Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Közlekedési Konferencia - Dr. Dabóczi Kálmán

666 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Közlekedési Konferencia - Dr. Dabóczi Kálmán

 1. 1. A magyar közösségi közlekedési szolgáltatások elszámolási és irányítási rendszerének új dimenziói Szeged, 2011. november 17. Dr. Dabóczi Kálmán Igazgató Stratégiai Projekt Igazgatóság
 2. 2. Irányítási és elszámolási dimenziók
 3. 3. Irányítási és elszámolási dimenziók
 4. 4. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezeti felépítése Vagyonpolitikáért felelős Államtitkár Közigazgatási Államtitkár Parlamenti Államtitkár Fejlesztéspolitikai Koordinációért felelős Államtitkár Infokommunikációért felelős Államtitkár Infrastruktúráért felelős Államtitkár Miniszter Kiemelt állami szerződéseket és támogatásokat vizsgáló Államtitkár Tudásbázis Menedzsment és Vállalati Kapcsolatok Osztály Sajtó- és Média Osztály Ellenőrzési Főosztály Kommunikációs Főosztály Titkársági és Koordinációs Főosztály Parlamenti Kapcsolatok Főosztály EU-s és nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár Humánigazgatási Főosztály Jogi Főosztály Perképviseleti Főosztály Jogszabály-előkészítő Osztály Általános Jogi Osztály Koordinációs Osztály Ügyvitel-szervezési O. Fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár Monitoring és információs ügyekért felelős helyettes államtitkár Kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes államtitkár Közlekedésért felelős helyettes államtitkár Energiáért felelős h. államtitkár Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár Kiemelt Állami Szerződéseket Vizsgáló Főosztály PPP elemző és ellenőrző osztály PPP felügyeleti és monitoring osztály Támogatásokat Vizsgáló Iroda Európai Uniós Főosztály Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály Protokoll és Utazásszervezési Főosztály Uniós Döntés-előkészítő Osztály Uniós Jogérvényesítési Osztály Intézményfelügyeleti és Igazgatási Főosztály Költségvetési Tervezés-koordinációs és Kontrolling Főosztály Tervezés-koordinációs és Kontrolling Osztály Számviteli Osztály Fejezeti Osztály Szolgáltatás Koordinációs és Illetmény-számfejtési Osztály Támogatáspolitikai Főosztály Jogorvoslati és Törvényességi Főosztály Támogatáspolitikai Osztály Intézményi Koordinációs Osztály Program Koordinációs Osztály EU Kohéziós Osztály Fejlesztési Koordinációs Főosztály Tervezési Pénzügyi Osztály Jogorvoslati Osztály Törvényességi Osztály Monitoring és Információs Főosztály Monitoring Osztály Információs Osztály Informatikai Szabályozási és Szervezési Főosztály Informatikai Felügyeleti és Ellenőrzési Főosztály Informatikai Stratégiai Osztály Informatikai Szabályozási és Szervezési Osztály Informatikai Felügyeleti és Ellenőrzési Osztály Informatikai Kontrolling Osztály Elektronikus Hírközlés, Posta és Információs Társadalom-fejlesztési Főosztály Ágazati Koordinációs, Nemzetközi Együttműködési és Audiovizuális Média Főosztály Elektronikus Hírközlési Osztály Információs Társadalom-fejlesztési Osztály Ágazati Koordinációs Osztály Nemzetközi Együttműködési Osztály Postaszabályozási Osztály Audiovizuális Média Osztály Közlekedési Infrastruktúra Főosztály Közlekedési Szolgáltatások Főosztály Fejlesztési és Beruházási Osztály Finanszírozási Osztály Közszolgáltatás-szervezési Osztály Közszolgáltatás Szabályozási Osztály Üzemeltetési és Fenntartási Osztály Gépjármű-közlekedési és Logisztikai Osztály Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztály Vasúti Infrastruktúra Osztály Vasúti Szabályozási Osztály Légi- és Víziközleked-i Főosztály Légügyi Osztály Víziközlekedési Osztály Atomenergetikai Főosztály Energiaszolgáltatási és Bányászati Osztály Klíma – energia Osztály Energiagazdálkodási Főosztály Energiaszabályozási Főosztály Energetikai Projektek és Kapcsolatok Főosztálya Vagyongazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Koordinációs Osztály Vagyonköltségvetési Osztály Vagyonfelügyeleti Főosztály Vagyonfelügyeleti Osztály Vagyonjogi Osztály Közbeszerzési Koordinációs, Felügyeleti és Nyilvántartási Főosztály Közbeszerzési Koordinációs és Felügyeleti Osztály Közbeszerzési