Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація Фонд Сприяння Демократії США

1,015 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентація Фонд Сприяння Демократії США

 1. 1. Відділ преси, освіти і культури 2011
 2. 2. Program Purpose The Democracy Grants Program supports projects to foster the development and education of civil society in Ukraine. The program is a focused but flexible mechanism, which provides funding for unique and sustainable projects, particularly projects that help develop the capacity and sustainability of non-governmental organizations in Ukraine. Selection of projects is based on the applicants' ability to demonstrate concrete achievements which can show an impact in a given field or community. Over 600 projects from Ukrainian NGOs have received funding through the Democracy Grants Program since July 1996. Applications are accepted on an ongoing basis.
 3. 3. <ul><li>Фонд сприяння демократії спрямований на підтримку перспективних проектів, призначених сприяти демократичним перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні. </li></ul><ul><li>Фонд сприяння демократії - це цілеспрямований, але гнучкий механізм, спрямований на фінансову підтримку унікальних та перспективних проектів, особливо таких, що сприяють розвитку спроможності та самозабезпечення НДО в Україні. </li></ul><ul><li>В проектах, які отримують грантову підтримку, організації вказують на конкретні досягнення та їх вплив на певну сферу чи громаду. </li></ul><ul><li>Починаючи з липня 1996 року, близько 600 проектів від українських недержавних неприбуткових організацій одержали фінансування за програмою &quot;Фонду сприяння демократії&quot;. Грантові заявки приймаються на конкурс протягом року. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Grants can only be given to Ukrainian NGOs registered in accordance with Ukrainian law. </li></ul><ul><li>NGOs and their members cannot represent or be affiliated with a political party, or appointed or elected officials. </li></ul><ul><li>Although the maximum funding available for a single grant is $24,000 , the average amount of awarded grants is between $5,000 and $15,000. </li></ul><ul><li>American or other third-country organizations and individuals are not eligible to apply for grants. </li></ul><ul><li>General competition application must be submitted in English and Ukrainian. </li></ul><ul><li>In addition to general competition, the Embassy will, from time to time, hold special regional or thematic competitions , which may have different rules regarding project eligibility. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Гранти надаються виключно українським організаціям , що мають статус недержавних та неприбуткових . </li></ul><ul><li>Громадські організації політично афілійовані не мають права подавати заявку на фінансування. </li></ul><ul><li>Хоча максимальна сума фінансування одного проекту складає 24,000 доларів США, середні суми грантів становлять від 5,000 до 15,000 доларів США </li></ul><ul><li>Американські та іноземні організації, а також громадяни інших країн не можуть претендувати на отримання фінансування за даною програмою. </li></ul><ul><li>Грантові заявки необхідно подавати англійською та українською мовами. </li></ul><ul><li>Крім даного конкурсу, Посольство США проводить регіональні та тематичні конкурси , де вимоги до організацій та проектів можуть відрізнятись від даного конкурсу. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Human Rights Education, Monitoring, and Reporting: Proposals should describe follow-up activities and what segment(s) of society will be targeted. </li></ul><ul><li>Rule of Law and Legal Reforms: Legal support services, public education and advocacy, judicial support, lobbying efforts and related follow-up activities. </li></ul><ul><li>Economic Reforms: Promoting market economy initiatives, improving the business environment for small and medium size enterprises. Supporting better working relationships between the public and private sectors. Lobbying for taxation reform and for other issues of concern to private enterprises and entrepreneurs. </li></ul><ul><li>Civil Society Development: Initiatives that will further the development, effectiveness and sustainability of the third sector. </li></ul><ul><li>Electoral System Support: Voter education and elections monitoring including training and other election related issues. </li></ul><ul><li>Anti-Corruption and Transparency in Government: Education and awareness campaigns. </li></ul><ul><li>Anti-Trafficking: Projects to promote awareness, prevention and legal remedies. </li></ul><ul><li>Ethnic, Minority and Women's Equality: Advocacy, legal consulting and association building projects and related issues. