Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jana Moravcová: Písmenka za všechny prachy

Přednáška Jany Moravcové H1.cz na konferenci pro copywritery CopyCamp v Praze 21. 3. 2014.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jana Moravcová: Písmenka za všechny prachy

 1. 1. Písmenka za všechny prachyPísmenka za všechny prachy Jana Moravcová - H1.cz / QuismaJana Moravcová - H1.cz / Quisma CopyCamp, 21. 3. 2014CopyCamp, 21. 3. 2014
 2. 2. Aneb co vás maminka už dávnoAneb co vás maminka už dávno naučila o tvorbě obsahunaučila o tvorbě obsahu
 3. 3. Copywriter nebo Superwriter?
 4. 4. Jak vymazlit obsah, aby stál za všechny prachy?
 5. 5. Maminka radíMaminka radí
 6. 6. Rada č. 1Rada č. 1 Tohle si vážně chce vzít na sebe?Tohle si vážně chce vzít na sebe? Tohle si vážně chce vzít na sebe?Tohle si vážně chce vzít na sebe? Tohle si vážně chce vzít na sebe?Tohle si vážně chce vzít na sebe?
 7. 7. Nepodceňuj vizuálníNepodceňuj vizuální stránku obsahustránku obsahu
 8. 8. První dojem ud láš jeně jednou
 9. 9. Písmenka podaná s láskou vít zíě
 10. 10. Takhle jsem těTakhle jsem tě nevychovala!nevychovala! Takhle jsem těTakhle jsem tě nevychovala!nevychovala! Takhle jsem těTakhle jsem tě nevychovala!nevychovala!
 11. 11. Při tvorběPři tvorbě obsahu buďobsahu buď věrný hodnotámvěrný hodnotám firmyfirmy
 12. 12. Harmonie s hodnotami zna kyč p i práci následn nevyvolář ě nežádoucí pozornost publika
 13. 13. Rada č. 3Rada č. 3 Seď aspoňSeď aspoň chvilku v kliduchvilku v klidu Seď aspoňSeď aspoň chvilku v kliduchvilku v klidu Seď aspoňSeď aspoň chvilku v kliduchvilku v klidu
 14. 14. Sjednoť si tónSjednoť si tón komunikacekomunikace
 15. 15. Tó n v tó nu
 16. 16. Nestrkej to doNestrkej to do pusy ...pusy ... Nestrkej to doNestrkej to do pusy ...pusy ... Nestrkej to doNestrkej to do pusy ...pusy ...
 17. 17. Odnauč seOdnauč se všechnyvšechny špatné návykyšpatné návyky
 18. 18. STOP špatným návykůmSTOP špatným návykům Vítáme Vás na našich stránkách. Pro odb rě newsletteru se p ihlašteř ZDE.
 19. 19. Najdi si upřímného koleguNajdi si upřímného kolegu
 20. 20. tenhle svět, takže tě ztenhle svět, takže tě z něj zase můžu hezkyněj zase můžu hezky rychle vyprovoditrychle vyprovodit Já jsem tě přivedla naJá jsem tě přivedla na tenhle svět, takže tě ztenhle svět, takže tě z něj zase můžu hezkyněj zase můžu hezky rychle vyprovoditrychle vyprovodit Já jsem tě přivedla naJá jsem tě přivedla na tenhle svět, takže tě ztenhle svět, takže tě z něj zase můžu hezkyněj zase můžu hezky rychle vyprovoditrychle vyprovodit
 21. 21. Přivedl jsi naPřivedl jsi na web zákazníka?web zákazníka? Tak se o nějTak se o něj dobře postarej!dobře postarej!
 22. 22. Zákazník musí dostat to, kvůliZákazník musí dostat to, kvůli čemu přišelčemu přišel
 23. 23. Jinak ...Jinak ...
 24. 24. Koukej si najít něcoKoukej si najít něco pořádnýho na práci apořádnýho na práci a nesed’ furt u tý televize!nesed’ furt u tý televize! Koukej si najít něcoKoukej si najít něco pořádnýho na práci apořádnýho na práci a nesed’ furt u tý televize!nesed’ furt u tý televize! Koukej si najít něcoKoukej si najít něco pořádnýho na práci apořádnýho na práci a nesed’ furt u tý televize!nesed’ furt u tý televize!
