Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 Комуникирането е двустранен процес, в който източника и получателят на информацията чрез словото общуват помежду си, оце...
 а/Комуникация – дума от латински произход, има две значения:   -Съобщение , свръзка   -Съобщаване , предаване на ...
 делови (служебни) разговори между партньори или между ръководители и изпълнителски кадри ; професионални и делови цел...
 бизнескореспонденция  , тук изключителна роля има езиковата компетентност и правописната култура, за да се създават док...
 тясъпътства устната , словесна комуникация, изразява се чрез мимиките и жестовете на участниците в разговора ; външния в...
 Обмяна на информация, условия за извършване на съответните действия Въздействие върху поведението и отношението на у...
Бизнескомуникацията е: Целенасочена практико-приложна дейност, чрез езикови текстове за установяване поддържане и разви...
 Даурежда и документира организационно управленските и правно юридически отношения , изразени в документи със строго-опре...
 Да съдейства за установяване и поддържане на конкретни делови своевременно документирани взаимоотношения между структу...
Телекс         Бизнес               Дъска за        документи               о...
GSM        Телефон-          Разговор лице        преводач            в лицеРадиотелефон...
 Тедават насоките за определяне на съдържанието и стила на съобщението, било то устно или писмено. Според някои автори...
 Completeness –  пълнота; Consideration – уважение; Clarity – яснота; Concisenese – краткост; Concreteness – конкре...
Контролирайте пълнотата на вашето съобщение , като си задавате въпросите (подходът на 7-те въпроса): КАКВО? Основното ми ...
  Решението за отпускане на помощта от ЕС ще  бъде взето след получаването на кандидатурите  зa проекта на събраниет...
 Широко известно изискване за разбиране към човешката природа и зачитане интересите на партньорите като не пренебрегваме ...
 Избират се общоизвестни разговорни думи, съставят се кратки изречения и абзаци, подбират се лесно разбираеми изрази....
Предвидизключителноотрицателнотовъздействие навраждебнитедействия, снастоящотоприканваме къмнезабавно преус-тановяване нап...
петък, 12 Октомври 2012 г.               20
 Що се отнася до намаляване на таксите за роумингКомисията очерта няколко предложения. Комисията очерта няколко предло...
Друга лесна стъпка за ясно писане е употребата на глаголи в деятелен залог („момчето изяде ябълката“), а не в страдателе...
 Спестяват се време и средства Постигането му не бива да става за сметка на съдържанието, а само за сметка на отстране...
 Качеството на документа не нараства правопропорционално с дължината му. Читателите ви няма да ви уважават повече, защото...
  с оглед на факта, че                 тъй като  определен брой                    ...
 Крайният срок, който трябва да бъде спазен за подаване на кандидатурите, е 31 март 2010 г. Крайният срок за подаване...
 Да се говори точно и ясно по предмета на разговора (с цифри, дати) Да се избягват общите фрази (те могат да доведат д...
 Основава се на уважение към другите Помага за развитие на добрите бизнескомуникации между партньорите и за спечелван...
 Добро стилово и граматическо изложение Използване на верни и проверени факти и дати, без фрази с дискриминиращ харак...
 Бизнескомуникациите имат голямо значение не само за преуспяване на фирмата, но играят съществена роля в личния живот на...
петък, 12 Октомври 2012 г.               31
видове комуникации
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

