Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hogeschool Onderwijsconcept

Een concept (uit 2005) voor ondernemender onderwijs. In 4 jaar tijd zetten studenten hun eigen bedrijf op. De hogeschool fungeert als business-angel.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Hogeschool Onderwijsconcept

 1. 1. Het nieuwste leren Een oud ‘ Business Concept’ uit 2005 in 2009 uit de kast gehaald
 2. 2. Umfeld <ul><li>Scholier krijgt les in zaken </li></ul><ul><ul><li>“ Alle jongeren in het beroepsonderwijs moeten straks als ze hun opleiding hebben afgerond in staat zijn een eigen bedrijf te starten .” </li></ul></ul><ul><li>Rutte </li></ul>
 3. 3. Umfeld <ul><li>www.Innovatieplatform.nl </li></ul><ul><li>Eindrapportage Beroepsonderwijs </li></ul><ul><ul><li>Het beroepsonderwijs moet meer 'arbeidsnabij' worden, leren en werken moeten dichterbij elkaar komen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Netwerken tussen bedrijven, instellingen en onderwijs dienen versterkt te worden. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij dit alles staat de capaciteiten van leerlingen centraal. Talent gaat nu verloren omdat het onderwijs hen onvoldoende boeit en uitdaagt . </li></ul></ul><ul><ul><li>Docenten en leidinggevenden krijgen daarbij een andere rol. Aan te stellen innovatoren zouden als katalysator en als richtinggever voor vernieuwing kunnen fungeren. </li></ul></ul>
 4. 4. Umfeld <ul><li>Innovatieagenda HBO-raad: </li></ul><ul><ul><li>zelfsturend en samenwerkend leren </li></ul></ul><ul><ul><li>multi-disciplinaire werk -/leeromgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>rijke leeromgeving, gemodelleerd naar werkomgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>integrale toetsing </li></ul></ul><ul><ul><li>opdrachtgestuurd leren </li></ul></ul><ul><ul><li>flexibiliteit: vraaggericht en leerwegonafhankelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>substantiële inzet van ICT </li></ul></ul>
 5. 5. Umfeld <ul><li>Wat moet de universiteit/HBO doen om te blijven voortbestaan? </li></ul><ul><li>De nieuwe, 'electrified' student’ , die moet volgens Duderstadt zoveel mogelijk de ruimte krijgen: </li></ul><ul><li>&quot; Turning the kids loose, that is the biggest challenge &quot;. </li></ul>
 6. 6. Umfeld <ul><li>Trends in ICT </li></ul><ul><li>Volgens Ernst & Young wordt het in 2005 noodzakelijk om met meer lef , allure en energie met klanten bezig te zijn. Meer betrokkenheid en nóg slimmer omgaan met mensen, middelen en klanten worden steeds belangrijker. </li></ul>
 7. 7. Onderwijsvernieuwing <ul><li>Paradigma A </li></ul><ul><li>Alles onder controle willen hebben </li></ul><ul><li>Veranderingen vragen om uniformiteit </li></ul><ul><li>Leerstof moet behapbaar zijn </li></ul><ul><li>Beoordelen moet objectief zijn </li></ul><ul><li>Als iets niet loopt, doen we meer van hetzelfde </li></ul><ul><li>Maatschappelijke zinvolheid van kennis </li></ul><ul><li>Als ik het maar behandeld heb </li></ul><ul><li>Eerst theorie en dan praktijk </li></ul><ul><li>Paradigma B </li></ul><ul><li>Kennis is per definitie subjectief </li></ul><ul><li>Leerrendement i.p.v. behandelrendement </li></ul><ul><li>Hoge transferwaarde lange termijngeheugen </li></ul><ul><li>Van geheel naar deel </li></ul><ul><li>Competentie gericht </li></ul><ul><li>Intersubjectief beoordelen </li></ul><ul><li>Betekenisvol </li></ul><ul><li>Kernteams – regelen eigen taakbelasting </li></ul><ul><li>Vertraagde week: oogsten en vieren </li></ul>Uit: “Koop een auto op de sloop, Paradigmashift in het onderwijs”, Alex van Ernst
