Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Krimp en Financiën

1,051 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Krimp en Financiën

 1. 1. Krimp en financiën hoe kunnen we als afdeling éénduidig adviseren? Gerard van Dijken Maart 2010
 2. 2. Hebben we alle woningen in zicht? <ul><li>Wat als onze modellen niet kloppen en we gewoon genoeg woningen hebben... </li></ul><ul><li>door: Venhoop, www.ruimtevolk.nl 23 februari 2010 </li></ul><ul><li>‘ En als we nu eens genoeg woningen hebben? Ja, sorry, ik val nogal met de deur in (het zoveelste) huis, maar dat schoot opeens door me heen. Wat als zou blijken dat we genoeg woningen hebben, dat zou schrikken zijn , denk ik. Krimp , nou ja die krimp , hoor ik u denken, die krimp zit toch alleen maar in de randen van Nederland. De buitengewesten. Guur, einde van onze wereld, ontzettend ver zuid…Limburg, heel hoog weggestopt oost …Groningen, bijna in de zee gelegen ver weg ...Zeeland. Maar in de rest van ons lage land , daar is toch nog volop vraag . Daar worden overrijpe twintigers ongeveer uit hun slaapkamers bij pa en ma gedrukt. Ingebouwd door de eerste verzameling meubeltjes en andere uitzet die meteen in het zo fel gewenste maar helaas bijna onverkrijgbare eerste huis kunnen worden gezet. Daar schuifelen hordes (plotseling!) alleenstaanden met doorweekte kleren door kille straten, op zoek naar een woning, maakt niet uit wat voor woning, als het maar enigszins wind- en waterdicht is.’ </li></ul>De verschillen in Nederland zijn groot!
 3. 3. 6 misverstanden over krimp - Friso de Zeeuw en Carla de Rie in RO magazine vandaag! <ul><li>‘ We krimpen omdat we niet mogen bouwen’ </li></ul><ul><li>‘ Krimp is een tijdelijk fenomeen, een reguliere demografische golfbeweging’ </li></ul><ul><li>‘ Krimp biedt kansen’ </li></ul><ul><li>‘ De gemeente is verantwoordelijk voor aanpak van krimp’ </li></ul><ul><li>‘ Toerisme en recreatie als nieuw economisch perspectief’ </li></ul><ul><li>‘ Ganzendijk was een incident’ </li></ul>
 4. 4. IKCRO nieuwsbrief vandaag! <ul><li>‘ NVM wil sloopfonds voor krimpregio's ’ </li></ul><ul><li>‘ Friesland: GS vragen aandacht voor demografische veranderingen in collegeprogramma's gemeenten ’ </li></ul><ul><li>‘ Oost-Drenthe: Krimp hoog op agenda bij nieuwe colleges ’ </li></ul><ul><li>'Regels versoepelen om krimp tegen te gaan' </li></ul>
 5. 5. Waar ga ik het over hebben: <ul><li>Wat is demografische krimp? </li></ul><ul><li>Welke regionale verschillen zijn er? </li></ul><ul><li>Wat is de Krimp barometer </li></ul><ul><li>Mogelijke oplossingen?!? </li></ul><ul><li>Vervolgstappen bij G&G </li></ul><ul><li>Discussie </li></ul>
 6. 6. Demografische krimp <ul><li>De bevolking krimpt, met ondermeer als gevolg: </li></ul><ul><ul><li>kleinere beroepsbevolking; </li></ul></ul><ul><ul><li>druk op woningmarkt neemt af; </li></ul></ul><ul><ul><li>draagvlak voor voorzieningen neemt af. </li></ul></ul><ul><li>Overheden discussiëren over beleidsreactie </li></ul><ul><li>Bedrijfsleven, non-profit organisaties, vastgoedpartijen moeten nu beleid maken </li></ul><ul><li>Maar! Huishoudenskrimp gaat minder snel doordat huishoudens kleiner worden! </li></ul>
 7. 7. Regionale verschillen <ul><li>Op basis van: </li></ul><ul><li>Bevolkingsontwikkeling </li></ul><ul><li>Woningwaarde </li></ul><ul><li>Banen per hoofd </li></ul><ul><li>Onderscheiden we 4 type regio’s: </li></ul>Groeiregio’s Problematische woningmarktregio’s Secundaire krimpregio’s Primaire krimpregio’s NB. bepalend voor kleur: Wat doet de markt en wat laat beleid toe?
 8. 8. Krimpbarometer Typering Krimp regio’s Effecten Krimp Ruimtelijke planning Sociaal-Maatschappelijk Economie en arbeidsmarkt Bevolkings-ontwikkeling Woningmarkt Banen per hoofd
 9. 9. Ruimtelijke planning en krimp Is er sprake van een balans? Zo niet, dan: 1. Consequenties voor de afzetbaarheid van nieuwe projecten; 2. Maar!!! vooral effecten voor de bestaande voorraad Beroepsbevolking Kantoren Beroepsbevolking Bedrijventerreinen Inwoners Winkels Huishoudens Wonen Demografische relatie: Planvoorraad in:
 10. 10. Planvoorraad aan woningen (arcering) – Ontwikkeling van het aantal huishoudens Gemeente Loppersum
 11. 11. Ruimtelijke scenario’s <ul><li>Hoe worden de gevolgen voor de bestaande voorraad bepaald? </li></ul><ul><ul><li>Liberaal scenario: vrije marktwerking zonder ingrijpen </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li> ingrepen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sociaal scenario </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Welke ingrepen? Hoe? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li> solidariteitsopgave </li></ul></ul><ul><ul><li>Groeidiamanten </li></ul></ul>
 12. 12. Aanleidingen tot ingrijpen <ul><li>de woningvoorraad voldoet niet meer; </li></ul><ul><ul><li>hierdoor verloedering van de openbare ruimte; </li></ul></ul><ul><li>de woningmarkt komt op slot te zitten; </li></ul><ul><li>de woningvoorraad wordt niet ‘ververst’ doordat geen nieuwe woningen worden gebouwd; </li></ul><ul><li>etc. etc. </li></ul>
 13. 13. Groeidiamanten <ul><li>Gecontroleerde ontwikkelkernen aanwijzen; </li></ul><ul><ul><li>In ontwikkelkernen moet minimaal welstand en welzijnsniveau gehaald worden; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tevens geen eigen beheer over financiëen, restant storten in solidariteitsfonds; </li></ul></ul><ul><li>Daarnaast gebieden aanwijzen die moeten verdwijnen; </li></ul><ul><ul><li>Bekostiging vanuit solidariteitsfonds </li></ul></ul>
 14. 14. Onderzoek in Loppersum <ul><li>Ruimtelijke scenario’s uitwerken voor gemeente Loppersum </li></ul><ul><li>In kaart brengen van financiële gevolgen scenario’s </li></ul><ul><li>Financiële oplossingsrichtingen ontwerpen </li></ul>
 15. 15. Discussie <ul><li>De totale waarde van een woning waar geen vraag naar is, wordt gevormd door de totale sloopkosten </li></ul><ul><li>De opgave is om met minder mensen het niveau van welvaart en welzijn in stand te houden of te accepteren dat het onvermijdelijk is dat het welvaartsniveau naar een lager niveau gaat </li></ul>

×