Bevolkingskrimp en Financiën

586 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
586
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 1) ‘Als we geen toestemming krijgen om te bouwen, dan zullen we inderdaad gaan krimpen’ ‘ Nieuwbouw is nodig om het voorzieningenniveau in stand te houden. We moeten ruimte krijgen om te mogen bouwen voor onze eigen uitbreiding’ ONTKENNING, OMSLAG BEGINT MET BEWUSTWORDING. WAT ZIJN DE DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN IN DE REGIO 2) Vraag: Wat zijn binnen de ontwikkelingen die zijn vastgesteld reguliere bewegingen en welke zijn structureel van aard? Eerst zichtbaar op terrein van Wonen (leegstand) en Scholen (onder opheffingsnorm). Economie, arbeidsmarkt, mobiliteit, zorg, cultuur en welzijn ook belangrijk! Krimp kost geld; bron van inkomsten uit kwantitatieve groei droogt op. Geen verdiencapaciteit meer. In kaart brengen van financiën evident! 3) Krimp biedt weliswaar kans om kwaliteit in gebieden te verbeteren, maar te gemakkelijk wordt in dergelijke visies en plannen voorbijgegaan aan de inversteringen die daarvoor nodig zijn en aan het feit dat daar niet of nauwelijks opbrengsten tegenover staan. Laat staan onderzocht wie investeringen kan plegen! Voorbeelden zijn schaars of ze zijn er niet! Interessante vergelijking: fasen in rouwproces: ontkenning, emotie, vechten, aanvaarding en inspiratie. 4) Gemeenten moeten uitstijgen boven hun persoonlijk belang tot op een regionaal schaalniveau. 5) Toerisme en recreatie staan in veel visies centraal als kans voor nieuw economisch perspectief. Hoge ambities (verdubbeling inkomsten etc.) MAAR! DE INTEGRALE ANALYSE VAN GEVOLGEN VAN BEVOLKINGSDALING EN EEN SCHERPE DUIDING VAN DE OPGAVE VORMEN BASIS VOOR HET ONTWIKKELEN VAN EEN REALISTISCH RUIMTELIJK-ECONOMISCH PERSPECTIEF VAN EEN KRIMPREGIO 6) Communicatie en actief betrekken van bewoners CRUCIAAL . Anders zo weer een tweede Ganzendijk !
 • Bezit van 2 e woning moet makkelijker worden gemaakt in gemeentelijke verordeningen 3) Oost Drenthe = anticipeerregio. Samenwerking wordt in gang gezet bij vorming colleges. 4) Door soepel om te gaan met de regels kan de provincie voorkomen dat bedrijven en mensen wegtrekken, meent de VVD. De liberalen pleit daarom voor 'regelluwe zones'. Provincie krijgt miljoenen van het Rijk om een actieplan op te stellen en uit te voeren.
 • Toelichting De bevolking gaat tot 2025 in een aantal regio’s krimpen Deze demografische verandering heeft economische gevolgen Voor nieuwbouwplannen Maar ook voor bestaand vastgoed Niet in elke gemeente wordt het probleem onderkend en een ontkennende houding gaat vaak gepaard met een “bouwen tegen de krimp-strategie”. Op zich een logische reactie, maar niet in de wetenschap dat buurgemeenten met de zelfde problematiek te doen hebben. Naast overheden moeten ook private partijen aan de slag met krimp. Maar hoe beleid te formuleren op een trend wanneer we nog niet eens goed weten op welke wijze krimp toe zal slaan? De regionale verschillen zijn groot en de verschillen tussen de soorten van effecten eveneens.
