Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yalin perakende aralık_2011_newsletter

4,378 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Yalin perakende aralık_2011_newsletter

  1. 1. Yalın Perakende “iki nokta arasındaki en kısa mesafe” Aylık Haber Bülteni | Sayı 4 | Aralık - 2011 Bu Sayıda 2011’i Geride Bırakırken Perakende S.1 Avrupa’da Okeye Dördüncü Aranıyor S.2 Sahada Perakende Yönetimi Eğitimi S.3 Power Network S.3 Yakında S.4 TERZİ DİKİMİ ÇÖZÜMLER Bizi, benzerlerimizden ayıran en önemli fark; hazır ve her türlü ihtiyaca yanıt verdiği varsayılan eğitim ve danışmanlık paketleri yerine, firma yöneticileri ile, gerçek ihtiyaç paralelinde, var olan2011’i Geride Bırakırken Perakende süreçlerin bedelsiz analizleri akabinde oluşturulmuş ve mutabakata bağlanmışKeyifli, keyifli olduğu kadar da zor bir yıl geçirdik. Hep söylüyoruz: Perakendenin özü içerikler ve iş planları ile çalışıyor olmamızdır.dinamizmdir; bir mühendis kurduğu üretim hattının sonuçlarını yıllar sonra Perakendenin özü olan dinamizm, “sizedeğerlendirebilirken, biz perakende mühendisleri, aksiyon kararlarımızı alır ve özel” hazırlanan terzi dikimi çözümsahaya sürer sürmez sonucunu gözlemleriz. Aldığınız indirim kararının sonucu, üç saat paketlerimizin de ayrılmaz bir parçasıdır.sonra elinizdedir. İşte bu hız ve değişim, riskleri ve kimi zorlukları da beraberinde getirir.Bu işten keyif alanlar ise mağazaları akşam 22:00’de kapanmadan uyuyamaz, herkes hafta ÇÖZÜM ORTAKLARIsonu planı yaparken onlar ciro hedefini düşünür, dostları Bayram tatillerini Kurumsal Kaynak Planlama, Üründeğerlendirmek üzere hoş planlar yaparken gerçek perakendeci, “acaba satış noktasında Yaşam Döngüsü Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Planlama, İş Zekâsı veyeterince ürünüm var mı? diye bakar. İşte bu nedenle perakende, bir iş değil, yaşam Karar Destek Sistemleri, Veri Ambarıtarzıdır. Perakendeci kendisi için alış veriş yaparken kasa kuyruklarını sayar, poşetleri Çözümleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Envanter Yönetimi, Talep Tahmin,inceler, müşteri rotalarını analiz etmeye çalışır. Dener, kimi zaman yanılır. Daha az Optimizasyon Araçları ve Mobilyanılmak için daha çok dener ve öğrenir. Çözümler başlıkları altında servis veren, yerli ve yabancı birçok firma, çözüm ortağımızdır. Sistem ve süreç analiz,2011 nasıl geçti derseniz, çok iyi derim zira birlikte çok şey öğrendik. 2012’de daha çok tasarım, geliştirme, test ve uygulamaöğrenmek dileği ile tüm perakende profesyoneli dostlara bol satışlar dilerim. basamaklarında, her türlü proje desteği için bizimle bağlantı kurun.@burakgunbal
  2. 2. Avrupa’da Okeye Dördüncü AranıyorPerakende Bülten | 11 Kasım 2011 | Burak GünbalOcak ayından bu yana, değişen aralıklarla, makalelerimizde kullandığımız metaforuyılın ikinci yarısında yaşanması olası yinelersek, “Avrupa otomobilinin şasisiekonomik dalgalanmaya dikkat çekiyoruz. BURAK GÜNBAL Kimdir? ile gövdesi, üretim hattında bir türlü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, EkonomiAmacımız felaket tellallığı değil; aksine, evlenemiyor”. bölümü mezunu olan Burak Günbal,perakendecilerin gereken önlemleri alarak yüksek lisans çalışmalarını yürüttüğü Ancak, içinde bulunduğumuz hafta bazı disiplinler arası Bilim ve Teknolojiplanlı hareket etmelerini sağlamak ve Politikası Çalışmaları bölümünde, önemli parametrelerde değişiklikler oldu; “Ulusal İnovasyon Sistemleri”,dalgaya hazırlıksız yakalanmalarına mani Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu “Teknoloji ve Firma Davranışı” konularıolmak. üzerine çalışırken, Sosyal Bilimler istifa etti ve İtalya Başbakanı Berlusconi, Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisiİşimiz kehanet değil elbet; sayıları tekrar aday