Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diszlexiás_Tanulók _Nyelvtanulása

416 views

Published on

A pedagógusok nincsenek felkészülve az atipikus fejlődésű tanulók tanítására. Lényegében a gyerekeken tanulják meg jól-rosszul a bánásmódot.
Maga a hivatalos tanítási gyakorlat egyáltalán nem veszi figyelembe a különleges tanítási igényű diákokat. Ami azt jelenti, hogy a folyamatban jó eséllyel kárt szenved mind maga az integrált tanuló, mind a többi tanuló és a pedagógus is.
Az inkluzív szemlélet még csak nyomokban lelhető fel, és amíg a gyakorlati módszertani lehetőségek nem adottak, addig ez így is marad.
Projektünkben a diszlexiás tanulók inkluzív ellátásán keresztül ismertetünk módszertani lehetőségeket. Ezek lényege, hogy miközben támogatják a különleges ellátást igénylő diákok tanulását, minden más tanulónak is hasznosak.
A különlegeseknek is megfelelő, és a mindennapi osztálytermi gyakorlatban használható eljárások és technikák az ősidők óta használt eszközöktől kezdve a 21. században megjelent módszereken keresztül felölelik a széles lehetőségeket, amelyek már rendelkezésre állnak az inkluzív tanítás megvalósításához.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Diszlexiás_Tanulók _Nyelvtanulása

 1. 1. Inklúzió Európában a tudás és a technológia segítségével Idegen nyelv tanítása diszlexiás diákoknak Útmutató
 2. 2. 1 Inclusion in Europe through Knowledge and Technology Project no: KA201-2015-012 This project is funded with support from the European Commission. This course Handbook reflects the views of the research partners and the Commission cannot be held responsible for the information contained herein.
 3. 3. 2 Tartalom: Project no: KA201-2015-012...............................................................................................................1 Inklúzió Európában a tudás és a technológia segítségével .............................................................3 Felkészülés az inkluzív tanításra..........................................................................................................3 Útmutatók és online anyagok.............................................................................................................4 A diszlexia............................................................................................................................................4 Speciális pedagógiák a diszlexiás idegen nyelv tanulók tanításával kapcsolatban ...........................5 Kihívások a tanulási zavar vonatkozásában...................................................................................6 Hatékony nyelvtanítás ........................................................................................................................6 Fonológiai nehézség – kiemelt probléma...........................................................................................7 Hatékony módszerek a gyakorlatban............................................................................................8 Mit tegyünk a tanteremben?........................................................................................................9 Stratégiák, módszerek, megközelítések az idegen nyelv tanításhoz/ tanuláshoz .......................... 10 1. A multi-szenzoros megközelítés................................................................................................10 2. Total Physical Response (TPR)...................................................................................................10 3. Formalitások használat .............................................................................................................11 4. Történet mesélés ......................................................................................................................11 5. Kooperatív tanulás....................................................................................................................11 6. Pókábra (Mindmap) és fogalmi térkép .....................................................................................12 7. Játékos megközelítés ................................................................................................................13 Tanulási technológiák az idegen nyelv inkluzív tanításhoz a diszlexiás diákok számára................. 14 A tanulási és segítő technikák...........................................................................................................14 Nyelvtanulást támogató oldalak.......................................................................................................15 Segítő szoftverek, amelyek még a tanulásban is segítenek..............................................................15 Text-to-speech ..................................................................................................................................15 Speech-to-text...................................................................................................................................17 Online szótárak .................................................................................................................................17 RoboBraille Service ...........................................................................................................................17 Segítő technikák................................................................................................................................18 Hang és képszerkesztők ....................................................................................................................18 Ajánlott szakmai tartalmak ........................................................................................................ 19 Felhasznált szakirodalom ........................................................................................................... 19 A szakmai anyag készítői............................................................................................................ 20
 4. 4. 3 Inklúzió Európában a tudás és a technológia segítségével Kevés információ, gyakorlat és oktatási segédanyag érhető el a speciális igényű tanulók különböző tantárgyak terén történő tanításához. Bizonyos esetekben az anyagot szakosodott iskolákban vagy más zárt környezetben használják belső körökben. Más esetekben a tudás tanárról tanárra száll munkahelyi tréningeken, de nem lesz közkincs. Hiányoznak az anyagok például az anyanyelv tanítás, az idegen nyelvek tanítása, a matematika és a zene tanítása hatékonyabbá tételéhez ’INCLUTECH’ Európai Uniós projektünkben azt a célt tűztük ki, hogy továbbfejlesszük, kipróbáljuk és terjesszük a bevált gyakorlatokat a befogadó tanítás technológiák területén. Felkészülés az inkluzív tanításra A projekt során kidolgozott anyagokkal két célcsoport – a diszlexiával küzdő diákok és a vak/gyengén látó diákok – tanításához nyújtunk gyakorlati útmutatásokat. Ez a két célcsoport megjeleníti az inkluzív tanítás szempontjából jellegzetes kétféle tanulót: a nem nyilvánvaló és a nyilvánvaló eltéréseket. Nem nyilvánvaló eltérések: Atipikus fejlődésnek nevezzük az olyan nem mindig nyilvánvaló és egzaktul nem mindig azonosítható, intelligenciától független különlegességeket, amelyek gyakran együtt, és különböző kombinációkban jelennek meg, és bizonyítottan hasonló idegrendszeri folyamatok különböző eltérésein alapulnak:  Neurológiai alapú teljesítményzavarok egy része: o tanulási zavar, tanulási nehézség (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia), o kontrollzavarok (figyelemzavar, hiperaktivitás zavar, impulzus kontrol zavar)  Autizmus spektrum zavarok egy része Az atipikus fejlődés a populációnak megközelítőleg 25%-át érinti. A diszlexiások aránya nehezen állapítható meg az azonosítás nehézsége miatt, de nagyjából 10-15 % körülire tehető. Az azonosított fogyatékosság esetén előfordul a szegregáció, de legtöbbször integráltan tanulnak ezek a diákok. Nyilvánvaló eltérések: A fogyatékosság miatt speciális ellátást kívánó tanulók általában könnyen azonosíthatók, és legtöbbször szegregált ellátásban részesülnek. Egyre többen kerülnek azonban a többségi oktatásba integrálásra. A törvény szerinti fogyatékosságok csoportjai:  Mozgássérült  Autista  Értelmi fogyatékos, mentálisan sérült  Beszédhibás, beszédfogyatékos  Gyengénlátó, aliglátó  Vak  Nagyothalló  Siket  Siketvak
