Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FFiiggyyeelleemmzzaavvaarr 
SSppeecciiffiikkuuss 
ttaannuulláássii zzaavvaarr 
NNEEUURROOLLÓÓGGIIAAII AALLAAPPÚÚ 
TTEELLJJ...
Figyelemzavar-hiperaktivitás 
neurológiai háttere 
• Gyenge noradrenerg működés 
• Funkcionális éretlenség 
• Alacsony aro...
Figyelemzavar 
Nehezére esik a figyelem 
tartós fenntartása 
Könnyen elterelődik 
Szétszórt, 
feledékeny
Figyelemzavar 
 Az élet korai szakaszában, kialakuló 
tünetegyüttes. 
 Nehézséget okoz számára a tevékenységek 
szervezé...
Figyelemzavar 
DE 
 Véletlen tanulással sok mindent megjegyez 
 Ha tevékenykedhet, jól tud tanulni 
 Sok részletet megf...
Figyelemzavar kezelése 
 Egyensúlyrendszer fejlesztése 
 Szemkontaktus 
 Rövid utasítások 
 Rövid feladatok 
 Rövid m...
Hiperaktivitás 
Impulzív 
Nem akkor ott és úgy 
mozog, ahogyan kell 
Hiányzik a kontroll 
képessége
Hiperaktivitás 
 Az élet korai szakaszában kialakuló tünet együttes. 
 Fő jellemzője az impulzivitás. A belső kontroll 
...
Hiperaktivitás 
DE 
 Jó értelmi képességekkel rendelkezhet 
 Gyorsan dönt, gyorsan reagál 
 Tele van ötlettel 
 Szeret...
Hiperaktivitászavar 
pedagógiai-pszichológiai 
kezelése 
 Jól szervezett környezet 
 Határozott szabályok 
 Következete...
Magatartászavar 
Gátlástalan 
Tudatosan szegi meg 
a szabályokat 
Képes a belső 
kontrollra, ha érdeke 
úgy kívánja
Magatartászavar 
 Általában a kisiskoláskorban, 
nyolcéves kor körül kialakuló zavar 
 Visszatérő és tartós romboló 
(de...
Magatartászavar 
DE 
 Jó intellektusa lehet 
 Jó társas/vezetői érzéke lehet 
 Kitartó tud lenni
Magatartászavar kezelése 
 Szakemberrel együttműködésben 
 Csapatmunka 
 Felelősség 
 Belső kontroll 
 Nincs bocsánat...
Valóság terápia 
1. Kapcsolat kialakítása – feltétlen elfogadás 
2. Aktuális tevékenységre figyelés – a jelenben mit 
tesz...
FFiiggyyeelleemmzzaavvaarr 
TTaannuulláássii zzaavvaarr 
NNEEUURROOLLÓÓGGIIAAII AALLAAPPÚÚ 
TTEELLJJEESSÍÍTTMMÉÉNNYYZZAAVV...
Köszönöm a 
figyelmet 
gyarmathy.eva@gmaul.com 
www.diszlexia.hu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NeurologiaTeljesitmenyzavarok

1,023 views

Published on

A neurológiai alapú teljesítményzavarok jellemzői amellett, hogy idegrendszeri eltérésen alapulók: intelligenciától független, környezetfüggő. Ide tartozik a specifikus tanulási zavarok midnen formája, a figyelemzavar és a hiperaktivitás zavar is. Ezzel szemben a magatartászavar nem ugyanennek a problémakörnek a része, bár a jellemzői terén sok tekintetben hasonló, de lényegét és kezelését tekintve nagyon eltérő.

