Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

C:\Fakepath\E Content

595 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C:\Fakepath\E Content

 1. 1. Content en lay-out ine-leren versus f2f leren<br />Gerd Anthonis <br />Denise Bossyns<br />Guy Leys<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 2. 2. Uitgangspunt<br />E-learning<br />F2F<br />Leraar = begeleider<br />Opmaak + presentatie leermateriaal<br />Aantrekkelijk en uitdagend materiaal<br />Automatische feedback en elektronische fora<br />Afstandsonderwijs<br />Leraar = docent<br />Verbale en niet-verbale expressie<br />Aansturing via dialoog<br />Directe feedback<br />Contactonderwijs<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 3. 3. Aandachtspunten<br />Voldoende en duidelijke informatie<br />Opmaak gericht op elektronische leeromgeving <br />Iteratie en reflectie<br />Differentiatie<br />Actualiteit<br />Inschatting studiebelasting voor studenten<br />Integriteit<br />Inschatting werkbelasting voor leerkrachten <br />Standaarden<br />Afwisseling in de gebruikte werkvormen<br />Navigatie tussen de verschillende leerobjecten<br />Ontspanning? <br />Doelpubliek en ICT-vaardigheden<br />Aanpasbaarheid<br />Kostprijs gebruikte tools<br />Motivatie om te beginnen en om te blijven leren in het algemeen<br />Begeleidingsmogelijkheden en -afspraken als er onduidelijkheid is ivm leerstof<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 4. 4. Verschilpunten?<br />Feedback geven<br />Differentiëren<br />Motiveren<br />Emoties opvangen<br />Tijdsbesteding<br />De weg zoeken<br />…<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 5. 5. Feedback<br /><ul><li>Wat
 6. 6. Feedback betekent "terugkoppelen" en is onlosmakelijk verbonden aan leerprocessen: het is bedoeld om cursisten inzicht in hun eigen leerproces of functioneren te geven. Dit laatste maakt het leren effectiever.
 7. 7. Soorten
 8. 8. Sturend
 9. 9. Stimulerend
 10. 10. Door wie
 11. 11. Docenten
 12. 12. Medestudenten </li></ul>Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 13. 13. Feedback<br />E-learning<br />F2F<br />Door de docent<br />FAQ<br />vangt veel voorkomend vragen op<br />Automatisch verbeterde toetsen<br />In het begin veel werk , tijd en inspiratie nodig<br />Zowel toetsen van kennis als remediëring<br />Kunnen meermaals gemaakt worden<br />Door de docent<br />Geeft uitleg tijdens de les<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 14. 14. Mogelijke categorieën vragen<br />Antwoord op specifiek item<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 15. 15. Resultaat automatisch verbeterde oefening<br />Vraag<br />Jouw antwoord<br />Het juiste antwoord<br />Antwoord feedback<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 16. 16. Feedback<br />E-learning<br />F2F<br />Door de docent <br />Verbetering van opdrachten<br />Kan individueel of per groep<br />Tijdsbesteding afhankelijk van de grootte van de groep studenten<br />Discussieforum<br />Asynchroon<br />Zowel sturend als stimulerend<br />Door de docent<br />Opdrachten op papier en zo verbeterd.<br />Discussie<br />Synchrone gesprekken<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 17. 17. Feedback op oefening ingeleverd via Toledo<br />Respons op ingeleverde taak<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 18. 18. Discussieforum<br />Reactie geplaatst door student<br />Asynchroon<br />Reactie geplaatst door docent<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 19. 19. Feedback<br />E-learning<br />F2F<br />Door de docent<br />Chat <br />Best georganiseerd en op afgesproken momenten<br />Asynchroon<br />Maar sneller respons dan bij discussieforum<br />Zowel stimulerend als sturend<br />E-mail<br />asynchroon<br />Door de docent<br />Gesprek <br />tijdens of na de les<br /> op school<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 20. 20. Feedback<br />E-learning<br />F2F<br />Door de student<br />Discussieforum<br />De studenten kunnen commentaar geven op elkaars standpunten en eigen ideeën eraan toevoegen<br />Peer assessment<br />Studenten beoordelen mekaar aan de hand van opgegeven criteria<br />Klik hier naar een site met voorbeelden<br />Door de student<br />Zo goed als onbestaande<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 21. 21. Differentiatie <br /><ul><li>De leerstof kan aangepast worden aan de noden van de studenten.
