Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА
ПРОМИСЛОВОСТІ КАЛУША
(ДОРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД):
ІСТОРИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ
АСПЕКТ
Роботу виконала
Півторак Д...
3 1549 РОКУ – КАЛУШ «ВІЛЬНЕ МІСТО»
Польський король
Сигизмунд ІІ Август
уповноважує Белзького
воєводу, коронного гетьмана
...
ГЕРБ КАЛУША
 Одночасно місто отримало власний герб із
малюнком трьох грудок солі й оберненого
рогами догори півмісяця (на...
ОСНОВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАЛУША
 соляне виробництво;
 ливарне дзвонарство;
 пивоваріння.
РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ
55% не цікавиться
економікою міста у
минулому
69,16% не прагне знати
глибше про її ви...
РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА
ПРОМИСЛОВОСТІ КАЛУША
(ДОРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД): ІСТОРИКО-
СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Тема дослідження:
АКТУАЛЬНІСТЬ
продиктована необхідністю економічного
відродження України, піднесення її економіки до рівня
найрозвинутіших ...
Мета дослідження. Вивчити та проаналізувати
розвиток промисловості Калуша в історико-
соціологічному контексті.
Завдання р...
В РОБОТІ ВИКОРИСТАНІ :
загальнонаукові методи:
*логічний;
*структурний;
*аналізу і синтезу;
конкретно-наукові методи істор...
У ХОДІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАМИ РОЗРОБЛЕНО
«ХРОНОЛОГІЮ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ КАЛУША»
Наукова новизна полягає у постановці, аналіз...
СОЛЕВИДОБУВНА ТА СОЛЕВАРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
(ЗА КОРОЛІВСЬКИМИ ЛЮСТРАЦІЯМИ РІЗНИХ РОКІВ)
1447 рік. Перша письмова згадка про к...
КИШЕНЬКОВА КНИЖКА ГІРНИКА (ВИДАНА В БЕРЛІНІ)
КАЛУСЬКА ПИВОВАРНЯ. ЗАСНОВАНА 1870 Р.
РОЗРАХУНКОВА ФАКТУРА КАЛУСЬКОГО ПИВЗАВОДУ МІЛЬШТЕЙН,
ШПІНДЕЛЬ І ВАЙСМАН. ХІХ СТ.
ЛИВАРНЯ ДЗВОНІВ ЗАПОЧАТКОВАНА
МІХАЛОМ ФЕЛЬЧИНСЬКИМ У 1808 РОЦІ
Родинне дерево Фельчинських
Приміщення офісу та майстерні
ливарні на Сівецькій, 10 (сучасна
Дзвонарська)
ВИСНОВКИ
Наші сучасники недостатньо обізнані з тим, що солевидобувна,
дзвоноливарна промисловість та пивоваріння були найб...
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

