Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hemoroid website

1,772 views

Published on

Hemoroidler ve tıbbi ve cerrahi tedavisi anlatılmaktadır

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hemoroid website

 1. 1. Hemoroidal hastalık ve cerrahi tedavisi Prof. Dr. Gülüm Altaca www.gulumaltaca.com gulum@gulumaltaca.com
 2. 2. Kız memesi: gönül yarası Kadın memesi: elma irisi Erkek memesi: üzüm kurusu İster inanın ister inanmayın Benden söylemesi Memelerin şahı Basur memesi!” Ümit Yaşar OGUZCAN
 3. 3. Etyoloji  Hemoroidler rektumdaki normal damarsal yapının şişmiş halidir Venlerde şişme  Çevre destek dokusunda zayıflama   Oluşma nedenleri: Aşırı ıkınma (tuvalette  sırasında) ya da ağır kaldırma Tuvalette uzun süreli oturma  Gebelik  Obezite   Karaciğer hastalıkları (siroz, portal hipertansiyon)
 4. 4.  Fibrovasküler yastıkçıklar saat 3, 7 ve 11 hizasında yoğunlaşmıştır. yastıkçıklar gaz ve sıvı ve katı dışkıyı hissetmede rol oynarlar   İntraabdominal basınç arttığında  yastıkçıklar kanla dolar ve anal kanalı kapatır ve dışkı kaçırmayı önler
 5. 5. Semptomlar  Kanama : Genellikle dışkılamayla birlikte ya da hemen sonra  Ağrısız şişlik (ele gelen şişlik)  Ağrılı şişlik (tromboze hemoroid)  Kaşınma, akıntı (dışkı temizlenmemesi, mukoza sarkması ile akıntı)
 6. 6. Sınıflandırma Evre Tanım (Öyküyle tanı konulur) Evre 1 Yalnız kanama, prolapsus yok Evre 2 Prolapsus var, spontan redüksiyon Evre 3 Prolapsus var, manuel redüksiyon Evre 4 İnkarsere, irredüktabl Şekiller: Armin Kübelbeck American Society of Colon and rectal Surgeons
 7. 7. Grade 3-4 hemoroidler
 8. 8. Mukozal prolapsus + Grade 3-4 hemoroid
 9. 9. Tromboze Hemoroid
 10. 10. Napolyon Bonapart Waterloo savaşında neden yenildi?
 11. 11. Şerafettin Sabuncuoğlu (1385-1468)
 12. 12. 11. yy İngiliz cerrahisi
 13. 13.  “And hemorrhoids in like manner you may treat by transfixing them with a needle and tying them with very thick and woolen thread, for application, and do not forment until they drop off, and always leave one behind; and when the patient recovers, let him be put on a course of Hellebore.” (Hellebore: Düğün çiçeğigillerden)
 14. 14. ● ● MÖ 1700: Mısır'da papirüs “… Thou shouldest give a recipe, an ointment of great protection; Acacia leaves, ground, titurated and cooked together. Smear a strip of fine linen there -with and place in the anus, that he recovers immediately."
 15. 15. Eber Papirüsünde söz edilen hemoroidle ilgili bitkisel ilaçlar: ● ● Akasya. Bayberry(Myrica cerifera) - mum ağacı . Hemoroidleri küçültür ● Belladonna (güzel avrat otu) – ağrı kesici ● Dere otu (Anethum graveolens)- laksatif
 16. 16. Eber papirüsü
 17. 17. ● A.B.D.'de popülasyonun %75'inden fazlası yaşamları boyunca en az bir kez semptomatik hemoroid hastalığı geçirmiştir. ● Hemoroidal hastalığı olan kişilerin %30'u tıbbi yardım kuruluşuna başvurur. Dis Colon Rectum 1995;38:341-5. ● Gastroenterology 1990; 98:380-6.
 18. 18. Semptomlar  Kanama : Genellikle dışkılamayla birlikte ya da hemen sonra  Ağrısız şişlik (ele gelen şişlik)  Ağrılı şişlik (tromboze hemoroid)  Kaşınma, akıntı (dışkı temizlenmemesi, mukoza sarkması ile akıntı)
 19. 19. Rektal kanamada kolonoskopi endikasyonları  Yaş ≥ 50,  son 10 yılda kolonoskopi yapılmamışsa  Yaş ≥ 40,  tek bir birinci derece yakınında, yaş > 60 iken tesbit edilen kolon kanseri ya da adenomu varsa  Son 10 yılda kolonoskopi yapılmamışsa  Yaş ≥ 40,  İki ya da daha fazla birinci derece yakınında, yaş > 60 iken tesbit edilen kolon kanseri ya da adenomu varsa  Son 10 yılda kolonoskopi yapılmamışsa  Dışkıda gizli kan testi pozitifse  Demir eksikliği anemisi varsa The American Society of Colon and Rectal Surgeons Dis Colon Rectum 2005; 48: 189–194
 20. 20. Alt GİS kanamalarının nedenleri Divertikülozis Tümörler NSAIDindüklenen kolopati Meckel divertikülü İskemik kolit Postopolipekt omi Radyasyon kolopatisi Rektal varisler Vasküler ektazi İnflam. Barsak hast. Dieulafoy lezyonları Aortoenterik fistül Hemoroid Enfeksiyöz kolit Kolonik ülserasyonlar İnce barsak kökenliler Hemoroidal kanamalar akut alt GİS kanamalarının %5-10’unu oluşturur
