Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yalin perakende ocak_2012_newsletter

4,599 views

Published on

Yalın Perakende Ocak'12 Haber Bülteni
Sayı 5 | Ocak, 2012 | Burak Günbal

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Yalin perakende ocak_2012_newsletter

  1. 1. Yalın Perakende “iki nokta arasındaki en kısa mesafe” Aylık Haber Bülteni | Sayı 5 | Ocak - 2012 Bu Sayıda BMD ile Sahada Perakende Yönetimi S.1 2011’de Ekonomi Üzerine Ne Kaleme Almıştık? S.2 Kaotik Pazar Koşullarında Stratejik Ürün Yönetimi S.3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği S.3 Yıldız Savaşları Serisi Okumaları Üzerinden Perakende Organizasyonları Yönetimi S.4 TERZİ DİKİMİ ÇÖZÜMLER Bizi, benzerlerimizden ayıran en önemli fark; hazır ve her türlü ihtiyaca yanıt verdiği varsayılan eğitim ve danışmanlık paketleri yerine, firma yöneticileri ile, gerçek ihtiyaç paralelinde, var olanBMD ile “Sayılarla ve Hedeflerle Sahada süreçlerin bedelsiz analizleri akabinde oluşturulmuş ve mutabakata bağlanmışPerakende Yönetimi Eğitiminin” ilki tamamlandı içerikler ve iş planları ile çalışıyor olmamızdır.Bana sorarsanız, eğitim işi, dans etmeye çokça benziyor; eğer partneriniz dans etmeyi isterve bilirse, dans süreci de çok keyifli ve verimli geçiyor. Perakendenin özü olan dinamizm, “size özel” hazırlanan terzi dikimi çözüm paketlerimizin de ayrılmaz birBMD ile ortaklaşa yaptığımız ilk eğitimde de öyle bir katılımcı kitlesi vardı ki, toplam 15 parçasıdır.saatin nasıl geçtiğini hiç anlamadık. Dersler, akşam saatlerinde ve hafta içi günlerdeolmasına rağmen, hepimiz eğitim sonunda güler yüzle sınıftan ayrıldık. ÇÖZÜM ORTAKLARI Kurumsal Kaynak Planlama, ÜrünEn çok da, Perşembe akşamı yaptığımız son dersin akabinde, bana ve İMA’ya teşekkür Yaşam Döngüsü Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Planlama, İş Zekâsı veederken, “bize bambaşka bir bakış açısı kazandırdınız” diyen misafirlerim beni Karar Destek Sistemleri, Veri Ambarımutlu etti. Çözümleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Envanter Yönetimi, Talep Tahmin, Optimizasyon Araçları ve MobilYoğun talep nedeni ile 6 Şubat’ta ikincisini açtığımız eğitimin kayıtları da, uzun zaman önce Çözümler başlıkları altında servis veren,doldu. Alaka gösteren herkese teşekkürü bir borç biliyorum. yerli ve yabancı birçok firma, çözüm ortağımızdır. Sistem ve süreç analiz,2012 yılında eğitimlerimiz ve işbirliklerimiz artarak devam edecek. Takipte kalın!  tasarım, geliştirme, test ve uygulama basamaklarında, her türlü proje desteği@burakgunbal için bizimle bağlantı kurun.
