Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open Monday: Pozice nejsou správným měřítkem úspěchu SEO

3,335 views

Published on

Přednáška Jana Tichého o moderním pojetí optimalizace pro vyhledávače (SEO) a možnostech vyhodnocování její úspěšnosti. Přednáška se uskutečnila 6. října 2008 v rámci seriálu Open Monday.

Published in: Business, Technology
 • = INTERNATIONAL COMMUNITY OF MARKETERS =

  We Are a Global Community of Entrepreneurs Looking for New Leaders to Increase the Synergy of our Qualified Team.

  We are Entrepreneurs Working Together from the Comfort of Home. Come Join Us, Let’s Do this Together!!

  Review: http://bit.ly/db01RT
  Website: http://myentrepreneuronlinebusiness.com
  <br /><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/DKzEHqygElA&amp;hl=es_MX&amp;fs=1?rel=0" width="350" height="288"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DKzEHqygElA&amp;hl=es_MX&amp;fs=1?rel=0"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DKzEHqygElA&amp;hl=es_MX&amp;fs=1?rel=0" width="350" height="288" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Open Monday: Pozice nejsou správným měřítkem úspěchu SEO

 1. 1. Pozice nejsou správným měřítkem úspěchu SEO Jan Tichý, H1.cz +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz
 2. 2. Osnova přednášky <ul><li>P remisy práce na SEO: </li></ul><ul><ul><li>Obsah pojmu SEO </li></ul></ul><ul><ul><li>Cíle optimalizace </li></ul></ul><ul><ul><li>Trvale udržitelné SEO </li></ul></ul><ul><ul><li>Práce s klíčovými slovy, long tail </li></ul></ul><ul><li>SEO metriky </li></ul><ul><li>Diskuze </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 3. 3. Dosahování cílů webu <ul><li>PPC </li></ul><ul><li>Bannery </li></ul><ul><li>E-mailing </li></ul><ul><li>Přirozené </li></ul><ul><li>výsledky </li></ul><ul><li>Zpětné odkazy </li></ul><ul><li>Silná značka </li></ul><ul><li>Affiliate </li></ul><ul><li>Offline </li></ul><ul><li>reklama </li></ul>WEB Použitelnost Přesvědčivost Konkurenceschopnost nabídky Důvěryhodnost Přístupnost Grafika Značka Cíl webu Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 4. 4. Optimalizace pro vyhledávače <ul><li>Předmětem SEO je nalezitelnost informací a tedy optimalizace stránek pro hledající lidi. </li></ul><ul><li>Prostředkem SEO je z viditelnit web tak, aby jej nacházelo co nejvíce dobře zacílených návštěvníků za přijatelné náklady . </li></ul><ul><li>Konečný cíl SEO je totožný s cílem webu </li></ul><ul><ul><li>maximalizace zisku </li></ul></ul><ul><ul><li>maximalizace obratu/tržního podílu </li></ul></ul><ul><ul><li>maximalizace návštěvnosti </li></ul></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 5. 5. Trvale udržitelné SEO <ul><li>Dlouhodobě přínosné kroky jsou lepší, než krátkodobá řešení. </li></ul><ul><li>Co je dobré pro uživatele, je dobré i pro vyhledávače. </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 6. 6. Klíčová slova <ul><li>R elevance (relevantní, laterální, irelevantní) </li></ul><ul><li>Č etnost hledání </li></ul><ul><li>K onkurenčnost </li></ul><ul><li>O becná × konkrétní slova </li></ul><ul><li>O bchodní potenciál </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 7. 7. Dlouhý ocas (long tail) Nejčastější dotaz „vyhledávače“ – 167 návštěv „ světové vyhledávače“ – 16 návštěv „ vyhledávač obrázků“ – 9 návštěv Dotazy přivádějící méně než jednu návštěvu týdně – celkem 232 návštěv Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 8. 8. Požadavky na SEO metriky <ul><li>Kvalita návštěvnosti z vyhledávačů </li></ul><ul><li>Informační architektura webu </li></ul><ul><li>Využití dlouhého ocasu </li></ul><ul><li>Zaindexovanost webu </li></ul><ul><li>Kvalita a přínosnost zpětných odkazů </li></ul><ul><li>Plnění celkového cíle webu </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 9. 