Szabályozási és Tájékoztatási Főosztály Közbeszerzési Szabályozási Osztály Közbeszerzési Tájékoztatási Osztály Közbeszerzési Nyilvántartási Osztály Miniszteri Kabinet Titkársági Osztály Légiközlekedés fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó miniszteri biztos Biztonsági Vezető Miniszteri Titkárság Titkárság Titkárság Titkárság Titkárság Titkárság Titkárság Titkárság Titkárság Titkárság Titkárság Titkárság Titkárság Titkárság Titkárság (Szakmai irányítás) Titkárság Titkárság Vagyongazdálkodási Kontrolling Osztály Felügyeleti Osztály Intézményfejlesztési és Koordinációs Osztály Igazgatási Osztály
 5. 5. Változás 2006, 2010, 201… <ul><li>Mélyreható szerkezeti változások a közeljövőben a közösségi közlekedés terén </li></ul><ul><li>Erőforrás-bővítési korlátok a Minisztériumban </li></ul><ul><li>Központi költségvetésben kirajzolódó pénzügyi mozgástér átalakulása </li></ul><ul><li>Kormányzati vállalások határidő-szorítása </li></ul><ul><li>A döntések pénzügyi hatásai ( vagy a döntések hiánya ) </li></ul>
 6. 6. Intézményi előfeltételek <ul><li>Átfogó közlekedéstudományi, módszertani háttér, tudásbázis </li></ul><ul><li>Relatív iparági függetlenség </li></ul><ul><li>Közvetlen szakmai irányíthatóság </li></ul><ul><li>Transzperancia, tulajdonosi felügyelet </li></ul>Döntés: KTI – Közlekedéstudományi Intézet felkészítése az komplex projektek befogadására, kezelésére
 7. 8. A Stratégiai Projekt Igazgatóság kiemelt célfeladatai <ul><li>Nemzeti Közlekedési Holding előkészítésének koordinálása </li></ul><ul><li>Széll Kálmán tervben szereplő közlekedési prioritások támogatása </li></ul><ul><li>Nemzeti Egységes Kártyarendszer közlekedési projektjeinek felügyelete </li></ul><ul><li>Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásában való közreműködés </li></ul><ul><li>Közlekedésbiztonság kiemelt kezelése </li></ul>
 8. 9. Irányítási és elszámolási dimenziók
 9. 10. Megrendelői feladatok <ul><li>Menetrend megrendelése </li></ul><ul><li>Szolgáltatási szint meghatározás </li></ul><ul><li>Közszolgáltatási szerződés megkötése </li></ul><ul><li>Finanszírozási kötelezettség teljesítése </li></ul><ul><li>A források felhasználása során a transzparencia és a hatékony vállalkozás költségszintjéig finanszírozás biztosítása (Altmark ítélet) </li></ul>
 10. 12. Statisztikai régióktól…
 11. 13. … a közlekedési régiókig
 12. 14. A kialakított új szervezet
 13. 15. Az új szervezet munkafolyamatai
 14. 16. Szolgáltató rendszeres mérése igazolási és havi Adatszolgáltatási kötelezettség Utaselége- dettség időszakos mérése Szúró- próbaszerű ellenőrzések NFM, hatóságok, KTI-SZI, auditor Szolgáltatási szint mérése
 15. 17. A szolgáltatási szintek rendszerének kialakítása - Alapelvek <ul><li>A rendszer legfontosabb alapelvei az objektivitás és a mérhetőség , a teljesítmények minőségének teljes körű számszerűsíthetősége. </li></ul><ul><li>Cél nem forráselvonás megalapozása, hanem a szolgáltatási színvonal javításának motivációja . </li></ul><ul><li>Három minőségi paraméter : tisztaság, menetrendszerűség, utastájékoztatás. </li></ul><ul><li>A szolgáltatási szint értelmezése ebben a rendszerben az a százalékban kifejezett, számszerű érték, amelynek túlteljesítése esetén jutalmazás sal, nem teljesítése esetén pedig szankció val élhet a Megrendelő. </li></ul><ul><li>A mérés és az ellenőrzés kötelezettsége a Szolgáltatót terheli , azonban a Megrendelő jogosult ellenőrzéseket végezni, betekinteni a kapcsolódó folyamatokba és dokumentumokba. </li></ul><ul><li>A szolgáltatási szintbe nem tartoznak bele a vis maior esetek által okozott elvárt szolgáltatási szinttől való elmaradások </li></ul>A közszolgáltatási szerződésben rögzített szolgáltatás nyújtásánál indifferens, hogy azt közvetlenül, vagy közvetve nyújtja a Szolgáltató.
 16. 18. Fejlődési út Elvárt szolgáltatási szintek az egyes minőségi paraméterekre Az egyes minőségi paraméterek súlyának változása idő minőségi paraméter elvárt szintje Jelenlegi helyzet Célhelyzet Elvárt szint 2. év 3. év 4. év 1. év 1. év 2. év Példa Példa Hol tartunk most? Hova akarunk eljutni? Mit kell ehhez tenni? Mennyibe fog kerülni? Reális a cél?
