Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Közlekedési Konferencia - Dr. Völner Pál

1,170 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Közlekedési Konferencia - Dr. Völner Pál

 1. 1. Kormányzati célkitűzések és törekvések Dr. Völner Pál államtitkár Infrastruktúráért felelős Államtitkárság Szeged, 2011. november 17.
 2. 2. <ul><li>Témakörök </li></ul><ul><li>Közlekedéspolitikai irányok </li></ul><ul><li>Közösségi közlekedés átalakítása </li></ul>
 3. 3. <ul><li>I. Az EU Közlekedéspolitikai Fehér Könyv </li></ul><ul><li>Az Európai Bizottság 2011. március 28-án tette közzé az EU harmadik, 2011–2020. közötti időszakra szóló közlekedéspolitikai Fehér Könyvét, melyet a magyar soros elnökség tárgyalt végig és zárt le a 2011. június 16-i TTE ülésen. </li></ul><ul><li>A Fehér Könyv legfőbb célja fenntartható közlekedési rendszer kialakítása 2050-re, melynek érdekében: </li></ul><ul><li>A közlekedési szektor 1990-es CO 2 -kibocsátását 60%-kal kell csökkenteni, melyre 10 célkitűzést alakítottak ki. </li></ul><ul><li>A közlekedés kőolajfüggőségét közel felére kell csökkenteni. </li></ul><ul><li>A torlódásokat mérsékelni kell. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>I. A Fehér Könyv főbb kihívásai Magyarország számára </li></ul><ul><li>A következő célok: </li></ul><ul><li>A 60%-os CO 2 kibocsátás-csökkentés (1990-2050) ~ Erős gazdasági növekedési korlát </li></ul><ul><li>Alapvetően CO 2 -mentes city logisztika 2030-ra ~ Potenciálisan 9 hazai nagyvárost érintő kérdés </li></ul><ul><li>300 km feletti közúti forgalom vasútra, vízi útra terelése ~ Kis terület, csekély kormányzati ráhatás </li></ul><ul><li>Közel nulla halálos áldozat a közúti közlekedésben 2050-re ~ Az emberi tényező kizárható? </li></ul><ul><li>A következő intézkedések: </li></ul><ul><li>Közúti járművek súly- és méretdimenziói ~ megakamionok </li></ul><ul><li>Köz- és magánszféra együttműködése (PPP) az infrastruktúra-fejlesztésben ~ már most jelentős teher a költségvetésnek </li></ul>
 5. 5. <ul><li>I. EU-s források 2014-2020. </li></ul><ul><li>Az Európai Bizottság 2011. június 29-én hozta nyilvánosságra a 2014-ben induló hétéves pénzügyi keretről (MFF) szóló tervezet ét: </li></ul><ul><ul><li>A kohéziós források mértékének legszegényebb régiókra jutó részének és a tagállami allokációs plafon csökkenését </li></ul></ul><ul><ul><li>Bizottság-tagállam partnerségi szerződést </li></ul></ul><ul><ul><li>A Kohéziós Alap tagállamokra dedikált részének csökkentését és 10 milliárd €-t TEN-T maghálózatra elkülönítését </li></ul></ul><ul><ul><li>A TEN-T Alap átalakítását (Európai Infrastrukturális Alap – CEF, közlekedésre 21,7 milliárd € a közúti fejlesztések szinte teljes kizárásával), összegének emelését. </li></ul></ul><ul><ul><li>A 2011. október 19-én nyilvánosságra hozott CEF tervezetének listájából hazánkat érinti a: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A Boba-Székesfehérvár vasúti fejlesztés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A Bécs-Budapest nagysebességű vasúti tanulmány </li></ul></ul></ul>
 6. 6. I. A TEN-T felülvizsgálata <ul><li>A Bizottság 2011. október 19-én hozta nyilvánosságra a TEN-T tervezetét </li></ul><ul><li>TEN-T, benne a 2050-ig kialakítandó átfogó és a 2030-ig kiépítendő maghálózat, utóbbin belül maghálózati folyosók (erre külön koordinátor és korridor platform) </li></ul><ul><li>A következő időszak finanszírozásának egyik alapja </li></ul>
 7. 7. <ul><li>I. Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS), Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) </li></ul><ul><li>Az NKS kialakítását az EU új közlekedéspolitikai Fehér Könyve és az Új Széchenyi Terv indokolja, mely: </li></ul><ul><li>Közép-, hosszú és nagytávú elemeket is tartalmazna </li></ul><ul><li>Tematikája és módszertana 2011 végére, maga az NKS a tervek szerint KöZOP forrásokból 2013 első felére készül el </li></ul><ul><li>A fejlesztési tárca: </li></ul><ul><ul><li>Az NKS készítésével a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot bízta meg, </li></ul></ul><ul><ul><li>A tematikát a BGE Közlekedésüzemi Tanszéke készíti </li></ul></ul><ul><ul><li>Az előrehaladás nyomonkövetésére és a vitás kérdések eldöntésére az Irányító Bizottságot hozott létre </li></ul></ul><ul><ul><li>Folyamatos civil kontroll civil és szakmai szervezetekkel </li></ul></ul><ul><li>Az NKS részét igen hangsúlyos elemét képező, évek óta előkészített Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) a KözOP források terhére önálló munkaként valósul meg. Eredményei az NKS-be beépítésre kerülnek. </li></ul>
