Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poslední středa: HR kampaně v době onlinové

691 views

Published on

Jak do svého týmu přilákat ty nejlepší kandidáty v době, kdy uchazeči prochází kariérní stránky jako eshopy, jednotlivá místa hodnotí jako produkty a rozhodně mají z čeho vybírat? Stavte na skvělé značce, působí jako magnet. Online navíc nabízí nečekané možnosti v tom kdy a jak relevantní publikum oslovit. Pokud své kandidáty dobře znáte a zaútočíte přímo na komoru, pro úspěšnou HR kampaň nakonec nepotřebujete ani obrovské rozpočty.

Lucy Winklerová (Miton) a Petr Vejrážka (H1.cz)

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Poslední středa: HR kampaně v době onlinové

 1. 1. | 1 SOUČASNÝ STAV HR VOLBA VHODNÝCH KANÁLŮ PŘÍKLADY Z PRAXE HR 2.0 LUCIE WINKLEROVÁ PETR VEJRÁŽKA JAK MEŘIT ÚSPĚCH KAMPANĚ PŘÍPRAVA KAMPANĚ
 2. 2. | 2 SOUČASNÝ STAV HR HR 2.0 LUCIE WINKLEROVÁ PETR VEJRÁŽKA
 3. 3. SOUČASNÝ STAV HR Jst e připraveni na zm ěnu? EMAIL REMARKETING HR ? Uchazeči už o práci nežádají, ale vybírají si z více nabídek. Z HR lidí se st ávají copyw rit eři, m arket éři a analyt ici. Nábor není o výběru zam ěst nanců, ale boj o t alent y.
 4. 4. | 4 SOUČASNÝ STAV HR HR 2.0 LUCIE WINKLEROVÁ PETR VEJRÁŽKA PŘÍPRAVA KAMPANĚ
 5. 5. PŘÍPRAVA KAMPANĚ Klíčem k úspěchu kam paně je kvalit ní příprava! 3. VÝBĚR VHODNÝCH MKT. KANÁLŮ ONLINE I OFFLINE 2. PŘÍPRAVA LANDING PAGE OBSAH JE KRÁL, A TO PLATÍ I V HR. 4. TAGOVÁNÍ GA, PRACOVNÍ PORTÁLY 1. VÍM, KOHO HLEDÁM? FIREMNÍ HODNOTY, CULTURE FIT, PERSONY, ZADÁNÍ
 6. 6. | 6 SOUČASNÝ STAV HR VOLBA VHODNÝCH KANÁLŮ HR 2.0 LUCIE WINKLEROVÁ PETR VEJRÁŽKA PŘÍPRAVA KAMPANĚ
 7. 7. VOLBA VHODNÝCH KANÁLŮ Placené? Organické? JOB PORTÁLY HR MKT. KAMPANĚ KOMUNITNÍ AKCE SOCIÁLNÍ SÍTĚ INTERNÍ MKT. KOMUNIKACE VE FIRMĚ KARIÉRNÍ SEKCE/STRÁNKY FIRMY
 8. 8. VOLBA VHODNÝCH KANÁLŮ Placené kam paně na SOME. MOBILE FIRST VYŠŠÍ FREKVENCE IMPRESÍ STORYTELLING REMARKETING PIXELY A EVENTY NA STRÁNCE DLOUHODOBÁ STRATEGIE VÍCE SOME ROZMANITOST FORMÁTŮ PROPOJENÍ S MICROSITE RELEVANTNÍ ROZPOČET
 9. 9. VOLBA VHODNÝCH KANÁLŮ Příklad st rat egie HR kam paně na SOME. Facebook slideshow Facebook carousel Facebook post engagem ent Microsit e Rem arket ing
 10. 10. | 10 SOUČASNÝ STAV HR VOLBA VHODNÝCH KANÁLŮ HR 2.0 LUCIE WINKLEROVÁ PETR VEJRÁŽKA JAK MEŘIT ÚSPĚCH KAMPANĚ PŘÍPRAVA KAMPANĚ
 11. 11. JAK MĚŘIT ÚSPĚCH KAMAPNĚ Podle kvalit y? Podle výkonu? REACH CPC COST PER LEAD GA ? ? ? ? COST PER HIRE TIME TO HIRE KVALITA PŘIVEDENÝCH LIDÍ TIME TO START
 12. 12. | 12 SOUČASNÝ STAV HR VOLBA VHODNÝCH KANÁLŮ PŘÍKLADY Z PRAXE HR 2.0 LUCIE WINKLEROVÁ PETR VEJRÁŽKA JAK MEŘIT ÚSPĚCH KAMPANĚ PŘÍPRAVA KAMPANĚ
 13. 13. | 13 Goliáš „Potřebujem e najm out 35 obchodních zástupců do Českých Budějovicích, ideálně do 3 m ěsíců“ - Vysoký rozpočet na kam paň - V podst at ě neom ezené m ožnost i PŘÍKLADY Z PRAXE STRATEGIE KAMPANĚ Pracovní port ály Search a Display Facebook ads RTB Rem arket ing VÝSLEDEK KAMPANĚ COST PER LEAD 1800 ÚSPĚŠNÝ HIRE 35 OBCHODNÍKŮ V DANÉM ČASOVÉM LIMITU
 14. 14. | 14 David „Rostem e a expandujem e, proto hledám e seniorní m arketéry a další lidi do Bonam i“ - Minim ální rozpočet na kam paň - Nut no im provizovat a využít veškeré m ožné cest y PŘÍKLADY Z PRAXE STRATEGIE KAMPANĚ FB kam paň Vlast ní LI kont akt y St art upJobs Vlast ní SOME VÝSLEDEK KAMPANĚ (kam paň st ále běží) Nárůst počt u zobrazení 50 % Nárůst počt u int erakcí 200 % Velm i relevant ní uchazeči na pozice.
 15. 15. | 15 Jak na m akléře „Pot řebujem e najít m akléře po celé ČR“ PŘÍKLADY Z PRAXE STRATEGIE KAMPANĚ Facebook - Lead ads - Carousel - PPLA Microsit e VÝSLEDEK KAMPANĚ STOVKY KORUN ZA LEAD
 16. 16. | 16 DĚKUJEME ZA POZORNOST LUCIE WINKLEROVÁ PETR VEJRÁŽKA pet r.vejrazka@h1.cz lucie.w inklerova@m it on.cz

×