 5. 5. 4 A 2011-es felmérés szerint a népesség 4,9 %-a tartozik a fogyatékossággal élők közé. A megváltozott mozgásszervi képességűek a legnagyobb egyértelmű fogyatékossággal élő csoport. A hazai arányuk 2,6 %. A második legnagyobb fogyatékossági csoport a gyengén látók, a populáció 0,8 %-át teszik ki. A vakok aránya 0,1 %. Esetleges ellátás: A pedagógusok sem az atipikus fejlődésű, sem a megváltozott képességű tanulók tanítására nincsenek felkészülve. Lényegében a tanulókon tanulják meg jól-rosszul a bánásmódot. Maga a hivatalos tanítási gyakorlat egyáltalán nem veszi figyelembe a különleges tanítási igényű diákokat. Ami azt jelenti, hogy a folyamatban jó eséllyel kárt szenved mind maga az integrált tanuló, mind a többi tanuló és a pedagógus is. Az inkluzív szemlélet még csak nyomokban lelhető fel, és amíg a gyakorlati módszertani lehetőségek nem adottak, addig ez így is marad. Inkluzív módszertan: Projektünkben a diszlexiás, valamint a vak és gyengénlátó tanulók inkluzív ellátásán keresztül ismertetünk módszertani lehetőségeket. Ezek lényege, hogy miközben támogatják a különleges ellátást igénylő diákok tanulását, minden más tanulónak is hasznosak. A különlegeseknek is megfelelő, és a mindennapi osztálytermi gyakorlatban használható eljárások és technikák az ősidők óta használt eszközöktől kezdve a 21. században megjelent módszereken keresztül felölelik a széles lehetőségeket, amelyek már rendelkezésre állnak az inkluzív tanítás megvalósításához. Az atipikus fejlődésbe tartozók inkluzív ellátását a diszlexia, a fogyatékossághoz tartozó eltérésekkel élő tanulók inkluzív ellátását a vak és gyengénlátó tanulók tanításán keresztül mutatjuk be. A projekt részletes útmutatót és gyakorlati példákat ad közre négy alapvető készségterület inkluzív tanításának támogatásához: anyanyelv, idegen nyelv, matematika, zene. Útmutatók és online anyagok A program csomag útmutató füzetekből, online elérhető anyagokból és egy „SMART E- learning” online tanfolyamból áll. Külön anyagok állnak rendelkezésre a diszlexiás, a vak és a gyengénlátó diákok tanításához. Mindez angolul letölthető a http://www.diszlexia.hu és http://lexam.eu weboldalakról. A diszlexiás diákok inkluzív tanításához készült INCLUTECH anyagok magyarul is elérhetők. A diszlexia A diszlexia mostanra széles körben ismerté vált, de ugyanakkor kevéssé megértett tanulási nehézség. A meghatározása nem egyértelmű, mert az háttér okok, amelyek magyarázatul szolgálhatnak és mérhetők is, meglehetősen változatosak. Az azonosítási bizonytalanság
 6. 6. 5 ellenére a diszlexia valós probléma, mely befolyásolja sok egyén olvasás- és írástanulását, és aminek a hatásai súlyosabbá válhatnak a nem megfelelő oktatás hatására. A probléma összetettségét növeli, hogy a diszlexia és az írás-olvasás nehézség változhat a kulturális és nyelvi háttér hatására. A diszlexia több definíciója létezik, de valószínűleg a leggyakrabban használt a Nemzetközi Diszlexia Szövetség (IDA) által 2002-ben bevezetett meghatározás: Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is characterized by difficulties with accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling and decoding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the phonological component of language that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and the provision of effective classroom instruction. Secondary consequences may include problems in reading comprehension and reduced reading experience that can impede growth of vocabulary and background knowledge.1 A diszlexia olyan rejtett fogyatékosság, amelyről úgy gondolják, hogy a lakosság mintegy 10%-át érinti, ebből 4% a súlyosabb formájában érintett személy. A diszlexia hatással van az olvasásra, helyesírásra és írásra, és így minden olyan tevékenységre, amely kapcsolatban áll ezekkel a készségekkel, ideértve az idegen nyelvet is. Speciális pedagógiák a diszlexiás idegen nyelv tanulók tanításával kapcsolatban Összhangban a beszédkészéggel, a cselekvés központú és érzelmi megközelítések, melyek a tanulót helyezik a középpontba a tanulási folyamat során, hatékonynak bizonyultak. A nyelvtanításkor, mint miden tanítás során, figyelembe kellene venni a diákok speciális, egyéni személyiségi vonásait, a szükségleteiket, az érdeklődési területüket és a törekvésüket. Számításban kell venni továbbá a tanulási stílusukban, az anyanyelvükben és a kultúrájukban meglévő különbözőségeket is. Létezik négy alapvető nyelvi készség, melyre szükség van a nyelvi kompetencia elsajátításához: szóbeli megértés, szóbeli megnyilvánulás, írásbeli megértés és írásbeli megnyilvánulás. Ez egyszerűbben a beszédértés, beszéd, írás és olvasás. A diszlexia nehézségeket legtöbbször elsőnek az anyanyelven való olvasás és írás megtanulásában okoz, majd ezek a készségek érintettek lesznek az idegen nyelv tanulásban is. A nehézségek felfedezhetőek az idegen nyelv mind a négy aspektusában: olvasás, írás, hallás utáni megértés és beszéd készség. 1 International Dyslexia Association (2002)
 7. 7. 6 Kihívások a tanulási zavar vonatkozásában A főbb nehézségek, amelyek befolyásolni tudják a diszlexiás diák képességeit a nyelvtanulás során, a következők:  a nyelv hangjainak megkülönböztetése  a nyelv hangjainak képzése  a nyelv fonológiájának használata  szótanulás  szóelőhívás  nyelvtani szabályok alkalmazása  dekódolás  helyesírás  tollbamondás  fogalmazás írás  vizsgákon, iskolai számonkéréseken való megfelelés  jegyzet készítés Mindez nem azt jelenti, hogy a diszlexiás tanulók nem tudnak megtanulni idegen nyelvet. Ezt a tanárnak is tudatosítania kell. Hatékony nyelvtanítás Az idegen nyelv hatékony tanulásához, különösen az első fázisokban, amennyire csak lehetséges, olyan módszereket kell használni, mintha az anyanyelvét tanulná valaki. Emellett fontos, hogy a tanítási módszer  strukturált  részekre bontott  multi-szenzoros legyen A rendszeres pozitív megerősítésre nagy szükség van. Amikor egy új nyelvet tanulunk, észrevesszük, hogy olyan hangokat tartalmaz, melyek nem léteznek a saját anyanyelvünkben. A fonetikai képesség kiemelkedően fontos, ezért a kiemelt feladat ez a terület. Fel kell hívni a diákok figyelmét a különbözőségekre és a hasonlóságokra a nyelv hangkészletében, de ezt a leghatékonyabban a gyakorlatban teheti meg, és nem tankönyvszerűen. . The competence in a spoken language consists of the ability to use the sounds that form words and sentences, in order to convey meanings. In order to speak we need to be able to articulate, through particular movements of the oral articulatory organs, the sounds of our language and, in order to understand the spoken language we need to recognize the same sounds in all the various auditory stimuli, that we perceive in the surrounding environment (Nespor, M. & Bafile, L., 2008).
