Není špatné Youtube reklamy, jen špatného KPI (Eva Nyklesová)

H1.cz
H1.czInternet Marketing at H1.cz
„NENÍ ŠPATNÉ YOUTUBE REKLAMY,
JEN ŠPATNÉHO KPI“
Evča Nyklesová
PA Consultant H1.cz
PPC RESTART 2018
H1 – YT funnel
Google – YT funnel
Key Learnings
Benchmarks H1
AGENDA PREZENTACE
Měření a vyhodnocení YT reklamy
GOOGLE
DOPORUČENÍ
Nejzákladnější funnel definovaný Googlem aneb návod, jak se to má dělat
YOUTUBE FUNNEL PODLE GOOGLE
AWARENESS
TRUEVIEW
FOR IMPACT
TRUEVIEW FOR ACTION
TRUEVIEW FOR SHOPPING
BUMPER FOR SHOPPING
MASTHEAD
CONSIDERATION
BUMPER
TRUEVIEW FOR REACH OUTSTREAM
TRUEVIEW
DISCOVERY
TRUEVIEW
INSTREAM
ACTION
DEMOGRAFIE
ZÁJMY
VLASTNÍ PUBLIKA
BENCHMARKS
H1.cz
BENCHMARKS H1 - FORMÁTY
500 mio impresí
100 mio
zhlédnutí
450 kampaní650 tis. prokliků
BENCHMARKS H1 - FORMÁTY
500 mio
impresí
100 mio
zhlédnutí
450
kampaní
650 tis.
prokliků
BENCHMARKS H1 – CÍLENÍ
YOUTUBE
STRATEGIE
YOUTUBE STRATEGIE
1. STANOVENÍ SI CÍLŮ
KAMPANĚ A KPI
2. VÝBĚR SPRÁVNÝCH
FORMÁTŮ
3. VÝBĚR SPRÁVNÉHO
CÍLENÍ
4. VÝBĚR VHODNÉ
KREATIVY
CENA ZA ODBĚRATELE
CENA ZA ZÍSKANÉ ZHLÉDNUTÍ
CPA
HARD-KONVERZE
SOFT-KONVERZE
KONVERZNÍ POMĚR
CONSIDERATION
ACTION
ZÍSKANÉ AKCE
CTR
NÁVŠTĚVY
MÍRA ZHLÉDNUTÍ
PROKLIKY
ZHLÉDNUTÍ
PŘEHRÁNÍ VIDEA
CPV
Všechny YouTube reklamy by měly začínat správně vydefinovaným KPI
1. KPI
CPM
IMPRESE
UNIKÁTNÍ UŽIVATELÉ
FREKVENCE
AWARENESS
CENA ZA ODBĚRATELE
CENA ZA ZÍSKANÉ ZHLÉDNUTÍ
CPA
HARD-KONVERZE
SOFT-KONVERZE
KONVERZNÍ POMĚR
ACTION
CPM
IMPRESE
UNIKÁTNÍ UŽIVATELÉ
FREKVENCE
AWARENESS
CONSIDERATION
ZÍSKANÉ AKCE
CTR
NÁVŠTĚVY
MÍRA ZHLÉDNUTÍ
PROKLIKY
ZHLÉDNUTÍ
PŘEHRÁNÍ VIDEA
CPV
Všechny YouTube reklamy by měly začínat správně vydefinovaným KPI
1. KPI
CPM
IMPRESE
UNIKÁTNÍ UŽIVATELÉ
FREKVENCE
AWARENESS
CONSIDERATION
ZÍSKANÉ AKCE
CTR
NÁVŠTĚVY
MÍRA ZHLÉDNUTÍ
PROKLIKY
ZHLÉDNUTÍ
PŘEHRÁNÍ VIDEA
CPV
CENA ZA ODBĚRATELE
CENA ZA ZÍSKANÉ ZHLÉDNUTÍ
CPA
HARD-KONVERZE
SOFT-KONVERZE
KONVERZNÍ POMĚR
ACTION
Všechny YouTube reklamy by měly začínat správně vydefinovaným KPI
1. KPI
TRUEVIEW INSTREAM
VR 44 %; CPV 0,20 CZK
TRUEVIEW FOR ACTION
VR 35 %; CPV 0,28 CZK
TRUEVIEW FOR SHOPPING
VR 32 %; CPV 0,24 CZK
TRUEVIEW FOR REACH
VR 19%; CPV 0,32 CZK
TRUEVIEW FOR SHOPPING
CR 1,7 %
TRUEVIEW FOR ACTION
CR 0,1 %
TRUEVIEW INSTREAM
CR 0,06 %
TRUEVIEW DISCOVERY
CPS 95 CZK
CONSIDERATION
ACTION
Podle H1 benchmarků vychází rozložení formátů následovně
2. FORMÁT
BUMPER
CPM 47 CZK
TRUEVIEW FOR REACH
CPM 63 CZK
TRUEVIEW INSTREAM
CPM 90 CZK
TRUEVIEW FOR ACTION
CPM 96 CZK
AWARENESS
TRUEVIEW FOR SHOPPING
CR 1,7 %
TRUEVIEW FOR ACTION
CR 0,1 %
TRUEVIEW INSTREAM
CR 0,06 %
TRUEVIEW DISCOVERY
CPS 95 CZK
ACTION
BUMPER
CPM 47 CZK
TRUEVIEW FOR REACH
CPM 63 CZK
TRUEVIEW INSTREAM
CPM 90 CZK
TRUEVIEW FOR ACTION
CPM 96 CZK
AWARENESS
TRUEVIEW INSTREAM
VR 44 %; CPV 0,20 CZK
TRUEVIEW FOR ACTION
VR 35 %; CPV 0,28 CZK
TRUEVIEW FOR SHOPPING
VR 32 %; CPV 0,24 CZK
TRUEVIEW FOR REACH
VR 19%; CPV 0,32 CZK
CONSIDERATION
Podle H1 benchmarků vychází rozložení formátů následovně
2. FORMÁT
BUMPER
CPM 47 CZK
TRUEVIEW FOR REACH
CPM 63 CZK
TRUEVIEW INSTREAM
CPM 90 CZK
TRUEVIEW FOR ACTION
CPM 96 CZK
AWARENESS
TRUEVIEW INSTREAM
VR 44 %; CPV 0,20 CZK
TRUEVIEW FOR ACTION
VR 35 %; CPV 0,28 CZK
TRUEVIEW FOR SHOPPING
VR 32 %; CPV 0,24 CZK
TRUEVIEW FOR REACH
VR 19%; CPV 0,32 CZK
CONSIDERATION
TRUEVIEW FOR SHOPPING
CR 1,7 %
TRUEVIEW FOR ACTION
CR 0,1 %
TRUEVIEW INSTREAM
CR 0,06 %
TRUEVIEW DISCOVERY
CPS 95 CZK
ACTION
Podle H1 benchmarků vychází rozložení formátů následovně
2. FORMÁT
CONSIDERATION
ACTION CIA - 1 % CR
REMARKETING - 0,5 % CR
CIA - 57 % VR; 0.13 CZK CPV
CAA - 51 % VR; 0.17 CZK CPV
IN MARKET - 37 % VR; 0.21 CZK CPV
LIFE EVENT - 42 % VR, 0.23 CZK CPV
PO STANOVENÍ KPI A FORMÁTŮ JE POTŘEBA URČIT CÍLENÍ
