Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La carta de presentació

682 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La carta de presentació

  1. 1. LA CARTA DE PRESENTACIÓ El millor acompanyament per a un currículum
  2. 2. Per a què serveix? La carta de presentació és un document independent del currículum que et convé escriure quan respons a una oferta de feina o et presentes a una empresa per despertar l’interès dels seus representants.
  3. 3. Com s’estructura? • • • • • • • • Dades del remitent. Dades del destinatari. Referència. Lloc i data del dia en el que s’escriu la carta. Salutació. Contingut. Salutació. Nom i firma.
  4. 4. Que hi posem al contingut? No tindrà més de tres o quatre paràgrafs. 1. En el primer paràgraf: Al·lusió a l’oferta de treball, al mitjà de comunicació i a la data de publicació. 2. En el segon paràgraf: Explicació de les raons per les quals es pretén formar part de l’empresa. 3. En el tercer paràgraf: Ressaltar els punts forts del nostre cv i fer-lo convergent al lloc de treball 4. En el quart paràgraf: La petició d’entrar en el procés de selecció.
  5. 5. Vídeo sobre la carta.
  6. 6. Exemple que respon a una oferta
  7. 7. Exemple d’autocandidatura.
  8. 8. Exemple de que no s’ha de fer.

×