 8. 8. 7 Fonológiai nehézség – kiemelt probléma A diszlexiás diákok esetében a betű-hang megfelelés és a hangok megkülönböztetése általában a gyengeségek közé tartozik. Ezek a diákok fonológiai nehézségekkel küzdenek az anyanyelvükben, amik általában az új nyelv megtanulásakor is megjelennek. Annak érdekében, hogy beszélni és kommunikálni tudjunk az új nyelven, szükségünk van arra, hogy meg tudjuk különböztetni és tudjuk képezni a nyelv hangjait, az artikuláláshoz szükséges szervek megfelelő mozgásán keresztül. Először is, amikor megjelenik egy új hang, meg kell értenünk, hogy melyik szervünket kell mozgatni és hogyan, annak érdekében, hogy elsajátítsuk és állandósítsuk az új artikulációs szokásokat. E célból a tanárnak nagyon fontos alaposan ismernie a nyelvet, hogy a diákoknak megfelelő ingert és pozitív visszacsatolást tudjon biztosítani. Például az angol ‘think’ szó első szótagjában lévő hang nem létezik a magyar nyelvben, így egy magyar anyanyelvű tanulónak (és a legtöbb európainak is) problémái lesznek azzal, hogy különbséget tegyen a ([θ]) és a [t] között, mert a magyar mássalhangzó ugyanazon a helyen képződik, mint az angol [θ]. A nyelv alaktani és mondattani jellege, ugyanúgy mint a fonetikai- fonológiai az anyanyelvben automatikusan elsajátítható,és részben ez igaz az idegen nyelvre is. Ha azonban ezek problémát jelentenek az anyanyelvben, akkor ez az idegen nyelvre is áttevődik, ahogy a diszlexiás tanulók esetében ez gyakori. Fontos, hogy a tanár tisztában legyen a szóban forgó nyelvek alaktani különbségeivel azért, hogy előre láthassa a lehetséges nehézségeket vagy azokat az előnyöket, melyekkel a diákok az első nyelvük során szembesültek. A diszlexiás diákok szintaktikai nehézségei egy adott nyelvi zavarnak tulajdoníthatók. Számos tanulmány kimutatta, hogy a nyelvi zavarok az esetek 50-80%-ában diszlexiává alakulnak. A nyelvtanítás-tanulás legfrissebb megközelítései a kommunikációs kompetenciát és a szókincset helyezik első helyre, a szintaktikai szempontokkal szemben. A korlátozott szókincs-repertoár fejlesztése lehetővé teheti a megértés és a kommunikáció alapvető formáját, amely alapul szolgál majd arra, hogy a szintaktikai tudást később hozzá lehessen adni. A diszlexiás diák esetében a szókincselemek elsajátítása különösen nehéz lehet, mind a fonológiai emlékezethiány miatt, mind pedig a szóelőhívási nehézségek miatt. Emiatt még nagyobb lesz a különbség az aktív és a passzív szókincs között. A diszlexiával küzdő diákok, akik egy vagy több új (idegen) nyelv megtanulására törekszenek, a kognitív terhelés jelentős növekedését tapasztalják. Ez, hozzáadódva a fonológiai munkamemória hiányához és a szóelőhívási nehézségekhez, különösen nehézzé teheti a nyelvtanulást. Mindez elsősorban akkor igaz, ha a nyelvtanár által alkalmazott tanítási megközelítés többnyire explicit, mivel ez a fajta tanítás nagymértékben az explicit memóriára támaszkodik, és nagy figyelmet igénylő erőforrásokat igényel, amelynek gyakran híján vannak diszlexiás diákok.
 9. 9. 8 A nyelvek jelentős eltéréseket mutatnak az ortográfiai rendszerek átláthatóságának mértékében. Más szóval, jelentős különbség van a különböző nyelveken a betű-hang, a graféma-fonéma megfeleltetés mértéke között. Az európai nyelvek közül a finn tűnik a legátláthatóbbnak, az angol a legbonyolultabbnak. A magyar nyelv is nagyon fonetikus, átlátható. A német, a görög, a török, a bolgár, a cseh, az olasz és a spanyol nyelvek meglehetősen átlátható nyelvek; a dán, francia és portugál nyelvek elég bonyolultak. Például az olasz 25 fonémáját 33 graféma és graféma kombináció képviseli. A francia 35 hangot 190 betű vagy betű kombináció képviseli. Az angol 40 fonámáját 1120 graféma vagy graféma kombináció képviseli. A nyelv átláthatóságának mértéke határozottan befolyásolja az olvasási lehetőséget és a szókincshez való hozzáférés sebességét. Ennek következtében a diszlexia a különböző országokban a nyelvtől függ, mind gyakoriságban, mind a zavar súlyosságában. A diszlexiás diák anyanyelvén meglévő ortográfiai nehézségei az idegen nyelvre tovább adódnak. Ha az újonnan megtanulandó nyelv átláthatóbb, mint az anyanyelv, akkor a tanulók kevesebb kihívást találnak az új idegen nyelv helyesírásában, mint az anyanyelv helyesírásban. A fent említett nehézségek eredményezhetnek:  komoly frusztrációt,  hullámzó teljesítményt,  fáradékonyságot,  nehézségek miatti motiválatlanságot,  védekező stratégiákat (elkerülést, passzív ellenállást). Hatékony módszerek a gyakorlatban Ahhoz, hogy a tanítási / tanulási folyamat hatékony legyen, tudni kell, hogyan működik a „tanuló agy” a nyelvtanulásban. Az anyanyelvet elsősorban utánzással sajátítottuk el. Ezért az oktatási / tanulási stratégiák alkalmazása, amelyek legalább részben támaszkodnak erre a mechanizmusra, különösen hatékonyak lehetnek, főként az idegennyelv-tanulás korai szakaszaiban. Fontos szerepet játszik az agy asszociatív kapacitása is, amely mintafelismerő rendszer, és ez az emberi elme egyik fő erőssége. Az asszociatív tevékenység elősegítheti a memorizálást, különösen olyan tényezők jelenlétében, mint például  pozitív érzelmek  multi-szenzoros stimulálás  kreatív, érdekes és hasznos tevékenységek