3. CÍLENÍ
AWARENESS
DEMOGRAFIE - 59 CPM
ZÁJMY - 73 CPM
TÉMATA - 47 CPM
UMÍSTĚNÍ - 34 CPM
ACTION CIA - 1 % CR
REMARKETING - 0,5 % CR
AWARENESS
DEMOGRAFIE - 59 CPM
ZÁJMY - 73 CPM
TÉMATA - 47 CPM
UMÍSTĚNÍ - 34 CPM
CONSIDERATION
CIA - 57 % VR; 0.13 CZK CPV
CAA - 51 % VR; 0.17 CZK CPV
IN MARKET - 37 % VR; 0.21 CZK CPV
LIFE EVENT - 42 % VR, 0.23 CZK CPV
PO STANOVENÍ KPI A FORMÁTŮ JE POTŘEBA URČIT CÍLENÍ
3. CÍLENÍ
AWARENESS
DEMOGRAFIE - 59 CPM
ZÁJMY - 73 CPM
TÉMATA - 47 CPM
UMÍSTĚNÍ - 34 CPM
CONSIDERATION
CIA - 57 % VR; 0.13 CZK CPV
CAA - 51 % VR; 0.17 CZK CPV
IN MARKET - 37 % VR; 0.21 CZK CPV
LIFE EVENT - 42 % VR, 0.23 CZK CPV
ACTION CIA - 1 % CR
REMARKETING - 0,5 % CR
PO STANOVENÍ KPI A FORMÁTŮ JE POTŘEBA URČIT CÍLENÍ
3. CÍLENÍ
CÍLEM JE UŽIVATELE DONUTIT KE
KOUPI
Viditelné CTA tlačítko
Endscreen s odkazy na e-shop
CONSIDERATION
ACTION
CÍLEM JE, ABY S KREATIVOU
ZŮSTAL UŽIVATEL CO NEJDÉLE
Vložené karty do videí
Sexy obsah
Endscreen s dalšími videi
USP produktu / brandu
AŽ 70% VÝKONU KAMPANĚ MŮŽE ZÁVISET NA KREATIVĚ
4. KREATIVA
CÍLEM JE ZAUJMOUT UŽIVATELE
Brand v prvních 5 vteřinách
Zaujmout v prvních 5 vteřinách
AWARENESS
CÍLEM JE UŽIVATELE DONUTIT KE
KOUPI
Viditelné CTA tlačítko
Endscreen s odkazy na e-shop
ACTION
CÍLEM JE ZAUJMOUT UŽIVATELE
Brand v prvních 5 vteřinách
Zaujmout v prvních 5 vteřinách
AWARENESS
CONSIDERATION
CÍLEM JE, ABY S KREATIVOU
ZŮSTAL UŽIVATEL CO NEJDÉLE
Vložené karty do videí
Sexy obsah
Endscreen s dalšími videi
USP produktu / brandu
4. KREATIVA
AŽ 70% VÝKONU KAMPANĚ MŮŽE ZÁVISET NA KREATIVĚ
CONSIDERATION
CÍLEM JE, ABY S KREATIVOU
ZŮSTAL UŽIVATEL CO NEJDÉLE
Vložené karty do videí
Sexy obsah
Endscreen s dalšími videi
USP produktu / brandu
CÍLEM JE ZAUJMOUT UŽIVATELE
Brand v prvních 5 vteřinách
Zaujmout v prvních 5 vteřinách
AWARENESS
CÍLEM JE UŽIVATELE DONUTIT KE
KOUPI
Viditelné CTA tlačítko
Endscreen s odkazy na e-shop
ACTION
4. KREATIVA
AŽ 70% VÝKONU KAMPANĚ MŮŽE ZÁVISET NA KREATIVĚ
JAK TO VYPADÁ
PODLE H1.CZ
ACTION CUSTOM INTENT AUDIENCE
REMARKETING
TV FOR SHOPPING
TV FOR ACTION
TV INSTREAM /
DISCOVERY
SOFT-
KONVERZE
HARD-
KONVERZE
KONVERZE PO
ZOBRAZENÍ
CPA
CONSIDERATION
VR
ZHLÉDNUTÍ
PROKLIKY
CTR
CPV
NÁVŠTĚVY
ZÍSKANÉ AKCE
TRUEVIEW INSTREAM
TRUEVIEW FOR ACTION
TRUEVIEW FOR SHOPPING
CUSTOM INTENT AUDIENCE
IN-MARKET
CUSTOM AFFINITY AUDIENCE
LIFE EVENT
DEMOGRAFIE
ZÁJMY
TÉMATA
UMÍSTĚNÍ
CPM
IMPRESE
UNIKÁTNÍ UŽIVATELÉ
FREKVENCE
AWARENESS
BUMPER AD + TRUEVIEW FOR REACH
KPI | FORMÁT | CÍLENÍ
H1.CZ FUNNEL
DEMOGRAFIE
ZÁJMY
TÉMATA
UMÍSTĚNÍ
CPM
IMPRESE
UNIKÁTNÍ UŽIVATELÉ
FREKVENCE
AWARENESS
BUMPER AD + TRUEVIEW FOR REACH
ACTION CUSTOM INTENT AUDIENCE
REMARKETING
TV FOR SHOPPING
TV FOR ACTION
TV INSTREAM /
DISCOVERY
SOFT-
KONVERZE
HARD-
KONVERZE
KONVERZE PO
ZOBRAZENÍ
CPA
CONSIDERATION
VR
ZHLÉDNUTÍ
PROKLIKY
CTR
CPV
NÁVŠTĚVY
ZÍSKANÉ AKCE
TRUEVIEW INSTREAM
TRUEVIEW FOR ACTION
TRUEVIEW FOR SHOPPING
KPI | FORMÁT | CÍLENÍ
H1.CZ FUNNEL
CUSTOM INTENT AUDIENCE
IN-MARKET
CUSTOM AFFINITY AUDIENCE
LIFE EVENT
DEMOGRAFIE
ZÁJMY
TÉMATA
UMÍSTĚNÍ
CPM
IMPRESE
UNIKÁTNÍ UŽIVATELÉ
FREKVENCE
AWARENESS
BUMPER AD + TRUEVIEW FOR REACH
CONSIDERATION
VR
ZHLÉDNUTÍ
PROKLIKY
CTR
CPV
NÁVŠTĚVY
ZÍSKANÉ AKCE
TRUEVIEW INSTREAM
TRUEVIEW FOR ACTION
TRUEVIEW FOR SHOPPING
CUSTOM INTENT AUDIENCE
IN-MARKET
CUSTOM AFFINITY AUDIENCE
LIFE EVENT
ACTION CUSTOM INTENT AUDIENCE
REMARKETING
TV FOR SHOPPING
TV FOR ACTION
TV INSTREAM /
DISCOVERY
SOFT-
KONVERZE
HARD-
KONVERZE
KONVERZE PO
ZOBRAZENÍ
CPA
KPI | FORMÁT | CÍLENÍ
H1.CZ FUNNEL
NASTAVENÍ
MĚŘENÍ
Jelikož YouTube kampaně nejdou korektně doměřit do Google Analytics, je nutné mít správně nastavené měření v Google Ads
GOOGLE ADS – NASTAVENÍ KONVERZÍ
ROZDĚLENÍ KONVERZÍ NA 2 SOFT A 1 HARD.