 22. 22. Studenten met moeilijkheden kunnen op die manier beter geholpen worden
 23. 23. Extra tussenstappen
 24. 24. Extra oefeningen
 25. 25. Extra informatie
 26. 26. Studenten met voorkennis of slimmere studenten kunnen uitgedaagd worden met
 27. 27. Moeilijkere oefeningen
 28. 28. Meer info</li></ul>Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 29. 29. Differentiatie<br />E-learning<br />F2F<br /><ul><li>Leerpaden
 30. 30. Mogelijkheid om te werken met verschillende snelheden
 31. 31. Tussentijdse testjes kunnen bepalen of de student een volgend gedeelte kan/mag starten of best nog extra oefeningen maakt of terug de behandelde leerstof bekijkt
 32. 32. De leerstof hoeft niet noodzakelijk chronologisch gevolgd te worden</li></ul>Hoekenwerk<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 33. 33. Duidelijke structuur<br />Extra info<br />Discussie<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 34. 34. Leerpad<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 35. 35. Differentiatie<br />E-learning<br />F2F<br /><ul><li>Hyperlinks naar extra informatie
 36. 36. Naar teksten of voorbeelden
 37. 37. Door de link te openen vindt de student bijkomende info
 38. 38. Zie deze slideshow
 39. 39. Websites
 40. 40. De student kan zelf op zoek gaan naar extra info.
 41. 41. De docent kan een lijst opmaken met relevante websites
 42. 42. Voorbeeld website</li></ul>Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 43. 43. Differentiatie<br />E-learning<br />F2F<br /><ul><li>Tools
 44. 44. Kunnen bijkomende informatie bevatten
 45. 45. De student kan die informatie desgewenst terug bekijken
 46. 46. Instructiefilmpje
 47. 47. Slideshow
 48. 48. Testen met automatische verbetering
 49. 49. Geluidsfragmenten
 50. 50. Video </li></ul>Tijdens de les kunnen deze bronnen gebruikt worden.Nadien kan de student die niet meer raadplegen.<br />Extra opdrachten<br />Meer uitdagende opdrachten<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 51. 51. Instructiefilmpje<br />Hier vind je een filmpje waarin uitgelegd wordt hoe je een opdrachtknop moet invoeren in een formulier<br />http://www.pc-tutor.nl/introaccess2007/access01d.htm<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 52. 52. Motiveren cursist<br />E-learning <br />F2F<br />Vorm<br />Voorbeelden ludiek houden<br />Humoristische toets in test<br />Gevarieerde feedback<br />Extra optionele opgave voor geïnteresseerde<br />Multimedia<br />Afwisseling van tekst, film geluid, testen, evaluaties, …<br />Stimuleren contacten<br />Fora: Cursisten helpen en stimuleren elkaar<br />Direct, mondeling<br />Peptalk<br />Aanmoedigingen<br />Complimentjes<br />Soms mail en tel mogelijk<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 53. 53. Motiveren cursist<br />E-learning <br />F2F<br /><ul><li>Doelstellingen: verwachtingen scheppen via
 54. 54. Verwoording
 55. 55. Filmpje met eindresultaat
 56. 56. Structuur
 57. 57. Altijd dezelfde indeling wekt vertrouwen
 58. 58. Met duidelijk overzicht kan cursist zelf volgorde bepalen
 59. 59. Links in tekst: uitbreidingen vlugge, gemotiveerde cursist met tijd kan ze allemaal volgen</li></ul>Direct, mondeling<br />Peptalk<br />Aanmoedigingen<br />Complimentjes<br />Soms mail en tel mogelijk<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 60. 60. Duidelijke structuur<br />Extra info<br />Discussie<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 61. 61. Video<br />Extra<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 62. 62. Emoties<br />F2F<br />Emoties leraar<br />Bepalen zijn enthousiasme, zijn gedrevenheid, …<br />Vertalen zich in zijn aanpak, zijn lichaamstaal<br />Beïnvloeden zijn contact met cursist<br />Emoties cursist<br />Bepalen zijn enthousiasme, zijn gedrevenheid, …<br />Vertalen zich in zijn reacties, zijn lichaamstaal<br />Beïnvloeden zijn contact met leraar<br />E-learning<br />Ook emoties maar geen contact<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 63. 63. Emoties<br />F2F<br />Continue interactie tussen leraar en cursist<br />Leraar kan zijn enthousiasme rechtstreeks overbrengen via aanpak, intonatie en lichaamstaal<br />Signalen cursist (zuchten, vragen, opmerkingen, …) kunnen onmiddellijk opgevangen worden<br />E-learning<br />Interactie met vertraging<br />Intenties, … van de leraar moeten gesimuleerd worden<br />Reacties, … van de cursist moeten geanticipeerd worden <br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 64. 64. Emoties<br />E-learning<br />F2F<br />Welke emoties van de cursist zijn er mogelijk?<br />Kwaadheid, frustratie omdat iets niet lukt, niet gevonden wordt, niet begrepen wordt<br />Voldoening, fierheid, … omdat een taak goed volbracht is, omdat de stof begrepen is<br />Verbale en niet-verbale signalen kunnen opgevangen worden<br />Niet begrepen?  