 10. 10. 9 Mit tegyünk a tanteremben? Alakítsunk ki hívogató légkört a tanteremben Bármilyen konkrét tanítási tevékenység megkezdése előtt, a tanárnak figyelmet kell fordítania az együttműködő, hívogató légkörre, a kíváncsiság és a kölcsönös bizalom üdvözlő légkörének kialakítására. A sokszínűség értékes forrás az inkluzív tanítás elősegítésére az osztályteremben. Ehhez egy irodalmi anyagból, egy filmből, rajzfilmből, dalból indulhat ki bátorítva a közös beszélgetést, érintve az egyént, a személyiséget, az ízlést, az érdeklődést, az álmokat, a fizikai megjelenést, a származási országot, a nyelvet, hagyományokat és szokásokat, hogy végül eljusson oda, hogy a sokféleség kiterjedhet az egyének tanulási stílusaira is. Használjunk strukturált tanulási stratégiát 1) Biztosítani kell a kezdeti szakaszban a motivációs tevékenységet, hogy a tanulók érdeklődése és kíváncsisága beinduljon. 2) Érdemes egy témát és tevékenységeket bevezetni, amelyek célja a téma globális, általános megértése. Ekkor meg kell határozni a tanulási célt, hogy mindenki tisztában legyen az elvárásokkal, a tanulnivalóval. 3) A téma mélyebb és részletesebb megértését konkrét, célzott gyakorlatok alkalmazásával lehet elérni. 4) Ezek után jön a szintézis és a gondolkodás fázisa, melyben a tanulók az új ismereteket a régiekkel összevetik, és így nagyobb átlátásuk lesz. 5) A tudás felmérése után a tanárnak időt kell hagynia egy olyan végső fázisra, ahol szabadidős tevékenységekben a diákokat megajándékozza erőfeszítéseikért és a tanultak ismételt gyakorlását szerepjátékokkal, rejtvényekkel, projekttel, ezúttal minden explicit tanulási céltól mentesen éri el. Ez lehetővé teszi, hogy a tanulók felépítsék a feladat mentális reprezentációját a következő anyag előtt, és rendeződjenek a fejükben a tanultak. Hasznos tip A hibák javítása tekintetében fontos megjegyezni, hogy: Ha a szóbeli produkcióban hiba lép fel, a tanárnak kerülnie kell a korrekciót. A tanárnak meg kell mutatnia, hogy megértette az üzenetet, és válaszoljon a diák szavaira, amennyire csak lehetséges, de a megfelelő szintaktikai formával vagy kiejtéssel. Pl. ha a diák azt mondja “The tree are green”, a tanárnak azt kellene válaszolnia: “Oh, yes. That’s right. The tree is green!” Ha írásbeli hibák fordulnak elő, akkor a legjobb, ha egyértelműen törli őket, nem pedig kiemeli őket. A tanulás során a diákok kiemelik azokat a fontos részeket, amelyeket meg akarnak jegyezni, és a hiba ne legyen az. Mivel néhány diszlexiásnak jó vizuális memóriája van, emlékeznek a kiemelt formákra, így a kiemelt hibát jegyzik meg.
 11. 11. 10 A tanároknak nem kellene elfelejteniük  a diszlexiás diákok a házi feladatokat másokhoz képest is fárasztóbbnak és időigényesebbnek találhatják, ezért jó lenne csökkenteni a feladatok mennyiségét változatlan tartalommal,  fontos a terminológia következetes használata,  egyszerre csak egy új elem bevezetése,  a legfontosabb fogalmak többszörös megismétlése ugyanazon a leckén belül, és az adott óra és a következő között. Segítség lenne, ha a tanár: - figyelne a papír alapú tananyag jellemzőire, - megtanítaná, hogyan kell gondolat térképet felépíteni és használni, - az óra előtt biztosítana vázlatot vagy gondolat térképet arról, ami az órán megbeszélésre kerül, - együttműködne a családdal is annak biztosításara, hogy segítsék a tanuló az otthoni munka tervezésében. Stratégiák, módszerek, megközelítések az idegen nyelv tanításhoz/ tanuláshoz „There is not only one approach, there is no single strategy, both for teaching and learning, but there are strategies to suit different situations. Therefore, it is not superfluous to repeat that not a single method, but multiple methods are to be used.” (Gabrieli & Gabrieli, 2008, p. 18) Itt bemutatunk néhány olyan megközelítést, amelyek bizonyítottan alkalmasak a diszlexiás tanulók oktatására, és ugyanúgy jók az összes többi diák számára. 1. A multi-szenzoros megközelítés - A különböző érzékszervi csatornákon (vizuális, hallási, tapintási, kinesztetikus stb.) keresztüli információátadása az agyban megkönnyíti az információk tárolását és visszanyerését, valamint a tanulási folyamatot. A multi-szenzoros tevékenységekre irányuló javaslatok különösen hatékonyak az oktatás-tanulás folyamatában, főleg a diszlexiás diákok esetében. A mozgás, mozdulatok nagyon fontosak a tanulás általános folyamatában és a nyelvek elsajátításában. A nyelvnek a mozgáshoz való társítása, ezáltal egy nyelvi elem társítása egy cselekvéshez, tágabb, „többdimenziós”, tehát stabilabb mentális reprezentációhoz vezet. 2. Total Physical Response (TPR) - Az 1960-as évek végén James J. Asher által kifejlesztett TPR az idegennyelv-tanulást a tanulók teljes (mind fizikai, mind pszichológiai) részvételére alapozza, és igyekszik egy új nyelv elsajátítását a lehető legközelebb vinni az anyanyelv elsajátításához. A TPR két feltételezésen alapul: a. A megértés mindig előzi meg a produkciót; b. Van egy "csendes időszak" (termelés nélküli megértés), amelyet tiszteletben kell tartani a frusztrációk elkerülése érdekében.