OKNO PO PROKLIKU / ZHLÉDNUTÍ JE 7 DNÍ; PO IMPRESI 24 HODIN.
DO SLOUPCE KONVERZÍ POUZE PRODUKTOVÝ DETAIL (TRUEVIEW FOR ACTION – TARGET CPA)
Díky správnému nastavení konverzních akcí můžete pak YT lépe optimalizovat a vyhodnocovat pomocí segmentů v Google Ads
Google Ads – nastavení konverzí
Je fajn si vytvořit vlastní sloupečky a na první pohled díky CPA vidíte, jaký formát jak performuje
Google Ads – nastavení konverzí
KEY LEARNINGS
INSPIRUJTE SE H1 YOUTUBE KUCHAŘKOU
STRATEGIE: VYDEFINUJTE SI KPI; VYBERTE FORMÁTY; VYBERTE CÍLENÍ; PŘIZPŮSOBTE
KREATIVU
ODPÍCHNĚTE SE OD BENCHMARKŮ H1
ZALOŽTE SI NA YT KAMPANĚ VLASTNÍ GOOGLE ADS ÚČET S RŮZNÝMI TYPY
KONVERZNÍCH AKCÍ
KEY LEARNINGS
VYHODNOCUJTE YOUTUBE PODLE GOOGLE ADS
Address:
Rozkošného 5
150 00 Praha 5
Networks:
www.h1.cz
@h1cz
Contacts:
+420234299800
info@h1.cz
Contact person
Eva Nyklesová
+420 727 815 770
DĚKUJI ZA POZORNOST!
1 of 33

Recommended

#ESSE18 - Pavel Šíma - Atribuce pro e-shopy: Jak ji jednoduše využívají pro z... by
#ESSE18 - Pavel Šíma - Atribuce pro e-shopy: Jak ji jednoduše využívají pro z...#ESSE18 - Pavel Šíma - Atribuce pro e-shopy: Jak ji jednoduše využívají pro z...
#ESSE18 - Pavel Šíma - Atribuce pro e-shopy: Jak ji jednoduše využívají pro z...E-shop_summit_cz
50 views44 slides
Click it - Masters of PPC - Adwords I. - workshop 4. 11. 2017 by
Click it - Masters of PPC - Adwords I. - workshop 4. 11. 2017Click it - Masters of PPC - Adwords I. - workshop 4. 11. 2017
Click it - Masters of PPC - Adwords I. - workshop 4. 11. 2017Sun Marketing
279 views34 slides
PPC Restart 2023: Ondřej Sláma - Videoreklama na YouTube - přemýšlíme nad ní ... by
PPC Restart 2023: Ondřej Sláma - Videoreklama na YouTube - přemýšlíme nad ní ...PPC Restart 2023: Ondřej Sláma - Videoreklama na YouTube - přemýšlíme nad ní ...
PPC Restart 2023: Ondřej Sláma - Videoreklama na YouTube - přemýšlíme nad ní ...Taste
725 views35 slides
Marketing a data. Umíme v nich najít hodnotu? by
Marketing a data. Umíme v nich najít hodnotu?Marketing a data. Umíme v nich najít hodnotu?
Marketing a data. Umíme v nich najít hodnotu?Taste Medio
331 views26 slides
Poslední středa - Plánování online budgetu by
Poslední středa - Plánování online budgetuPoslední středa - Plánování online budgetu
Poslední středa - Plánování online budgetuH1.cz
498 views62 slides
Workshopy pro klienty - Facebook - Strategické plánování kampaní (červenec 2018) by
Workshopy pro klienty - Facebook - Strategické plánování kampaní (červenec 2018)Workshopy pro klienty - Facebook - Strategické plánování kampaní (červenec 2018)
Workshopy pro klienty - Facebook - Strategické plánování kampaní (červenec 2018)Sun Marketing
237 views86 slides

More Related Content

Similar to Není špatné Youtube reklamy, jen špatného KPI (Eva Nyklesová)

Jak zvýšit výkon PPC účtu e-shopu o desítky procent by
Jak zvýšit výkon PPC účtu e-shopu o desítky procentJak zvýšit výkon PPC účtu e-shopu o desítky procent
Jak zvýšit výkon PPC účtu e-shopu o desítky procentPetr Pavelek
2.2K views40 slides
Petr Pavelek: Jak zvýšit výkon PPC účtu e-shopu o desítky % během 45 minut (S... by
Petr Pavelek: Jak zvýšit výkon PPC účtu e-shopu o desítky % během 45 minut (S...Petr Pavelek: Jak zvýšit výkon PPC účtu e-shopu o desítky % během 45 minut (S...
