Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İbtidai siniflər üçün interaktiv təlim saytları

Ibtidai siniflər

 • Login to see the comments

İbtidai siniflər üçün interaktiv təlim saytları

 1. 1. Sırf bir fənnüzərinəqurulan saytlarƏlavə maraqlıbiliklər saytlarıBütünfənlərləbağlı saytlarYoxlayıcıtestlərdənibarət saytlarUşaqlar üçüninteraktivtəlim saytları
 2. 2. www.kidsknowit,comwww.education.comwww.studyvillage.com
 3. 3. www.coolmath,comwww.ixl.comwww.kidsbiology,comwww.nationalgeographic.com
 4. 4. www.oyren,orgwww.makemegenius.com
 5. 5. www.allthetests,comwww.free-iqtest.netwww.lumosity.com
 6. 6. www.oyren.org - Uşaqlarüçün portal. Uşaqnağıllarının, uşaqmahnılarının və tapmacalarınmətni, aidio variantı. Uşaqoyunlarının yüklənməsi.
 7. 7. www.kidsknowit.com – Təhsilin əyləncəlivə maraqlı edilməsi. Uşaqlar üçün pulsuztəhsil saytı
 8. 8. www.coolmath.com - Riyaziyyatınən maraqlı saytı. Dərslər vəoyunlar əyləncəli dizayn edildi.
 9. 9. www.kidsbiology.com - Uşaqlar veb interaktiv Biologiyaaraşdırılması və hüceyrə həyatın ən əsas bölmənin haqqındaməlumat. Vücudunuzun enerji etməsi və böyüməsinə yardımetmək üçün ərzaq istifadəsi haqda məlumat əldə edin.
 10. 10. www.allthetests.com – Burada siz 5000-dənçox test və 20-dən çox kateqoriya tapabilərsiniz. Burada əyləncəli, İQ, şəxsi və başqamümkün ola bilən testləri görəcəksiniz

×