plný Hard bounces: e-mailový účet neexistuje Open rate (A/B testovanie predmetu správy) Click rate Najčastejšie klikané odkazy Konverzný pomer z e-mailingu + asistované konverzie Exit rate na stránkach Počet odhlásených odberateľovKonverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
 14. 14. Kampane zamerané na podporu značkyKonverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
 15. 15. Nástroje na podporu brandu „Brand budujete tým, čo robíte!“Konverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
 16. 16. Podpora brandu Cieľom je: Maximalizácia známosti značky. Budovanie sympatií k značke. Zdôraznenie odlišnosti značky od ostatných. Nevýhodou je veľmi ťažká merateľnosť, a tým pádom aj vyvodzovanie záverov o úspešnosti.Konverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
 17. 17. Metriky vyhodnocovania Priama návštevnosť a návštevnosť z brandových výrazov Percentuálna zmena nových vs. vracajúcich sa návštevníkov Meranie asistovaných konverzií u bannerových kampaní Miera opustenia – bounce rate CTRNázev prezentace
 18. 18. Súvislosť konverzných a brandovýchcieľov Úspešná konverzia Silná značkaKonverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
 19. 19. Na čo si dávať pozor pri vyhodnocovaní Sledujte trendy a „výchylky“ v Google Analytics, nie konkrétne čísla, pretože: GA nezaznamená všetky štatistiky. Nezohľadňuje štatistické chyby. Viacnásobne započítava konverzie. Nie vždy priradí konverziu správnemu zdroji. Nezaznamenáva off-line konverzie. Pravidelne sledujte KPI, ale nezabúdajte na hlbšiu analýzu. Viac informácií: Bulharská konstanta ve webové analyticeKonverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?
 20. 20. Ďakujem za pozornosť!Kontakt: veronika.rojkovicova@h1.czViac informácií: www.blog.h1.czKonverzný pomer 1%, je to dosť alebo málo?

×