 25. 25. Jste svou pracíJste svou prací znuděni? Proč byznuděni? Proč by neměl být znuděnneměl být znuděn i čtenář?i čtenář?
 26. 26. Trochu života do toho umírání!Trochu života do toho umírání!
 27. 27. Rada č. 7Rada č. 7 Ty ještě nemáš hotové úkoly na zítra?Ty ještě nemáš hotové úkoly na zítra? Ty ještě nemáš hotové úkoly na zítra?Ty ještě nemáš hotové úkoly na zítra? Ty ještě nemáš hotové úkoly na zítra?Ty ještě nemáš hotové úkoly na zítra?
 28. 28. Sto termínů umořilo copywriteraSto termínů umořilo copywritera
 29. 29. Deadline je skvělý hnací motor ...Deadline je skvělý hnací motor ...
 30. 30. ... a ještě lepší tvůrce frustrace... a ještě lepší tvůrce frustrace
 31. 31. Rada č. 8Rada č. 8 Tohle si s tebouTohle si s tebou vyřídí ještě tátavyřídí ještě táta Tohle si s tebouTohle si s tebou vyřídí ještě tátavyřídí ještě táta Tohle si s tebouTohle si s tebou vyřídí ještě tátavyřídí ještě táta
 32. 32. Za chyby těZa chyby tě potrestá šéf,potrestá šéf, klient i zákazníkklient i zákazník
 33. 33. Každý chybuje. Zahlaď elegantněKaždý chybuje. Zahlaď elegantně stopy a hlavně nemaž komentáře.stopy a hlavně nemaž komentáře.
 34. 34. O tomhle spoluO tomhle spolu nebudemenebudeme diskutovat!diskutovat! O tomhle spoluO tomhle spolu nebudemenebudeme diskutovat!diskutovat! O tomhle spoluO tomhle spolu nebudemenebudeme diskutovat!diskutovat!
 35. 35. ObčasObčas zasáhnetezasáhnete špatnoušpatnou cílovku.cílovku. Nediskutujte sNediskutujte s ní!ní!
 36. 36. Nekrm troly!Nekrm troly!
 37. 37. A kdyby Pepík Nováků skočilA kdyby Pepík Nováků skočil z okna, skočíš taky?z okna, skočíš taky?
 38. 38. Nechtěj vše, co máNechtěj vše, co má konkurencekonkurence
 39. 39. Používej mozekPoužívej mozek
 40. 40. Mluvit na tebeMluvit na tebe je jako mluvitje jako mluvit do zdido zdi Mluvit na tebeMluvit na tebe je jako mluvitje jako mluvit do zdido zdi Mluvit na tebeMluvit na tebe je jako mluvitje jako mluvit do zdido zdi
 41. 41. Nejsi jenNejsi jen hromadahromada písmenek.písmenek. Ukaž, že zaUkaž, že za tím vším stojítím vším stojí taky člověk!taky člověk!
 42. 42. Po práci (přiznanou) legraciPo práci (přiznanou) legraci
 43. 43. Rada č. 12Rada č. 12 A nebudu ti toA nebudu ti to opakovat!opakovat! A nebudu ti toA nebudu ti to opakovat!opakovat! A nebudu ti toA nebudu ti to opakovat!opakovat!
 44. 44. Zaujměte hnedZaujměte hned napoprvé!napoprvé!
 45. 45. 3, 2, 1…3, 2, 1…
 46. 46. I mistři se učí od bulváruI mistři se učí od bulváru
 47. 47. Rada č. 13Rada č. 13 Jednou miJednou mi poděkuješpoděkuješ Jednou miJednou mi poděkuješpoděkuješ Jednou miJednou mi poděkuješpoděkuješ
 48. 48. Hýčkejte siHýčkejte si klienty. Kroměklienty. Kromě nabídek je krmtenabídek je krmte i radostmi ai radostmi a slovy díků!slovy díků!
 49. 49. Nefunguje vám to?Nefunguje vám to?
 50. 50. Zazvonil zvonec a pohádky jeZazvonil zvonec a pohádky je Ponec!Ponec! Děkuju, že jste měDěkuju, že jste mě vyslechli!vyslechli! @janishka@janishka #copycamp#copycamp

×