 • Toelichting Een combinatie van bevolkingsontwikkeling, woningwaarde en banen per hoofd levert bovenstaande indeling in 4 type regio’s op. Model De indeling in de 4 type regio’s is als volgt tot stand gekomen: Bevolkingsontwikkeling, Woningwaarde, Banen per hoofd zijn alle drie opgedeeld in drie quantilen (groepen met daarin evenveel regio’s) Groeiregio’s (groen): de demografische ontwikkeling biedt voldoende kansen voor versterking en uitbreiding van woningvoorraad en maatschappelijke voorzieningen. Grote delen van de Randstad behoren hiertoe, als ook de A1-as, de Brabantse stedenrij en delen van Oost-Nederland. Problematische woningmarktregio’s (geel): doordat de woningmarkt op slot zit komen jongeren hier moeilijk binnen. Er is wel vraag, maar door hoge woningprijzen en/of zeer restrictief ruimtelijk beleid is er geen geschikt aanbod voor deze categorieën. Dit doet zich bijvoorbeeld voor rondom Haarlem, de Vechtstreek en de Utrechtse Heuvelrug. Maar ook op de Veluwe, ZW Friesland en zuidelijk van Eindhoven bevinden zich kernen die krimpen vanwege de gebrekkig toegankelijke woningmarkt. Secundaire krimpregio’s (oranje): krimp doet zich voor, maar niet over de volle breedte. In sommige van deze regio’s wordt wel een afname van de bevolking voorzien, maar zijn de positie van de woningmarkt en de regionale economie zo gunstig dat er wel degelijk kansen zijn (omgeving van plaatsen als Woerden, Gorinchem en Oss). In andere regio’s wordt eerst een stabilisatie van de bevolking verwacht, maar geven woningmarkt of economie een negatieve tendens (bijv. IJmond, Kop van Noord-Holland). Primaire krimpregio’s (rood): krimp van de bevolking manifesteert zich in deze regio’s het sterkst. Er is hier daadwerkelijk sprake van langdurige vraaguitval en een reëel perspectief van leefbaarheidsproblemen en verloedering. Beleid en Markt bepalend voor kleur
 • Schematische voorstelling van Krimp Barometer Onze Krimp barometer bestaat uit 2 modules. De eerste module gaat in op de typering van de krimp regio’s. Is er uberhaupt sprake van krimp en zo ja in welke mate Deel 2 vd module gaat in op de effecten van krimp op verschillende aspecten, namelijk de ruimtelijke planning, sociaal-maatschappelijke effecten en economie en arbeidsmarkt
 • Bevolkingskrimp en Financiën

  1. 1. Krimp en financiën hoe kunnen we als afdeling éénduidig adviseren? Gerard van Dijken Maart 2010
  2. 2. Hebben we alle woningen in zicht? <ul><li>Wat als onze modellen niet kloppen en we gewoon genoeg woningen hebben... </li></ul><ul><li>door: Venhoop, www.ruimtevolk.nl 23 februari 2010 </li></ul><ul><li>‘ En als we nu eens genoeg woningen hebben? Ja, sorry, ik val nogal met de deur in (het zoveelste) huis, maar dat schoot opeens door me heen. Wat als zou blijken dat we genoeg woningen hebben, dat zou schrikken zijn , denk ik. Krimp , nou ja die krimp , hoor ik u denken, die krimp zit toch alleen maar in de randen van Nederland. De buitengewesten. Guur, einde van onze wereld, ontzettend ver zuid…Limburg, heel hoog weggestopt oost …Groningen, bijna in de zee gelegen ver weg ...Zeeland. Maar in de rest van ons lage land , daar is toch nog volop vraag . Daar worden overrijpe twintigers ongeveer uit hun slaapkamers bij pa en ma gedrukt. Ingebouwd door de eerste verzameling meubeltjes en andere uitzet die meteen in het zo fel gewenste maar helaas bijna onverkrijgbare eerste huis kunnen worden gezet. Daar schuifelen hordes (plotseling!) alleenstaanden met doorweekte kleren door kille straten, op zoek naar een woning, maakt niet uit wat voor woning, als het maar enigszins wind- en waterdicht is.’ </li></ul>De verschillen in Nederland zijn groot!