olmayacağını açıkladı (bugün olarak kariyerine başlamıştır.okumak, trend analizleri ve makro yarın istifa haberi gelir diye düşünüyorum). Akademik hayatının ertesinde, ailesine Fransa’da ise Nicolas Sarkozy’nin tekrar ait bir firmada, hazır giyim sektörünebakış açısı ile öngörü yapmak her yönelik ham madde ticareti ile iktidara gelmesi oldukça zor gözüküyor. Buzaman mümkün. “Nabza göre şerbet”, uğraşmış, akabinde başta İngiltere olaylar, Avrupa gemisinin rotasında bir olmak üzere, yurt dışında alanının önde“bekle, gör”, “kervan yolda düzülür” ve “su gelen perakende markaları ile çalışmaakar,yolunu bulur” gibi tabirlerle ifade kırılmaya işaret olabilir; ancak ve ancak olanağı bulmuş, perakendede Planlama koltukları boşalan kaptanların yerine daha ve Satın Alma konularındaettiğimiz günü kurtarmaya yönelik uzmanlaşmıştır.yaklaşımlar ise, brüt kar marjı oranlarının doğru isimler gelebilirse. Emekli olmasınıgiderek geriye geldiği günümüz koşullarında, temenni ettiğimiz bu üç lider artık “bunga Devam eden dönemde, başta Uzakdoğu olmak üzere tedarik süreçlerinde“işinizi yönetebileceğiniz” değil, bunga” mı yapar, yoksa okey mi oynar tecrübesini arttırırken Türkiye’nin önde bilinmez ama asıl merak konusu, “acaba gelen perakende markalarında;“sonucu idare etmeye” uğraşacağınız Kategori/ Marka/ Ürün Yönetimi, kendilerine İspanya mı eşlik edecek, yoksaiş yapış biçimleridir. Çoğunlukla da “sonuca (Stratejik) Planlama ve Tedarik Zinciri Portekiz veya İrlanda mı?” sorusu olacak gibi Yönetimi konularında deneyimrazı olacağınız” demek daha doğru. Dolayısı kazanmıştır. gözüküyor.Bu gelişmeler akabinde, kısaile başarılı biçimde pazarda var olmanın sırrı,farklı durumlara hazırlıklı olmaktan ve en vadede dünyayı büyük bir çalkantı Son olarak, Collezione markası çatısı altında, ürün yönetimi, planlama vehızlı biçimde adaptasyonu sağlarken, kan bekliyor. Aslına bakarsanız bahsettiğimiz lojistikten sorumluu Genel Müdürkaybetmemekten geçiyor. çalkantı, oldukça iyiye işaret zira “sular Yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi pozisyonunda çalışmıştır. dalgalanmadan durulmuyor” ve dalga neYine daha önce öngördüğümüz biçimde, kadar erken gelir ise, durulmanın öne Burak Günbal, halihazırda çeşitli firma,Amerika’nın ekonomik problemi, yürekleri kuruluş ve üniversitelerde, perakende çekilmesi de o denli olası. Eğer bu büyük ve perakende sistemleri konuluhoplatan ufak bir rötar ile çözülmüş olsa da, dalgayı kazasız atlatmak mümkün olursa, eğitimler vermekte olup, yenidenAvrupa’da kazanlar kaynamaya devam yapılanan organizasyonlarda, ürün 2012’nin ikinci yarısını kurtarmak daediyor; zira açıklanan paketler, birer hayal yönetimi, planlama, tedarik zinciri mümkün olur gibi gözüküyor. Yok, yine yönetimi, süreç ve sistem tasarımıkırıklığı olmaktan ileri gidemiyor. Hep konularında danışmanlık servisi vizyonsuz kaptanlar ile “içi boş” laflarsöylediğimiz üzere, bu durumun en önemli vermektedir. üretmeye devam ederse Avrupa, 2012’yinedeni, siyasi kaygılar nedeni ile “eylemleri Aynı zamanda çok sayıda mecrada tümden kaybedebilir. (…)ile söylemleri örtüşmeyen”, basiretsiz ve makaleleri yayımlanan Burak Günbal’ın, hazırlıklarına devam ettiği,“uzgörülü” olmaktan uzak yöneticiler. (DEVAMI İÇİN LÜTFEN TAKİP EDEN LİNKİ “Perakende’de Bilimsel Ürün YönetimiAvrupa birliği, siyasi bir birlik olmayı KULLANIN: & Planlama” başlıklı bir kitabıbaşaramadığı için, ekonomik bir birlik http://www.perakendebulten.com/haber.p bulunmaktadır.olmaktan da hızla uzaklaşıyor. Daha önceki hp?hid=1320996052 )