Petr Pavelek: Jak zvýšit výkon PPC účtu e-shopu o desítky % během 45 minut (S...Shopcamp 2014
1.1K views40 slides
CPEx Audience - RTB audience buying case study nejen z prostředí travel by
CPEx Audience - RTB audience buying case study nejen z prostředí travelCPEx Audience - RTB audience buying case study nejen z prostředí travel
CPEx Audience - RTB audience buying case study nejen z prostředí travelDaniel Kafka
6.7K views20 slides
Efektivita PPC kampani ve vyhledavacich by
Efektivita PPC kampani ve vyhledavacichEfektivita PPC kampani ve vyhledavacich
Efektivita PPC kampani ve vyhledavacichOptimics s.r.o.
6.1K views17 slides
2015 Webexpo: Co jsem se naučila při správě PPC kampaní s 5M budgetem by
2015 Webexpo: Co jsem se naučila při správě PPC kampaní s 5M budgetem2015 Webexpo: Co jsem se naučila při správě PPC kampaní s 5M budgetem
2015 Webexpo: Co jsem se naučila při správě PPC kampaní s 5M budgetemMarkéta Kabátová
2.2K views33 slides
PPC marketing prezentace by
PPC marketing prezentacePPC marketing prezentace
PPC marketing prezentaceSKANnet.cz
934 views12 slides

Similar to Není špatné Youtube reklamy, jen špatného KPI (Eva Nyklesová)(20)

Jak zvýšit výkon PPC účtu e-shopu o desítky procent by Petr Pavelek
Jak zvýšit výkon PPC účtu e-shopu o desítky procentJak zvýšit výkon PPC účtu e-shopu o desítky procent
Jak zvýšit výkon PPC účtu e-shopu o desítky procent
Petr Pavelek2.2K views
Petr Pavelek: Jak zvýšit výkon PPC účtu e-shopu o desítky % během 45 minut (S... by Shopcamp 2014
Petr Pavelek: Jak zvýšit výkon PPC účtu e-shopu o desítky % během 45 minut (S...Petr Pavelek: Jak zvýšit výkon PPC účtu e-shopu o desítky % během 45 minut (S...
Petr Pavelek: Jak zvýšit výkon PPC účtu e-shopu o desítky % během 45 minut (S...
Shopcamp 20141.1K views
CPEx Audience - RTB audience buying case study nejen z prostředí travel by Daniel Kafka
CPEx Audience - RTB audience buying case study nejen z prostředí travelCPEx Audience - RTB audience buying case study nejen z prostředí travel
CPEx Audience - RTB audience buying case study nejen z prostředí travel
Daniel Kafka6.7K views
Efektivita PPC kampani ve vyhledavacich by Optimics s.r.o.
Efektivita PPC kampani ve vyhledavacichEfektivita PPC kampani ve vyhledavacich
Efektivita PPC kampani ve vyhledavacich
Optimics s.r.o.6.1K views
2015 Webexpo: Co jsem se naučila při správě PPC kampaní s 5M budgetem by Markéta Kabátová
2015 Webexpo: Co jsem se naučila při správě PPC kampaní s 5M budgetem2015 Webexpo: Co jsem se naučila při správě PPC kampaní s 5M budgetem
2015 Webexpo: Co jsem se naučila při správě PPC kampaní s 5M budgetem
Markéta Kabátová2.2K views
PPC marketing prezentace by SKANnet.cz
PPC marketing prezentacePPC marketing prezentace
PPC marketing prezentace
SKANnet.cz934 views
Digitální komunikace - Vysoká škola ekonomická - Marketingová komunikace by Ondřej Krišica
Digitální komunikace - Vysoká škola ekonomická - Marketingová komunikaceDigitální komunikace - Vysoká škola ekonomická - Marketingová komunikace
Digitální komunikace - Vysoká škola ekonomická - Marketingová komunikace
Ondřej Krišica289 views
Programatická reklama v ČR 2018 – Internet Jungle by Matěj Novák
Programatická reklama v ČR 2018 – Internet JungleProgramatická reklama v ČR 2018 – Internet Jungle
Programatická reklama v ČR 2018 – Internet Jungle
Matěj Novák439 views
Co je to PPC a jak nastavit první kampaň? by Marek Mašek
Co je to PPC a jak nastavit první kampaň?Co je to PPC a jak nastavit první kampaň?
Co je to PPC a jak nastavit první kampaň?
Marek Mašek867 views
02/2020 | Optimalizace PPC kampaní podle marže by Zuzana Kapitánová
02/2020 | Optimalizace PPC kampaní podle marže02/2020 | Optimalizace PPC kampaní podle marže
02/2020 | Optimalizace PPC kampaní podle marže
PPC Date #4: David Čedík - Práce s ID's ve výkonnostní reklamě Meta by Taste
PPC Date #4: David Čedík - Práce s ID's ve výkonnostní reklamě MetaPPC Date #4: David Čedík - Práce s ID's ve výkonnostní reklamě Meta
PPC Date #4: David Čedík - Práce s ID's ve výkonnostní reklamě Meta
Taste993 views
2019 coe affiliate-z-nadhledu by Roman Dobiáš
2019 coe affiliate-z-nadhledu2019 coe affiliate-z-nadhledu
2019 coe affiliate-z-nadhledu
Roman Dobiáš108 views
PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu  by H1.cz
PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu 
PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu 
H1.cz1.9K views
Základy PPC reklamy by Ataxo.cz
Základy PPC reklamyZáklady PPC reklamy
Základy PPC reklamy
Ataxo.cz766 views
Jak efektivně rozdělit budget na výkonnostní marketing by acomwareonline
Jak efektivně rozdělit budget na výkonnostní marketingJak efektivně rozdělit budget na výkonnostní marketing
Jak efektivně rozdělit budget na výkonnostní marketing
acomwareonline2.8K views
Petra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtů by Taste Medio
Petra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtůPetra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtů
Petra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtů
Taste Medio695 views
Optimalizace cílení, skóre kvality a novinky v Adwords API v201601 by Jakub Kašparů
Optimalizace cílení, skóre kvality a novinky v Adwords API v201601Optimalizace cílení, skóre kvality a novinky v Adwords API v201601
Optimalizace cílení, skóre kvality a novinky v Adwords API v201601
Jakub Kašparů2.6K views

More from H1.cz

Copycamp 2022 - Content gap analýza prakticky by
Copycamp 2022 - Content gap analýza praktickyCopycamp 2022 - Content gap analýza prakticky
Copycamp 2022 - Content gap analýza praktickyH1.cz
109 views22 slides
Copycamp 2022 - Miloš Kočí, VMLY&R - Jak se vaří koncept pro Pilsner Urquell by
Copycamp 2022 - Miloš Kočí, VMLY&R - Jak se vaří koncept pro Pilsner UrquellCopycamp 2022 - Miloš Kočí, VMLY&R - Jak se vaří koncept pro Pilsner Urquell
Copycamp 2022 - Miloš Kočí, VMLY&R - Jak se vaří koncept pro Pilsner UrquellH1.cz
78 views44 slides
Copycamp 2022 - Karolína Smolíková, H1.cz - Starý obsah novým kouskům... naučíš! by
Copycamp 2022 - Karolína Smolíková, H1.cz - Starý obsah novým kouskům... naučíš!Copycamp 2022 - Karolína Smolíková, H1.cz - Starý obsah novým kouskům... naučíš!