 12. 12. 11 3. Formalitások használat - A „Format Approach” eseményeket használ, amelyek rendszeresen ugyanúgy ismétlődnek meg az iskolai napokon, és így alkalmasak, hogy ezeken gyakorolják és megismételjék a kommunikációs helyzeteket. Napi gesztusokat hajthatnak végre, köszönnek, időjárásról mondanak valamit, letisztítják a táblát, áthelyezik a székeket, stb. Mindig a cselekvésekkel és/vagy konkrét tárgyakkal kombinálva használnak kifejezéseket. Ez sok ismétlést jelent, és egy idő után a diákok képesek lesznek kivonni a szót a kontextustól, rögzítik a jelentést és beillesztik a szavakat a szókincsükben. Ezt a megközelítést általában az iskoláskor előtti és a kisiskolás gyermekeknél használják. Ugyanakkor hasznos lehet az idősebb gyermekeknél is, különösen a diszlexiás tanulóknál. 4. Történet mesélés - Az elbeszélés természetes beszédet jelent, és multi-szenzoros csatornákat alkalmaz. A tanár különböző csatornákat használhat, képi, mimika- gesztus és hanghordozás. A rövid sztorik jól követhetők, feldolgozhatók, és nemcsak a kisgyermekek számára élmény, hanem a tizenéveseknek is, ha a történet tartalma a tanulók érdeklődésének, tapasztalatainak és igényeinek megfelelő. Hasznosak lehetnek az alábbi linkek: https://www.teachingenglish.org.uk/article/story-telling-language-teachers-oldest- technique; http://www.edweek.org/tm/articles/2012/04/02/tln_borich.html; 5. Kooperatív tanulás - A kooperatív tanulás egy olyan oktatási forma, amely a tanulók közötti együttműködésen alapuló tanítási-tanulási módszerek csoportját tartalmazza, és nemcsak meghatározott fegyelmi kompetenciák kifejlesztésére, hanem olyan szociális-társadalmi kompetenciákra is irányul, amelyeket gyakran a hagyományos További olvasnivaló A TPR egyszerű szóbeli utasításokat (parancsokat) használ elemek és nyelvi minták bevezetésére. Például a tanár ad egy parancsot, társítva a megfelelő mozgáshoz, és a diáknak fizikailag kell reagálnia a megfelelő cselekvés meghozatalával (Állj fel: a tanár feláll és felkéri a tanulót, hogy álljon fel stb.). Ezt haladéktalanul meg kell tenni, anélkül, hogy elemeznék a cselekvést. Az ilyen jellegű ismétlődő tevékenységek után a diákok végül képesek saját parancsokat létrehozni, és egymást utasítani, hogy mozogjanak a helyiségben bizonyos műveletek végrehajtásával. http://www.onestopenglish.com/methodology/methodology/teaching- approaches/teaching-approaches-total-physical-response/146503.article https://www.teachingenglish.org.uk/article/total-physical-response-tpr http://www.slideshare.net/asmarany3/total-response https://www.youtube.com/watch?v=1Mk6RRf4kKs
 13. 13. 12 megközelítések elhanyagolnak. A CL a diákok erőforrásainak előnyeit élvezi a tanáré helyett. Nagy jelentőséget tulajdonít a diák-diáki kapcsolatoknak, és lehetővé teszi a tanulók számára, hogy tanuljanak egymástól, különböző és szélesebb nézőpontokat szerezzenek, megosztják az érzéseiket, ötleteiket, aggodalmaikat és törekvéseiket, és javítják az önérzékelést. A kooperatív tevékenységek a diszlexiás diákok "kompenzációs eszközeként" is használhatók, mikor még nem rendelkeznek megfelelő kompetenciával a tanulni kívánt nyelvben. 6. Pókábra (Mindmap) és fogalmi térkép - A tanár megkönnyítheti a fogalmak és tanulási tartalmak megértését, vizuális segédeszközökkel. Például PowerPoint fájlokat vagy térképeket (elme térképeket vagy fogalmi térképeket) használhat. Ezek megragadják a diákok figyelmét, megkönnyítik az új fogalmak és információk megértését. Az gondolattérképek használata különösen nagy segítség a diszlexiás diákok számára, miközben minden diák számára hasznos. Az pókábra, vagy Mind Map képeket, színeket, alakzatokat, méreteket és szimbólumokat használ az információ megjelenítésére. Vizuálisan, jól strukturált módon látható a tanulnivaló, amely könnyen megérthető és kiegészíthető. A diákoknak, különösen a középiskolában, főiskolán és egyetemen, jelentős mennyiségű írásos szöveget kell létrehozniuk. A diszlexiás diákok számára néha úgy Ötletek „Hajtogatott érték sor” csak egy példa egy olyan kooperatív tanulási tevékenységre, amelyet a nyelvórákon lehet használni. A tanár kimond egy állítást, pl. „Minden gyermeknek szüksége van egy kisállatra”. A diákoknak értékelniük kell saját véleményük szerint az 1-6-ig terjedő skálán (1 - erősen nem ért egyet, 6 - egyetért). Ezután minden diák sorba áll, ahol azok, akik „1”-et adtak az egyik végén, azok, akik „6” -ot adtak, a másik végén állnak a sornak. A diákok először a mellettük álló személlyel beszélnek, és megoszthatják véleményük (nyilvánvalóan hasonló) nézeteiket egymással. Ezután minden pár beszél a szomszéd párral, és eszmét és véleményt cserélnek a témában. A következő lépés az, hogy két párhuzamos vonalat alkotnak egymással szemben. Így egy 20 fős osztályban a vonal a 10-es és a 11-es személyek között oszlik meg. Az 1. személy a 11-es, a 2-es, a 12-es személlyel beszél. A diákoknak most lehetőséget kell kapniuk arra, hogy beszéljenek valakivel, akinek a véleménye eltér az övétől. Ezt követően 1 vagy 2 diákot lehetett kiválasztani, hogy összefoglalják az általuk hallott különböző nézeteket, vagy felkérhetik őket, hogy szóban képviseljenek egy olyan nézőpontot, amely nagymértékben eltér a sajátjától, és ösztönözte őket arra, hogy értékeljék a különböző nézőpontokat. A „hajtogatott érték sor” tartalma lehet egy kutatás, egy osztály vita vagy más tevékenység is.
