Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ENZİMLERDoç.Dr. Gülsen YILMAZ   NİSAN 2012
ENZİMLERs  Enzimler biyolojik katalizörlerdir.s  In vitro koşullarda bağ kırılma reaksiyonları  yüksek enerjiye ihtiya...
ENZİMLERs  Enzimler ilk keşfedildiklerinde enzimlerin  canlı hücrelerin yapılarından ayırt  edilemeyeceği savunuluyor...
ENZİM KİNETİĞİs  Enzim kinetiği, enzimle katalizlenen bir  reaksiyonun hızını ve mekanizmasını inceleme  anlamına gel...
Reaksiyon mekanizmalarının  bilinmesinin faydaları :s  Reaksiyonu denetleme olasılığının olması ve  reaksiyon şartlar...
SUBSTRATIN ÜRÜNE DÖNÜŞÜMÜ
SUBSTRATIN ÜRÜNE  DÖNÜŞÜMÜ    k1     k2E+ S     ES  (vo)  E+ P    k-1
Reaksiyon HızıKimyasal reaksiyonların hızı, reaksiyona katılanmaddelerin konsantrasyonlarıyla orantılıdır ve hızeşitliği d...
SUBSTRATIN ÜRÜNE  DÖNÜŞÜMÜ    k1     k2E+ S     ES  (vo)  E+ P    k-1
ENZİMİN SUBSTRATTARAFINDAN DOYURULMASI  (SATURASYONU)
Düşük [S]
Enzimin Substrat ile Saturasyonu     A. Düşük [S]
Yüksek [S]
Enzimin Substrat ile Saturasyonu A. Düşük [S] B. 50% [S]
Enzimin Substrat ile Saturasyonu                   VmaxV0 A. Düşük [S] B. 50% [S] C.Yüksek, sature [S]
0  1  2  3  4  5  6  7  8                        S                    ...
Enzim Kinetiğinin Anlamı                     Enzim konsantrasyonuyla     0º kinetik       ...
Michaelis-Menten Denklemi           Vm ax [S]         vo =           Km + [S]    s  Vo =...
Km nedir?s  Km enzimin bir karekteristiğidir. Bir sıvının  kaynama noktası gibi. Ancak birden fazla  enzim aynı Km e ...
Km: Substrat Afinitesi
PROBLEM!Hiperbol hiçbir zaman tam olarak yatay hale geçmez          1.0                     ...
M-M denklemine  alternatif denklemlers  Lineweaver-Burk denklemis  Eadie-Hofstee denklemis  Hanes-Woolf denklemis  E...
Lineweaver-Burk    (çift ters grafik)s  M-M eşitliğinin her iki tarafı 1/ şeklinde yazılırsa:            ...
1   V01Km      1      Vmax     1             [s]LINEVEAWER-BURK GRAFİĞİ
Enzim Aktivite ÜnitesiS→P    mol          Ürün [P]   t vo = [P] / dak               Slope  ...
Enzim Kinetiğinin Özeti                                Direk      Önem        ...
Enzimlerin Laboratuvarda      kullanımıs  Enzimler laboratuvarda;  1. Reaktif olarak (enzimatik madde analizi)  ...
s  Enzimler yardımıyla madde ölçümü (enzimatik  madde analizi) yöntemleri ile enzim aktivitesini  gösterme (enzim ana...
0  1  2  3  4  5  6  7  8    80                         [S]>>Km    60Ürün    4...
k1         k2    E+ S         ES    (vo)   E+ P           k-1  [S]< < Km      ...
[S]<<Km     SUBSTRAT TAYİNLERİ İÇİN      KULLANILAN ARALIK
k1        k2    E+ S        ES    (vo)  E+ P          k-1  [S]> > Km          ...
ENZİM TAYİNLERİ İÇİNKULLANILAN ARALIK     [S]>>Km
Enzimlerin lab.’da kullanımları yüksek spesifiteleri, kısa reaksiyon zamanı  gibi nedenlerle kullanımı giderek   artmak...