  3. 3. HAYALET MÜŞTERİ Servisi Perakendenin kalbi sahada atıyor. Fakat mağazalarda yaşanan müşteri deneyimini tespit etmek, yeniden tasarlamak ve kontrol altına alıp standardize etmek, kimi zaman söylendiği kadar kolay değil. Sahada verilen servisi ölçümlemenin en doğru yollarından birisi de, şüphesiz hayalet müşteri deneyimi raporları. Düz yazıya çevrilmiş bir örneği için lütfen takip eden bağlantıya tıklayın:Birleşmiş Markalar Derneği ve İstanbul Moda http://www.perakendebulten.com/hab er.php?hid=1312353032Akademisi İşbirliği ile Hayata Geçirdiğimiz “SahadaPerakende Yönetimi” Eğitim Programı Ocak ve Eğitimlerimizden Bazıları Yeni Başlayanlar için PerakendeŞubat Ayları İçin İki Ayrı Dönemde KurgulandıYoğun ilgi nedeni ile Ocak ayındaki planlı hızlı reaksiyon verebilme yetkinliği olan Temel Satış Becerileri & Müşteri İlişkileri Yönetimieğitime ilaveten Şubat ayı için de organize perakendecilik” işinde, nihaikurguladığımız eğitimimize, kurumsal katılım tüketici, sahadaki sürecin merkezine alınır. Planlama & Ürün Yönetimikayıtları devam ediyor. Hedef katılımcı Sayılar vasıtasıyla markalar ile iletişim kuran Tedarik, Satın Alma & Merchandisingprofilinin “Satış operasyon kadrolarına bağlı müşterinin sürecin odağına yerleşmesi ileolarak sahada ve sahaya hizmet veren onu iyi anlama ve ihtiyacına yanıt verme Kategori Yönetimimerkez birimlerinde çalışan, en az 3 yıl noktasında, perakende matematiği ve İleri Merchandisingperakende tecrübesi olan ve ortalama 50 ila mağaza içi ürün yönetim sistemleri ortaya350 m2 mağazalarda görev alan, satış çıkar. Perakende Matematiğioperasyon müdürleri, bölge yöneticileri ve Hedeflerle Mağaza Yönetimi Eğitimin amacı, saha çalışanlarınınmağaza müdürleri ile yüksek potansiyel perakende matematiği ve mağaza yönetimi Stratejik Planlamasahibi müdür yardımcıları” olarak konularında yetkinliklerini geliştirerek, direktanımlandığı eğitimin tanım, amaç ve Perakende Sistemleri mağaza karlılığına ve müşteriye verilenkapsamı şu şekilde: “Organize moda servisin seviyesine, daha doğru satış noktası Stratejik Değişim & Yeniden Yapılanmaperakende dünyasında, her geçen gün artan yönetimi ile katkı sağlamaktır.rekabet ve hızla değişen tüketici talepleri,satışın kalbi ve tüketiciye en yakın noktaolan sahada, sayılarla verimli mağaza ve Power Networksistemlerle mağaza içi etkin ürün yönetimini,tüm markaların gündeminde en önemli Doğru iş ile doğru insanı bir araya getirmek bizim işimiz. Samanlıktaöncelik maddesi haline getirmiştir. Bu iğne aramayın, bize danışın. Artan rekabet, satış fiyatlarını baskılarken yükselen maliyetler, ürünün brüt kar marjı oranını, her geçenparalelde, sahada görev alan kadroların sayı gün daha fazla sıkıştırıyor. Tüketicinin talebi ise her zamankinden fazla değişirken, bu sürate uyumve sistemlere hâkimiyeti, organizasyonların sağlayabilecek organizasyonları verimli biçimde yönetebilme becerisi, pazardan pay alabilmek adına, artık “olsa iyi olur” bir yetkinlik olmaktan çıkıp çoktan “olmazsa olmazlar” arasında yerini aldı. “Yeni Normal”karlılıklarına direk etki etmekte, sağlanan olarak tanımladığımız bu süreç, “Perakende 3.0” dediğimiz ve internet, mobil uygulamalar ve sosyalverim artışları sadece firmaların bilançolarını medyanın karakterize ettiği yeni ekosistemle paralel yürüyor.değil, artan müşteri memnuniyeti ve hizmet Değişkenlerin bunca farklılaştığı pazarda var olabilmenin en temel gereksinimi ise, bu yeni şartlara uyumkalitesi nedenleri ile markaların değerini de sağlayabilen ve başarılı iş sonuçları üretebilecek beceri setlerine sahip disiplinlerarası çalışabilen insan kaynağı.pozitif etkilemektedir. Bu çerçevede, sahaçalışanlarının satış noktalarına olan “Benchmark”ınızın süreç ve sistemleri kopyalayabilirsiniz ama insan kaynağını asla. Yetişmiş insan kaynağını doğru pozisyonlarda kullanabilme becerisi, bu yeni dönemde başarının adeta anahtarı. Öyle isehâkimiyeti artarken, “müşteriyi en iyi anlayıp neden geniş networkümüzü kullanmıyorsunuz?
