Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Прозорість та ефективне управління неурядовими організаціями Transparency, good governance and NGOs  О лекс ій Орловськи...
Управл іння – процес прийняття рішень та їх імплементації Аналіз управління – це аналіз формальних та неформальних про...
Характеристики ефективного управління Elements of Good Governance (Source: The United Nations Economic and Social Commis...
Характеристики організацій  з ефективним управлінням ( Джерело: European Centre for Nonprofit Law and the Central and Ea...
Прозорість як елемент ефективного управління <ul><li>К ращ а по інформованість громади про вашу діяльність (через публік...
ЯК МИ МОЖЕМО ЗВІТУВАТИ? Фонд “Відродження” публікує усі підтримані проекти на своєму веб-сайті (фінансування, зміст проек...
РОЗПОДІЛ ОБОВ ’ ЯЗКІВ. ЯК МИ ЦЕ РОБИМО? <ul><li>Правління МФВ </li></ul><ul><li>Призначається Засновниками на 2 роки </li...
РОЗПОДІЛ ОБОВ ’ ЯЗК ІВ: ПРОГРАМНІ РАДИ <ul><li>Кожна програма МФВ має Програмну Раду, яка приймає рішення стосовно стратег...
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: НАЯВНІСТЬ ПРОЦЕДУР ТА ГАРАНТІЯ ЇХ ДОТРИМАННЯ <ul><li>В МФВ постійно діє Комітет з розробки політик т...
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ВНУТРІШНІЙ / ЗОВНІШНІЙ МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА <ul><li>МФВ забезпечує регулярний внутрішній моніторинг ...
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: МЕРЕЖУВАННЯ ТА ПАРТНЕРСТВА <ul><li>МФВ має штатного працівника, відповідального за менеджмент знань ...
Ефектвне управл іння .  Т ак чи ні? <ul><li>ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ - ЄДИНИЙ ШЛЯХ ПОСИЛИТИ ВПЛИВ ТРЕТЬОГО СЕКТОРУ </li></ul>
Дяку ємо за увагу! <ul><li>Міжнародний фонд “Відродження” </li></ul><ul><li>www.irf.ua  </li></ul><ul><li>Київ, Артема 46...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Презентація МФВ. Ярмарок інституційного розвитку

562 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентація МФВ. Ярмарок інституційного розвитку