 8. 8. Stratégiaalkotás az összközlekedési elvek és a megalapozó dokumentumok felhasználásával… Nemzeti Közlekedési Stratégia
 9. 9. II. Vasút pályaműködtetés finanszírozási összefüggései 2011-ben <ul><li>Személyszállítási költségtérítése </li></ul><ul><li>GYSEV Zrt. 5,771 mrd Ft </li></ul><ul><li>MÁV-START Zrt. </li></ul><ul><li>152,382 mrd Ft </li></ul><ul><li>Állami készfizető kezességvállalás a MÁV Zrt. 35 mrd Ft-os kötvény-kibocsátásához </li></ul><ul><li>Pályaműködtetés költségtérítése </li></ul><ul><li>MÁV Zrt. 21,050 mrd Ft </li></ul><ul><li>GYSEV Zrt. 1,950 mrd Ft </li></ul>MÁV-START Zrt. (személyszállítás) ~ közszolgáltatási szerződés (2010-12) GYSEV Zrt. személyszállítás ~ közszolg. szerz. (2010-12) pályavasút ~ pműk. szerz. aláírása folyamatban MÁV Zrt. (pályavasút) ~ pályaműködtetési szerződés (2011-2015) MÁV-START Zrt. Által fizetett pályahasználati díj ~ 76 mrd Ft Árufuvarozó vasútvállalatok (pl. Rail Cargo Hungária Zrt., MMV Zrt., GYSEV-CARGO Zrt., CER Hungary Zrt., Train Hungary Kft.) Árufuvarozó vasútvállalatok által fizetett pályahasználat díj ~ 20 mrd Ft MAGYAR ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS
 10. 10. II. A közösségi közlekedés közforrásokból történő finanszírozása 2005-2011.
 11. 11. <ul><li>II. Közösségi közlekedés átalakítása </li></ul><ul><li>I. Stratégiai pillérek </li></ul><ul><li>Új Széchenyi terv </li></ul><ul><li>Széll Kálmán terv </li></ul><ul><li>II. Szabályozási keretek </li></ul><ul><li>Személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény </li></ul><ul><li>III. Elvek </li></ul><ul><li>Közösségi közlekedés versenyképességének növelése az egyéni közlekedéssel szemben </li></ul><ul><li>Kötöttpályás közlekedés prioritása </li></ul><ul><li>Átlátható, egységes elvek mentén működő közösségi közlekedés </li></ul>
 12. 12. <ul><li>II. Közösségi közlekedés átalakítása (folyt.) </li></ul><ul><li>IV. Beavatkozási területek </li></ul><ul><li>Közösségi közlekedési intézmény-rendszerének korszerűsítése </li></ul><ul><li>Infrastruktúra működtetési és vagyonkezelési feladatok rendezése </li></ul><ul><li>Tarifa- és kedvezményrendszer korszerűsítése </li></ul><ul><li>Menetrendi összehangolás </li></ul><ul><li>Szolgáltatási szint fejlesztése </li></ul>
 13. 13. II. Az Új Széchenyi terv és az EU <ul><li>Nemzetközi szinten az EU közös közlekedéspolitikája és jövőbeli stratégiája meghatározza azokat az elvárásokat, amelyek választ adhatnak a fent felsorolt kihívásokra, illeszkedve a prioritásként kezelt területekhez: </li></ul><ul><li>A fenntartható közlekedési rendszerhez szükséges pénzügyi források megteremtése . </li></ul><ul><li>Minőségi, biztonságos („safe” és „secure”), azaz a mozgáskorlátozottak, babakocsis kismamák, idősek stb. számára is teljes mértékben elérhető közlekedési szolgáltatások nyújtása. </li></ul><ul><li>Interoperabilitás , azaz a nemzeti részrendszerek együttműködési készsége, határokon átívelő szolgáltatási láncok feltételeinek biztosítása. </li></ul><ul><li>Intermodális szállítások ösztönzése. </li></ul><ul><li>Értékét megőrző, teljesen integrált közlekedési hálózatok kialakítása. </li></ul><ul><li>A környezetvédelmi, klímapolitikai megfontolások érvényre juttatása. </li></ul><ul><li>A „low carbon” technológiai fejlesztések felgyorsítása. </li></ul><ul><li>A lakosság tudatos oktatása, informálása és bevonása a döntési folyamatokba . </li></ul><ul><li>A szolgáltatások valós költségeit tükröző közlekedési díjszabás megvalósítása. </li></ul><ul><li>Hatékony és koordinált cselekvések megvalósítása a kormányzásban. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Stratégia – célmeghatározás: </li></ul><ul><li>„ Általános alapelvként megfogalmazható, hogy a közlekedéstervezésben el kell jönnie az évtizedes távlatokban történő gondolkodásnak.” </li></ul><ul><li>„ Tartósan nem maradhat fenn a jelenleg alkalmazott napi-kézi vezérlésű magyar közlekedéspolitika, ezt kell felváltania a stratégiai rendszerszemléletnek.” </li></ul><ul><li>Közlekedési munkamegosztás (2030.): </li></ul><ul><li>Személyszállítás: 65% – 15% – 15% – 5% (egyéni–busz–vasút–légi) </li></ul><ul><li>Személyszállítás Budapest: 50% – 50% (közforgalmú–egyéni) </li></ul>II. Az Új Széchenyi terv – elvek és számok
