Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portal hipertansiyon

3,489 views

Published on

Portal hipertansiyon

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Portal hipertansiyon

 1. 1. Portal Hipertansiyon Prof. Dr. Gülüm Altaca www.gulumaltaca.com [email_address]
 2. 2. Normal Portal Basınç <ul><li>Normal PB: 5-10 mm Hg (7-14 cm H2O) </li></ul><ul><li>İnferior vena cava basıncından 4-5 mm Hg fazladır (portal venöz gradyent) </li></ul>
 3. 3. Karaciğerin Yapısı <ul><li>Karaciğer içinde hepatik venin terminal dallarının etrafında lobüller bulunur. Lobüllerin arasında portal triadlar bulunur. Her portal triad içinde portal ven, hepatik arter ve safra yolunun birer dalı bulunur. </li></ul>Sinüzoidler
 4. 6. Portal Hipertansiyon Nedenleri <ul><li>Prehepatik </li></ul><ul><li>Hepatik </li></ul><ul><li>Posthepatik </li></ul>
 5. 7. Prehepatik <ul><li>Obstrüksiyon (tıkanma) </li></ul><ul><ul><li>Portal ven trombozu </li></ul></ul><ul><li>Portal akımda artış </li></ul><ul><ul><li>A-V fistül </li></ul></ul><ul><ul><li>Masif splenomegali (hematolojik bozukluklar) </li></ul></ul>
 6. 8. Hepatik <ul><li>Presinüzoidal </li></ul><ul><ul><li>Idiopatik portal hipertansiyon </li></ul></ul><ul><ul><li>Diğer periportal hastalıklar (primer biliyer siroz, sarkoidoz, konjenital hepatik fibroz) </li></ul></ul><ul><ul><li>Schistosomiasis </li></ul></ul><ul><ul><li>İlaçlar, toksinler </li></ul></ul><ul><li>Sinüzoidal </li></ul><ul><ul><li>Siroz (tüm siroz tipleri) </li></ul></ul><ul><ul><li>İlaçlar </li></ul></ul><ul><li>Postsinüzoidal </li></ul><ul><ul><li>Veno oklüziv hastalık </li></ul></ul>
 7. 9. Post Hepatik <ul><li>Obstrüksiyon </li></ul><ul><ul><li>Hepatic ven trombozu (Budd-Chiari sendromu) </li></ul></ul><ul><ul><li>İnferior vena cava obstrüksiyonu </li></ul></ul><ul><li>Sağ kalp dolumuna karşı rezistans </li></ul><ul><ul><li>Konstrüktif perikardit </li></ul></ul><ul><ul><li>Restriktif kardiyomiyopati </li></ul></ul><ul><ul><li>Triküspit yetmezliği </li></ul></ul><ul><ul><li>Şiddetli sağ kalp yetmezliği </li></ul></ul>
 8. 10. Patofizyoloji-Semptomlar <ul><li>Portal venöz kollateraller </li></ul><ul><ul><li>Özefagus varis kanaması </li></ul></ul><ul><ul><li>Hemoroidal kanama </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciltte meduza başı (caput medusa) görünümü </li></ul></ul><ul><ul><li>Venöz göllenme assit (karında sıvı birikmesi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Portal venöz kollateraller nedeniyle karaciğere gitmeden sistemik dolaşıma geçen toksik maddeler hepatik ensefalopati </li></ul></ul>
 9. 12. Caput Medusa
 10. 13. Assit
 11. 14. Tanı <ul><li>Klinik (Fizik muayene) </li></ul><ul><li>Endoskopi: özefagus varisleri görülür </li></ul><ul><li>Laboratuar (Karaciğer fonksiyon testleri) </li></ul><ul><ul><li>Normal ya da artmış olabilir </li></ul></ul><ul><ul><li>PT (protrombin zamanı) uzar </li></ul></ul><ul><ul><li>Albumin azalır </li></ul></ul><ul><ul><li>Etyolojiye göre değişir </li></ul></ul><ul><li>Görüntüleme </li></ul><ul><ul><li>US </li></ul></ul><ul><ul><li>Doppler US </li></ul></ul><ul><ul><li>Biyopsi </li></ul></ul>
 12. 15. Tedavi <ul><li>Altta yatan nedene yönelik </li></ul><ul><li>Medikal tedavi </li></ul><ul><ul><li>Özefagus varislerine bant tedavisi/skleroterapi) </li></ul></ul><ul><ul><li>İlaçlar: Beta blokörler (basınç düşürücü) </li></ul></ul><ul><li>Cerrahi Tedavi </li></ul><ul><ul><li>Portal –sistemik şant </li></ul></ul><ul><ul><li>Karaciğer transplantasyonu </li></ul></ul><ul><ul><li>Nedene yönelik </li></ul></ul>
 13. 16. Prof. Dr. Gülüm Altaca www. gulumaltaca .com [email_address]

×