Successfully reported this slideshow.

Open Monday: Pozice nejsou správným měřítkem úspěchu SEO

2

Share

Upcoming SlideShare
Jan_Tichy:SEO
Jan_Tichy:SEO
Loading in …3
×
1 of 25
1 of 25

Open Monday: Pozice nejsou správným měřítkem úspěchu SEO

2

Share

Download to read offline

Přednáška Jana Tichého o moderním pojetí optimalizace pro vyhledávače (SEO) a možnostech vyhodnocování její úspěšnosti. Přednáška se uskutečnila 6. října 2008 v rámci seriálu Open Monday.

Přednáška Jana Tichého o moderním pojetí optimalizace pro vyhledávače (SEO) a možnostech vyhodnocování její úspěšnosti. Přednáška se uskutečnila 6. října 2008 v rámci seriálu Open Monday.

More Related Content

More from H1.cz

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Open Monday: Pozice nejsou správným měřítkem úspěchu SEO

 1. 1. Pozice nejsou správným měřítkem úspěchu SEO Jan Tichý, H1.cz +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz
 2. 2. Osnova přednášky <ul><li>P remisy práce na SEO: </li></ul><ul><ul><li>Obsah pojmu SEO </li></ul></ul><ul><ul><li>Cíle optimalizace </li></ul></ul><ul><ul><li>Trvale udržitelné SEO </li></ul></ul><ul><ul><li>Práce s klíčovými slovy, long tail </li></ul></ul><ul><li>SEO metriky </li></ul><ul><li>Diskuze </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 3. 3. Dosahování cílů webu <ul><li>PPC </li></ul><ul><li>Bannery </li></ul><ul><li>E-mailing </li></ul><ul><li>Přirozené </li></ul><ul><li>výsledky </li></ul><ul><li>Zpětné odkazy </li></ul><ul><li>Silná značka </li></ul><ul><li>Affiliate </li></ul><ul><li>Offline </li></ul><ul><li>reklama </li></ul>WEB Použitelnost Přesvědčivost Konkurenceschopnost nabídky Důvěryhodnost Přístupnost Grafika Značka Cíl webu Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 4. 4. Optimalizace pro vyhledávače <ul><li>Předmětem SEO je nalezitelnost informací a tedy optimalizace stránek pro hledající lidi. </li></ul><ul><li>Prostředkem SEO je z viditelnit web tak, aby jej nacházelo co nejvíce dobře zacílených návštěvníků za přijatelné náklady . </li></ul><ul><li>Konečný cíl SEO je totožný s cílem webu </li></ul><ul><ul><li>maximalizace zisku </li></ul></ul><ul><ul><li>maximalizace obratu/tržního podílu </li></ul></ul><ul><ul><li>maximalizace návštěvnosti </li></ul></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 5. 5. Trvale udržitelné SEO <ul><li>Dlouhodobě přínosné kroky jsou lepší, než krátkodobá řešení. </li></ul><ul><li>Co je dobré pro uživatele, je dobré i pro vyhledávače. </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 6. 6. Klíčová slova <ul><li>R elevance (relevantní, laterální, irelevantní) </li></ul><ul><li>Č etnost hledání </li></ul><ul><li>K onkurenčnost </li></ul><ul><li>O becná × konkrétní slova </li></ul><ul><li>O bchodní potenciál </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 7. 7. Dlouhý ocas (long tail) Nejčastější dotaz „vyhledávače“ – 167 návštěv „ světové vyhledávače“ – 16 návštěv „ vyhledávač obrázků“ – 9 návštěv Dotazy přivádějící méně než jednu návštěvu týdně – celkem 232 návštěv Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 8. 8. Požadavky na SEO metriky <ul><li>Kvalita návštěvnosti z vyhledávačů </li></ul><ul><li>Informační architektura webu </li></ul><ul><li>Využití dlouhého ocasu </li></ul><ul><li>Zaindexovanost webu </li></ul><ul><li>Kvalita a přínosnost zpětných odkazů </li></ul><ul><li>Plnění celkového cíle webu </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 9. 