Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rot1 klas

855 views

Published on

Прием на ученици за 2013/2014 учебна година - ОУ "Христо Смирненски" Кубрат

Published in: Education
 • Be the first to comment

Rot1 klas

 1. 1. Наша основна грижа е: децата от детската градина да постъпят в училище без стрес. Да обикнат училището; Да бъдат уверени в своите способности и възможности;Да станат самостоятелни,знаещи и свободни личности.
 2. 2. УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА!Обновена материална база; Висококвалифицирани преподаватели, които се стремят децата да получат познания във всички области на науката и изкуството Добри традиции в образованието.
 3. 3. Правила за класаУважавай мнението на другия!Постъпвай с другите така, кактоби искал да постъпват с теб!Решавай спора с думи, а не с юмруци!Изслушвай другите, не ги прекъсвай!Бъди толерантен с различните около теб!
 4. 4. Организация на учебния процес Учебни занятиясутрин от 7.45 часа Часове – по 35 минути Междучасия – по 15 минутиГолямо междучасие – 30 минути следІІ –я час.
 5. 5. Учебен планo Бълг. език и литература /четене и писане/- 7 ч.o Математика - 4 ч.o Роден край - 1 ч.o Музика - 2 ч.o Изобразително изкуство - 2 ч.o Домашен бит и техника - 1 ч.o Физическо възпитание и спорт - 2 ч.o БЕЛ – ЗИП 2 ч.o Математика – ЗИП 1 ч.o Час на класа - 1 ч. Общо 23 часа
 6. 6. Приемете няколко съвета, моля!•Не се скъпете да хвалитедетето, но и го критикувайте!•Поставяйте пред дететосамо конкретни цели!•Не поставяйте няколко задачиедновременно!
 7. 7. • Детето трябва да бъде убедено, че родителите му се гордеят с него!• Обръщайте се към детето като към възрастен човек, като пълноправен участник в семейния живот!• Добре е да се показват на роднини работите на децата, с които се гордеете!
 8. 8. Моля Ви, не използвайте изрази като:•“Излез!”, “Не ми пречи!”, “Зает/а съм!”•Силните хора не плачат!•Ти винаги правиш всичконе както трябва!•Ти си лош/а и аз такъв/ане те обичам!
 9. 9. • Правиш всичко по-лошо от другите!• По-добре да не бях те раждала!• Колко много сме ти дали, а ти…• Неправилно! Трябва да се направи по…• Колко пъти съм ти казвал/а, но ти всичко правиш наопаки!
 10. 10. или •Невси вяр чки вай лъж на ник ат ого ! –
 11. 11. Детето ще е щастливо, ако казваме:•Сега ми е нужна помощта ти!•Поплачи си – ще ти олекне!•Докато с теб заеднонаправим това, кажи микакво се е случило?
 12. 12. • Аз те обичам! Ти си добър/а, и умен/а, но сега съм огорчен/а от твоето поведение и се чувствам зле!• Днес си се справил по- добре от вчера, защото си се постарал/а!• Ние те обичаме и се надяваме на теб!
 13. 13. •Ние те чакахме да сидойдеш!•Какво щастие е, че те има!•Какво бихме правилибез теб?•Да чуем и твоето мнение!•Хайде да видим, как товаможе да стане по-добре!Да опитаме още веднъж!
 14. 14. • Както ти се отнасяш към хората, така и те ще се отнасят към теб! Ако ги уважаваш и почиташ и те ще ти отвърнат със същото!• Избирай приятелите си сам и помни, че всичко в живота ти зависи от теб!
 15. 15. Успепърв шен стар окла т на сниц ите!На Вас родители:Търпение и любов към децата!
 16. 16. Начален учител в ОУ”Христо Смирненски”

×