 14. 14. 13 tűnik, hogy lehetetlen a feladat. Amikor viszont rajzol egy pókábrát, láthatja ötleteit, mozgathatja, rendezheti őket másképp, és megtalálhatja a legjobb szerkezetet az ötletei és gondolatai számára. Az pókábra sokat segíthet a diszlexiásoknak, mivel nagy mennyiségű információt tördelnek könnyen látható (nagyon vizuális) és könnyen olvasható (korlátozott számú szóval) darabokra. Az interneten számos ingyenes online gondolattérkép készítő eszköz elérhető: https://www.mindmeister.com, https://www.mindmup.com, https://bubbl.us 7. Játékos megközelítés - A játékos megközelítés célja a tanulás ösztönzése, amely a diák számára vicces, játékos, nem szorongást keltő tevékenységeket kínál, amelyek fenntarthatják és növelhetik a motivációt, és a diák teljes bevonásához vezethetnek. Ezek a tevékenységek nem csak kognitív szinten, hanem nyelvi, szenzomotoros és érzelmi jellegűek is. Ez kiváltságos módja az érzékelésnek és a tanulásnak, hiszen az gyermek összes érzékének aktiválásával működik. Természetesen fontos, hogy ezeket a feladatokat egyszerűen el lehessen végezni, és bőséges szóbeli megnyilvánulást használjanak. Hasznos ötlet Minden unalmas nyelvtan vicces játékká formálható. Forrás: http://www.repositorio.ufal.br/bitstream/riufal/434/1/Dissertacao_SorayaFernandesdaSilv a_2007.pdf
 15. 15. 14 Tanulási technológiák az idegen nyelv inkluzív tanításhoz a diszlexiás diákok számára A nyelvoktatás olyan terület, ahol az információs és kommunikációs technológiát (IKT) egyre jobban hozzáférhetővé teszik nem csupán az információkat, hanem a technológiákat is. Ezek előmozdítják az interakciókat és a kommunikációt. Az eszközök és az erőforrások gyors fejlődése lehetőség és kihívás is egyben. Annak érdekében, hogy maximalizálhatók legyenek az IKT nyelvtanítási lehetőségei, kulcsfontosságú, hogy megfelelő módon használják ezeket, és elsősorban is megfeleljenek a tanulók egyedi igényeinek. A technológia nagyszerű lehetőség a diszlexiás diákok számára az tanórákon. A személyre szabottabb tanulással nagyobb sikereket tapasztalhatnak meg. Kihasználhatják az erősségeiket, hogy fejlesszék a nehézségeiket. A segítő technológia arra szolgál, hogy az erősségeket fejlesztve ellensúlyozza a gyenge oldalak hatásait. A technológia alkalmazása lehetővé teszi a diákok számára, hogy kompenzálják nehézségeiket, vagy teljesen megkerüljék azokat. K A technológiát és annak szerepét a diszlexiás egyén nyelvtanulásának segítésében két szempont szerint érdemes átgondolni: a technológia szerinti besorolásban vagy a funkció szerinti osztályozásban. Az utóbbi megközelítést előnyösebb, mert a szoftver használata a helyi igényektől, a helyi erőforrásoktól és a tanárok készségeitől és kreativitásától függ. Ezért ebben az Útmutatóban megvizsgáljuk a kulcsfontosságú technológiákat, azonosítjuk egyes felhasználásaikat, és ösztönözzünk olyan egyéb oktatási és tanulási módszerek feltárására, amelyek kreatív módon használják a technológiát. A technológia gyorsan változó környezet, és ha valami ajánlott ma, holnap valami más jobb lehet. Ezért nyitottan és örök jobbítási szándékkal érdemes a technikai megoldásokkal foglalkozni. A tanulási és segítő technikák Különbséget kell tenni a tanítási/tanulás technológiák és segítő technológiák között. Tanulási/tanítási technológia minden olyan eszköz, amely belép a tanuló életébe, hogy megkönnyítsen megtanulni valamit, majd, miután ez az eszköz már nem szükséges, elvethető. Itt elsősorban olyan technológiákat és szoftvereket mutatunk majd be, amelyek a diszlexiás diákok számára az idegen nyelv tanulása során alkalmazhatók. Segítő technológia mindig szükséges marad, hogy támogassa a felhasználót, hogy hozzáférhessen az információhoz, megtanulhassa és beépíthesse a tudást a mindennapi tevékenységekbe. Ezért a segítő eszközök használatát általában nem lehet elhagyni. Módosíthatók / frissíthetők (ez különösen akkor érvényes, ha segédszoftverről beszélünk), de valamilyen formában mindig kellenek.
 16. 16. 15 Nyelvtanulást támogató oldalak A digitális megoldások megsokszorozzák a lehetőségeket. A játékosított, és legtöbbször audiovizuális online nyelvtanuló programok kiváló segítséget jelentenek. A legtöbb ilyen programnak van mobil eszközre letölthető verziója, vagyis akárhol tanulható az adott idegen nyelv. Néhány hasznos oldal: http://www.bbc.co.uk/language – sokféle nyelvtanulási lehetőség https://tabello.hu/hu –a legfontosabb kifejezések és mondatok könnyen tanulhatóan https://www.duolingo.com – nagyon hatékony nyelvtanuló program https://www.babbel.com – nyelvtanuló program http://teszt.versike.hu – versek megtanulását segíti idegen nyelveken is http://eflebooktest.projectplatform.net – középhaladóknak angol nyelv tanulásához modulok (még csak tesztüzemben) Segítő szoftverek, amelyek még a tanulásban is segítenek A segítőszoftverként olyan számítógépes programokra utalunk, amelyek arra tervezett speciális hardverek hogy az emberek leküzdjék a nehézségeiket. Ilyenek például a képernyő nagyítása, a képernyő leolvasása, a beszédfelismerés, a szöveges beszéd, az érintőképernyő stb. Text-to-speech Az olvasási nehézség az egyik vezető probléma diszlexia esetén. Bármi, ami segíthet ebben a feladatban, nagy előny. A tananyagok nyomtatott formái – könyvek, kiadványok és tesztek – megnehezítik a tanulást a diszlexiás agy számára. Ezért egy olyan eszköz, amely az írott szót beszéddé alakítja, segít a tanulásban. A szöveg követése és hallgatása kombinációja olvasás közben: - fejleszti a szavak felismerését; - növeli a figyelmet és az információk megőrzését; - lehetővé teszi a tanulók számára, hogy a megértésre figyeljenek; - növeli a diákok kitartását az olvasási feladatok során; - segít a tanulóknak saját írásukban felismerni és kijavítani a hibákat. A text-to-speech technológia lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy lássák a szöveget és hangosan felolvasva hallják egy időben. Ahogy a szöveg jelenik meg a képernyőn, beszél. Egyes szoftverek számítógép által generált hangokat használnak. Mások rögzített emberi hangot használnak. A szöveges beszéd szoftvereknek különböző típusai vannak.  Screen readers: az iPads és az iPhones text-to-speech funkcióval rendelkezik, mint sok más okostelefon. A szoftver szövegfájlokat olvas fel, és még azoknak a programoknak vagy mappáknak a nevét is, amelyekre a felhasználó a képernyőre mutat. Ez azoknak a gyerekeknek is hasznos, akiknek látással kapcsolatos problémái vannak.