9. Co je špatně na sledování pozic <ul><li>Výběr sledovaných klíčových slov </li></ul><ul><ul><li>výběr chybných slov </li></ul></ul><ul><ul><li>úzký výběr, nereflektuje long tail </li></ul></ul><ul><li>Personalizované hledání </li></ul><ul><li>Obchodní výkonnost, plnění cílů webu </li></ul><ul><li>Kvalita návštěvnosti </li></ul><ul><li>Stav celého webu </li></ul><ul><li>Redukuje SEO na pozice ve fulltextech </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 10. 10. Pozice klíčového slova <ul><li>Okrajová doplňková metrika </li></ul><ul><li>Většinou neposkytne žádnou novou informaci </li></ul><ul><li>Speciální případy: </li></ul><ul><ul><li>Detailní práce se slovem </li></ul></ul><ul><ul><li>Soustředění se na několik výtěžných frází </li></ul></ul><ul><ul><li>Velice krátký dlouhý ocas </li></ul></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 11. 11. Tradiční metriky <ul><li>Návštěvnost z vyhledávačů </li></ul><ul><li>Plnění stanovených cílů webu </li></ul><ul><ul><li>Počet konverzí, konverzní poměr </li></ul></ul><ul><ul><li>Celkový obrat, průměrná cena objednávky </li></ul></ul><ul><li>Další faktory </li></ul><ul><ul><li>délka a hloubka návštěvy </li></ul></ul><ul><ul><li>průměrný bounce rate </li></ul></ul><ul><ul><li>opakované návštěvy, návštěvnická loajalita </li></ul></ul><ul><li>Vývoj v čase, trendy, porovnání s celkovými čísly </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 12. 12. Další elementární metriky <ul><li>Celkový počet stránek </li></ul><ul><li>Počet vstupních stránek </li></ul><ul><li>Počet unikátních dotazů </li></ul><ul><li>Počet brandových dotazů </li></ul><ul><li>Počet zaindexovaných stránek </li></ul><ul><li>Počet crawlovaných stránek </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 13. 13. Poměr brandových dotazů <ul><li>Počet brandových dotazů </li></ul><ul><li>Počet unikátních dotazů </li></ul><ul><li>Vysoké hodnoty ukazují na nefunkční SEO </li></ul><ul><li>Uživatelé by se k vám pravděpodobně nějak dostali tak jako tak </li></ul><ul><li>Růst absolutního počtu brandových dotazů je samozřejmě pozitivní – „brandový dlouhý ocas“ </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 14. 14. Počet dotazů na vstupní stránku <ul><li>Počet unikátních dotazů </li></ul><ul><li>Počet vstupních stránek </li></ul><ul><li>Roste při úspěšném vylepšování onpage faktorů, obohacování stávajících textů (long tail) </li></ul><ul><li>Příliš vysoký může signalizovat možnost vyvést klíčová slova do nových samostatných stránek </li></ul><ul><li>Při vyvádění klíčových slov skokově klesá </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 15. 15. Počet návštěv na vstupní stránku <ul><li>Počet návštěv z vyhledávačů </li></ul><ul><li>Počet vstupních stránek </li></ul><ul><li>Kolik návštěv přivedla jedna vstupní stránka </li></ul><ul><li>Roste s pozicemi a hledaností </li></ul><ul><li>Mění se při strukturálních změnách webu, ředí se skokově při jeho rozšiřování </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 16. 16. Počet návštěv na unikátní dotaz <ul><li>Počet návštěv z vyhledávačů </li></ul><ul><li>Počet unikátních dotazů </li></ul><ul><li>Kolik návštěv přivedl jeden unikátní dotaz </li></ul><ul><li>Ukazuje „tloušťku“ dlouhého ocasu </li></ul><ul><li>Roste s pozicemi a hledaností </li></ul><ul><li>Náchylný na strukturální změny webu – ředí se při rostoucím pokrytí long tailu </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 17. 