Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vad är energi

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Vad är energi

 1. 1. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.
 2. 2. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft · väg
 3. 3. Vilken är enheten för arbete? 1 newtonmeter (1 Nm)
 4. 4. Kraften måste ha samma riktning som rörelsen
 5. 5. Ett arbete i fysikalisk mening uträttas när man övervinner en kraft och flyttar ett föremål mot kraftens riktning alltså hur mycket energi som överförs
 6. 6. Mekanisk energi Lägesenergi och rörelseenergi kallas för mekanisk energin
 7. 7. Vilken är enheten för energi? 1 joule (1 J)
 8. 8. Hur brukar energin i matvaror deklareras? I kilojoule och även i kilokalori (kcal) som är en äldre enhet för energi.
 9. 9. Vilka energiformer talar vi om? Lägesenergi, rörelseenergi, elenergi, värme, kemisk energi, kärnenergi, ljud, ljus.
 10. 10. Hur lyder energiprincipen? Energi kan inte skapas ur ingenting och inte försvinna. Energi kan bara omvandlas till olika energiformer
 11. 11. Effekt och verkningsgrad Effekt är ett mått på arbetsförmåga. Ju fortare ett arbete utförs desto större är effekten. Effekt = Arbete / Tid 1W = 1Nm/S = 1J /S
 12. 12. Effekt är energi per sekund Och mäts i watt Effekten = energin /tiden
 13. 13. Hur slutar alla energiserier till sist? I värme.
 14. 14. Varför är det fel att tala om att energi förbrukas? Energi kan inte förbrukas eller skapas ur ingenting, bara omvandlas till olika energiformer (energiprincipen)
 15. 15. Vad menas med effekt? Vilka enheter kan man använda? Effekt är arbete per sekund. Enhet för effekt är 1 newtonmeter per sekund (1 Nm/s) = 1 joule per sekund Förkortning (1 J/s) =1 watt (1 W).
 16. 16. 735 W = en hästkraft
 17. 17. Energikällorna delas in i två huvudgrupper. Vilka? Primära energikällor delas in i förnybara och icke förnybara.
 18. 18. Vilken energienhet står på elmätaren i hemmen? 1 kilowattimme (1 kWh).
 19. 19. Vilka energikällor hör till grupperna? Förnybara energikällor är sol, vind, vatten, biobränsle och geoenergi. Icke förnybara energikällor är kol, olja, naturgas och kärnenergi.
 20. 20. Vad betyder mega och tera? Mega betyder miljon. Tera betyder biljon (tolv nollor efter talet).
 21. 21. Vilka två faktorer ska man tänka på när man vill spara energi? Apparatens effekt och tiden.
 22. 22. Vilken typ av elektriska apparater har stor effekt? De som är gjorda för att ge värme.
 23. 23. Hur kan man spara energi i samband med matlagning? Inte låta något stormkoka på hög effekt. Ha kastruller som inte är för små utan täcker plattan. Ha kastruller med planslipad botten. Använda eftervärmen på plattan och i ugnen, alltså slå ifrån några minuter innan t.ex. sockerkakan är färdig. Använda mikrovågsugnen när man värmer små mängder
 24. 24. Varför är det bättre för miljön att köra på biobränslen än på bensin? Biobränslen kommer från växter. Även de ger växthusgasen koldioxid men den tas upp igen vid återväxten.
 25. 25. Vad är en hybridbil? En hybridbil har två motorer, en vanlig förbränningsmotor och en elmotor.
 26. 26. Vad är bränslecellens ”avgaser”? Vatten.
 27. 27. Kan vi dra nytta av den bildade värmen? (Nej, troligen inte.)
 28. 28. En leopard klättrar upp i ett träd för att sedan överfalla det passerande bytet. Vilken energiserie blir det? Kemisk energi → rörelseenergi → lägesenergi → rörelseenergi → värme
 29. 29. Vad är det för fördel med att vi huttrar när vi ”fryser”? Det innebär att musklerna drar ihop sig och slappnar av. Vid muskelrörelsen ökar ämnesomsättningen i muskelcellerna, mer kemisk energi omvandlas alltså till värme.
 30. 30. Energikällor (sid. 152) I ett värmekraftverk värms vatten till ånga under högt tryck. Ångan driver en turbin som roterar och drar generatorn. Generatorn ger el som går ut på nätet. Ångan leds sedan till en kondensor. Där kyls den till vatten och pumpas tillbaka till ångpannan och värms på nytt. Vattnet kan värmas av många olika bränslen. Det kan var kol, olja, gas eller biobränslen som brinner på vanligt sätt. I ett kärnkraft verk är det inget som brinner. Där kommer värmen från klyvning av uranatomens kärna.
 31. 31. Vilken energiserie har vi i ett vattenkraft verk? Lägesenergi → rörelseenergi →elenergi
 32. 32. Vad är det för nackdel med ”glasfiberljuset”?
 33. 33. I bostäder behöver man ljuset när det inte är solsken. Glasfiberljuset kan vara till stor nytta i gallerior, på industrier och andra ställen där man inte har fönster som kan ge dagsljus.

×