Copycamp 2022 - Karolína Smolíková, H1.cz - Starý obsah novým kouskům... naučíš!H1.cz
159 views25 slides
Copycamp 2022 - Eliška Gunišová, Obsahová agentura - Jak vidět smysl v dlouho... by
Copycamp 2022 - Eliška Gunišová, Obsahová agentura - Jak vidět smysl v dlouho...Copycamp 2022 - Eliška Gunišová, Obsahová agentura - Jak vidět smysl v dlouho...
Copycamp 2022 - Eliška Gunišová, Obsahová agentura - Jak vidět smysl v dlouho...H1.cz
121 views33 slides
Copycamp 2022 - Pavel Hrdina, ČSOB - Jak psát špatné zprávy by
Copycamp 2022 - Pavel Hrdina, ČSOB - Jak psát špatné zprávyCopycamp 2022 - Pavel Hrdina, ČSOB - Jak psát špatné zprávy
Copycamp 2022 - Pavel Hrdina, ČSOB - Jak psát špatné zprávyH1.cz
131 views24 slides
Copycamp 2022- Holka z Moravy & Týna z vína - Jak budovat svůj brand by
Copycamp 2022- Holka z Moravy & Týna z vína - Jak budovat svůj brandCopycamp 2022- Holka z Moravy & Týna z vína - Jak budovat svůj brand
Copycamp 2022- Holka z Moravy & Týna z vína - Jak budovat svůj brandH1.cz
100 views7 slides

More from H1.cz(20)

Copycamp 2022 - Content gap analýza prakticky by H1.cz
Copycamp 2022 - Content gap analýza praktickyCopycamp 2022 - Content gap analýza prakticky
Copycamp 2022 - Content gap analýza prakticky
H1.cz109 views
Copycamp 2022 - Miloš Kočí, VMLY&R - Jak se vaří koncept pro Pilsner Urquell by H1.cz
Copycamp 2022 - Miloš Kočí, VMLY&R - Jak se vaří koncept pro Pilsner UrquellCopycamp 2022 - Miloš Kočí, VMLY&R - Jak se vaří koncept pro Pilsner Urquell
Copycamp 2022 - Miloš Kočí, VMLY&R - Jak se vaří koncept pro Pilsner Urquell
H1.cz78 views
Copycamp 2022 - Karolína Smolíková, H1.cz - Starý obsah novým kouskům... naučíš! by H1.cz
Copycamp 2022 - Karolína Smolíková, H1.cz - Starý obsah novým kouskům... naučíš!Copycamp 2022 - Karolína Smolíková, H1.cz - Starý obsah novým kouskům... naučíš!
Copycamp 2022 - Karolína Smolíková, H1.cz - Starý obsah novým kouskům... naučíš!
H1.cz159 views
Copycamp 2022 - Eliška Gunišová, Obsahová agentura - Jak vidět smysl v dlouho... by H1.cz
Copycamp 2022 - Eliška Gunišová, Obsahová agentura - Jak vidět smysl v dlouho...Copycamp 2022 - Eliška Gunišová, Obsahová agentura - Jak vidět smysl v dlouho...
Copycamp 2022 - Eliška Gunišová, Obsahová agentura - Jak vidět smysl v dlouho...
H1.cz121 views
Copycamp 2022 - Pavel Hrdina, ČSOB - Jak psát špatné zprávy by H1.cz
Copycamp 2022 - Pavel Hrdina, ČSOB - Jak psát špatné zprávyCopycamp 2022 - Pavel Hrdina, ČSOB - Jak psát špatné zprávy
Copycamp 2022 - Pavel Hrdina, ČSOB - Jak psát špatné zprávy
H1.cz131 views
Copycamp 2022- Holka z Moravy & Týna z vína - Jak budovat svůj brand by H1.cz
Copycamp 2022- Holka z Moravy & Týna z vína - Jak budovat svůj brandCopycamp 2022- Holka z Moravy & Týna z vína - Jak budovat svůj brand
Copycamp 2022- Holka z Moravy & Týna z vína - Jak budovat svůj brand
H1.cz100 views
Copycamp 2022- Lucie Zitterbartová - Poznej a pochop svého zákazníka by H1.cz
Copycamp 2022- Lucie Zitterbartová - Poznej a pochop svého zákazníkaCopycamp 2022- Lucie Zitterbartová - Poznej a pochop svého zákazníka
Copycamp 2022- Lucie Zitterbartová - Poznej a pochop svého zákazníka
H1.cz85 views
Copycamp 2022- Radka Legerská, Linkedin Academy - Ambasadoři na Linekdinu.pdf by H1.cz
Copycamp 2022- Radka Legerská, Linkedin Academy - Ambasadoři na Linekdinu.pdfCopycamp 2022- Radka Legerská, Linkedin Academy - Ambasadoři na Linekdinu.pdf
Copycamp 2022- Radka Legerská, Linkedin Academy - Ambasadoři na Linekdinu.pdf
H1.cz165 views
Poslední středa: Chatboti (nejen) v HR kampaních by H1.cz
Poslední středa: Chatboti (nejen) v HR kampaníchPoslední středa: Chatboti (nejen) v HR kampaních
Poslední středa: Chatboti (nejen) v HR kampaních
H1.cz683 views
Poslední středa: Trendy a priority v online marketingu nejen pro rok 2020 by H1.cz
Poslední středa: Trendy a priority v online marketingu nejen pro rok 2020Poslední středa: Trendy a priority v online marketingu nejen pro rok 2020
Poslední středa: Trendy a priority v online marketingu nejen pro rok 2020
H1.cz204 views
Poslední středa: Využijte plný potenciál feedu v PPC kampaních by H1.cz
Poslední středa: Využijte plný potenciál feedu v PPC kampaníchPoslední středa: Využijte plný potenciál feedu v PPC kampaních
Poslední středa: Využijte plný potenciál feedu v PPC kampaních
H1.cz389 views
Copycamp2019: Lucie Hrdinová & Martina Tomková - Někdy stačí milionový nápad ... by H1.cz
Copycamp2019: Lucie Hrdinová & Martina Tomková - Někdy stačí milionový nápad ...Copycamp2019: Lucie Hrdinová & Martina Tomková - Někdy stačí milionový nápad ...