  2. 2. 2011’de Ekonomi Üzerine Ne Kaleme Almıştık?Perakende Bülten | 02 Ocak 2012 | Burak Günbal17/01/2011, Moda Perakendesinde Artan almadınız mı? Öyleyse geç kaldınız fakatGirdi Maliyetleri, Döviz ve Yeni halen oyundasınız; haydi o zaman, yeniVergilendirme:“ Her ne kadar global kriz normale uyum sağlayacak stratejiler, BURAK GÜNBAL Kimdir?zihinleri doğru hedefe odaklamaya katalizör planlar, aksiyonlar ile birlikte daha verimli Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekonomi bölümü mezunu olan Burak Günbal,etkisi yaptıysa da, son bir yılda, kriz sistem ve süreçleri hayata geçirmeye şimdi yüksek lisans çalışmalarını yürüttüğüdöneminde aldığımız derslerin bir kısmını başlayın ki yarın karşınıza çıkacak resmin disiplinler arası Bilim ve Teknolojiunuttuk. ressamı -çok geç olmadan- siz olun. Aksi Politikası Çalışmaları bölümünde, “Ulusal İnovasyon Sistemleri”, halde başkasının sizin için yaptığı resme “Teknoloji ve Firma Davranışı” konularıDerken dünyanın fabrikası Uzakdoğu’da, Çin üzerine çalışırken, Sosyal Bilimler bakıp, gördüğünüzü kabullenmek zorundahükümetinin işgücü göçünü engellemek Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi kalacaksınız”. olarak kariyerine başlamıştır.adına uygulamaya koyduğu politikalar ilebirlikte isçilik maliyetleri arttı, kapasite 28/01/2011, Muhteşem Yüzyıl, Ninja Akademik hayatının ertesinde, ailesinesorunları baş gösterdi ki bu durum diğer Kaplumbağalar, Mısır ve Değişim: Hep ait bir firmada, hazır giyim sektörüne yönelik ham madde ticareti ileülkelere kayan talebin etkisi ile tüm “hocam” diye bahsettiğim, perakende uğraşmış, akabinde başta İngiltereUzakdoğu’da maliyetlerin artması anlamına sektörünün gurusu tabir edilen bir yöneticim olmak üzere, yurt dışında alanının önde gelen perakende markaları ile çalışmageldi. İkinci şok pamuk fiyatlarının uçuşa ile ilk toplantımdı. Her haftalık toplantısı olanağı bulmuş, perakendede Planlamageçmesi ile muadil hammaddelere kayan kayda geçse ders olarak okutulabilecek ve Satın Alma konularında uzmanlaşmıştır.talebin söz konusu ürünlerin de fiyatlarının nitelikteki bir araya gelişlerimizin ilkinde,artması ile birlikte geldi. Ardından döviz kuru yöneticimin açılışta salık verdiği konu, Devam eden dönemde, başta Uzakdoğuhareketlendi ve uzun zamandır yerinde yeniden yapılandırdığımız markanın bu zorlu olmak üzere tedarik süreçlerinde tecrübesini arttırırken Türkiye’nin öndeduran dolar, TL karşısında hızla ve önemli yolculuğunda, ekip olarak asla “mış gibi” gelen perakende markalarında;ölçüde değer kazandı (Bütçelerdeki dolar yapmamamız oldu. Çünkü biliyorduk ki Kategori/ Marka/ Ürün Yönetimi, (Stratejik) Planlama ve Tedarik Zinciritahminleri, 1,60 TLden yeni emniyetli bant sorunları doğru tespit edemezsek, Yönetimi konularında deneyimolan 1,70-1,80 aralığına çekildi). Son darbe çözemezdik de. (…) Bazen kazanmıştır.ise resmi gazetede gecen hafta yayımlanan yönetebileceğinizden fazla parametre hızla Son olarak, Collezione markası çatısıtebliğ ile vuruldu. Yurtdışından gelen hazır değişiyordur, dolayısı ile alacağınız altında, ürün yönetimi, planlama vegiyim ürünlerine %40lara varan oranlarda aksiyonun doğruluğunu “bilen” de yoktur ve lojistikten sorumluu Genel Müdür Yardımcısı ve yönetim kurulu üyesiek vergi getirildi. Konunun 9 aylık bu değişime kayıtsız kalan perakende pozisyonunda çalışmıştır.soruşturma suresince gündemde olacağı ve organizasyonları yarışta geriye düşer. Burak Günbal, halihazırda çeşitli firma,karşılığı teminat yöntemi ile yönetileceği Bilmediğiniz ve bilenin olmadığı durumlarda, kuruluş ve üniversitelerde, perakendebeyan edilerek sonrası için de belirsizlik riski yönetilebilir risk alıp “denemek”, her zaman ve perakende sistemleri konulu eğitimler vermekte olup, yeniden(maliyeti) fotoğrafa