Enzimler asistan dersi Tıbbi Biyokimya
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Enzimler asistan dersi Tıbbi Biyokimya

18,215 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Enzimler asistan dersi Tıbbi Biyokimya

 1. 1. ENZİMLERDoç.Dr. Gülsen YILMAZ NİSAN 2012
 2. 2. ENZİMLERs Enzimler biyolojik katalizörlerdir.s In vitro koşullarda bağ kırılma reaksiyonları yüksek enerjiye ihtiyaç duyar. (aşırı pH, yüksek ısı ve diğer ölümcül koşullara)s İşte enzimler bu reaksiyonların vücut koşullarında oluşumuna izin verir.
 3. 3. ENZİMLERs Enzimler ilk keşfedildiklerinde enzimlerin canlı hücrelerin yapılarından ayırt edilemeyeceği savunuluyordu.s 1897’de Eduarde Buchner’in canlı maya hücrelerinden şekeri alkole fermentasyonunu katalize eden bir seri enzimleri aktif solüsyon halinde elde etmesi biyokimya tarihinde dönüm noktası oldu.
 4. 4. ENZİM KİNETİĞİs Enzim kinetiği, enzimle katalizlenen bir reaksiyonun hızını ve mekanizmasını inceleme anlamına gelmektedir.s Bir kinetik analizin esas amacı kimyasal reaksiyonun nasıl ve ne gibi bir hızla oluştuğunu anlamaktır.s Yani SUBSTRATLARIN ÜRÜNE DÖNÜŞÜNDE İZLENEN YOLUN VE HIZIN BİLİNMESİDİR.
 5. 5. Reaksiyon mekanizmalarının bilinmesinin faydaları :s Reaksiyonu denetleme olasılığının olması ve reaksiyon şartlarını değiştirmek veya başka bir madde katarak reaksiyon oluşumunu hızlandırmak veya yavaşlatmaktır.
 6. 6. SUBSTRATIN ÜRÜNE DÖNÜŞÜMÜ
 7. 7. SUBSTRATIN ÜRÜNE DÖNÜŞÜMÜ k1 k2E+ S ES (vo) E+ P k-1
 8. 8. Reaksiyon HızıKimyasal reaksiyonların hızı, reaksiyona katılanmaddelerin konsantrasyonlarıyla orantılıdır ve hızeşitliği diye adlandırılan bir eşitlikle ifade edilir. A B n HIZ Hız eşitliğindeki n üsleri, bir tepkimenin derecesini de ifade eder.
 9. 9. SUBSTRATIN ÜRÜNE DÖNÜŞÜMÜ k1 k2E+ S ES (vo) E+ P k-1
 10. 10. ENZİMİN SUBSTRATTARAFINDAN DOYURULMASI (SATURASYONU)
 11. 11. Düşük [S]
 12. 12. Enzimin Substrat ile Saturasyonu A. Düşük [S]
 13. 13. Yüksek [S]
 14. 14. Enzimin Substrat ile Saturasyonu A. Düşük [S] B. 50% [S]
 15. 15. Enzimin Substrat ile Saturasyonu VmaxV0 A. Düşük [S] B. 50% [S] C.Yüksek, sature [S]
 16. 16. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 S + E 80 ↓ 60 PÜrün (sabitlenmiş zaman periyodu) 40 20 0 0 2 4 6 8 Substrat ( mole)
 17. 17. Enzim Kinetiğinin Anlamı Enzim konsantrasyonuyla 0º kinetik E3 orantılı E2 1º kinetik E1[S] = Düşük → Yüksek [S] = Sabit konsantrasyon
 18. 18. Michaelis-Menten Denklemi Vm ax [S] vo = Km + [S] s Vo = ilk hız s Vmax= maksimum hız s [S] = substrat konsantrasyonu s Km= hız sabiti
 19. 19. Km nedir?s Km enzimin bir karekteristiğidir. Bir sıvının kaynama noktası gibi. Ancak birden fazla enzim aynı Km e sahip olabilir.s Km bize substrat için enzim afiinitesi hakkında fikir verir. Bir enzim düşük Km e sahip ise substrat için yüksek afiniteye sahiptir. Çünkü düşük substrat konsantrasyonunda maksimim hıza ulaşılmış yani doymuştur.
