SlideShare a Scribd company logo
Guida Al·l ès Pons. http://basessociologiques.blogspot.com
Vivim el final d ´un cicle històric?
Quina relació hi tenen les noves diàspores migratòries ?
Com es construeix la identitat a les societats multiculturals?
Com afrontar des de l’escola les noves necessitats?
[object Object]
 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Guida Al·l ès Pons. http://basessociologiques.blogspot.com
[object Object],[object Object],El m ón dels nostres pares. El món modern
[object Object],El m ón dels joves. La modernitat líquida
L íqui…..què?
Modernitat líquida ,[object Object]
Modernitat líquida ,[object Object],[object Object]
=Societat digital =Societat informacionalista (Manuel Castells): Les activitats de tots els àmbits de la vida es basen en la tecnologia de la informació organitzada (globalment) en xarxes informacionals, el centre de les quals és el processament de la informació =Societat del coneixement, en la que és necessari transformar la informació en coneixement per estar inclòs socialment (escletxa digital) i per a desinfoxicar-se. = Societat hipermoderna (Gilles Lipovetski), canvis vertiginosos, que no troben contrapoders ètics que s´hi oposin (església, partits….). Legitimació social del canvi. Expressi ó de Zygmunt Bauman
Hipermodernitat ,[object Object],[object Object]
Exercici individual ,[object Object],[object Object]
Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com  L´Angelus. Millet. 1845
Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com  L´Angelus. Dalí.
Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com
Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com
Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com  Cang Xin, Identity Exchange Series
http://basessociologiques.blogspot.com  Hesen
Hesen Cang Xin, Identity Exchange Series
Hesen Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com
Hesen Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com
La modernitat líquida és multicultural i pluriidentitària Bauman
Les relacions interculturals a les societats líquides Roger Bartra
Les relacions interculturals a les societats líquides 1. Globalització i caiguda dels grans relats
L ´estructura social Font: Gil Calvo, E., La guerra contin úa , El País, 3/3/07 Preind. Industrial Postindustrial Informacionalisme Societat estamental Societat de classes. Antagonisme entre la patronal i la classe obrera separades per les classes mitges i el funcionariat. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Globalització Canvi tecnològic Globalització econòmica Globalització cultural, més interconnexió Nova estructura social Moviments alterglobalització: Fòrum Social Mundial Globalització= aldea global. Les decisions que afecten el futur dels països ultrapassen la voluntat dels estats. Tenen més poder les instàncies multinacionals. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Escletxa digital : El mapa de la desigualtat no coincidirà amb el geogràfic nord/sud. Les societats s´uniformitzaran. Ser pobre no estarà tan condicionat per haver nascut al sud com per no haver tingut accés a l´educació informacionalista.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
L´escletxa digital. Dades de l´inf orme de Nacions Unides sobre l´e-govern a 191 països United Nations Global E-Government Readiness Report 2005   ,[object Object],[object Object]
Augment de la indústria tecnològica a la Índia en 10 anys Actualment la Índia produeix 200.000 informàtics a l´any, els quals guanyen 545$/al mes mentre els informàtics americans que guanyen un 85% més van a l´atur. Aquest fenòmen va provocar ja fa 15 anys l´emigració de cervells hindis als EUA, però actualment ha duit a l´externalització d´empreses dels EUA a la Índia.
El món del treball i l´oci Preindustrial Industrial Postindustrial Informacionalisme Sector primari. El camp, la mar, la naturalesa Sector secundari: ind ústries Sector terciari: serveis NTIC Treball= labor, c àstig. Esclau= qui no disposa del seu temps. Treball= dignitat, honor, esforç Max Weber. Hannah Arendt (els nous esclaus) Treball= vocaci ó Treball= plaer, aprenentatge, compartir coneixements (Pekka Himanen) Oci= lligat als cicles naturals. Oci= temps de descans i/o formaci ó en funció de les jornades laborals Oci= temps per a la diversi ó Oci= temps per a la diversi ó/ l´aprenentatge/ la formació
Les relacions interculturals S. XX: assimilació. No hi ha lloc per dues cultures diferents. Industrial Postindustrial Informacionalisme Imperialisme etnocentrista. Imperialisme postcolonial Racisme cultural Posibilitat de crear una nova civilització basada en el diàleg
Els valors ètics i la religió Preindustrial Industrial Postindustrial Informacionalisme Hi ha una única religió que legitima l´ordre social. Església i Estat s´identifiquen. Separació Església/ Estat. Drets Humans de primera generació. Drets Humans de segons generació: Drets civils i socials. Drets Humans de tercera generació: drets individuals= la igualtat home/dona, els deficients.... La fe està lligada a una institució religiosa Recerca espiritual personal. Consumisme religiós L´acceptació del propi destí L´honradesa La capacitat per disfrutar de la vida L´autenticitat
Les relacions interculturals a les societats líquides Roger Bartra
[object Object]
Les relacions interculturals a les societats líquides 2. La vida quotidiana, la identitat, les relacions.