eklemlendi. (…) en doğru öğrenme biçimidir. Çünkü -hep yapılanan organizasyonlarda, ürünPerakendeci olmak, dinamik olmak, her gün söylediğimiz gibi-, “denemek, perakendenin yönetimi, planlama, tedarik zinciri yönetimi, süreç ve sistem tasarımıdeğişmek, öğrenmek, denemek ve yılmamak yüzde ellisidir”. Bir aksiyonun yanlışlığını konularında danışmanlık servisidemek. Bugün uyandığınızda siz moda anlamak dahi ancak denemek ile vermektedir.perakendecilerinin önünde yeni bir engel mümkündür. (…) Aynı zamanda çok sayıda mecradavar. Aşılamayacak bir engel değil. Hızla makaleleri yayımlanan Burak Günbal’ın, (DEVAMI İÇİN LÜTFEN TAKİP EDEN LİNKİ hazırlıklarına devam ettiği,kartların yeniden dağıtıldığı bir oyun. Siz KULLANIN: “Perakende’de Bilimsel Ürün Yönetimihala yeni formül aramaya başlamadınız mı? & Planlama” başlıklı bir kitabı http://www.perakendebulten.com/haber.pYoksa 2011 planlarınızı halen revize edip bulunmaktadır. hp?hid=1325488345 )aksiyonlarınızı devreye bugün itibari ile
  3. 3. HAYALET MÜŞTERİ Servisi Perakendenin kalbi sahada atıyor. Fakat mağazalarda yaşanan müşteri deneyimini tespit etmek, yeniden tasarlamak ve kontrol altına alıp standardize etmek, kimi zaman söylendiği kadar kolay değil. Sahada verilen servisi ölçümlemenin en doğru yollarından birisi de, şüphesiz hayalet müşteri deneyimi raporları. Düz yazıya çevrilmiş bir örneği için lütfen takip eden bağlantıya tıklayın: http://www.perakendebulten.com/hab er.php?hid=1312353032“Kaotik Pazar Koşullarında Stratejik Ürün YönetimiEğitimi”, Mart’ta. Ajandanızda hemen yer ayırın! Eğitimlerimizden BazılarıMaliyetler yükseliyor, artan rekabet nedeni fazla kan lazım fakat nasıl? Elbette ki ürün Yeni Başlayanlar için Perakendeile satış fiyatları üzerinde baskı çok yoğun. ile. 90’lı yılların mottosu “lokasyon, Temel Satış Becerileri & MüşteriÜrünün brüt kar marjı her geçen gün daha lokasyon, lokasyondu”. Günümüz İlişkileri Yönetimifazla baskı altına giriyor. Üstelik ürünlerin raf koşullarında sermayeniz, büyük ölçüde Planlama & Ürün Yönetimiömrü kısalırken trendler çok sık değişiyor. üründe yatıyor ve yönetmemiz gereken enFarklılaşan talebin hızına yetişmek için verim önemli parametre de ürünün ta kendisi. Tedarik, Satın Alma & Merchandisingkaybına tahammülümüz artık kalmadı zira, Üstelik ürün yönetimindeki bir birimlik Kategori Yönetimidip toplamda faiz, amortisman ve vergi iyileşme, bilançoya çoğu zaman çift haneli İleri Merchandisingöncesi operasyonel kar (FAVÖK) yazmak artış olarak yansıyor. Eğitimin amacı, Yenieskisinden çok daha zor. Yeni Normal’in Normal ekosistemi ile günümüz koşullarında Perakende Matematiğizorlu ve kanlı arenasına hoş geldiniz!Ya giderek zorlaşan perakende gemisinin Hedeflerle Mağaza Yönetimipiyasada muadili bulunabilen ürünün dümenindeki Ürün Yöneticilerinin, dalgakendisinden değil, operasyonundan para boyunun yükseldiği kaotik dönemlerde, Stratejik Planlamakazanıyor olacaksınız (Zara, Mango, H&M); etkin ürün yönetimi ile sağladıkları katma Perakende Sistemleriya Ar-Ge yatırımı ile sürekli innovasyona değeri arttırarak, krizlere dayanıklı bir ürünyönelip rekabetin bir adım önüne yönetimi beceri seti oluşturmak ve varolan Stratejik Değişim & Yeniden Yapılanmageçecekesiniz (Diesel, Nike, Apple); ya da yetkinliklerini arttırmaktır.müşteriye en yakın noktaya yönelipverdiğiniz hizmet ve servis kalitesi ile hedef YP ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğimüşterinizin gönlünde taht kuracaksınız(M&S, GAP). Ama durun bir dakika; Yeni Türk Ticaret Kanununda, bağımsız yönetim kurulu üyeliği ilebastığınız zemin altınızdan kayıyor. Döviz kurumsallaşma sürecinde önemli bir adım atıldı…hareketlendi, maliyetler aniden yükseldi ve Yönetim Kurulları, uzun vadede hissedarlarına, sürekli kar yaratmak