 8. 8. Onderwijsvernieuwing <ul><li>Logisch positivisme </li></ul><ul><li>Objectieve kennis </li></ul><ul><li>Kennisoverdracht </li></ul><ul><li>Onderwijzen </li></ul><ul><li>Zinvol </li></ul><ul><li>Van deel naar geheel </li></ul><ul><li>Prestatie afzetten tegen gemiddelde </li></ul><ul><li>Werkmeester </li></ul><ul><li>Appel op 2 intelligenties </li></ul><ul><li>Leerling (achter-)volgsysteem </li></ul><ul><li>Gericht op lezen en luisteren </li></ul><ul><li>Op zoek naar wat iemand niet kan </li></ul><ul><li>Samendoen is afkijken </li></ul><ul><li>Het gaat om wat je (niet) weet </li></ul><ul><li>Kennis en (deel)vaardigheidsgericht onderwijs </li></ul><ul><li>Kennis wordt onafhankelijk van context opgeslagen </li></ul><ul><li>Onderwijs is beheersingsgericht </li></ul><ul><li>Vakinhoud staat centraal </li></ul><ul><li>Docent bepaalt (lesinhoud en is instructeur) </li></ul><ul><li>Leren voor later </li></ul><ul><li>Objectief beoordelen </li></ul><ul><li>Sociaal- constructivisme </li></ul><ul><li>Subjectieve kennis </li></ul><ul><li>Kennis constructie </li></ul><ul><li>Leren </li></ul><ul><li>Betekenisvol </li></ul><ul><li>Van geheel naar deel </li></ul><ul><li>Prestatie vergelijken met vorige prestatie </li></ul><ul><li>Werk- en leermeester </li></ul><ul><li>Appel op meerdere (max. 9) intelligenties </li></ul><ul><li>Leerling volg jezelf systeem </li></ul><ul><li>Gericht op ervaring opdoen en uitleggen </li></ul><ul><li>Op zoek naar waar iemand goed in is </li></ul><ul><li>Samen leer je meer dan alleen </li></ul><ul><li>Het gaat om wat je (nog niet) kan </li></ul><ul><li>Competentiegericht onderwijs </li></ul><ul><li>Er bestaat geen contextloze kennis </li></ul><ul><li>Onderwijs is constructie-/ontwerpgericht </li></ul><ul><li>Brede ontwikkeling staat centraal </li></ul><ul><li>Leraar stimuleert leerproces als trainer, instructeur, </li></ul><ul><li>Leren voor NU (flow) </li></ul><ul><li>Intersubjectief beoordelen </li></ul>Uit: “Koop een auto op de sloop, Paradigmashift in het onderwijs”, Alex van Ernst
 9. 9. Paradigma verandering <ul><li>Betekenisvol voor docenten </li></ul><ul><ul><li>Laat docenten kiezen voor Paradigma A of B </li></ul></ul><ul><li>Veranderen in de context </li></ul><ul><ul><li>Voorbereiding ligt dicht bij (in) uitvoering </li></ul></ul><ul><li>Ontwerpen i.p.v. ontwikkelen </li></ul><ul><ul><li>Studenten kiezen context (opdracht), docenten werken mee en ontwikkelen verdieping </li></ul></ul><ul><li>Teamwerk i.p.v. ieder voor zich </li></ul><ul><ul><li>Ook binnen docententeam </li></ul></ul>Uit: “Koop een auto op de sloop, Paradigmashift in het onderwijs”, Alex van Ernst
 10. 10. Positie CMD Reactief Creatief Pro-actief CMD Creatief in ICT Paradigma A Paradigma B
 11. 11. Onderwijsconcept Paradigma B <ul><li>Een hele onderwijsinstelling wordt opgezet als een business accelerator voor ICT. </li></ul><ul><li>Studenten krijgen 4 jaar om in groepsverband een (ICT) bedrijf op te zetten waarmee ze afvinken: </li></ul><ul><ul><li>competenties algemene hbo vaardigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>competenties ICT óf Communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>competenties ondernemerschap </li></ul></ul><ul><li>Na 4 jaar staat er een gezond bedrijf (of nieuwe afdeling van). Een onderwijsconcept met baangarantie dus. </li></ul>
 12. 12. Positie CMD en HAN Creatief ondernemend HAN CMD Voor de creatieve ondernemende ICT-er Boven het maaiveld
 13. 13. Brug tussen theorie en praktijk <ul><li>Studenten: </li></ul><ul><ul><li>bereiden zich voor op zelfstandig ondernemerschap </li></ul></ul><ul><ul><li>worden beter uitgerust tot ondernemende werknemers (beter cv, meer praktijkervaring) </li></ul></ul><ul><ul><li>leren hun ambities waar te maken </li></ul></ul><ul><ul><li>leren leren </li></ul></ul><ul><ul><li>leren politiek te bedrijven (individu vs collectief) </li></ul></ul><ul><ul><li>leren grotere verbanden te zien </li></ul></ul>