Copycamp2019: Lucie Hrdinová & Martina Tomková - Někdy stačí milionový nápad ...
H1.cz504 views
Copycamp2019: René Nekuda - Práce s příběhem a její vedlejší účinky by H1.cz
Copycamp2019: René Nekuda - Práce s příběhem a její vedlejší účinkyCopycamp2019: René Nekuda - Práce s příběhem a její vedlejší účinky
Copycamp2019: René Nekuda - Práce s příběhem a její vedlejší účinky
H1.cz419 views
Copycamp2019: Michelle Losekoot - Jak napsat knihu by H1.cz
Copycamp2019: Michelle Losekoot - Jak napsat knihuCopycamp2019: Michelle Losekoot - Jak napsat knihu
Copycamp2019: Michelle Losekoot - Jak napsat knihu
H1.cz448 views
Copycamp2019: Richard Dobiáš - 7 fíglů, jak napsat famózní otvírák by H1.cz
Copycamp2019: Richard Dobiáš - 7 fíglů, jak napsat famózní otvírákCopycamp2019: Richard Dobiáš - 7 fíglů, jak napsat famózní otvírák
Copycamp2019: Richard Dobiáš - 7 fíglů, jak napsat famózní otvírák
H1.cz496 views
Copycamp2019: Pavel Šenkapoun - 10 originálních autorských stylů českého copy... by H1.cz
Copycamp2019: Pavel Šenkapoun - 10 originálních autorských stylů českého copy...Copycamp2019: Pavel Šenkapoun - 10 originálních autorských stylů českého copy...
Copycamp2019: Pavel Šenkapoun - 10 originálních autorských stylů českého copy...
H1.cz330 views
Copycamp2019: Břetislav Stromko - Komunikace v různých fázích životního cyklu... by H1.cz
Copycamp2019: Břetislav Stromko - Komunikace v různých fázích životního cyklu...Copycamp2019: Břetislav Stromko - Komunikace v různých fázích životního cyklu...
Copycamp2019: Břetislav Stromko - Komunikace v různých fázích životního cyklu...
H1.cz423 views
Copycamp2019: Martina Vejvodová - Něžná facka, kterou by měl dostat každý cop... by H1.cz
Copycamp2019: Martina Vejvodová - Něžná facka, kterou by měl dostat každý cop...Copycamp2019: Martina Vejvodová - Něžná facka, kterou by měl dostat každý cop...
Copycamp2019: Martina Vejvodová - Něžná facka, kterou by měl dostat každý cop...
H1.cz317 views
Copycamp2019: Marie Háková - Jak udělat skvělý firemní blog ještě lepší by H1.cz
Copycamp2019: Marie Háková - Jak udělat skvělý firemní blog ještě lepšíCopycamp2019: Marie Háková - Jak udělat skvělý firemní blog ještě lepší
Copycamp2019: Marie Háková - Jak udělat skvělý firemní blog ještě lepší
H1.cz382 views
Copycamp2019: Ondřej Ilinčev - Jak využít přirozené instinkty lidí v textech ... by H1.cz
Copycamp2019: Ondřej Ilinčev - Jak využít přirozené instinkty lidí v textech ...Copycamp2019: Ondřej Ilinčev - Jak využít přirozené instinkty lidí v textech ...
Copycamp2019: Ondřej Ilinčev - Jak využít přirozené instinkty lidí v textech ...
H1.cz251 views

Není špatné Youtube reklamy, jen špatného KPI (Eva Nyklesová)

 • 1. „NENÍ ŠPATNÉ YOUTUBE REKLAMY, JEN ŠPATNÉHO KPI“ Evča Nyklesová PA Consultant H1.cz PPC RESTART 2018
 • 2. H1 – YT funnel Google – YT funnel Key Learnings Benchmarks H1 AGENDA PREZENTACE Měření a vyhodnocení YT reklamy
 • 4. Nejzákladnější funnel definovaný Googlem aneb návod, jak se to má dělat YOUTUBE FUNNEL PODLE GOOGLE AWARENESS TRUEVIEW FOR IMPACT TRUEVIEW FOR ACTION TRUEVIEW FOR SHOPPING BUMPER FOR SHOPPING MASTHEAD CONSIDERATION BUMPER TRUEVIEW FOR REACH OUTSTREAM TRUEVIEW DISCOVERY TRUEVIEW INSTREAM ACTION DEMOGRAFIE ZÁJMY VLASTNÍ PUBLIKA
 • 6. BENCHMARKS H1 - FORMÁTY 500 mio impresí 100 mio zhlédnutí 450 kampaní650 tis. prokliků
 • 7. BENCHMARKS H1 - FORMÁTY 500 mio impresí 100 mio zhlédnutí 450 kampaní 650 tis. prokliků
 • 8. BENCHMARKS H1 – CÍLENÍ
 • 10. YOUTUBE STRATEGIE 1. STANOVENÍ SI CÍLŮ KAMPANĚ A KPI 2. VÝBĚR SPRÁVNÝCH FORMÁTŮ 3. VÝBĚR SPRÁVNÉHO CÍLENÍ 4. VÝBĚR VHODNÉ KREATIVY