9. Co je špatně na sledování pozic <ul><li>Výběr sledovaných klíčových slov </li></ul><ul><ul><li>výběr chybných slov </li></ul></ul><ul><ul><li>úzký výběr, nereflektuje long tail </li></ul></ul><ul><li>Personalizované hledání </li></ul><ul><li>Obchodní výkonnost, plnění cílů webu </li></ul><ul><li>Kvalita návštěvnosti </li></ul><ul><li>Stav celého webu </li></ul><ul><li>Redukuje SEO na pozice ve fulltextech </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 10. 10. Pozice klíčového slova <ul><li>Okrajová doplňková metrika </li></ul><ul><li>Většinou neposkytne žádnou novou informaci </li></ul><ul><li>Speciální případy: </li></ul><ul><ul><li>Detailní práce se slovem </li></ul></ul><ul><ul><li>Soustředění se na několik výtěžných frází </li></ul></ul><ul><ul><li>Velice krátký dlouhý ocas </li></ul></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 11. 11. Tradiční metriky <ul><li>Návštěvnost z vyhledávačů </li></ul><ul><li>Plnění stanovených cílů webu </li></ul><ul><ul><li>Počet konverzí, konverzní poměr </li></ul></ul><ul><ul><li>Celkový obrat, průměrná cena objednávky </li></ul></ul><ul><li>Další faktory </li></ul><ul><ul><li>délka a hloubka návštěvy </li></ul></ul><ul><ul><li>průměrný bounce rate </li></ul></ul><ul><ul><li>opakované návštěvy, návštěvnická loajalita </li></ul></ul><ul><li>Vývoj v čase, trendy, porovnání s celkovými čísly </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 12. 12. Další elementární metriky <ul><li>Celkový počet stránek </li></ul><ul><li>Počet vstupních stránek </li></ul><ul><li>Počet unikátních dotazů </li></ul><ul><li>Počet brandových dotazů </li></ul><ul><li>Počet zaindexovaných stránek </li></ul><ul><li>Počet crawlovaných stránek </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 13. 13. Poměr brandových dotazů <ul><li>Počet brandových dotazů </li></ul><ul><li>Počet unikátních dotazů </li></ul><ul><li>Vysoké hodnoty ukazují na nefunkční SEO </li></ul><ul><li>Uživatelé by se k vám pravděpodobně nějak dostali tak jako tak </li></ul><ul><li>Růst absolutního počtu brandových dotazů je samozřejmě pozitivní – „brandový dlouhý ocas“ </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 14. 14. Počet dotazů na vstupní stránku <ul><li>Počet unikátních dotazů </li></ul><ul><li>Počet vstupních stránek </li></ul><ul><li>Roste při úspěšném vylepšování onpage faktorů, obohacování stávajících textů (long tail) </li></ul><ul><li>Příliš vysoký může signalizovat možnost vyvést klíčová slova do nových samostatných stránek </li></ul><ul><li>Při vyvádění klíčových slov skokově klesá </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 15. 15. Počet návštěv na vstupní stránku <ul><li>Počet návštěv z vyhledávačů </li></ul><ul><li>Počet vstupních stránek </li></ul><ul><li>Kolik návštěv přivedla jedna vstupní stránka </li></ul><ul><li>Roste s pozicemi a hledaností </li></ul><ul><li>Mění se při strukturálních změnách webu, ředí se skokově při jeho rozšiřování </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 16. 16. Počet návštěv na unikátní dotaz <ul><li>Počet návštěv z vyhledávačů </li></ul><ul><li>Počet unikátních dotazů </li></ul><ul><li>Kolik návštěv přivedl jeden unikátní dotaz </li></ul><ul><li>Ukazuje „tloušťku“ dlouhého ocasu </li></ul><ul><li>Roste s pozicemi a hledaností </li></ul><ul><li>Náchylný na strukturální změny webu – ředí se při rostoucím pokrytí long tailu </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 17. 