 21. 21. Hemoroidde tedavi 2012 ABD Kılavuzları (NIH)  Diyet modifikasyonu: yeterli sıvı ve lif alımı (orta derecede kaliteli kanıt 1B'ye dayalı güçlü öneri)  Tıbbi tedavinin yetersiz olduğu I, II, III. derecede hemoroidlerin çoğu ayaktan yapılabilecek girişimlerden yarar görür: (orta derecede kaliteli kanıt 1B'ye dayalı güçlü öneri)  Lastik bantlama, skleroterapi, infrared koagülasyon  Bu tür tedavilerde yüksek oranda rekürrens görülebileceği hastaya anlatılmalı  Tüm bu işlemlerde ağrı, kanama, ateş, sepsis, üriner retansiyon olabilir
 22. 22. Tedavi- devam  Tromboze hemoroidde hastalar semptom başlangıcından sonra ilk 72 saatte cerrahi eksizyondan yarar görürler (düşük kaliteli kanıt 1C'ye dayalı güçlü öneri)  Basit insizyon ve drenajdan kaçınılmalıdır, çünkü yüksek oranda trombozun ekspansiyonuna ve tekrarına yol açarak semptomları kötüleştirir
 23. 23. 1B Strong recommendation, moderate-quality evidence Benefits clearly RCTs with important outweigh risk and limitations (inconsistent burdens or vice results, methodologic versa flaws, indirect, or imprecise) or exceptionally strong evidence from observational studies 1C Strong recommendation, low- or very-lowquality evidence Benefits clearly Observational studies or Strong outweigh risk and case series recommendation but burdens or vice may change when versa higher quality evidence becomes available Strong recommendation, can apply to most patients in most circumstances without reservation
 24. 24. Tedavi- devam (3)  Cerrahi hemoroidektomi şu hastalarda önerilmelidir:  Ayaktan işlemlere yanıtsız olanlar  Ayaktan işlemleri tolere edemeyenler  Büyük eksternal hemoroidleri olanlar  Belirgin prolapsla birlikte kombine internal ve eksternal hemoroidleri olanlar (Grade III ve IV) (orta derecede kaliteli kanıt 1B'ye dayalı güçlü öneri)
 25. 25. Cerrahi tedavi  Cerrahi eksizyon (Milligan-Morgan, Ferguson)  Anal dilatasyon (terk edilmiş yöntem)  Stapler (+/- Doppler -rehberliğinde hemoroidal arter ligasyonu)
 26. 26. Cerrahi Yöntemlerde Komplikasyonlar Ağrı, kanama, sepsis, üriner retansiyona  Ek olarak:  Fistül  İnkontinans  Anal stenoz  Stapler yönteminde organ yaralanmaları (vajina)
 27. 27. Longo hemoroidopeksi
 28. 28. Stapler Hemoroidopeksi için Kontr endikasyonlar (Mutlak)  Teknik olarak yapılamayacağı durumlar  Anal stenoz  Teknik olarak yapılabileceği, ama hasta için potansiyel olarak tehlikeli olduğu durumlar  Anal sepsis, abse, fistül  Anal/rektal kanser ve diğer tümörler  İntraanal condylomata  Akut proktit (inflammatuar barsak hastalığı, radyasyon proktiti vs)  Anorektal seksüel bulaşıcı hastalıklar
 29. 29. Göreceli Kontrendikasyonlar  Stapler hemoroidopeksinin teknik olarak yapılabileceği, ancak gereksiz olduğu ya da suboptimal sonuç olacak olgular    Birinci derece hemoroidler Fikse, içeri itilemeyen 4. derece hemoroidler Stapler hemoroidopeksinin teknik olarak yapılabileceği, ancak zor ve yüksek komplikasyon riski olan olgular   Anorektum rijiditesi ile sonuçlanmış, önceden geçirilmiş rektal cerrahi  Geçirilmiş sfinkter rekonstrüksiyonu  Bilinen ya da potansiyel kanama bozukluğu olanlar (antikoagülant kullanımı, siroz, renal yetmezlik)   Geçirilmiş alçak rektal/ koloanal anastomoz öyküsü Septik komplikasyon riski olan hastalar (immünsupresif hastalar, kemoterap, alanlar, HIV + hastalar gibi) Stapler hemoroidopeksinin teknik olarak yapılabileceği, ancak partner için tehlikeli olabilecek durumlar  Reseptif anal intercourse uygulayan (kadın ya da erkek) hastalar
 30. 30. Karşılaştırma (stapler ile cerrahi eksizyon)  Cochrane veritabanı (2010)  Ağrı stapler’de daha az (NS)  Komplikasyon aşağı yukarı benzer  Rekürrens stapler’de daha yüksek (S)
 31. 31. Hasta seçimi önemli!  Hemoroidal prolapsusu olan hastaların %16'sında obstrükte defekasyon semptomları vardır. Bu hastalarda,  Stapler hemoroidektomilerde tekrarlama kaçınılmaz olabilir  internal rektal prolaps / rektosel olabilir  Ameliyat öncesi defekayon proktografisi gerekebilir.  Rektal prolapsus da varsa çift staplerli PPH ya da  Modifiye STARR prosedürü gerekebilir
 32. 32. Prof. Dr. Gülüm Altaca www.gulumaltaca.com gulum@gulumaltaca.com

×