amacıyla, şirketin stratejisini belirler ve bu hedeflere nasıl varılacağının onayını verir; takibini yapar. Şirketin stratejik plan ve maliborsadan kesif bir duman yükseliyor. performansını sürekli yakından izlerken, yıl boyunca yapılan periyodik toplantılarla, iş planları ve bütçeMüşteri, fiyat artışını kabul etmiyor. Para doğrultusunda şirketin faaliyetlerini ve mali durumunu kontrol eder.hızla güvenli limanlara yöneliyor. Dün Elbette ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bu süreçteki katkısı ve objektif bakış açısı, başta orta vekapınızı aşındıran bankacılar bugün büyük ölçekteki aile şirketleri olmak üzere, tüm organizasyonlara, bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda, fayda sağlar. Öncelik kurumsallaşma konusunda olmak üzere, şirketlerin aileden olmayan ve bağımsıztelefonlarınıza çıkmıyor. Sistemin hayatta düşünebilen yöneticiler vasıtası ile yarınlara taşınmasına çabalarken, rekabet avantajını korumasını ve geliştirmesini sağlar. Bu noktada, stratejik düşünebilen ve şirket yönetimlerinde tecrübeli, doğru üyelerinkalması için kan pompalamanız lazım ama kurullarda istihdamı, organizasyonların yeni ticaret kanununa adaptasyonunu kolaylaştırırken, aynınasıl? Maliyet kısma politikaları mı dedi zamanda daha güçlenmesi ile neticelenir. Yalın Perakende, geçmiş tecrübesi ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak da perakende organizasyonlarına destek vermeye devam etmektedir.birisi? Evet, maksimum %5 fayda sağlarızama sistemi ayakta tutmaya yeter mi? Daha
  4. 4. Danışmanlık Başta stratejik planlama, müşteri odaklı kategori yönetimi, karlılık odaklı ürün planlama ve envanter yönetimi, verimlilik odaklı süreç tasarımı ve uygulamanın yanı sıra, ilgili organizasyonların hayata geçirilmesi aşamasındaÇok Yakında ihtiyaç duyulabilecek her türlü sistem, insan kaynağı veSEMİNER | Yıldız Savaşları Serisi Okumaları Üzerinden Perakende stratejik ortaklıkların, süreçOrganizasyonları Yönetimi: Kriz, Pazar, Müşteri ve Şirket İçi İlişkiler anahtar performansFilm serisinin ilki, 25 Mayıs 1977de, 20th Century Fox tarafından “Star Wars” (Yıldız Savaşları) ismiyle göstergeleri ile birlikte servisyayınlanmış ve dünya çapında bir popüler kültür fenomeni olmuştu. Üçer yıl arayla, iki devam filmi seviyesi kontratlarınınyayınlanmış, orijinal üçlemenin son filminin yayınlanmasının 16 yıl ardından, "öncül" üçlemenin ilk filmi oluşturulması, verilenyayınlanmıştı. Akabinde, tekrar üçer yıl arayla, diğer iki film de yayınlanarak, tüm seri 19 Mayıs 2005te danışmanlık servisi içeriğine,tamamlandı ve hikaye bütünlüğü sağlandı. istendiği takdirde dahilAslına bakarsanız tüm seri, bir kriz senaryosu ve perakende organizasyonlarının hiç de yabancısı olmadığı olabilmektedir.birçok öğe içeriyor.Dedik ki, neden olmasın! Günümüz perakende dünyasına, bir de Lucas’ın penceresinden bakalım ve birazeğlenirken, neler öğrenebileceğimizi düşüneyazalım.Ortaya pek keyifli, keyifli olduğu kadar da eğlenceli bir içerik ve akış çıktı. Krizler, kaotik Pazar koşulları ve “Yalın Perakende”farklı müşteri tipleri, eğitimin omurgasını oluştururken, yöneticiler için şirket içi ilişki yönetimine de bol bol Yönetim Sistemlerideğiniyor olacağız. Haber BülteniEğitim başlayana kadar, siz de düşünün bir bakalım; acaba sizin markanızın Master Yoda’sı kim, Darth Sayı 5 | Ocak 2012Vader’i kim? Ya genç Skywalker ve Obi-Wan Kenobi?E o zaman, bu zor koşullarda, “güç sizinle olsun”! YALIN PERAKENDE YÖNETİM SİSTEMLERİ Burak Günbal + 90 (532) 235 63 16 burakgunbal@yahoo.com yalinperakende.wordpress.com yalinperakende.blogspot.com yalinperakende.tumblr.com burakgunbal.blogspot.com tr.linkedin.com/in/burakgunbal @burakgunbal www.perakendia.com/ www.istanbulmodaacademy.com/ www.perakendebulten.com/yazar.php?yazarId=18

×