Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

! Presentation on strategy 08.06.2010

781 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

! Presentation on strategy 08.06.2010

  1. 1. ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА СТРАТЕГІЯ поліпшення якості життя та забезпечення прав дітей, які потрапили в складні життєві обставини, м. Полтаві до 2015р. Полтава – місто, дружнє до дитини
  2. 2. Цілі Стратегії Ціль 1 . Збільшити рівень охоплення дітей інклюзивною освітою у м. Полтаві. Ціль 2. Впровадити комплексну систему соціальної роботи з сім'ями з дітьми, які опинилися в СЖО. Ціль 3. Зменшити частку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в інтернатні заклади. Ціль 4. Підвищити рівень забезпечення житлом та першим робочим місцем молодь з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ціль 5. Забезпечити збереження та розвиток різних форм позашкільної освіти.
  3. 3. Цілі та результати Ціль 1. Збільшити рівень охоплення дітей інклюзивною освітою у м. Полтаві. 1.1. Якість шкільного середовища доведена до відповідності нормативним стандартам (вкл. забезпечення безбар'єрності та умови перебування для дітей з особливими потребами) в усіх ДНЗ та ЗНЗ м.Полтави. 1.2. Підготовлена група педагогів для роботи з дітьми з особливими потребами.
  4. 4. Цілі та результати Ціль 2. Впровадити комплексну систему соціальної роботи з сім'ями з дітьми, які опинилися в СЖО. 2.1. Забезпечено раннє виявлення та облік кожної сім'ї з дітьми, яка перебуває у складних життєвих обставинах. 2.2. Впроваджено методику оцінки потреб сімей, що потрапили в СЖО. 2.3. Створено мережу організацій і служб, що надають соціальні послуги (із залученням громадських організацій) сім ’ ям.
  5. 5. Цілі та результати Ціль 2. Впровадити комплексну систему соціальної роботи з сім'ями з дітьми, які опинилися в СЖО. 2.4. Відпрацьовано модель міжвідомчої взаємодії. 2.6. Посилення батьківського потенціалу в місті в рамках програми з усвідомленого батьківства. 2.5. Створено кризовий центр швидкого реагування для членів сімей, що опинилися в СЖО.
  6. 6. Цілі та результати Ціль 3. Зменшити частку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в інтернатні заклади. 3.1. Запроваджено механізм гейткіпінгу на рівні міста. 3.3. Забезпечено розвиток та підтримку альтернативним інтернатам формам влаштування дітей відповідно до потреб. 3.2. Впроваджено модель тимчасового та термінового влаштування (швидкого реагування) для дітей, покинутих чи вилучених з сім'ї, що не мають статусу.
  7. 7. Цілі та результати Ціль 4. Підвищити рівень забезпечення житлом та першим робочим місцем молодь з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 4.1. Сформовано житловий фонд соціального призначення (соціальне житло) для молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 4.2. Забезпечено ефективне функціонування механізму забезпечення першим робочим місцем молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування .
  8. 8. Цілі та результати Ціль 5. Забезпечити збереження та розвиток різних форм позашкільної освіти. 5.1. Збережено 100% наявної мережі закладів позашкільної освіти. 5.2. Залучено НУО та позабюджетні кошти для розвитку різних форм позашкільної освіти.

×