промисловість калуша

530 views

Published on

промисловість калуша

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

промисловість калуша

 1. 1. РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ПРОМИСЛОВОСТІ КАЛУША (ДОРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД): ІСТОРИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Роботу виконала Півторак Дарія Віталіївна, учениця 6 (10) класу Калуської гімназії
 2. 2. 3 1549 РОКУ – КАЛУШ «ВІЛЬНЕ МІСТО» Польський король Сигизмунд ІІ Август уповноважує Белзького воєводу, коронного гетьмана і Галицького старосту Миколу Сенявського заснувати місто Калуш із відповідною юрисдикцією на самоврядування.
 3. 3. ГЕРБ КАЛУША  Одночасно місто отримало власний герб із малюнком трьох грудок солі й оберненого рогами догори півмісяця (найдавніше відоме нині його зображення збереглося на міській печатці Калуша 1583 року).  Згодом до герба додався також "промовистий" елемент - літера "К”
 4. 4. ОСНОВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАЛУША  соляне виробництво;  ливарне дзвонарство;  пивоваріння.
 5. 5. РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ 55% не цікавиться економікою міста у минулому 69,16% не прагне знати глибше про її витоки 77.71% мало обізнані з пріоритетними галузями промисловості 59,16% корисний досвід попередніх поколінь 1.Чи цікавитесь Ви економікою сучасного Калуша? а) так; б) ні. 2.Чи вважаєте Ви за необхідне знати історію економічного розвитку Калуша? а) так; б) ні. 3.Чи можна ,на Вашу думку, скористатися досвідом попередніх поколінь в організації підприємництва у Калуші? а) так; б) ні. 4.Назвіть три найрозвинутіші галузі промислового виробництва у місті Калуші у ХІХ ст..
 6. 6. РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ПРОМИСЛОВОСТІ КАЛУША (ДОРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД): ІСТОРИКО- СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Тема дослідження:
 7. 7. АКТУАЛЬНІСТЬ продиктована необхідністю економічного відродження України, піднесення її економіки до рівня найрозвинутіших країн сучасного світу; зумовлена орієнтацією не тільки на кращі зразки організації сучасного економічного виробництва процвітаючих економік, але й потребою вивчення традицій України; економічна історія нашої держави у зіставленні з історією розвитку господарства провідних країн світу дає змогу узагальнити досвід господарського розвитку предків, зрозуміти сучасний стан економіки, визначити її ціннісні орієнтири, варіантні та альтернативні шляхи розвитку на майбутнє.
 8. 8. Мета дослідження. Вивчити та проаналізувати розвиток промисловості Калуша в історико- соціологічному контексті. Завдання роботи. Зробити певні самостійні дослідження в напрямку становлення та розвитку солеварного, пивоварного виробництва та ливарного дзвонарства. Об'єкт дослідження: промисловість Калуша, її історія та структура. Предмет дослідження: вивчення промислового виробництва міста, що склалося протягом тривалого історичного періоду. Методологічна основа: застосування принципів наукової об’єктивності та історизму.
 9. 9. В РОБОТІ ВИКОРИСТАНІ : загальнонаукові методи: *логічний; *структурний; *аналізу і синтезу; конкретно-наукові методи історичної науки: * історико-порівняльний; * системний; * синхронний; * хронологічний; методи соціологічного дослідження: * письмове та усне опитування (анкетування й інтерв'ю); * соціологічне спостереження; аналітичні методи
 10. 10. У ХОДІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАМИ РОЗРОБЛЕНО «ХРОНОЛОГІЮ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ КАЛУША» Наукова новизна полягає у постановці, аналізі й узагальненні проблеми дослідження. Оцінка джерельної бази. В основу дослідження були покладені опубліковані праці вітчизняних вчених з промислової сфери Калуша, а також використані матеріали періодичної преси Калущини, матеріали історико-краєзнавчого музею Калущини та музею розвитку хімічної промисловості регіону (палац культури «Мінерал»), для проведення історико- соціологічних узагальнень взято за основу сучасний інструментарій соціометрії.
 11. 11. СОЛЕВИДОБУВНА ТА СОЛЕВАРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ЗА КОРОЛІВСЬКИМИ ЛЮСТРАЦІЯМИ РІЗНИХ РОКІВ) 1447 рік. Перша письмова згадка про калуську солеварню або жупу. 1772 рік. Калуська солеварняперейшла у державну власність. 1772 рік. Відкрито поклади каїніту. 1804 рік. Відкрито калійну сіль. 1907 рік. Австрійським урядом було створено акціонерну спілку «Калі». 1912 рік. На видобуванні й переробці калійних солей працювало 415 робітників. 1913 рік. Видобуток калійної солі складав 14 тисяч тонн. 1914 рік. Організоване Товариство Асоціативне Солі Поташової – TESP. 1926 рік. Видобуток калійної солі складав 208 тисяч тонн. 1938 рік. Видобуток калійної солі складав 267 тис. тонн. 1939 рік. З приходом у Західну Україну Червоної Армії націоналізоване.
 12. 12. КИШЕНЬКОВА КНИЖКА ГІРНИКА (ВИДАНА В БЕРЛІНІ)
 13. 13. КАЛУСЬКА ПИВОВАРНЯ. ЗАСНОВАНА 1870 Р.
 14. 14. РОЗРАХУНКОВА ФАКТУРА КАЛУСЬКОГО ПИВЗАВОДУ МІЛЬШТЕЙН, ШПІНДЕЛЬ І ВАЙСМАН. ХІХ СТ.
 15. 15. ЛИВАРНЯ ДЗВОНІВ ЗАПОЧАТКОВАНА МІХАЛОМ ФЕЛЬЧИНСЬКИМ У 1808 РОЦІ Родинне дерево Фельчинських
 16. 16. Приміщення офісу та майстерні ливарні на Сівецькій, 10 (сучасна Дзвонарська)
 17. 17. ВИСНОВКИ Наші сучасники недостатньо обізнані з тим, що солевидобувна, дзвоноливарна промисловість та пивоваріння були найбільш продуктивними, прибутковими й популярними у Калуші до 1939 року. Саме соледобування і калійне виробництво завдало шкоди екології Калуша, що пояснює результати анкетування підприємців Калуша, які на запитання «Чи вважаєте Ви за потрібне відродження солеварної промисловості Калуша?» в більшості дали заперечну відповідь. Окрім потужного соледобувного виробництва високого розвитку набрало броварно-пивоварне та дзвонарне виробництво. Нашим сучасникам потрібно глибоко вивчати історію своєї батьківщини, щоб аргументовано відстоювати її минуле, гідно будувати сьогоднішнє й майбутнє. Дзвонарне виробництво – це духовна надзвичайно красива справа, а ще й до того – вічна: вона могла б прославити наше місто. Знайдуться й у Калуші підприємці, які за прикладом Перемишля зможуть відродити виробництво дзвонів у місті.
 18. 18. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×