  3. 3. 6 misverstanden over krimp - Friso de Zeeuw en Carla de Rie in RO magazine vandaag! <ul><li>‘ We krimpen omdat we niet mogen bouwen’ </li></ul><ul><li>‘ Krimp is een tijdelijk fenomeen, een reguliere demografische golfbeweging’ </li></ul><ul><li>‘ Krimp biedt kansen’ </li></ul><ul><li>‘ De gemeente is verantwoordelijk voor aanpak van krimp’ </li></ul><ul><li>‘ Toerisme en recreatie als nieuw economisch perspectief’ </li></ul><ul><li>‘ Ganzendijk was een incident’ </li></ul>
  4. 4. IKCRO nieuwsbrief vandaag! <ul><li>‘ NVM wil sloopfonds voor krimpregio's ’ </li></ul><ul><li>‘ Friesland: GS vragen aandacht voor demografische veranderingen in collegeprogramma's gemeenten ’ </li></ul><ul><li>‘ Oost-Drenthe: Krimp hoog op agenda bij nieuwe colleges ’ </li></ul><ul><li>'Regels versoepelen om krimp tegen te gaan' </li></ul>
  5. 5. Waar ga ik het over hebben: <ul><li>Wat is demografische krimp? </li></ul><ul><li>Welke regionale verschillen zijn er? </li></ul><ul><li>Wat is de Krimp barometer </li></ul><ul><li>Mogelijke oplossingen?!? </li></ul><ul><li>Vervolgstappen bij G&G </li></ul><ul><li>Discussie </li></ul>
  6. 6. Demografische krimp <ul><li>De bevolking krimpt, met ondermeer als gevolg: </li></ul><ul><ul><li>kleinere beroepsbevolking; </li></ul></ul><ul><ul><li>druk op woningmarkt neemt af; </li></ul></ul><ul><ul><li>draagvlak voor voorzieningen neemt af. </li></ul></ul><ul><li>Overheden discussiëren over beleidsreactie </li></ul><ul><li>Bedrijfsleven, non-profit organisaties, vastgoedpartijen moeten nu beleid maken </li></ul><ul><li>Maar! Huishoudenskrimp gaat minder snel doordat huishoudens kleiner worden! </li></ul>
  7. 7. Regionale verschillen <ul><li>Op basis van: </li></ul><ul><li>Bevolkingsontwikkeling </li></ul><ul><li>Woningwaarde </li></ul><ul><li>Banen per hoofd </li></ul><ul><li>Onderscheiden we 4 type regio’s: </li></ul>Groeiregio’s Problematische woningmarktregio’s Secundaire krimpregio’s Primaire krimpregio’s NB. bepalend voor kleur: Wat doet de markt en wat laat beleid toe?
  8. 8. Krimpbarometer Typering Krimp regio’s Effecten Krimp Ruimtelijke planning Sociaal-Maatschappelijk Economie en arbeidsmarkt Bevolkings-ontwikkeling Woningmarkt Banen per hoofd
  9. 9. Ruimtelijke planning en krimp Is er sprake van een balans? Zo niet, dan: 1. Consequenties voor de afzetbaarheid van nieuwe projecten; 2. Maar!!! vooral effecten voor de bestaande voorraad Beroepsbevolking Kantoren Beroepsbevolking Bedrijventerreinen Inwoners Winkels Huishoudens Wonen Demografische relatie: Planvoorraad in:
  10. 10. Planvoorraad aan woningen (arcering) – Ontwikkeling van het aantal huishoudens Gemeente Loppersum
  11. 11. Ruimtelijke scenario’s <ul><li>Hoe worden de gevolgen voor de bestaande voorraad bepaald? </li></ul><ul><ul><li>Liberaal scenario: vrije marktwerking zonder ingrijpen </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li> ingrepen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sociaal scenario </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Welke ingrepen? Hoe? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li> solidariteitsopgave </li></ul></ul><ul><ul><li>Groeidiamanten </li></ul></ul>
  12. 12. Aanleidingen tot ingrijpen <ul><li>de woningvoorraad voldoet niet meer; </li></ul><ul><ul><li>hierdoor verloedering van de openbare ruimte; </li></ul></ul><ul><li>de woningmarkt komt op slot te zitten; </li></ul><ul><li>de woningvoorraad wordt niet ‘ververst’ doordat geen nieuwe woningen worden gebouwd; </li></ul><ul><li>etc. etc. </li></ul>
  13. 13. Groeidiamanten <ul><li>Gecontroleerde ontwikkelkernen aanwijzen; </li></ul><ul><ul><li>In ontwikkelkernen moet minimaal welstand en welzijnsniveau gehaald worden; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tevens geen eigen beheer over financiëen, restant storten in solidariteitsfonds; </li></ul></ul><ul><li>Daarnaast gebieden aanwijzen die moeten verdwijnen; </li></ul><ul><ul><li>Bekostiging vanuit solidariteitsfonds </li></ul></ul>
  14. 14. Onderzoek in Loppersum <ul><li>Ruimtelijke scenario’s uitwerken voor gemeente Loppersum </li></ul><ul><li>In kaart brengen van financiële gevolgen scenario’s </li></ul><ul><li>Financiële oplossingsrichtingen ontwerpen </li></ul>
  15. 15. Discussie <ul><li>De totale waarde van een woning waar geen vraag naar is, wordt gevormd door de totale sloopkosten </li></ul><ul><li>De opgave is om met minder mensen het niveau van welvaart en welzijn in stand te houden of te accepteren dat het onvermijdelijk is dat het welvaartsniveau naar een lager niveau gaat </li></ul>

  ×