Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hofmeier geen blabla

375 views

Published on

corporate brochure

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hofmeier geen blabla

  1. 1. Wat kan Hofmeier Geen blabla...voor u betekenen?Hofmeier Financiële Professionals staat voor gezonde, frisse en profes­ Staat voor een persoonlijke, klantgerichte aanpak met directe communicatiesionele dienstverlening. Onze bedrijfsfilosofie is gericht op een duurzame en heldere afspraken. Een doelgericht beleid met de focus op duurzaamheid,en constructieve samenwerking met zowel onze opdrachtgevers als de hoge kwaliteit en persoonlijke ontwikkeling.Professionals. Het bieden van een infrastructuur waarbij het prestatievermogen van beide partijen wordt gestimuleerd geeft de garantie voor Typisch Hofmeier:succes, met als resultaat het naar volle tevredenheid uitvoeren van interimprojecten. • 86% van de opdrachten komt bij bestaande opdrachtgevers vandaan. • 67% van de professionals werkt minimaal 5 jaar in vaste dienst bij Hofmeier. • 94% van de professionals heeft maximaal een uur reistijd vanwege landelijke dekking. • 83% van de professionals volgt continu een vakinhoudelijke opleiding. • 1.7% gemiddeld ziekteverzuim bij de professionals. • Elke opdrachtgever krijgt een vaste adviseur/accountmanager en daarmee verzekerd partnership. • Uiterlijk binnen 48 uur aan tafel met de passende oplossing voor uw vraagstuk.
  2. 2. Professionals die dezaken voor elkaar krijgen• Heeft u de jaarrekening op tijd af?• Is uw administratie een “stuurloos schip”?• Heeft u tijdelijke ondersteuning nodig tijdens zwangerschap of ziekte?• Heeft u een capaciteitsprobleem op uw financiële administratie?• Mist u specifieke vakkennis op uw afdeling?Met de inzet van ruim 100 financiële interim Professionals levert Hofmeier u expertise encapaciteit. Doordat Hofmeier opdrachtgevers heeft in diverse branches, zijn onze Professionalsbreed inzetbaar en passen goed in uiteenlopende bedrijfsculturen. Dit verwezenlijkt het doelvan Hofmeier om de juiste professional op de juiste plaats in te zetten. Naast kennis enervaring beschikken onze Professionals over uitstekende communicatieve en sociale vaardig­heden, waardoor zij ervaren worden als geliefde, tijdelijke collega’s.
  3. 3. HBO-ers die weten waarhet om draait• Wat is het rendement van uw verkopers?• Is uw Planning & Control cyclus op orde?• U staat voor een reorganisatie, wie gaat het proces begeleiden?• Zoekt u een Interim Financieel Manager als lid van uw MT?• Zoekt u een Business Unit Controller die u voorziet van de juiste informatie?Het benoemen van een Interim Manager is een delicaat proces. Het verkrijgen van draagvlakof het inzetten van veranderingsprocessen vraagt om zorgvuldigheid en vertrouwen. Om uvoor te stellen aan de juiste Interim Manager, en het project goed te laten verlopen, vindter een gedegen inventarisatieprocedure plaats uitgevoerd door een Senior Adviseur.Waarborgen van onze kwaliteit is op de volgende wijze verankerd:­ Opleidingseisen minimaal HBO+/WO;­ Minimaal 10 jaar werkervaring, waarvan de laatste jaren als (Interim) Manager;­ Meetbare referenties vorige opdrachten;­ Opdrachten en vraagstukken worden beschreven in een Projectplan en Plan van Aanpak;­ Interim Manager wordt gefaciliteerd in het bijhouden van kennis van wet­ en regelgeving.
  4. 4. De naam Hofmeier...De naam Hofmeier is afkomstig uit de tijd van het Hof zorgen dat de Keizer het beste personeel uit het gehele Heden ten dage is Hofmeier, eigenlijk net als in devan Keizer Karel de Grote. In die tijd was “de Hofmeier” Keizerrijk tot zijn beschikking had. De Hofmeier was Middeleeuwen, een organisatie, die er voor zorgt dathet hoofd van de hofhouding en vanuit deze hoedanig- voortdurend op zoek naar best gekwalificeerde mensen, het haar opdrachtgevers goed gaat. Het leveren van top-heid zorgde hij ervoor dat het de Keizer aan niets ont- die de strenge selectiecriteria van de Keizer konden kwaliteit betekent vandaag de dag dat er een specialismebrak. Het goed laten functioneren van de hofhouding, doorstaan. ten grondslag ligt aan de diensten die worden aange-ten dienste van de Keizer, was de verantwoording van boden. Vanuit de gekozen specialisatie, “de financiëlede Hofmeier. Hofmeier als financiële dienstverlener hanteert nog altijd administratie en planning & control”, bedient Hofmeier deze selectiecriteria: Financiële Professionals die ten haar opdrachtgevers. In overleg vindt er altijd gedegenDe historische achtergrond van de naam “Hofmeier” dienste van de opdrachtgever het bedrijfsrendement op- inventarisatie plaats om te komen tot het juiste profiellaat ook zien dat deze functionaris in de Middeleeuwen timaliseren met de financiële administratie en Planning van de financiële professional in het verlengde van dewas belast met de niet geringe opdracht om er voor te & Control als vertrekpunt. vraagstukken en wensen bij de opdrachtgever.
  5. 5. Meer dancijfers alleen... www.hofmeier.nlWitte Singel 93, 2311 BR Leiden / Postbus 1086, 2302 BB Leiden / t. (071) 572 75 55 / f. (071) 579 09 51 / info@hofmeier.nl / www.hofmeier.nl

×