 17. 17. 16  Speak Selection szövegfelolvasó program, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy jelezze, mely szövegrészeket kívánja a telefonon felolvastatni. Használhatja a szövegkiemelő funkciót is, így minden egyes szó ki van emelve, amelyiket éppen felolvassa a program, ezzel segítve a szöveg követését.  Text readers: Ez a szoftver az írásos szöveget beszéddé alakítja. Hangosan felolvas néhány típusú fájlt vagy weboldalt. A szövegolvasók kiemelhetik a szavakat a felolvasás során, így a felhasználó követheti. A látás és a hallás kombinációja egyszerre aktiválja mind a vizuális, mind az auditív memóriát.  POET: Ez a Benetech DIAGRAM Center által létrehozott eszköz a DAISY (Digitális hozzáférhető információs rendszer) könyveket hozza létre. Miután a felhasználó feltöltötte és létrehozta a leírást, elérhető a következő olvasó számára, aki letölti a DAISY fájlt. A text-to-speech eszközök különböző típusú technológiákkal együtt is használható, a számítógépektől a mobileszközökig. Gyakran használják optikai karakterfelismerővel (OCR). Egyes eszközök, például az iPad, digitális könyveket felolvasó alkalmazásokat tartalmaznak. A felhasználó választhat, hogy használja-e a felolvasó funkciót. Egyéb olyan segédeszközök, amelyek segíthetnek a személyre szabásban az állítható  betűméret és szín  fényerő és kontraszt  hangszín típus (férfi, nő vagy gépi hang)  a szöveg sebessége Eset tanulmány Közel tíz éve angol nyelvtanár vagyok, azt gondoltam, hogy semmi nem fog meglepni. Ebben a tanévben a 6. évfolyamon tanítok (12 éves diákokat). Az egyik csoportban van egy fiú, akit a nagyon jó angol beszéde különbözteti meg a többiektől. Teljesen megérti kérdéseimet, helyesen válaszol, teljes mondatokban; a szókincse gazdagabb, mint amennyi ebben a szakaszban elvárható. Mi volt a meglepetés? Amikor megláttam az eredményeket az első írásbeli teszten - szinte nem volt helyes válasz; alig találtam helyesen írott szót az írásában - ki kellett találnom, mit akart írni. Megkértem K.-t, hogy maradjon az órák után - beszélni akartam vele, mert meg kellett találnom a rossz eredmények okát. Azt mondta, elsősorban a TV-n tanulta az angol nyelvet – nagyon kicsi korától kezdve az angol nyelvű gyermekcsatornákat nézte, majd a Discovery és a National Geographic iránti érdeklődésének köszönhető tudása. A K. szüleivel folytatott beszélgetés során kiderült, hogy az általános iskolában a fiúnak nehézségei voltak a betűk megismerésével és az anyanyelvi olvasásban, a tollbamondással nagy probléma volt. K. anyja továbbra is segíti az iskolai munkát, a hosszú leckéket és jegyzeteit felolvassa neki. Az információk arra késztettek, hogy alternatív megoldást keressek a fiú tanításában. Találtam egy cikket a Text-to-speech szoftverről és arról, hogy hogyan lehet ezt tanulás támogató eszközként használni. Azt javasoltam, hogy K.-nak és szüleinek, hogy kezdjék el a Text-to-speech használatát az angol nyelvű olvasás támogatásához. Így a szoftver által olvasott szöveget hallgathatja a sorok követése közben. Sok szót ismert, csak kapcsolatot kellett létesítenie a szavak kinézete és a hangzásuk között. Azt is javasoltam K.-nak engedjék meg a TTS szoftver használatát az angol vizsga során az iskolában. Megengedték. A pozitív eredményeket mindenki nagyon hamar észrevehette.
 18. 18. 17 Speech-to-text A Technopédia (www.techopedia.com) a következő meghatározást adja: „A speech-to-text egy olyan típusú szoftver, amely hatékonyan veszi át az audió tartalmat és átírja azt írott szavakra egy szövegszerkesztőben vagy egy másik megjelenítési célhelyen. A szöveg-beszéd szoftver lehetővé teszi a diszlexiás egyének számára, hogy meghallgassák más emberek írását, a beszéd-szöveg lehetővé teszi, hogy hangot használjon közvetlenül a számítógépre való írásra. Így elkerüli a kézírást, gépelést és helyesírást övező problémákat, valamint gyorsaságot is jelent. Az elmúlt években a szoftver elérhetősége gyorsan növekszik, alkalmazható okostelefonokon és táblagépeken is. A beszéd-szöveg szoftver nagyszerű támogató eszköz minden diszlexiás tanuló számára, különösen az idegen nyelv tanulásakor. Az angol nyelvű írás rendkívül nehéz olyan diszlexiás diákok számára, akiknek anyanyelve többé-kevésbé fonetikus (például a magyar, bolgár és az olasz). Az olyan alkalmazások, mint a Dragon Dictation vagy a Google VoiceNote lehetővé teszik a diákok számára, hogy rögzítsék hangjukat, és beszédüket írott szöveggé alakítsák. Ez segít a diszlexiás diákoknak, akiknek problémái vannak az írással, hogy esszéket vagy fogalmazásokat készítsenek. Online szótárak Az online szótárak nagyon népszerűek és hasznosak. A diszlexiás diákok könnyedén használhatják, hogy segítsék a nyelvtanulásukat. Ha egy diák nem tudja pontosan, hogyan írja le helyesen a szót, használhatja a beszéd-szöveges szoftvert a beszélt szó írásos formába való átalakításához, majd megtalálhatja a szót a szótárban, és a Text-to-speech Szoftveró segítségével hallja a helyes kiejtést, és a magyarázatot. Az online szótárak egyik nagy előnye az, hogy rendszeresen frissítik a jelentést és a példákat annak érdekében, hogy segítsenek a felhasználóknak nyelvükhöz vagy jelentésükhöz kapcsolódó problémák megoldásában. Például a Dictionaries24 ingyenesen lehetőséget ad a szótárak használatára több mint harminc nyelven. RoboBraille Service Az e-mail és a web alapú ingyenes szolgáltatás, amely képes automatikusan átalakítani a dokumentumokat különböző alternatív formátumokba, a RoboBraille kiváló eszköz lehet a diszlexiás diákok otthoni nyelvtanulása során, de a tanórákon is. Különösen hasznosak azok a funkciók, amelyek szövegfájlokat mp3 fájlokká alakítanak. ezek például lehetőséget biztosítanak arra, hogy meghallgassák a leckét annyiszor, amennyiszer csak kell, és minden alkalommal ugyanolyan helyes kiejtéssel olvassák fel. Elérése: http://www.robobraille.org