 14. 14. Leren ondernemen biedt <ul><ul><li>veel uitdaging en verantwoordelijkheid </li></ul></ul><ul><ul><li>veel vrijheid (productontwikkeling) </li></ul></ul><ul><ul><li>veel vakkennis van marketing, management, productie, personeel, accountancy en vakgebied (CMD; media, rollen, ) </li></ul></ul>
 15. 15. Onderwijsconcept Paradigma B <ul><li>Een hele onderwijsinstelling wordt ogezet als een business accelerator voor ICT. </li></ul><ul><li>Dat klinkt als een aardbeving op een hogeschool, dat valt wel mee. </li></ul><ul><li>Het is een conceptuele omslag, er kan veel op bestaande expertises worden geleund. </li></ul><ul><li>Het past in de visie van de HAN als ondernemende hogeschool </li></ul>
 16. 16. Leerlijn Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Ondernemer Software developer Audiovisual designer Interaction designer Information architect Consultant Projectmanager Instrueren onbekwaam + niet bereid of onzeker Overtuigen onbekwaam + bereid of gemotiveerd Overleggen bekwaam + niet bereid of onzeker Delegeren bekwaam + bereid of gemotiveerd Basis “Situationeel leiding geven”, Paul Hersey.
 17. 17. Als Da Vinci nu een ICT-er zou zijn <ul><li>Curiosita leren leren, experimenteren </li></ul><ul><li>Dimostrazione praktijk, leer van fouten, van geheel naar delen </li></ul><ul><li>Sensazione verfijn zintuigen, (aankleding) </li></ul><ul><li>Sfumato spelen met paradoxen, open instelling </li></ul><ul><li>Arte/ scienza evenwicht linker- rechter hersenhelft </li></ul><ul><li>Corporalita angst, flow, gezond lichaam </li></ul><ul><li>Connessione systeemdenken, alles is alles </li></ul>
 18. 18. Curriculum Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Definitie . Eigen bedrijf Ontwerp . Eigen bedrijf Realisatie Product/ dienst Eigen bedrijf Exploitatie . Eigen bedrijf Medium oriëntatie Markt oriëntatie Presentatie Business plan Ondernemer Software developer Audiovisual designer Interaction designer Information architect Consultant Projectmanager Aandelen Business
 19. 19. Organisatie-groei <ul><li>Vanuit een opleiding met 5 klassen... </li></ul><ul><li>kan in jaar 1 aan 20 businessplannen gewerkt worden... </li></ul><ul><li>Waarvan er in het 2e jaar 10 verder uitgewerkt mogen worden.. </li></ul><ul><li>er in het 3e jaar 6 ontwikkeld mogen worden </li></ul><ul><li>Ieder jaar zijn er dus afvallers.. </li></ul><ul><li>Tenzij de kwaliteit zo goed is… </li></ul><ul><li>door product, omzet, ... </li></ul>
 20. 20. Banenmarkt <ul><li>Afvallers: </li></ul><ul><li>Tussen de bedrijven is een levendige ‘banenmarkt’ </li></ul><ul><li>softwaredevelopers kunnen vanuit hun bedrijf ge-outsourced worden naar derden. </li></ul><ul><li>Dat heeft voor- en nadelen. Je leert weer eens van anderen, in een andere omgeving, maar je kunt niet vormgeven aan het ICT product van je eigen bedrijf. </li></ul>
 21. 21. Portfolio <ul><li>Als CMD Business angels hebben we natuurlijk een portfolio. Welke sectoren/ industrieën/ passen daarbinnen? </li></ul><ul><ul><li>Business Process Management </li></ul></ul><ul><ul><li>Media & Entertainment (Games) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobile applications </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennismanagement & E-learning </li></ul></ul><ul><ul><li>Sensor Technology </li></ul></ul><ul><ul><li>Robotics </li></ul></ul>
 22. 22. Aandelen <ul><li>Opleiding start als 100% aandeelhouder van de bedrijven in oprichting, heeft daarmee (veto-recht). </li></ul><ul><li>Aandelen ( verantwoordelijkheid, zelfstandigheid ) vloeien langzaam over in handen van (succesvolle) studenten. </li></ul><ul><li>De studenten met de hoogste cijfers verdienen de meeste aandelen en verdienen daarmee de meeste zeggenschap. </li></ul><ul><li>Naast het studiepuntensysteem bestaat dus een aandelenmarkt. Er mag gehandeld worden. </li></ul><ul><li>Bij de diploma-uitreiking krijgt student minimaal 51% van de aandelen </li></ul>