Published in: Education
 • Be the first to comment

NeurologiaTeljesitmenyzavarok

 1. 1. FFiiggyyeelleemmzzaavvaarr SSppeecciiffiikkuuss ttaannuulláássii zzaavvaarr NNEEUURROOLLÓÓGGIIAAII AALLAAPPÚÚ TTEELLJJEESSÍÍTTMMÉÉNNYYZZAAVVAARROOKK HHiippeerraakkttiivviittáásszzaavvaarr MMaaggaattaarrttáásszzaavvaarr
 2. 2. Figyelemzavar-hiperaktivitás neurológiai háttere • Gyenge noradrenerg működés • Funkcionális éretlenség • Alacsony arousal szint Robin Williams Thomas Alva George Bizet Edison
 3. 3. Figyelemzavar Nehezére esik a figyelem tartós fenntartása Könnyen elterelődik Szétszórt, feledékeny
 4. 4. Figyelemzavar  Az élet korai szakaszában, kialakuló tünetegyüttes.  Nehézséget okoz számára a tevékenységek szervezése, gyakran elfelejti magával vinni, elveszíti holmiját.  Feledékeny, szétszórt, a külső ingerek könnyen elvonják figyelmét.
 5. 5. Figyelemzavar DE  Véletlen tanulással sok mindent megjegyez  Ha tevékenykedhet, jól tud tanulni  Sok részletet megfigyel  Észrevesz olyasmit, amit mások nem  Ha motivált, hiperfókuszálttá válhat
 6. 6. Figyelemzavar kezelése  Egyensúlyrendszer fejlesztése  Szemkontaktus  Rövid utasítások  Rövid feladatok  Rövid memoriterek  Aktív részvétel
 7. 7. Hiperaktivitás Impulzív Nem akkor ott és úgy mozog, ahogyan kell Hiányzik a kontroll képessége
 8. 8. Hiperaktivitás  Az élet korai szakaszában kialakuló tünet együttes.  Fő jellemzője az impulzivitás. A belső kontroll hiánya miatt szegi meg a szabályokat.  Az intézmények (óvoda, iskola, munkahely) elvárásainak nem tud megfelelni.  Gyakran népszerűtlen, magányossá válhat.  E problémák másodlagos szövődménye magatartászavar lehet.
 9. 9. Hiperaktivitás DE  Jó értelmi képességekkel rendelkezhet  Gyorsan dönt, gyorsan reagál  Tele van ötlettel  Szeret alkotni  Vizualitása kiváló lehet  Szereti a társaságot  Pezseg körülötte az élet
 10. 10. Hiperaktivitászavar pedagógiai-pszichológiai kezelése  Jól szervezett környezet  Határozott szabályok  Következetesség „Egyszer mondom” szabálya  Megerősítés - következmény  Feltételek alkalmazása  Értékelés  Megelőzés
 11. 11. Magatartászavar Gátlástalan Tudatosan szegi meg a szabályokat Képes a belső kontrollra, ha érdeke úgy kívánja
 12. 12. Magatartászavar  Általában a kisiskoláskorban, nyolcéves kor körül kialakuló zavar  Visszatérő és tartós romboló (destruktív), erőszakos (agresszív), dacos, kihívó (oppozíciós) magatartás  Az életkornak megfelelő társas viselkedés szabályait jelentősen és tudatosan áthágja (aszociális)
 13. 13. Magatartászavar DE  Jó intellektusa lehet  Jó társas/vezetői érzéke lehet  Kitartó tud lenni
 14. 14. Magatartászavar kezelése  Szakemberrel együttműködésben  Csapatmunka  Felelősség  Belső kontroll  Nincs bocsánat, csak következmény  Bizalom a tettek szerint  Értékelés
 15. 15. Valóság terápia 1. Kapcsolat kialakítása – feltétlen elfogadás 2. Aktuális tevékenységre figyelés – a jelenben mit tesz? 3. Aktuális tevékenység értékelése – segít-e az adott viselkedés? 4. Helyes tevékenység tervének felállítása – szükségleteket kielégítse 5. A terv betartása – visszajelzések 6. Belső kontroll kiépítése – nincs bocsánat, nincs büntetés, csak +megerősítés 7. Kitartásra ösztönzés – soha nem szabad feladni
 16. 16. FFiiggyyeelleemmzzaavvaarr TTaannuulláássii zzaavvaarr NNEEUURROOLLÓÓGGIIAAII AALLAAPPÚÚ TTEELLJJEESSÍÍTTMMÉÉNNYYZZAAVVAARROOKK HHiippeerraakkttiivviittáásszzaavvaarr MMaaggaattaarrttáásszzaavvaarr
 17. 17. Köszönöm a figyelmet gyarmathy.eva@gmaul.com www.diszlexia.hu

×