 17. 19. Járművek tisztasága Tisztaság Menetrend-szerűség Utastájékoztatás Szolgáltatási színvonal Állomások tisztasága Pontosság Járművek Állomások Telefon Internet Célérték teljesítése Minimumszint elérése Szolgáltatói adatszolgáltatás, mérés megbízhatósága 25% 50% 25% Értékelés
 18. 20. Irányítási és elszámolási dimenziók
 19. 22. A KTI Közlekedési Módszertani Központ pozícionálása Támogató szakmai konzorcium Közlekedéstudományi Intézet
 20. 23. E-ticketing projekt céljai <ul><li>Stratégiai cél </li></ul><ul><ul><li>A projektek közötti szinergia megteremtése, a kormányzati és EU-s célkitűzések elérése </li></ul></ul><ul><li>Fő szakmai célok </li></ul><ul><ul><li>A központosított funkciók kiépítése és az állam közvetlen pénzügyi és szakmai kontrollja mellett kiépülő rendszer létrehozása </li></ul></ul><ul><ul><li>Szállító-független és átjárható (interoperábilis) rendszerek kiépítése </li></ul></ul><ul><li>További szakmai célkitűzés: </li></ul><ul><ul><li>Futó ROP projektek szakmai koordinációja és támogatása </li></ul></ul><ul><ul><li>Egységes elektronikus kártyarendszer bevezetése </li></ul></ul><ul><ul><li>A közösségi közlekedés irányításának támogatása közvetlenül a forgalomból nyert, valós idejű, nagy pontosságú adatok alapján </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevételek védelme (jogosulatlan használat csökkentése) </li></ul></ul>
 21. 24. Kapcsolódó projektek <ul><li>18 Volán társaság fejleszt jelenleg ROP forrásból. A projektek mindegyike tartalmaz ITS elemeket, és 11 projekt tartalmaz elektronikus jegyrendszer kialakítást </li></ul><ul><li>A futó KözOP pályázatok keretein belül, a közösségi közlekedés kapcsán 631 millió Forint értékben kerültek ITS tartalmak meghatározásra </li></ul><ul><li>A BKK a budapesti közösségi közlekedés megújítása érdekében 2011 végéig dolgozza ki a BKV által alkalmazandó elektronikus jegyrendszer alapjait </li></ul><ul><li>A MÁV-Start Zrt. A jegyértékesítési rendszer megújítását célzó projekt tervének kialakítását 2011 év végén véglegesíti, amely NEK kompatibilis elektronikus jegyrendszer megvalósítását is tartalmazza </li></ul><ul><li>Közös Munkacsoport (Bp és agglomerációjának ITS/E-ticketing fejlesztései (BKK, MÁV, Volánbusz, GySEV) </li></ul>
 22. 25. Alapkövetelmények és feltételek <ul><li>Alapkövetelmények az országos egységes rendszer működőképességéhez: </li></ul><ul><ul><li>Transmodel adattár és menedzsment szolgáltatás </li></ul></ul><ul><ul><li>EH3 azonosítók menedzsment és szolgáltatás </li></ul></ul><ul><ul><li>Központi Tranzakció Kezelő szolgáltatás </li></ul></ul><ul><ul><li>Eszköz- és kártyamenedzsment </li></ul></ul><ul><li>A közösségi közlekedés szintjén jelentkező megtakarítások realizálásának előfeltételei : </li></ul><ul><ul><li>Tranzakció feldolgozás </li></ul></ul><ul><ul><li>Teljesítés kimutatás </li></ul></ul><ul><ul><li>SIRI központ üzembe helyezése </li></ul></ul><ul><ul><li>SLA elemző modulok üzembe helyezése </li></ul></ul>
 23. 27. Eredmények és hatások <ul><li>Eredmények </li></ul><ul><ul><li>Garantált interoperábilitás </li></ul></ul><ul><ul><li>Közlekedési Módszertani Központ kialakítása 2011. végéig </li></ul></ul><ul><ul><li>Újabb NEK-kompatibilis projektek kiírása ROP forrásból 2011. végéig </li></ul></ul><ul><ul><li>Tranzakció Kezelő Központ létrehozása 2012. közepére </li></ul></ul><ul><li>Hatások </li></ul><ul><ul><li>Hozzáférés az egységes módszertan okhoz, szabványokhoz és ajánlásokhoz </li></ul></ul><ul><ul><li>Egységes szemléletű és átjárható (kölcsönösen együttműködő) rendszerek megvalósítása </li></ul></ul><ul><ul><li>A közösségi közlekedés irányításának támogatása közvetlenül a forgalomból nyert, valós idejű, nagy pontosságú adatok alapján </li></ul></ul><ul><ul><li>A közösségi közlekedés jogosulatlan igénybevétele és egyéb visszaélések jelentős csökkenése </li></ul></ul>
 24. 28. E-ticketing – finanszírozási lépték <ul><li>A teljes központi referencia-architektúra kiépítésének forrásigénye kb. 3,2 Mrd forint (KözOP forrásból 2,7 Mrd forint) </li></ul><ul><li>A kezdeti kiépítés után a rendszer önfinanszírozóvá válik </li></ul><ul><li>Az egységes rendszer kiépítésével a közlekedési kormányzat hatékonyan tudja ellenőrizni az éves szinten 400 Mrd forintos pénzügyi tranzakciós folyamatot </li></ul><ul><li>A projekt megtérülése (nem közvetlenül) szinte éven belüli… </li></ul>
 25. 29. Ki viszi fel a kötelet?
 26. 30. Valakinek kockáztatni kell…
 27. 31. Milyen hirtelen lehet irányt váltani?
 28. 32. Köszönöm a figyelmet !

×