17. Poměr vstupních stránek <ul><li>Počet vstupních stránek </li></ul><ul><li>Celkový počet stránek webu </li></ul><ul><li>Kolik procent stránek přivedlo návštěvníky </li></ul><ul><li>Obecné měřítko zdravého SEO, ovlivňuje ho: </li></ul><ul><ul><li>Míra zaindexovanosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Výběr hledaných klíčových slov </li></ul></ul><ul><ul><li>Dobré rozvržení klíčových slov do stránek </li></ul></ul><ul><ul><li>Pozice ve výsledcích vyhledávání </li></ul></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 18. 18. Zaindexovanost webu <ul><li>Počet zaindexovaných stránek </li></ul><ul><li>Celkový počet stránek webu </li></ul><ul><li>Zjišťuje se špatně a nepřesně </li></ul><ul><li>Nízký ukazuje na možné problémy při průchodu robota nebo při zařazování do indexu </li></ul><ul><li>Bezchybné technické SEO je předpoklad </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 19. 19. Crawlovatelnost webu <ul><li>Počet crawlovaných stránek </li></ul><ul><li>Celkový počet stránek webu </li></ul><ul><li>Problémy v crawlování webu </li></ul><ul><li>Nepřístupná navigace, špatné prolinkování </li></ul><ul><li>„ Házení kostkou“ u Seznamu </li></ul><ul><li>Pro sledování nutné zpracování logů </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 20. 20. Indexovatelnost webu <ul><li>Počet zaindexovaných stránek </li></ul><ul><li>Počet crawlovaných stránek </li></ul><ul><li>Problémy nebo změny v zaindexování webu </li></ul><ul><li>Vyřazení duplicitních stránek z indexu </li></ul><ul><li>Přesouvání stránek do supplemental indexu </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 21. 21. Chybné linkbuildingové metriky <ul><li>Počet zpětných odkazů, PageRank </li></ul><ul><ul><li>Nezohledňují kvalitu zpětných odkazů </li></ul></ul><ul><ul><li>Nezohledňují tematickou příbuznost </li></ul></ul><ul><ul><li>Nezohledňují umístění na stránce (patičky, sidewide) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nezohledňují obchodní přínos odkazu </li></ul></ul><ul><ul><li>PageRank je chybný a uměle upravovaný </li></ul></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 22. 22. Linkbuildingové metriky <ul><li>Počet návštěv z referrerů </li></ul><ul><li>Počet aktivních referrerů </li></ul><ul><li>Průměrná návštěvnost z referreru: </li></ul><ul><li>Počet návštěv z referrerů </li></ul><ul><li>Počet aktivních referrerů </li></ul><ul><li>Obchodní výkonnost návštěvnosti z referrerů </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 23. 23. Odkazy a zdroje (1) <ul><li>M arek Prokop: SEO je rozjetý vlak tažený mrtvým koněm http://www.sovavsiti.cz/weblog/55/seo-tahne-mrtvy-kun </li></ul><ul><li>Martin Sn ížek: Proč pořád měříte své SEO pozicemi? http://www.snizekweb.cz/weblog/seo-pozice/ </li></ul><ul><li>Justin Palmer: Alternatives to Google PageRank... 7 Worthwhile SEO Metrics http://www.palmerwebmarketing.com/blog/alternatives-to-google-pagerank-7-worthwhile-seo-metrics/   </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 24. 24. Odkazy a zdroje (2) <ul><li>Brian Klais: Beneath the Surface of Search http://multichannelmerchant.com/webchannel/beneath_surface_search_012007/ </li></ul><ul><li>Darcy Foster: SEO KP I’s – Use the Right SEO Key Performance Indicators http://blog.vkistudios.com/index.cfm/2008/5/8/SEO-KPIs--Use-the-Right-Search-Engine-Optimization-Key-Performance-Indicators </li></ul><ul><li>Mike Sukmanowsky: The KPIs of SEO http://analytics.mikesukmanowsky.com/analytics/index.php/2008/01/25/the-kpis-of-seo/ </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý
 25. 25. Děkuji za pozornost <ul><li>Jan Tichý </li></ul><ul><li>http://blog.h1.cz </li></ul><ul><li>tichy @h1.cz </li></ul>Metriky pro sledování úspěšnosti SEO, Jan Tichý

×