 15. 15. <ul><li>„ Korszerű és jó minőségű a helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés, amely a megfelelő kínálattal és a közlekedési módok integrálásával fokozza a közforgalmú közlekedés vonzerejét. A működés alapja a szabályozott piac , amely lehetővé teszi a közforgalmú közlekedési szolgáltatások piaci kiszervezését , a korlátozott verseny keretei között. Az állam és az önkormányzatok szabályozzák a közforgalmú közlekedési szolgáltatási szerződések tartalmát, az odaítélésük módját, az alapvető szolgáltatási mutatókat és színvonalat. Az egyes relációkban csak egy-egy közlekedési alágazat szállítja az utasokat , a közlekedési alágazatok együttműködése nagytérségi szinten koordinált és harmonizált.” </li></ul>II. Az Új Széchenyi terv – a közösségi közlekedési jövőképe
 16. 16. <ul><li>Teljeskörűen ki kell építeni a vasúti és a közforgalmú közösségi személyszállítási szolgáltatások forgalomirányításának és monitoringjának korszerű telematikai és informatikai rendszer eit. </li></ul><ul><li>Haladéktalanul át kell világítani és meg kell reformálni az állami (önkormányzati) közlekedési vállalatok működését . </li></ul><ul><li>Meg kell alakítani a ténylegesen működő közlekedési szövetség eket, a menetrend- és tarifarendszerek et össze kell hangolni. </li></ul><ul><li>A környezetvédelem és az energiafelhasználás hatékonysági szempontjai nak széles körű beépítése, beültetése az infrastruktúraépítések, a járműbeszerzések és a szolgáltatás megrendelésének gyakorlatába. </li></ul><ul><li>A környezetkímélő közlekedési módok támogatása. </li></ul><ul><li>A környezeti költségeket is tükrözni képes tarifarendszer kialakítása minden alágazatban. </li></ul><ul><li>Az integrált közforgalmú közlekedési rendszer szervezeti feltételeinek meghatározása (hány közlekedési szövetség legyen, ezeket hogyan hangoljuk össze, kompetenciák leosztása). </li></ul><ul><li>A tarifaközösség és az integrált utas-információs rendszer kialakítási lehetőségeinek felmérése . </li></ul><ul><li>Az intermodális kapcsolódási pontok felmérése , fejlesztési igényeik meghatározása. </li></ul><ul><li>Az egységes közforgalmú közlekedési törvény előkészítése. </li></ul>II. Az Új Széchenyi terv – a közösségi közlekedési cselekvési terve
 17. 17. II. A vasúti közlekedés tervezése és fejlesztése Forrás: KHEM (Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia) <ul><li>Ütemes menetrend kialakítása </li></ul><ul><li>Új vonatállomány beszerzése </li></ul><ul><li>Működési hatékonyság javítása </li></ul><ul><li>Utaskapcsolatok fejlesztése </li></ul><ul><li>Jegyvásárlási rendszer korszerűsítése </li></ul><ul><li>Díjszabási stratégia átalakítása </li></ul><ul><li>Megbízható, ütemes menetrend </li></ul><ul><li>Vonatállomány felújítása és bővítése </li></ul><ul><li>Értéknövelt szolgáltatások bevezetése </li></ul><ul><li>Utasközpontú folyamatfejlesztés </li></ul><ul><li>Működési körülmények korszerűsítése </li></ul><ul><li>Díjszabási rendszer átalakítása </li></ul><ul><li>Hozzáadott értékű szolgáltatásokkal fogyasztói szegmentálás </li></ul><ul><li>Multimodális megoldások bevezetése – &quot;Háztól-házig&quot; </li></ul><ul><li>Működési hatékonyság , kihasználtság javítása </li></ul><ul><li>Vonatállomány átalakítása a piaci igényeknek megfelelően </li></ul>1 2 3 2009-2012. évekre érvényes a folyamatosan fejlődő közszolgáltatási szerződés, de a szolgáltatás nyújtását és fejlesztését alapvetően determinálja az infrastruktúra állapotának alakulása, így a vasúti menetrend zavarérzékenysége igen magas. Vasúti szektor stratégiai üzletágai Elővárosi Intercity Teherszállítás
 18. 18. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

×