UF2 Murgo

213 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

UF2 Murgo

 1. 1. CORREU ELECTRONICEl correu electrònic(anomenat en anglès e-mail) es refereix al sistema que permetredactar, enviar i rebre missatges o cartesutilitzant sistemes de comunicacióelectrònica.També shi poden adjuntar documentselectrònics o altres fitxers. Avui en dia, lamajoria de sistemes de correu electrònicutilitzen internet.La majoria del correu electrònic es
 2. 2. Que necessitem per poder enviar missatges?Un usuari creat en el servei de correu(Gmail, Hotmail, Yahoo!, Terra, etc.)Aplicació de correu: Mozilla Thunderbird,lOffice Outlook, Eudora, Windows Mail,Lotus Notes, etc.
 3. 3. Quin son elements bàsics d’un missatge de correuelectrònic ?Destinatari.Remitent.CC.Cco.Assumpte.Text o cos delmissatge.
 4. 4. Instalar ThunderbirdNem a la web oficial de Thunderbirdhttp://www.mozilla.org/es-ES/thunderbird/
 5. 5. Instalar Thunderbird
 6. 6. Instalar ThunderbirdLinstal·lador us donara dues opcions, instal·lacióestàndard o personalitzada. Elegirem estandard per afer-ho mes facil i evitar errors.
 7. 7. Instalar ThunderbirdEns surtira aquesta pantalla per aintegrar el Thunderbird al sistema. Hodeixem com esta per defecte, a no serque vulgam els grups de noticies.
 8. 8. Instalar ThunderbirdLa interficie:
 9. 9. Instalar ThunderbirdTot seguit sobre un asistent per a crearun compte de correu. Si no en tens cappots crear-lo.Premem la opciómarcada
 10. 10. Instalar ThunderbirdApareix una finestra on hem dintroduir elnostre nom, la nostra adreça de correuelectrònic i la contrasenya.
 11. 11. Configuració de comptes de correu POP i webEl POP (post office protocol o protocol doficina decorreus), és el protocol que permet rebre correuselectrònics des del servidor. La versió actual és laPOP3, i està molt estesa a tots els servidors decorreu.IMAP (Internet message access protocol o protocoldaccés a missatges dInternet) també és unprotocol que permet veure correus electrònics desdel servidor, però funciona de manera diferent, jaque no baixa cap informació a la nostra màquina.
 12. 12. Compte webPer configurar un compte web en el nostre Thunderbird necessitarem crearun compte de correu Gmail per poder fer les proves amb el Thunderbird. Sija en teniu un, el podeu fer servir, però recomano fer-ne un de nou perevitar pèrdues posteriors. També podeu utilitzar un compte servit pel vostreproveïdor dInternet o el de la feina, si teniu les dades següents:Usuari i contrasenyaServidor IMAP de correu entrantServidor SMTP de correu sortint
 13. 13. Configuracio IMAP
 14. 14. Configuracio IMAPSauto configure tot
 15. 15. Configuracio POP
 16. 16. Configuracio POPSauto configure tot
 17. 17. Classificació i arxivament dels missatges decorreu electrònicEls correur rebuts es poden clasificar, desar o llançar a la paperera,depenent de les nostres necessitats. Per gestionar-ho, tenim unsistema de carpetes.
 18. 18. Classificació i arxivament dels missatges decorreu electrònicSi volem podem configurar el correu per a que permeti que elantivirus revisi els correus per a evitar qualsevol problemaOpcions → Seguretat → Antivirus
 19. 19. Classificació i arxivament dels missatges decorreu electrònicLes carpetes son molt utils perodenar els nostres correus.Podem clasificarlos per saberdon ve o qui lenvia o el seucontingut.Per a ficar un correu dinsduna carpeta nomes calarrosegar el correu fins a lacarpeta desitjada.
 20. 20. ComplementsEls complements engloben els temes, les extensions i elsconnectors.
 21. 21. ComplementsCom instal·lar un nou tema:
 22. 22. Agenda ElectronicaPer descobrir totes les funcionalitats dun programari dagenda, farem servir elMozilla Sunbird. Es pot baixar en català des de:http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/l10n_download.html.
 23. 23. Agenda ElectronicaUn cop acceptats els termes, podeu triar entre una instal·lació estàndard opersonalitzada. En cas de triar lestàndard, ja haurem acabat la instal·lació.Les opcions que podem personalitzar són el directori, laplicació, la creaciódicones i accessos directes, i el nom del grup de programa en el menúinici.
 24. 24. Eines AgendaElectronicaAra començarem veien les diferents vistesque té. En la barra deines, tenim lesdiferents vistes.Vista diària.Vista setmanal.Vista multisetmanal (són quatre setmanes contant lactual).Vista mensual.
 25. 25. Eines AgendaElectronicaPer afegir una nova cita ho farem mitjançant la icona de la barradeines corresponent o bé des del menú Fitxer. Llavors sobre lafinestra següent:Aquesta finestra té una barra deines on podemdesar la cita i tancar la finestra, convidar gent(aquesta opció la veurem més endavant), triaropcions de privadesa (per no mostrar certsdetalls) i, per acabar, ens permet adjuntararxius.
 26. 26. Eines AgendaElectronicaTambé tenim lopció de crear diferents calendarisper tenir més endreçades les nostres cites. En lapestanya Calendaris podem veure els calendarisque tenim fins ara.Per crear-ne un de nou, anem almenú Fitxer i triem lopciócorresponent. Trobem llavors unassistent que ens demana si volemun calendari en local o en xarxa.
 27. 27. Eines AgendaElectronicaPer ara treballarem en local i, per tant, seleccionarem lopcióAl meu ordinador. En la pàgina següent de lassistent, podemposar un nom al calendari, un color per diferenciar les cites isi volem que es mostrin les alertes.Les tasques són semblants a les cites,però no han destar lligades per força auna data i hora, i no apareixeran en elcalendari, sinó en el quadre de tasquesque teniu a sota a lesquerra:
 28. 28. Eines AgendaElectronicaPer crear una tasca espot fer des del menúFitxer i triant lopciócorresponent, o bé desde la barra deines amb elbotó Nova tasca.Obtindrem una finestracom aquesta:
 29. 29. RogerMurgó

×