 23. 23. Netwerken <ul><li>Vinden van een investeerder </li></ul><ul><ul><li>Je wilt een bedrijf beginnen op het snijvlak van tv en internet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Klop aan bij: endemol, CCCP, eyeworks, talpa, </li></ul></ul><ul><li>Actief participeren in kennisdeling met KvK </li></ul><ul><li>Netwerken binnen koepelorganisaties/ kenniskringen als </li></ul><ul><ul><li>www.skillcity.nl, Utrecht innoveert, Hoofdfabriek, www.higherlevel.nl, IPAN, </li></ul></ul>
 24. 24. Financiering (van de ontwikkeling van deze onderwijsvernieuwing) <ul><li>Innovatieplatform </li></ul><ul><ul><li>http:// www.innovatieplatform.nl / nl /actueel/archief/2004/10/Eindrapportage_ beroepsonderwijs.html </li></ul></ul><ul><li>Surftender </li></ul><ul><li>ESKAN </li></ul>
 25. 25. Surftender <ul><li>Thema: Nieuwe Concepten, Nieuwe Dimensies </li></ul><ul><li>Innovatie en kennisontwikkeling in het onderwijs </li></ul><ul><ul><li>Bij de onderwijsvernieuwingsprojecten staat niet het ontwikkelen van producten centraal, maar nieuwe manieren van leren en onderwijzen . Voorbeelden hiervan zijn life long learning, gaming- en simulatie-concepten en creatief maatwerk voor nieuwe doelgroepen op bijvoorbeeld internationaal gebied, de aansluiting voortgezet onderwijs - hoger onderwijs en de samenwerking met het bedrijfsleven . </li></ul></ul><ul><ul><li>http:// www.surf.nl / themas /index2.php? oid =38 </li></ul></ul><ul><ul><li>deadline NU NIET MEER haalbaar, 17 mei 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Op zoek naar alternatief </li></ul></ul>
 26. 26. Criteria 1 <ul><li>Het Onderwijsvernieuwingsproject omvat een weloverwogen herontwerp van (onderdelen) van het onderwijs, waarbij ICT zinvol en innovatief kan worden ingezet in een adequate organisatie. De innovatie moet verschillende aspecten kennen. Innovatie en transformatie brengen nieuwe onderwijswerkvormen met zich mee die gevolgen hebben voor taken en verantwoordelijkheden , ook in de ondersteunende organisatie . citeria </li></ul>
 27. 27. Criteria 2 <ul><li>Het Onderwijsvernieuwingsproject moet focussen op innovatie en kennisontwikkeling (met nadruk op ‘research en development’) in het onderwijs. Dit betekent dat niet het ontwikkelen van producten centraal staat, maar nieuwe manieren van leren en onderwijzen . Te denken valt aan duale trajecten, life long learning, informeel en authentiek leren , gaming & simulatie concepten en creatief maatwerk voor nieuwe doelgroepen (bijvoorbeeld internationaal, aansluiting voortgezet onderwijs-hoger onderwijs, samenwerking met bedrijfsleven ). Het gaat om onderwijs dat de mobiele telefoon generatie stimuleert en faciliteert , dat flexibiliteit en keuze biedt aan de digitale ‘natives’ die thuis zijn in de e-wereld . (Met Engelse woorden: networked learner, centric education). Ook leeractiviteiten buiten de gebruikelijke onderwijsuren - met en zonder begeleiding - vallen binnen de voorwaarden. </li></ul>
 28. 28. Concept <ul><li>Het concept is eigenlijk heel simpel. </li></ul><ul><li>Waarom zou je schooltje spelen als je ook de echte wereld kunt spelen? (onder toeziend oog van docenten) </li></ul><ul><li>Uit welke leeromgeving kun je meer halen? </li></ul><ul><li>Het gaat mij om het onderwijskundige concept en de mogelijkheid tot profilering, niet om een ondernemersdiploma (uitgespreide Minor Enterpreneurship) </li></ul>
 29. 29. Vragen? <ul><li>Mail [email_address] </li></ul><ul><li>Of guido.crolla@gmail.com </li></ul>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • Toinev

  Nov. 9, 2014

Een concept (uit 2005) voor ondernemender onderwijs. In 4 jaar tijd zetten studenten hun eigen bedrijf op. De hogeschool fungeert als business-angel.

Views

Total views

2,701

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

77

Actions

Downloads

41

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×