herhalen<br />Onmiddellijk ingrijpen is mogelijk<br />Uit de hand gelopen discussie<br />Een verkeerde denkpiste<br />Doel = nastreven goed gevoel bij cursist en leraar<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 65. 65. Emoties anticiperen<br />E-learning<br />F2F<br />Structuur<br />Voldoende tussenstappen voorzien zodat ook de zwakkere mee is<br />Een ‘geleid’ voorbeeld maken zodat mogelijke ‘fouten’ getoond worden<br />Tussentijdse zelfevaluerende toetsen, zodat cursist gevoel krijgt mee te zijn<br />Werkdruk niet te hoog leggen<br />Extra’s voorzien<br />Uitleg door leraar<br />Oefeningen <br />door cursist aan bord, of individueel uitgewerkt<br />worden klassikaal verbeterd<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 66. 66. Emoties anticiperen<br />E-learning<br />F2F<br />Vorm<br />Irritatie of vermoeidheid door slecht leesbare tekst vermijden: voldoend groot lettertype, duidelijke titels, eenvormige opmaak<br />Navigatie en opties steeds op dezelfde manier<br />Kleur van links consequent gebruiken<br />Kleurcontrast zo optimaal mogelijk kiezen<br />Opmaak cursusmateriaal is pagina per pagina<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 67. 67. Symbool = structuur<br />Duidelijk onderwerp<br />Nu of later?Apart venster<br />ContrastKleurgebruik<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 68. 68. Automatischefeedback<br />Extrainoefenen?<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 69. 69. Tijdsbesteding<br />“hoe de student tijd besteedt aan studieactiviteiten.”<br /><ul><li>We onderscheiden volgende aspecten:
 70. 70. Wanneer
 71. 71. Hoelang
 72. 72. Ritme
 73. 73. Efficiëntie
 74. 74. Op het eerste gezicht lijkt het dat de inhoud en de lay-out van het leermateriaal weinig invloed op de tijdsbesteding kan hebben. Maar niets is minder waar.</li></ul>Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 75. 75. Tijdsbesteding-wanneer<br />E-learning<br />Wordt aan de student overgelaten. <br />Een “eyecatcher” kan helpen om de student (op tijd) te laten beginnen.<br />F2F<br />Wordt vastgelegd in het uurrooster. <br />Content en lay-out hebben geen invloed<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 76. 76. Tijdsbesteding-hoelang<br />E-learning<br />Wordt aan de student overgelaten. <br />De content moet in duidelijk afgebakende onderdelen worden aangeboden zodat de student zelf kan kiezen hoelang hij werkt (één of meerdere onderdelen achter elkaar)<br />F2F<br />Wordt vastgelegd in het uurrooster. <br />Content en lay-out hebben geen invloed<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 77. 77. Tijdsbesteding-ritme<br />E-learning<br />Wordt aan de student overgelaten. <br />De content moet in duidelijk afgebakende onderdelen worden aangeboden<br />Deadlines voor opdrachten moeten voldoende ruim zijn om een verschillend ritme toe te laten<br />F2F<br />Wordt hoofdzakelijk gedirigeerd door de docent.. <br />Content en layout van het cursusmateriaal hebben geen invloed<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 78. 78. Tijdsbesteding-efficiëntie<br />E-learning<br />Duidelijk materiaal<br />Afwisseling van werkvormen<br />Zelfreflectietoetsen<br />tijdig<br />remediërende opdrachten <br />F2F<br />Wordt door de docent getoetst en bijgestuurd<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 79. 79. Navigatie in het leermateriaal<br />“ hoe de student de weg wordt gewezen in en tussen het aangeboden leermateriaal“<br />Aspecten<br />Traject<br />Oriëntatie<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 80. 80. Navigatie oriëntatie<br />E-learning<br />Beperk aantal “niveaus” tot drie.<br />Gebruik “broodkruimels”<br />Gebruik grafische menu’s(*).<br />Beperk het aantal gelijktijdig openstaande pagina’s<br />F2F<br />Wordt door de docent gestuurd<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 81. 81. Neem uw handboek op bladzijde 101 en vergelijk de gegevens in de tabel met degene die hier op het bord staan.<br />Navigatie traject<br />E-learning<br /><ul><li>(hyper)links:
 82. 82. Betekenisvolle tekst.
 83. 83. Standaard kleuren voor status (bezocht, niet bezocht).
 84. 84. Onderlijnde tekst kan verward worden met een hyperlink
 85. 85. navigatiesymbolen</li></ul>F2F<br />Wordt door de docent gestuurd<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 86. 86. verstand<br />arm<br />been<br />blauw: niet bezocht<br />rood: bezocht<br /><ul><li>Hyperlinks
 87. 87. Broodkruimels
 88. 88. Grafisch menu
 89. 89. Navigatiesymbolen</li></ul>Toll-cursus voorjaar 2010<br />
 90. 90. 1<br />2<br />3<br /><ul><li>Aantal niveaus
 91. 91. Aantal openstaande leerdocumenten</li></ul>teveel!<br />Toll-cursus voorjaar 2010<br />

×