Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els talaiots de Menorca

2,836 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Els talaiots de Menorca

 1. 1. <ul>ELS TALAIOTS DE MENORCA </ul>
 2. 2. <ul><li>PRESENTACIÓ
 3. 3. QUÈ ÉS UN TALAIOT?
 4. 4. HISTÒRIA
 5. 5. QUANTS TALAIOTS HI HA A LES ILLES BALEARS?
 6. 6. LA CONSTRUCCIÓ
 7. 7. ARQUITECTURA DELS TALAIOTS
 8. 8. QUINS TALAIOTS HI HA A MENORCA?
 9. 9. PER QUÈ ELS FEIEN SERVIR?
 10. 10. OPINIÓ PERSONAL
 11. 11. BIBLIOGRAFIA </li></ul><ul>ÍNDEX </ul>
 12. 12. <ul>PRESENTACIÓ </ul>
 13. 13. <ul>Són edificis turriformes, construïts amb tècnica ciclòpia. CICLOPI? : Són construccions en sec a base de grans blocs de pedra. </ul><ul>QUÈ ÉS UN TALAIOT? </ul>
 14. 14. <ul>Poden formar part de poblats . </ul><ul>Es poden trobar de forma aïllada . </ul>
 15. 15. <ul>HISTÒRIA </ul>
 16. 16. <ul>De quina època són els talaiots? </ul><ul>ÈPOCA NAVIFORME </ul><ul>ÈPOCA TALAIOTICA </ul><ul>ÈPOCA POSTTALAIÒTICA </ul><ul>ÈPOCA ROMANA </ul><ul>1600aC 1000 aC 500 aC 0 </ul>
 17. 17. <ul>274 </ul><ul>480 </ul><ul>0 </ul><ul>QUANTS TALAIOTS HI HA A LES BALEARS? </ul>
 18. 18. <ul>AIXÒ ES LA PEDRERA A ON EXTREIEN LES PEDRES </ul><ul>LA CONSTRUCCIÓ </ul>
 19. 19. <ul>Donen forma a les pedres. </ul>
 20. 20. <ul>Transporten la pedra per construir el talaiot. </ul>
 21. 21. <ul>Feien una muntanya d’arena per poder pujar les pedres. </ul>
 22. 22. <ul>Construeixen el sostre </ul>
 23. 23. <ul>Paret externa </ul><ul>Rebliment </ul><ul>Paret interna </ul><ul>ARQUITECTURA DELS TALIOTS </ul>
 24. 24. <ul>Tècnica constructiva: </ul><ul>CORREDOR CAMBRA COLUMNA CENTRAL </ul>
 25. 25. <ul>SOLEN TENIR DOS ELEMENTS BÀSICS: </ul><ul><li>CAMBRA.
 26. 26. ACCÉS. </li></ul>
 27. 27. <ul>CAMBRA </ul><ul>Columna central </ul><ul>Paret interna </ul><ul>Trespol </ul>
 28. 28. <ul>LINDA </ul><ul>BRANCALS </ul><ul>CORREDOR </ul><ul>ACCÉS </ul>
 29. 29. <ul>ACCÉS : Excepcionalment es pot accedir a través d’unes ESCALES HELICOÏDALS . </ul>
 30. 30. <ul>ACCÉS : a través d’un CORREDOR. </ul>
 31. 31. <ul>DIFERENTS TIPUS DE COLUMNES: </ul>
 32. 32. <ul>MODELS DE PORTALS: </ul>
 33. 33. <ul>TREPUCÓ </ul><ul>TORROLONET </ul><ul>SANT AGUSTI </ul><ul>BINICODRELL </ul><ul>QUINS TALAIOTS HI HA A MENORCA? </ul>
 34. 34. <ul>TALAIOT DE BINISAFULLET </ul>
 35. 35. <ul>TALAIOT DE TREBALÚGER </ul>
 36. 36. <ul>TALAIOT DE TREPUCÓ </ul>
 37. 37. <ul><li>Vigilància.
 38. 38. D’enterrament.
 39. 39. Defensa.
 40. 40. Quan no existien els fars l’utilitzaven com torres de senyals.
 41. 41. Inhumació. </li></ul><ul>PERQUÈ ELS FEIEN SERVIR? </ul>
 42. 42. <ul>OPINIÓ PERSONAL: </ul><ul>Hem triat aquest tema, perquè es una part de la història de la nostra illa i per això creiem que seria interessant per a vosaltres. Ens ha agradat molt fer la feina conjuntament, em aprés a treballar en equip , a fer recerca conjunta. La feina ha estat dura, però el resultat ha sigut molt gratificant. </ul>
 43. 43. <ul>BIBLIOGRAFIA: </ul><ul><li>P. Hochsieder, D. Knösel; Les taules a Menorca (Un estudi arqueo-astronòmic); 1995, Ed. Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear.
 44. 44. Museu arqueològic de Son Fornés; Descobreix l’arqueologia Els Talaiots; Govern de les Illes Balears i Conselleria d’Educació i Cultura.
 45. 45. M. Orfila, G. Sintes i E. Taltavull; Guia arqueològicca de Menorca; 1984; Ed. Consell Insular de Menorca.
 46. 46. Alumnes 8è La Salle; Menorca Pueblo a pueblo; 1988-89; Ed. Sa Nostra. </li></ul>

×