Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vct Ver. Polska

418 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vct Ver. Polska

  1. 1. ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli VCT Wirtualna Wizyta w Klasie <Wpisz tytuł> Spis treści Przegląd projektu Przegląd Projektu Teacher Planning <Wpisz zakres nauczania> Zakres nauczania Zasoby dydaktyczne Przedział wiekowy <Wpisz przedział wiekowy> Powiązanie ze standardami <Wpisz cele projektu> Cele Informacje o szkole i nauczycielu Opis <Wpisz opis projektu> <To zdjęcie powinno ilustrować temat <Wpisz użyte oprogramowanie> Oprogramowanie projektu> Słowa kluczowe <Wpisz słowa kluczowe opisujące projekt> <Wpisz Autorów projektu, nazwę szkoły, miasto> Autorzy Dokumenty Wyjście Strona domowa Wstecz Naprzód Wyszukiwanie
  2. 2. ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli VCT Wirtualna Wizyta w Klasie <Wpisz tytuł> Spis treści Przegląd projektu Planowanie i zarządzanie działaniami Nauczyciela Teacher Planning Dokumenty umieszczone poniżej pomogą Ci zrozumieć kontekst Zasoby dydaktyczne tego przykładowego projektu edukacyjnego: Powiązanie ze standardami Zaplecze i planowanie: Przedstawienie uwarunkowań zewnętrznych projektu edukacyjnego, jego genezy i celów oraz opis Informacje o szkole i sposobów planowania i zarządzania projektem. nauczycielu Zdjęcia z klasy: Fotografie dołączone, aby lepiej oddać układ klasy i atmosferę panującą podczas realizacji projektu. <To zdjęcie powinno ilustrować temat projektu> Dokumenty Wyjście Strona domowa Wstecz Naprzód Wyszukiwanie
  3. 3. ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli VCT Wirtualna Wizyta w Klasie <Wpisz tytuł> Spis treści Przegląd projektu Zasoby dydaktyczne Teacher Planning Dokumenty umieszczone poniżej zawierają materiały dydaktyczne Zasoby dydaktyczne wykorzystywane do nauczania w tym projekcie edukacyjnym: Powiązanie ze standardami Opis projektu dla ucznia: Przegląd wymaganych zadań. Informacje o szkole i Zasoby Class Server: Pobierz materiały dydaktyczne nauczycielu w formacie Class Server. <Dołącz opis innego dokumentu, np. pracy domowej, materiałów pomocniczych > <To zdjęcie powinno ilustrować temat projektu> Dokumenty Wyjście Strona domowa Wstecz Naprzód Wyszukiwanie
  4. 4. ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli VCT Wirtualna Wizyta w Klasie <Wpisz tytuł> Spis treści Przegląd projektu Ocenianie i Standardy Teacher Planning Dokumenty umieszczone poniżej zawierają kryteria oceny Zasoby dydaktyczne oraz standardy dla tego projektu edukacyjnego: Powiązanie ze standardami Kryteria oceny: Przykłady punktacji i kryteriów oceny udostępnianych uczniom, aby pokazać jak projekt był oceniany. Informacje o szkole i nauczycielu Powiązania ze standardami: Powiązanie celów dydaktycznych tego projektu ze standardami określonymi w podstawie programowej. <To zdjęcie powinno ilustrować temat projektu> Dokumenty Wyjście Strona domowa Wstecz Naprzód Wyszukiwanie
  5. 5. ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli VCT Wirtualna Wizyta w Klasie <Wpisz tytuł> Spis treści Przegląd projektu Informacje o szkole i nauczycielu Teacher Planning Zasoby dydaktyczne <zastąp rysunek i ten Powiązanie ze standardami tekst informacjami Informacje o szkole i dotyczącymi szkoły i nauczycielu projektu> <To zdjęcie powinno ilustrować <Informacje o szkole i nauczycielu> temat projektu> Wyjście Strona domowa Wstecz Naprzód Wyszukiwanie

×