Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erdeklodes terkepe urlapok

6,277 views

Published on

Az Érdeklődés Térképe ingyenesen használható vizsgálat eljárás. Közreadja Dr. Gyarmathy Éva, a vizsgálati anyag elérhető a http://www.diszlexia.hu weboldalon.
Az űrlapok kitöltésével és kiértékelésével a képességek fejlődéséről megbízható képet kaphatunk.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Erdeklodes terkepe urlapok

  1. 1. Gyakran Mesét talál ki, szeret Érdekes térbeli A képeket jobban, Az emberi kapcsolatok- Jó kézügyessége van, dúdolgat magában. történetet mondani. szerkezeteket épít. érti, mint a Több jó barátja van. ban jól kiismeri magát. szeret barkácsolni, Z5 N2 T7 T8 szövegeket J5 J4 K8 kézimunkázni. Érzékeny Sportban kiváló Megért másokat, Valamilyen csoport, Mindenhez hozzá kell Nagyon szeret Jól tud fejben számolni. a környezeti zajokra. (kicsiknél fejlett kiáll másokért. klub, egyesület tagja. nyúlnia, ami körülötte társakkal együtt lenni. L2 Z8 K1 a mozgása). J8 J7 K6 van. J2 Szeret sakkozni, dámázni, Ügyesen tudja mások Firkál a könyveibe, Nagy élvezettel Van olyan érdeklődési mimikáját, mozgását munkalapjaira vagy hallgat zenét. Független, erős akaratú. köre, hobbija, amiről Nagyon sok dalt ismer. K3 utánozni. T6 máshova. Z3 A1 A6 nem sokat beszél. Z7 malmozni vagy más straté- L4 giai játékot játszani. Érdekesen tud beszámolni Jól tud egyedül Nem tud sokáig egy helyen Szeret szétszedni majd Sokat kérdez arról, Szereti a verseket, eseményekről, jó vele Társai keresik társaságát. játszani, tanulni. ülni, izeg-mozog, feláll. összerakni dolgokat. hogyan működnek nyelvtörőket, N7 beszélgetni. J6 A4 K2 K4 L1 a dolgok. N5 mondókákat. Bátran ugrál, mászik, Korához képest magas Barátainak tanácsokat Pontosan ki tudja Magas önértékelése van. szereti kipróbálni az Harmonikus a mozgása. szinten tud következtetni, ad problémáikban. Jó ritmusérzéke van. fejezni érzéseit. A3 K5 új helyzeteket. K7 L8 elvonatkoztatni. J3 Z6 A8 Könnyen fel tud idézni A dolgokat kategó- Azonnal meghallja Szereti a matematikai játéko-riákba, Korához képest gazdag, Tisztában van saját dallamokat. hierarchiába a hamis zenei hangot. kat, és/vagy a számítógépes választékos szókincse Jól tud fogalmazni. erősségeivel és Z2 L6 sorolni szokta. Z1 L3 programozást. N8 van. N1 A2 gyengéivel. Képekben gondolkodik. Az ábrát, térképet Szeret kísérletezni, hogy Szereti a képes rejtvényeket, Jól tájékozódik Jobban szeret egyedül Szereti a logikai szemlélődő. jobban szereti megértsen magasabb kirakókat, útvesztőket. a térben. dolgozni, mint fejtörőket, rejtvényeket. T1 T2 mint a szöveget L7 összefüggéseket. T5 T4 A5 társakkal. L5 Hangszeren játszik, Szereti a szójátékokat, Saját örömére kitalál. Tanulni tud saját Szeret rajzolni, Szeret olvasni kórusban énekel a nyelvi humort. verset, mesét, stb. Vezető alkat. hibáiból és festeni mintázni. mesét, történetet. Z4 (vagy szeretne). N3 N4 J1 A7 sikereiből. T3 N6 Nagyon Nem Nagyon jellemző Jellemző jellemző nem jellemző

×