  4. 4. Danışmanlık Başta stratejik planlama, müşteri odaklı kategori yönetimi, karlılık odaklı ürün planlama ve envanter yönetimi, verimlilik odaklı süreç tasarımı ve uygulamanın yanı sıra, ilgili organizasyonların hayata geçirilmesi aşamasındaÇok Yakında ihtiyaç duyulabilecek her türlü sistem, insan kaynağı veSEMİNER | Alış-Veriş, Psikoloji ve İllüzyon | Müşteri Deneyimi Yönetimi stratejik ortaklıkların, süreçSatis noktalarinin giris sag bolumu, genellikle en fazla dikkat ceken, dolayisi ile en degerli alanlardan birisi anahtar performansiken, bazi gida perakendecileri bu alani kar marji dusuk, fire orani yuksek olan taze gida urunleri icin göstergeleri ile birlikte servisdegerlendirirler. Ilk bakista sacma gibi gozukse de, yapilan arastirmalar gosteriyor ki, hemen alis veris seviyesi kontratlarınındeneyiminin basinda saglikli urunler satin alarak rahatlayan musteri, alis verisin devaminda, kar marji daha oluşturulması, verilenyuksek olan abur-cubur tabir edilen urunlerden daha fazla satin aliyor. Benzer sekilde, alis veris arabalari, danışmanlık servisi içeriğine,ortalama alis veris miktarini tasiyabilecek hacimlerin uzerinde buyukluklerde dizayn ediliyor ve bu durum,m2 kullaniminin cok degerli oldugu perkende organizasyonlarinin satis alanlarinda, raf acikliklarinin daha istendiği takdirde dahilfazla artmasina neden oluyor cunku dar alanlardan bu buyuk arabalar gecemiyor. Diger yandan araba olabilmektedir.buyudukce, tuketici her aldigi urunun sepette kucuk bir yer isgal ettigini goruyor ve sepetteki payincuzdaninda da oldugunu varsayarak, daha fazla urunu almakta sakinca gormuyor zira sepet dolmayincadaha fazla alabilirim hissi uyaniyor. Sepetin kucuk oldugu orneklerde ise arac dolunca musteri satin almayibirakiyor. Ikeanin musteri rotalari bir baska ornek: magaza icerisinde tuketicisine yon duygusunukaybettirirerek tum satis alanini dolastiran bu rotalar, psikolojiyi bozacak kaybolmusluk duygusunu “Yalın Perakende”yaratmayacak sekilde tasarlaniyor. Media-markt ise urun sergileme, kategorizasyon, sinyalizasyon vesepet ortalamasini arttiracak birlikte satisi ozendirecek uygulamalari ile dikkat cekiyor. Internet ve mobil Yönetim Sistemleriuygulamalar ile e-ticaret sitelerinde, imlecin en cok nerede durdugundan goz bebeginin nereye Haber Bülteniodaklandigina kadar bircok degisken olculerek ekrandaki degerli alanlar tespit ediliyor; tipki FMCGdeki Sayı 4 | Aralık 2011goz hizasindaki raflar ile diger raflar veya raflarin basi ile ortasi alanlarinin farkli degerlendigi gibi. Turizmacentalari ise satis ofislerinde gunes yagi kokusu kullanarak, deniz mahsulleri satan perakendeciler isehindistan cevizi kokusu ile musteri cekmeye calisiyor. Genc giyimde muzik, luks tuketimde isik cok onemli.Ayni sekilde aynalar, magaza icinde gecirilen sureyi, tuketicinin onlerinden gecerken yavaslamasi ileuzatirken urunlerin fark edilmesini sagliyor. Renkler, ornegin kirmizi, satin alma gudumuzu tetiklerken, YALIN PERAKENDEbankalarin cokca kullandigi yesil, guven veriyor.Kampanyalarda kullanilan "son gun" gibi mesajlar, firsatalgisini koruklerken "size oze" gibi yaklasimlar, tuketicinin "biricik" hissetme itiyacini karsiliyor. Orneklericogaltmak mumkun ki hemen hemen hepsi, psikoloji ile ilgili. Bu nedenle dünyanın önde gelen perakende YÖNETİM SİSTEMLERİtasarım uzmanlarından Rasshied Din, “Perakende tasarımı, sanatın, antropolojinin ve ticaretin bileşimidir". Burak Günbaldiyor. + 90 (532) 235 63 16 burakgunbal@yahoo.com yalinperakende.wordpress.com yalinperakende.blogspot.com yalinperakende.tumblr.com burakgunbal.blogspot.com tr.linkedin.com/in/burakgunbal @burakgunbal www.perakendia.com/ www.istanbulmodaacademy.com/ www.perakendebulten.com/yazar.php?yazarId=18

×