 • 11. CENA ZA ODBĚRATELE CENA ZA ZÍSKANÉ ZHLÉDNUTÍ CPA HARD-KONVERZE SOFT-KONVERZE KONVERZNÍ POMĚR CONSIDERATION ACTION ZÍSKANÉ AKCE CTR NÁVŠTĚVY MÍRA ZHLÉDNUTÍ PROKLIKY ZHLÉDNUTÍ PŘEHRÁNÍ VIDEA CPV Všechny YouTube reklamy by měly začínat správně vydefinovaným KPI 1. KPI CPM IMPRESE UNIKÁTNÍ UŽIVATELÉ FREKVENCE AWARENESS
 • 12. CENA ZA ODBĚRATELE CENA ZA ZÍSKANÉ ZHLÉDNUTÍ CPA HARD-KONVERZE SOFT-KONVERZE KONVERZNÍ POMĚR ACTION CPM IMPRESE UNIKÁTNÍ UŽIVATELÉ FREKVENCE AWARENESS CONSIDERATION ZÍSKANÉ AKCE CTR NÁVŠTĚVY MÍRA ZHLÉDNUTÍ PROKLIKY ZHLÉDNUTÍ PŘEHRÁNÍ VIDEA CPV Všechny YouTube reklamy by měly začínat správně vydefinovaným KPI 1. KPI
 • 13. CPM IMPRESE UNIKÁTNÍ UŽIVATELÉ FREKVENCE AWARENESS CONSIDERATION ZÍSKANÉ AKCE CTR NÁVŠTĚVY MÍRA ZHLÉDNUTÍ PROKLIKY ZHLÉDNUTÍ PŘEHRÁNÍ VIDEA CPV CENA ZA ODBĚRATELE CENA ZA ZÍSKANÉ ZHLÉDNUTÍ CPA HARD-KONVERZE SOFT-KONVERZE KONVERZNÍ POMĚR ACTION Všechny YouTube reklamy by měly začínat správně vydefinovaným KPI 1. KPI
 • 14. TRUEVIEW INSTREAM VR 44 %; CPV 0,20 CZK TRUEVIEW FOR ACTION VR 35 %; CPV 0,28 CZK TRUEVIEW FOR SHOPPING VR 32 %; CPV 0,24 CZK TRUEVIEW FOR REACH VR 19%; CPV 0,32 CZK TRUEVIEW FOR SHOPPING CR 1,7 % TRUEVIEW FOR ACTION CR 0,1 % TRUEVIEW INSTREAM CR 0,06 % TRUEVIEW DISCOVERY CPS 95 CZK CONSIDERATION ACTION Podle H1 benchmarků vychází rozložení formátů následovně 2. FORMÁT BUMPER CPM 47 CZK TRUEVIEW FOR REACH CPM 63 CZK TRUEVIEW INSTREAM CPM 90 CZK TRUEVIEW FOR ACTION CPM 96 CZK AWARENESS
 • 15. TRUEVIEW FOR SHOPPING CR 1,7 % TRUEVIEW FOR ACTION CR 0,1 % TRUEVIEW INSTREAM CR 0,06 % TRUEVIEW DISCOVERY CPS 95 CZK ACTION BUMPER CPM 47 CZK TRUEVIEW FOR REACH CPM 63 CZK TRUEVIEW INSTREAM CPM 90 CZK TRUEVIEW FOR ACTION CPM 96 CZK AWARENESS TRUEVIEW INSTREAM VR 44 %; CPV 0,20 CZK TRUEVIEW FOR ACTION VR 35 %; CPV 0,28 CZK TRUEVIEW FOR SHOPPING VR 32 %; CPV 0,24 CZK TRUEVIEW FOR REACH VR 19%; CPV 0,32 CZK CONSIDERATION Podle H1 benchmarků vychází rozložení formátů následovně 2. FORMÁT
 • 16. BUMPER CPM 47 CZK TRUEVIEW FOR REACH CPM 63 CZK TRUEVIEW INSTREAM CPM 90 CZK TRUEVIEW FOR ACTION CPM 96 CZK AWARENESS TRUEVIEW INSTREAM VR 44 %; CPV 0,20 CZK TRUEVIEW FOR ACTION VR 35 %; CPV 0,28 CZK TRUEVIEW FOR SHOPPING VR 32 %; CPV 0,24 CZK TRUEVIEW FOR REACH VR 19%; CPV 0,32 CZK CONSIDERATION TRUEVIEW FOR SHOPPING CR 1,7 % TRUEVIEW FOR ACTION CR 0,1 % TRUEVIEW INSTREAM CR 0,06 % TRUEVIEW DISCOVERY CPS 95 CZK ACTION Podle H1 benchmarků vychází rozložení formátů následovně 2. FORMÁT
 • 17. CONSIDERATION ACTION CIA - 1 % CR REMARKETING - 0,5 % CR CIA - 57 % VR; 0.13 CZK CPV CAA - 51 % VR; 0.17 CZK CPV IN MARKET - 37 % VR; 0.21 CZK CPV LIFE EVENT - 42 % VR, 0.23 CZK CPV PO STANOVENÍ KPI A FORMÁTŮ JE POTŘEBA URČIT CÍLENÍ 3. CÍLENÍ AWARENESS DEMOGRAFIE - 59 CPM ZÁJMY - 73 CPM TÉMATA - 47 CPM UMÍSTĚNÍ - 34 CPM
 • 18. ACTION CIA - 1 % CR REMARKETING - 0,5 % CR AWARENESS DEMOGRAFIE - 59 CPM ZÁJMY - 73 CPM TÉMATA - 47 CPM UMÍSTĚNÍ - 34 CPM CONSIDERATION CIA - 57 % VR; 0.13 CZK CPV CAA - 51 % VR; 0.17 CZK CPV IN MARKET - 37 % VR; 0.21 CZK CPV LIFE EVENT - 42 % VR, 0.23 CZK CPV PO STANOVENÍ KPI A FORMÁTŮ JE POTŘEBA URČIT CÍLENÍ 3. CÍLENÍ
 • 19. AWARENESS DEMOGRAFIE - 59 CPM ZÁJMY - 73 CPM TÉMATA - 47 CPM UMÍSTĚNÍ - 34 CPM CONSIDERATION CIA - 57 % VR; 0.13 CZK CPV CAA - 51 % VR; 0.17 CZK CPV IN MARKET - 37 % VR; 0.21 CZK CPV LIFE EVENT - 42 % VR, 0.23 CZK CPV ACTION CIA - 1 % CR REMARKETING - 0,5 % CR PO STANOVENÍ KPI A FORMÁTŮ JE POTŘEBA URČIT CÍLENÍ 3. CÍLENÍ
 • 20. CÍLEM JE UŽIVATELE DONUTIT KE KOUPI Viditelné CTA tlačítko Endscreen s odkazy na e-shop CONSIDERATION ACTION CÍLEM JE, ABY S KREATIVOU ZŮSTAL UŽIVATEL CO NEJDÉLE Vložené karty do videí Sexy obsah Endscreen s dalšími videi USP produktu / brandu AŽ 70% VÝKONU KAMPANĚ MŮŽE ZÁVISET NA KREATIVĚ 4. KREATIVA CÍLEM JE ZAUJMOUT UŽIVATELE Brand v prvních 5 vteřinách Zaujmout v prvních 5 vteřinách AWARENESS