видове комуникации

7,069 views

Published on

Published in: Education
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

видове комуникации

 1. 1.  Комуникирането е двустранен процес, в който източника и получателят на информацията чрез словото общуват помежду си, оценяват се взаимно и си въздействат. Комуникацията е процес за предаване на информация. Предаваната информация трябва да бъде разбираема за получателя. петък, 12 Октомври 2012 г. 2
 2. 2.  а/Комуникация – дума от латински произход, има две значения: -Съобщение , свръзка -Съобщаване , предаване на информация б/Кореспонденция – размяна на писмена информация по общ предмет на дейност между двете страни; петък, 12 Октомври 2012 г. 3
 3. 3.  делови (служебни) разговори между партньори или между ръководители и изпълнителски кадри ; професионални и делови целенасочени разговори по телефона ; конференции , представяне на нова продукция, на нови произведения презентации, съпътствани с реклама петък, 12 Октомври 2012 г. 4
 4. 4.  бизнескореспонденция , тук изключителна роля има езиковата компетентност и правописната култура, за да се създават документи с конкретно информационно съдържание. петък, 12 Октомври 2012 г. 5
 5. 5.  тясъпътства устната , словесна комуникация, изразява се чрез мимиките и жестовете на участниците в разговора ; външния вид на разговарящия, дистанцията и позата по време на диалога, интонацията на речта. петък, 12 Октомври 2012 г. 6
 6. 6.  Обмяна на информация, условия за извършване на съответните действия Въздействие върху поведението и отношението на участниците в бизнеса- оценяване , разпореждане , мотивиране , офериране , реклама Изразяване и изясняване на взаимоотношения: сключване на сделка , подписване на договор , реализиране на партньорство и коректно сътрудничество в бизнеса петък, 12 Октомври 2012 г. 7
 7. 7. Бизнескомуникацията е: Целенасочена практико-приложна дейност, чрез езикови текстове за установяване поддържане и развитие на делови, служебни и производствени отношения между институции, фирми , банки и др. петък, 12 Октомври 2012 г. 8
 8. 8.  Даурежда и документира организационно управленските и правно юридически отношения , изразени в документи със строго-определена структура петък, 12 Октомври 2012 г. 9
 9. 9.  Да съдейства за установяване и поддържане на конкретни делови своевременно документирани взаимоотношения между структурите на една фирма или между фирмата и външния за нея бизнес свят, както и с административно- държавните институции . Да осигурява компетентно и прецизно оформяне на всички документи по изискванията на БДС. Да осигурява и гарантира обратната информация и срочното изпълнение на уточнени ангажименти Да съдейства за оптимизиране на дейността по мениджмънт петък, 12 Октомври 2012 г. 10
 10. 10. Телекс Бизнес Дъска за документи обява Компютър Бележки с принтер ПисмениЕлектронна комуникации поща Писма Телетекст Графични таблици Факс Доклади петък, 12 Октомври 2012 г. 11
 11. 11. GSM Телефон- Разговор лице преводач в лицеРадиотелефон Срещи Устни комуникации Диктофон Видео- конференции Телефонни обаждания Видео- телефон Конферентни обаждания петък, 12 Октомври 2012 г. 12
 12. 12.  Тедават насоките за определяне на съдържанието и стила на съобщението, било то устно или писмено. Според някои автори принципите на бизнескомуникациите са понятията, започващи с английската буква “C”. петък, 12 Октомври 2012 г. 13
 13. 13.  Completeness – пълнота; Consideration – уважение; Clarity – яснота; Concisenese – краткост; Concreteness – конкретност; Courtesy – учтивост; Correctness – коректност. петък, 12 Октомври 2012 г. 14
 14. 14. Контролирайте пълнотата на вашето съобщение , като си задавате въпросите (подходът на 7-те въпроса): КАКВО? Основното ми послание КОЙ? Лицата, които този документ касае КОГА? Дни, часове, график, краен срок КЪДЕ? Място КАК? Обстоятелства, обяснения ЗАЩО? Причини и/или цел КОЛКО? Измерими и подлежащи на изчисление данни петък, 12 Октомври 2012 г. 15