17. Poměr vstupních stránek <ul><li>Počet vstupních stránek </li></ul><ul><li>Celkový počet stránek webu </li></ul><ul><li>Kolik procent stránek přivedlo návštěvníky </li></ul><ul><li>Obecné měřítko zdravého SEO, ovlivňuje ho: </li></ul><ul><ul><li>Míra zaindexovanosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Výběr hledaných klíčových slov </li></ul></ul><ul><ul><li>Dobré rozvržení klíčových slov do stránek </li></ul></ul><ul><ul><li>Pozice ve výsledcích vyhledávání </li></ul></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 18. 18. Zaindexovanost webu <ul><li>Počet zaindexovaných stránek </li></ul><ul><li>Celkový počet stránek webu </li></ul><ul><li>Zjišťuje se špatně a nepřesně </li></ul><ul><li>Nízký ukazuje na možné problémy při průchodu robota nebo při zařazování do indexu </li></ul><ul><li>Bezchybné technické SEO je předpoklad </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 19. 19. Crawlovatelnost webu <ul><li>Počet crawlovaných stránek </li></ul><ul><li>Celkový počet stránek webu </li></ul><ul><li>Problémy v crawlování webu </li></ul><ul><li>Nepřístupná navigace, špatné prolinkování </li></ul><ul><li>„ Házení kostkou“ u Seznamu </li></ul><ul><li>Pro sledování nutné zpracování logů </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 20. 20. Indexovatelnost webu <ul><li>Počet zaindexovaných stránek </li></ul><ul><li>Počet crawlovaných stránek </li></ul><ul><li>Problémy nebo změny v zaindexování webu </li></ul><ul><li>Vyřazení duplicitních stránek z indexu </li></ul><ul><li>Přesouvání stránek do supplemental indexu </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 21. 21. Chybné linkbuildingové metriky <ul><li>Počet zpětných odkazů, PageRank </li></ul><ul><ul><li>Nezohledňují kvalitu zpětných odkazů </li></ul></ul><ul><ul><li>Nezohledňují tematickou příbuznost </li></ul></ul><ul><ul><li>Nezohledňují umístění na stránce (patičky, sidewide) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nezohledňují obchodní přínos odkazu </li></ul></ul><ul><ul><li>PageRank je chybný a uměle upravovaný </li></ul></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 22. 22. Linkbuildingové metriky <ul><li>Počet návštěv z referrerů </li></ul><ul><li>Počet aktivních referrerů </li></ul><ul><li>Průměrná návštěvnost z referreru: </li></ul><ul><li>Počet návštěv z referrerů </li></ul><ul><li>Počet aktivních referrerů </li></ul><ul><li>Obchodní výkonnost návštěvnosti z referrerů </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 23. 23. Odkazy a zdroje (1) <ul><li>M arek Prokop: SEO je rozjetý vlak tažený mrtvým koněm http://www.sovavsiti.cz/weblog/55/seo-tahne-mrtvy-kun </li></ul><ul><li>Martin Sn ížek: Proč pořád měříte své SEO pozicemi? http://www.snizekweb.cz/weblog/seo-pozice/ </li></ul><ul><li>Justin Palmer: Alternatives to Google PageRank... 7 Worthwhile SEO Metrics http://www.palmerwebmarketing.com/blog/alternatives-to-google-pagerank-7-worthwhile-seo-metrics/   </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 24. 24. Odkazy a zdroje (2) <ul><li>Brian Klais: Beneath the Surface of Search http://multichannelmerchant.com/webchannel/beneath_surface_search_012007/ </li></ul><ul><li>Darcy Foster: SEO KP I’s – Use the Right SEO Key Performance Indicators http://blog.vkistudios.com/index.cfm/2008/5/8/SEO-KPIs--Use-the-Right-Search-Engine-Optimization-Key-Performance-Indicators </li></ul><ul><li>Mike Sukmanowsky: The KPIs of SEO http://analytics.mikesukmanowsky.com/analytics/index.php/2008/01/25/the-kpis-of-seo/ </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 25. 25. Děkuji za pozornost <ul><li>Jan Tichý </li></ul><ul><li>http://blog.h1.cz </li></ul><ul><li>tichy @h1.cz </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý

×