 1. 1. Прозорість та ефективне управління неурядовими організаціями Transparency, good governance and NGOs О лекс ій Орловський , директор програми МФВ “Посилення впливу громадянського суспільства” Катерина Смаглій , директор проектів Антикризової гуманітарної програми МФВ
 2. 2. Управл іння – процес прийняття рішень та їх імплементації Аналіз управління – це аналіз формальних та неформальних процедур, які регулюють процес прийняття та імплементації рішень
 3. 3. Характеристики ефективного управління Elements of Good Governance (Source: The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)  
 4. 4. Характеристики організацій з ефективним управлінням ( Джерело: European Centre for Nonprofit Law and the Central and Eastern European Working Group on Nonprofit Governance , Будапешт) <ul><li>Мають власну місію та чітко ї й відповідають </li></ul><ul><li>Підзвітні перед громад ою </li></ul><ul><li>Підзвітні перед засновниками </li></ul><ul><li>Відокремлюють виконавчий менеджмент від стратегічного (виконавчої дирекції від наглядової ради організації ) </li></ul><ul><li>Демон с трують відповідальне управління фінансовими ресурсами згідно встановлених адміністративно-фінансових процедур </li></ul>
 5. 5. Прозорість як елемент ефективного управління <ul><li>К ращ а по інформованість громади про вашу діяльність (через публікації річних звітів, оприлюднення інформації про всі ваші проекти, оприлюднення аудиторських висновків через веб-сайт, соціальні мережі, ЗМІ) залучає громаду до партнерства з вами та сприяє формуванню довіри до третього сектору в цілому </li></ul>
 6. 6. ЯК МИ МОЖЕМО ЗВІТУВАТИ? Фонд “Відродження” публікує усі підтримані проекти на своєму веб-сайті (фінансування, зміст проекту та контакти) All IRF projects are published on our website
 7. 7. РОЗПОДІЛ ОБОВ ’ ЯЗКІВ. ЯК МИ ЦЕ РОБИМО? <ul><li>Правління МФВ </li></ul><ul><li>Призначається Засновниками на 2 роки </li></ul><ul><li>Голова звітує перед Засновниками впродовж всього терміну на посаді </li></ul><ul><li>П равління п роходить щорічну ротацію </li></ul><ul><li>Члени не одержують винагороди за свою роботу, не мають матеріальної зацікавленості в програмній діяльності МФВ </li></ul><ul><li>Правління вживає заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів </li></ul><ul><li>Всі засідання Правління протоколюються </li></ul><ul><li>Адміністрація </li></ul><ul><li>Компетенції, права та обов ’ язки Виконавчого директора МФВ визначаються Правлінням </li></ul><ul><li>Виконавчий директор діє від імені МФВ та забезпечує виконання статутних завдань </li></ul><ul><li>Виконавчий директор не рідше ніж раз на рік звітує перед Правлінням стосовно діяльності МФВ, програм та витрат </li></ul><ul><li>Виконавчий директор, Адміністрація МФВ, керівники програм співпрацюють з Правлінням відповідно до Статуту та процедур МФВ </li></ul>
 8. 8. РОЗПОДІЛ ОБОВ ’ ЯЗК ІВ: ПРОГРАМНІ РАДИ <ul><li>Кожна програма МФВ має Програмну Раду, яка приймає рішення стосовно стратегій, пріоритетів конкурсів та підтримки проектів; </li></ul><ul><li>До складу Програмних рад входять громадські діячі, журналісти, експерти, дослідники, які зарекомендували себе добрими знавцями у тій чи іншій сфері; </li></ul><ul><li>Члени Програмних рад затверджуються Правлінням, проходять ротацію раз на рік; </li></ul><ul><li>Менеджери програм не беруть участі у голосуванні під час розгляду проектів; </li></ul><ul><li>Члени Програмних рад дотримуються Політики МФВ щодо конфлікту інтересів (див. додаток); </li></ul><ul><li>В разі виникнення конфлікту інтересів, член Програмної ради не бере участі в обговоренні проекту </li></ul><ul><li>Остаточне рішення щодо подолання конфлікту інтересів під час затвердження протоколу засідання Програмної ради належить Правлінню МФВ </li></ul>
 9. 9. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: НАЯВНІСТЬ ПРОЦЕДУР ТА ГАРАНТІЯ ЇХ ДОТРИМАННЯ <ul><li>В МФВ постійно діє Комітет з розробки політик та процедур. </li></ul><ul><li>Засідання комітету відбуваються регулярно задля внесення доповнень або змін в застарілі практики (приклади). </li></ul><ul><li>Постійний склад Комітету затверджується Виконавчим директором, однак у роботі Комітету можуть брати участь всі зацікавлені члени команди </li></ul>
 10. 10. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ВНУТРІШНІЙ / ЗОВНІШНІЙ МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА <ul><li>МФВ забезпечує регулярний внутрішній моніторинг та оцінку всієї організації, її окремих проектів, послуг та видів діяльності. </li></ul><ul><li>Аналіз якості виконання проектів здійснюється як виконавчою адміністрацією, так і менеджерами програм, фінансовими менеджерами Відділу управління проектами, незалежними експертами </li></ul><ul><li>МФВ щороку проходить міжнародний аудит. Висновок аудиторського звіту оприлюднюється на сайті МФВ </li></ul>
 11. 11. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: МЕРЕЖУВАННЯ ТА ПАРТНЕРСТВА <ul><li>МФВ має штатного працівника, відповідального за менеджмент знань всієї організації </li></ul><ul><li>МФВ сприяє поширенню інформації щодо кращих практик (best practices) серед своїх грантерів та партнерів </li></ul><ul><li>МФВ є відкритим до створення коаліцій, партнерств та мереж </li></ul>
 12. 12. Ефектвне управл іння . Т ак чи ні? <ul><li>ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ - ЄДИНИЙ ШЛЯХ ПОСИЛИТИ ВПЛИВ ТРЕТЬОГО СЕКТОРУ </li></ul>
 13. 13. Дяку ємо за увагу! <ul><li>Міжнародний фонд “Відродження” </li></ul><ul><li>www.irf.ua </li></ul><ul><li>Київ, Артема 46 , 04053 </li></ul><ul><li>Тел. (044) 486 25 96 </li></ul>

×