 15. 15.  Решението за отпускане на помощта от ЕС ще бъде взето след получаването на кандидатурите зa проекта на събранието на Комитета за определяне на получателя на помощта. След като всички кандидати са подаликандидатурите си за проекта, 1 Комитетът за определяне на получателя на помощта ще проведе заседание, 2 за да реши 3 каква ще е стойността на предоставяната от ЕС подкрепа за всеки един кандидат. 4 петък, 12 Октомври 2012 г. 16
 16. 16.  Широко известно изискване за разбиране към човешката природа и зачитане интересите на партньорите като не пренебрегваме нашите интереси и употребяваме учтива форма в разговора. петък, 12 Октомври 2012 г. 17
 17. 17.  Избират се общоизвестни разговорни думи, съставят се кратки изречения и абзаци, подбират се лесно разбираеми изрази. Добре е да се избягва техническият или деловият жаргон. Ако се наложи използването му, пояснете ясно и кратко, за да не заблудите партньорите си. петък, 12 Октомври 2012 г. 18
 18. 18. Предвидизключителноотрицателнотовъздействие навраждебнитедействия, снастоящотоприканваме къмнезабавно преус-тановяване наподобнидействия. петък, 12 Октомври 2012 г. 19
 19. 19. петък, 12 Октомври 2012 г. 20
 20. 20.  Що се отнася до намаляване на таксите за роумингКомисията очерта няколко предложения. Комисията очерта няколко предложения за намаляване на таксите за роуминг. Вероятно забраната за тютюнопушене в ресторантите вече ще бъде въведена. Вероятно тютюнопушенето в ресторантите вече ще бъде забранено. петък, 12 Октомври 2012 г. 21
 21. 21. Друга лесна стъпка за ясно писане е употребата на глаголи в деятелен залог („момчето изяде ябълката“), а не в страдателен залог („ябълката беше изядена от момчето“).Сравнете: От председателя бяха дадени нови указания с надеждата, че дължината на документите, предоставяни от генералните дирекции, ще бъде ограничена до 15 страници. Председателят даде нови указания с надеждата, че генералните дирекции ще ограничат дължината на документите до 15 страници. петък, 12 Октомври 2012 г. 22
 22. 22.  Спестяват се време и средства Постигането му не бива да става за сметка на съдържанието, а само за сметка на отстранени повторения, излишни думи, паразитни фрази Да се избягват ненужните обяснения, любезностите, излагат се най- важните моменти тактично и кратко. петък, 12 Октомври 2012 г. 23
 23. 23.  Качеството на документа не нараства правопропорционално с дължината му. Читателите ви няма да ви уважават повече, защото сте написали 20 страници, вместо 10, особено ако осъзнават, че сте могли да предадете това, което искате да кажете, само в 10 страници. Те може и да изпитват неприязън към вас заради това, че сте им отнели повече време от необходимото. петък, 12 Октомври 2012 г. 24
 24. 24.  с оглед на факта, че тъй като определен брой няколко много от повечето в съответствие с по в рамките на по следователно, в резултат от това затова за целите на за да в случай на ако ако не става въпрос за това ако не ако това е така ако да засягащ, касаещ, свързан със относно по отношение на, във връзка с за петък, 12 Октомври 2012 г. 25
 25. 25.  Крайният срок, който трябва да бъде спазен за подаване на кандидатурите, е 31 март 2010 г. Крайният срок за подаване на кандидатурите е 31март 2010 г. Краен срок за кандидатстване: 31 март 2010 г. петък, 12 Октомври 2012 г. 26
 26. 26.  Да се говори точно и ясно по предмета на разговора (с цифри, дати) Да се избягват общите фрази (те могат да доведат до негативни последици) петък, 12 Октомври 2012 г. 27
 27. 27.  Основава се на уважение към другите Помага за развитие на добрите бизнескомуникации между партньорите и за спечелване на нови Бъдете искрени, тактични, разумни, избягвайте изрази, които дразнят или унижават. петък, 12 Октомври 2012 г. 28
 28. 28.  Добро стилово и граматическо изложение Използване на верни и проверени факти и дати, без фрази с дискриминиращ характер петък, 12 Октомври 2012 г. 29
 29. 29.  Бизнескомуникациите имат голямо значение не само за преуспяване на фирмата, но играят съществена роля в личния живот на човека, тъй като способността да се общува ефективно говоримо и писмено е едно много ценно и важно умение. петък, 12 Октомври 2012 г. 30
 30. 30. петък, 12 Октомври 2012 г. 31

×