 19. 19. 18 Segítő technikák Szövegfelolvasó és fordító: Az Imtranslator sokféle célra használható ingyenes program. Elérhető a http://imtranslator.com oldalon. A www.readplease.com weboldal kiváló offline eszközöket nyújt. Fordító szoftver: A Google kínál jó megoldást: http://translate.google.com. Egy másik oldal, amely jó fordításokat ad, bár a nyelveknek sokkal korlátozottabb körében, a fenti http://imtranslator.com. Gépírás oktató programok: Számos nyelvre elérhetők már gépírás oktató programok. Magyar nyelven ingyenes program: http://manonet.org/hu/gepiro_program/ingyenes_gepiras_oktato_program.html. A http://www.typingsoft.com/all_typing_tutors.htm weboldalon pedig több ilyen idegen nyelvű program található összegyűjtve. Képernyős vonalzó: Mint egy vonalzónak, ennek a szoftvernek is legalább kétféle felhasználási módja van. A vonalzó segít a képernyőn méretet venni. Fontosabb előnye, hogy képernyős „sorvezetőként” is használható, amely olvasás közben segít követni a sorokat. Elérhető a http://www.portablefreeware.com/?id=1250&ts=1258712098 oldalon. PicPick képszerkesztő: (http://picpick.en.softonic.com): Nagyítóként és vonalzóként is használható. A vonalzót félig áttetszővé lehet beállítani, így szövegolvasáskor sorkövetésre használható. Hasznos képernyőrögzítő eszköz is, amely a Print Screen képernyőmentéskor egyből jpg formátumba ment. Számos különböző nyelven elérhető, illetve hozzá is adhatunk nyelveket a szoftver nyelvek könyvtárába belépve. Pókábrakészítés: A Mind Map készítő programok közül a program használatának egyszerűsége szerint érdemes választani. Az Ikon térképek alkalmazás több különböző nyelven is használható. Kevés menüpontja van, többnyelvű, az eredmény pedig Word-be exportálható. http://www.ikonmap.com Stickies – Ragadós cetlik: (http://www.zhornsoftware.co.uk/stickies/): A ragadós cetlik apró emlékeztetők, amiket az Asztalra tehetünk. A Windows 7-hez automatikusan járnak. Számos helyről le is lehet őket azonban tölteni. Ezeknek változatható a színük, a betűtípusuk stb., illetve beállítható hozzájuk emlékeztető. A segítő technika a lemaradás megelőzésének egyik nagyon kézenfekvő és a digitális kultúrának megfelelő kezelése. Segíti az alulteljesítés megelőzését és csökkentését azáltal, hogy fölösleges feszültségektől és kudarcoktól menti meg a képességeit és gondolkodásmódját tekintve a szokástól jelentősen eltérő egyéneket. Hang és képszerkesztők Saját tananyagot készíthet bárki ingyenesen letölthető szerkesztő programokkal. Ezzel megvalósulhat a tanulás önálló személyre szabása, amikor a tanuló a saját igényeinek megfelelően alakítja ki a tananyagot. Részletesebben erről a https://www.slideshare.net/gyarme/robo-braille-szoftverek oldalon lévő anyagban lehet olvasni.
 20. 20. 19 Ingyenes programok például: http://audacity.sourceforge.net/download http://camstudio.org http://www.any-video-converter.com/products/for_video_free/ Ajánlott szakmai tartalmak https://www.slideshare.net/gyarme/inkluzivnyelvtanulsdiszlexia http://sikeresdiszlexias.blogspot.hu/2016/03/diszlexia-es-nyelvtanulas-oszlassuk-el.html http://dystefl.eu/uploads/media/DysTEFL_Booklet_Trainee_01.pdf https://www.slideshare.net/czekanlia/diszkalkulia-s-nyelvtanulsszemle https://www.slideshare.net/szevirma/teach-meet-a-pil-akadmin Felhasznált szakirodalom Birdsong, D., 2006. Age and second language acquisition and processing: a selective overview. Language Learning 56, 9–49 Bryant, D. P. & Bryant, B. R. (1998) ’Using assistive technology adaptations to include students with learning disabilities in cooperative learning activities¨, Journal of Learning Disabilities, vol. 31, 41-54 Daloiso, M., (2011), Le nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. Per un’interpretazione glottodidattica della Legge 170/20101, Scuole e lingue moderne, nn 1-3, 4-5 Dehaene, S. (2001) The cognitive neuroscience of consciousness. The MIT Press, London: The MIT Press Dictionary24. Free online dictionary. (Online) Available: www.dictionaries24.com (accessed November 5, 2015) Farkas Péter (2011) A társadalmi kirekesztés ellen. Új Ember Hetilap, https://ujember.hu/a- tarsadalmi-kirekesztes-ellen Fleisch, J. (1989) ‘Assistive Technology: A Parent's Perspective’, Nichy News Digest, No. 13, с. 1-11. Gabrieli, C. & Gabrieli, R.,( 2008). Dyslexia, what is it?, Armando Editore, Roma, с.18 Gardner, R.C., Lambert, W.E., 1972. Attitude and Motivation in Second Language Learning. Newbury House, Rowley, MA International Dyslexia Association (2002) Definition of dyslexia, [Online], Available: http://eida.org/definition-of-dyslexia/ (accessed January 10, 2017) Lewis, L. B. (1998) ‘Assistive technology and learning disabilities: Today's realities and tomorrow's promises’, Journal of Learning Disabilities, vol. 31, с. 16-26
 21. 21. 20 Nelson, J. (2015) The 16 Best Resources for Teaching a Foreign Language, Edudemic – connecting education & technology, Available: http://www.edudemic.com/16-resources-for-teaching-foreign- language/ (accessed January 10, 2017) Nespor, M. & Bafile, L. (2008). I suoni del linguaggio” Bologna: Il Mulino Központi Statisztikai Hivatal (2011) Népszámlálás –fogyatékossággal élők. http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_fogyatekossag Parr, M. (2013) ‘Text-to-speech technology as inclusive reading practice: Changing perspectives, overcoming barriers, Learning Landscapes’, Living in the Digital World: Possibilities and Challenges, vol. 6, no. 2, pp. 303-322, Available: http://www.learninglandscapes.ca/images/documents/ll- no12/parr.pdf (accessed January 10, 2017) Pontecorvo, D. (1995) L’apprendimento tra culture e contesti: l’apprendistato cognitivo. In C. Pontecorvo, A. Ajello & C.Zucchermaglio, I Contesti Sociali Dell’Apprendimento. Milano: LED RoboBraille service: https://www.robobraille.org/introduction-robobraille Techopedia (Online) Available: https://www.techopedia.com/definition/23767/speech-to-text- software (accessed January 10, 2017) A szakmai anyag készítői  Daniela Boneva, a Bolgár Diszlexia Társaság vezetője (dabg_rousse@yahoo.com)  Czenner Júlia, a Serdülő és Felnőtt Diszlexia Központ munkatársa (czenner.julia@gmail.com)  Gyarmathy Éva, a MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatársa (gyarmathy.eva@gmail.com) Inclusion in Europe through Knowledge and Technology Project no: KA201-2015-012 This project is funded with support from the European Commission. This course Handbook reflects the views of the research partners and the Commission cannot be held responsible for the information contained herein.

×