 20. 20. Km: Substrat Afinitesi
 21. 21. PROBLEM!Hiperbol hiçbir zaman tam olarak yatay hale geçmez 1.0 ~Vmax Vo 0.5 0 0 1 2 [S]
 22. 22. M-M denklemine alternatif denklemlers Lineweaver-Burk denklemis Eadie-Hofstee denklemis Hanes-Woolf denklemis Eisenthal-Cornish-Bowden denklemi
 23. 23. Lineweaver-Burk (çift ters grafik)s M-M eşitliğinin her iki tarafı 1/ şeklinde yazılırsa: 1 / Vm ax [S] 1/vo = Km + [S] sBu ilişki, y = mx + b şeklindedir. sBu şekilde grafik haline aktarılırsa düz bir eğri elde edilir.
 24. 24. 1 V01Km 1 Vmax 1 [s]LINEVEAWER-BURK GRAFİĞİ
 25. 25. Enzim Aktivite ÜnitesiS→P mol Ürün [P] t vo = [P] / dak Slope tanÜnite = mol /dak 0 10 20 30 40 Reaksiyon zamanı (dak) y y = tan x x
 26. 26. Enzim Kinetiğinin Özeti Direk Önem Vmax [S] O. derece vo= Km + [S] 1. derece katal Farklı [S] koşullarında, vo değişikliklerini izle ve E3 1 mol E2 sn Vmax and Km E1 elde etmek için işaretle Vmax & KmAktivite Unitesi Maksimum Substrat Çift Resiprokal 1 1mol Hız Afinitesi dak Spesifik Aktivite unit Aktivite mg
 27. 27. Enzimlerin Laboratuvarda kullanımıs Enzimler laboratuvarda; 1. Reaktif olarak (enzimatik madde analizi) Hexokinazla glukoz tayini vb. 2. Biyokimyasal marker (enzim analizi) ALT, AST, LDH vb. olarak kullanılmaktadır.
 28. 28. s Enzimler yardımıyla madde ölçümü (enzimatik madde analizi) yöntemleri ile enzim aktivitesini gösterme (enzim analizi) ve ölçme yöntemlerini karıştırmamak gerekir.s Bu iki grupta yer alan yöntemler aslında aynı deney sistemini ve koşullarını içermekle birlikte, enzim ve substrat derişimleri ve deneylerin tasarımı açısından oldukça farklıdırlar.s Her iki ölçümde uygun koşullara karar vermek için enzimatik tepkimenin M-M grafiğini incelemek yararlı olur.
 29. 29. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 80 [S]>>Km 60Ürün 40 [S]=Km 20 [S]<<Km 0 0 2 4 6 8 Substrat ( mol)
 30. 30. k1 k2 E+ S ES (vo) E+ P k-1 [S]< < Km vo = [S]Substrat düşük iken Fazla miktarda Vm ax [S] k2 [E][S] k2 vo = = = [E][S] Km + [S] Km + [S] Km [substrat] ihmal edilir Sabit
 31. 31. [S]<<Km SUBSTRAT TAYİNLERİ İÇİN KULLANILAN ARALIK
 32. 32. k1 k2 E+ S ES (vo) E+ P k-1 [S]> > Km vo = [E]Substrat yüksek iken Vm ax [S] Vmax [S] k2 vo = = = [E] Km + [S] Km + [S] Km [Km] ihmal edilir Sabit
 33. 33. ENZİM TAYİNLERİ İÇİNKULLANILAN ARALIK [S]>>Km
 34. 34. Enzimlerin lab.’da kullanımları yüksek spesifiteleri, kısa reaksiyon zamanı gibi nedenlerle kullanımı giderek artmaktadır. Bu durum enzim kinetiğinin anlaşılması gereğini de artırmaktadır.

×