 • 21. CÍLEM JE UŽIVATELE DONUTIT KE KOUPI Viditelné CTA tlačítko Endscreen s odkazy na e-shop ACTION CÍLEM JE ZAUJMOUT UŽIVATELE Brand v prvních 5 vteřinách Zaujmout v prvních 5 vteřinách AWARENESS CONSIDERATION CÍLEM JE, ABY S KREATIVOU ZŮSTAL UŽIVATEL CO NEJDÉLE Vložené karty do videí Sexy obsah Endscreen s dalšími videi USP produktu / brandu 4. KREATIVA AŽ 70% VÝKONU KAMPANĚ MŮŽE ZÁVISET NA KREATIVĚ
 • 22. CONSIDERATION CÍLEM JE, ABY S KREATIVOU ZŮSTAL UŽIVATEL CO NEJDÉLE Vložené karty do videí Sexy obsah Endscreen s dalšími videi USP produktu / brandu CÍLEM JE ZAUJMOUT UŽIVATELE Brand v prvních 5 vteřinách Zaujmout v prvních 5 vteřinách AWARENESS CÍLEM JE UŽIVATELE DONUTIT KE KOUPI Viditelné CTA tlačítko Endscreen s odkazy na e-shop ACTION 4. KREATIVA AŽ 70% VÝKONU KAMPANĚ MŮŽE ZÁVISET NA KREATIVĚ
 • 24. ACTION CUSTOM INTENT AUDIENCE REMARKETING TV FOR SHOPPING TV FOR ACTION TV INSTREAM / DISCOVERY SOFT- KONVERZE HARD- KONVERZE KONVERZE PO ZOBRAZENÍ CPA CONSIDERATION VR ZHLÉDNUTÍ PROKLIKY CTR CPV NÁVŠTĚVY ZÍSKANÉ AKCE TRUEVIEW INSTREAM TRUEVIEW FOR ACTION TRUEVIEW FOR SHOPPING CUSTOM INTENT AUDIENCE IN-MARKET CUSTOM AFFINITY AUDIENCE LIFE EVENT DEMOGRAFIE ZÁJMY TÉMATA UMÍSTĚNÍ CPM IMPRESE UNIKÁTNÍ UŽIVATELÉ FREKVENCE AWARENESS BUMPER AD + TRUEVIEW FOR REACH KPI | FORMÁT | CÍLENÍ H1.CZ FUNNEL
 • 25. DEMOGRAFIE ZÁJMY TÉMATA UMÍSTĚNÍ CPM IMPRESE UNIKÁTNÍ UŽIVATELÉ FREKVENCE AWARENESS BUMPER AD + TRUEVIEW FOR REACH ACTION CUSTOM INTENT AUDIENCE REMARKETING TV FOR SHOPPING TV FOR ACTION TV INSTREAM / DISCOVERY SOFT- KONVERZE HARD- KONVERZE KONVERZE PO ZOBRAZENÍ CPA CONSIDERATION VR ZHLÉDNUTÍ PROKLIKY CTR CPV NÁVŠTĚVY ZÍSKANÉ AKCE TRUEVIEW INSTREAM TRUEVIEW FOR ACTION TRUEVIEW FOR SHOPPING KPI | FORMÁT | CÍLENÍ H1.CZ FUNNEL CUSTOM INTENT AUDIENCE IN-MARKET CUSTOM AFFINITY AUDIENCE LIFE EVENT
 • 26. DEMOGRAFIE ZÁJMY TÉMATA UMÍSTĚNÍ CPM IMPRESE UNIKÁTNÍ UŽIVATELÉ FREKVENCE AWARENESS BUMPER AD + TRUEVIEW FOR REACH CONSIDERATION VR ZHLÉDNUTÍ PROKLIKY CTR CPV NÁVŠTĚVY ZÍSKANÉ AKCE TRUEVIEW INSTREAM TRUEVIEW FOR ACTION TRUEVIEW FOR SHOPPING CUSTOM INTENT AUDIENCE IN-MARKET CUSTOM AFFINITY AUDIENCE LIFE EVENT ACTION CUSTOM INTENT AUDIENCE REMARKETING TV FOR SHOPPING TV FOR ACTION TV INSTREAM / DISCOVERY SOFT- KONVERZE HARD- KONVERZE KONVERZE PO ZOBRAZENÍ CPA KPI | FORMÁT | CÍLENÍ H1.CZ FUNNEL
 • 28. Jelikož YouTube kampaně nejdou korektně doměřit do Google Analytics, je nutné mít správně nastavené měření v Google Ads GOOGLE ADS – NASTAVENÍ KONVERZÍ ROZDĚLENÍ KONVERZÍ NA 2 SOFT A 1 HARD. OKNO PO PROKLIKU / ZHLÉDNUTÍ JE 7 DNÍ; PO IMPRESI 24 HODIN. DO SLOUPCE KONVERZÍ POUZE PRODUKTOVÝ DETAIL (TRUEVIEW FOR ACTION – TARGET CPA)
 • 29. Díky správnému nastavení konverzních akcí můžete pak YT lépe optimalizovat a vyhodnocovat pomocí segmentů v Google Ads Google Ads – nastavení konverzí
 • 30. Je fajn si vytvořit vlastní sloupečky a na první pohled díky CPA vidíte, jaký formát jak performuje Google Ads – nastavení konverzí
 • 32. INSPIRUJTE SE H1 YOUTUBE KUCHAŘKOU STRATEGIE: VYDEFINUJTE SI KPI; VYBERTE FORMÁTY; VYBERTE CÍLENÍ; PŘIZPŮSOBTE KREATIVU ODPÍCHNĚTE SE OD BENCHMARKŮ H1 ZALOŽTE SI NA YT KAMPANĚ VLASTNÍ GOOGLE ADS ÚČET S RŮZNÝMI TYPY KONVERZNÍCH AKCÍ KEY LEARNINGS VYHODNOCUJTE YOUTUBE PODLE GOOGLE ADS
 • 33. Address: Rozkošného 5 150 00 Praha 5 Networks: www.h1.cz @h1cz Contacts: +420234299800 info@h1.cz Contact person Eva Nyklesová +420 727 815 770 DĚKUJI ZA POZORNOST!