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Права людини: освіта, моніторинг, повідомлення про порушення прав людини : проекти, спрямовані на покращення ситуації з дотримання прав людини; </li></ul><ul><li>Верховенство права та реформа в галузі права : реформи в різних галузях права; підтримка юридичних клінік/надання юридичних консультацій; юридична просвіта громадян; підтримка правозахисних груп; </li></ul><ul><li>Економічні реформи : сприяння ініціативам у сфері економічного реформування; розвиток малого та середнього бізнесу; реформи аграрного сектору; підтримка зв’язків між громадськістю та приватним сектором; лобіювання податкової реформи та інших аспектів удосконалення підприємницької діяльності; </li></ul><ul><li>Підтримка громадських ініціатив : заходи, що сприяють подальшому розвитку, ефективності та самозабезпеченню третього сектору; </li></ul><ul><li>Розвиток виборчої системи : освіта виборців та моніторинг; навчання членів виборчих комісій тощо; </li></ul><ul><li>Боротьба з корупцією та сприяння прозорій діяльності уряду : просвітницька діяльність та ознайомлення громадськості з цими проблемами; </li></ul><ul><li>Запобігання торгівлі людьми : проекти, спрямовані на ознайомлення із проблемами, запобігання їм і надання юридичної допомоги;. </li></ul><ul><li>Рівність жінок, етнічних та інших меншин : захист, юридична допомога; проекти, спрямовані на створення асоціацій тощо. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Thematic and regional competitions are supplementing the General Competition project themes. </li></ul><ul><li>Since 2005 the following competitions were i mplemented : </li></ul><ul><li>Code of Honor in Ukrainian universities; </li></ul><ul><li>Anti-trafficking; </li></ul><ul><li>Combating xenophobia and racism; </li></ul><ul><li>Promoting student governance; </li></ul><ul><li>Regional cooperation; </li></ul><ul><li>Equal participation of women and men in governance, etc. </li></ul><ul><li>The Program is constantly supporting projects related to elections. </li></ul><ul><li>We are also open for suggestions regarding the topics for thematic and regional competitions related to democracy development in Ukraine. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Регіональні та тематичні конкурси доповнюють загальні тематичні напрямки. </li></ul><ul><li>З 2005 року Фонд оголошував наступні конкурси: </li></ul><ul><li>Кодекс честі у ВНЗ України; </li></ul><ul><li>Боротьба з торгівлею людьми; </li></ul><ul><li>Подолання проявів ксенофобій й расизму; </li></ul><ul><li>Створення органів студентського самоврядування; </li></ul><ul><li>Міжрегіональна співпраця; </li></ul><ul><li>Рівна участь чоловіків та жінок у процесі прийняття рішень; </li></ul><ul><li>Жінки у владі, тощо. </li></ul><ul><li>Фонд сприяння демократії постійно підтримує проекти пов'язані з виборами. </li></ul><ul><li>Ми чекаємо на Ваші пропозиції щодо тем регіональних та тематичних конкурсів. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>US Embassy to Ukraine Web-Site: </li></ul><ul><li>http://ukraine.usembassy.gov/democracy-grants.html </li></ul><ul><li>Download, fill in and send electronically </li></ul><ul><li>Both English and Ukrainian versions are required !!! </li></ul>
 11. 11. Офіційний веб-сайт Посольства США а Україні : http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democracy.html Завантажте, заповніть та надішліть електронною поштою Для участі в конкурсі слід надіслати заявку обома мовами – англійською та українською !!!
 12. 12. <ul><li>US Embassy to Ukraine </li></ul><ul><li>Public Affairs Section, Grants Office </li></ul><ul><li>4 Hlybochytska St. </li></ul><ul><li>04050 Kyiv, Ukraine </li></ul><ul><li>Tel: (380-44) 490-4026/ 490-4339/ 490-4055 </li></ul><ul><li>Fax: (380-44) 490-4050 </li></ul><ul><li>E-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Web-site: http://ukraine.usembassy.gov/democracy-grants.html </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Посольство США в Україні </li></ul><ul><li>Відділ зв'язків з громадськістю, Грантовий офіс </li></ul><ul><li>Вул. Глибочицька 4 </li></ul><ul><li>04050 м. Київ , Україна </li></ul><ul><li>Тел. : (380-44) 490-4026/ 490-4339/ 490-4055 </li></ul><ul><li>Факс : (380-44) 490-4050 </li></ul><ul><li>E-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Web-site: http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democracy.html </li></ul>

×