Múltiples decisions Font: Verd ú, V, El futuro está en la piel , El País, 7/1/07 Preindustrial Industrial Postindustrial Informacionalisme Acceptar el propi dest í Trobar el teu lloc en el m ón. Trobar el teu destí. Projecció en el futur. Viure l ´avui. Hedonisme. Desig de viure v àries vides una darrera l´altre o a la vegada (second life) La raó regeix la vida Les emocions controlen la vida. Viure una doble vida no és honest. Es valora la lleialtat i la fidelitat. Si no has tingut v àries vides ets vist com a limitat. Consumir no només objectes sinó canvis, instants, aventures i fins i tot persones. Eufòria front felicitat
Font: Verd ú, V, El futuro está en la piel , El País, 7/1/07 Es comparteix una afici ó amb uns i una conversació política amb altres…. La fragmentació de les relacions permet eludir el conflicte de les vertaderes relacions. Es busca una experiència surtida i substituïble. Veure vídeo Second Life Múltiples relacions
SECOND LIFE
Múltiples relacions Múltiples identitats Preindustrial Industrial Postindustrial Informacionalisme Connexions personals profundes Relacions lligades al treball Relacions lligades a la diversi ó ,[object Object],[object Object]
El maneig de la identitat, el repte del segle XXI
La identitat abarca…..
Coneixements Habilitats Actituds, valors, creences Neus Sanmartí
La identitat està lligada a la cohesió social?
Si tota la societat educa, fa falta un relat per cohesionar-la? ( vídeo La Ola)
El mercat ven identitat?
Com contruir la identitat des de l’escola en una societat pluricultural regida pel mercat global?
 
Com fer-ho si... Abans: Identitat lligada al territori (família, església, escola) Ara: Territoris sense identitat. (Sloterdijk, Societats de parets fines )
Quina música, quin menjar, quin oci, quin treball? (Joan Gómez) Amb qui té més coses en comú un jove català, amb els seus pares o amb un jove japonès?
Com fer-ho si?...
E ntenem la cohesió social com la possibilitat d’un projecte col·lectiu i compartit de futur on es pugui viure des d’una certa diferència. Aquest plantejament implica valors i actituds compartits. I, això no és fàcil d’aconseguir, sobretot tenint en compte que la nostra tradició social i cultural ha fet de l’homogeneïtat un dels trets bàsics de la cohesió social. Font: PLA LIC, Caixa d´eines 1. CONSOLIDAR LA COHESIÓ SOCIAL, L’EDUCACIÓ INTERCULTURAL I LA LLENGUA CATALANA , XAVIER BESALÚ, Universitat de Girona, Departament de Pedagogia. IGNASI VILA, Universitat de Girona, Departament de Psicologia
Abans: Identitats bloc= projecte per tota la vida. (Joan Gómez) Ara: Moltes identitats múltiples i complementàries. ( Amartya Sen , Identidad y violencia) : Ets a la vegada jueu, ateu, de dretes, britànic, jugador de futbol…..) J. L. Cebrián (El País, 17/09/06) Identitats imposades Identitats elegides
Com contruir la identitat des de l’escola en una societat pluricultural regida pel mercat global?
Identitat, escola i cohesió social. Tres visions (veure presentació apart)
Les relacions interculturals a les societats líquides Roger Bartra
A vision of K-12 students today
Les relacions interculturals a les societats líquides 3. L’educació i la forma d’aprendre.
L ´educació Veure vídeo ELS NENS VEUEN, ELS NENS FAN
Quants assassinats i agressions sexuals haurà vist un adolescent que ha mirat la televisió al llarg de la seva vida durant una mitjana de tres hores al dia?
40.000 assassinats i 3.000 agressions sexuals Font: R. Débray: "Transmetre et partager" a Le Monde de l´Éducation. Núm. 349, pàg. 30
Monereo Nadius digitals, Emigrants tecnològics NADIUS Relativisme Coneixement distribuït Múltiples llenguatges EMIGRANTS Objectivisme Coneixement individual i compartimentat Llengutatge verbal. Linial, seqüencial.
Nadius tecnològics, relativisme versus objectivisme ,[object Object],[object Object],[object Object]
Monereo . Riscos psicosocials de deixar l’alumne sol davant les TIC
Canvis en la forma de llegir ,[object Object],[object Object]
Monereo . Riscos psicosocials de deixar l’alumne sol davant les TIC
Llibres o pantalles? ,[object Object],[object Object],[object Object]
Navegar o naufragar? ,[object Object],[object Object]
Adell . Tipus de ment virtual que l’edumàtica pot impulsar
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Adell . Tipus de ment virtual que l’edumàtica pot impulsar
Roser Canals Roser Canals
Les relacions interculturals a les societats líquides Precarietat laboral Múltiples identitats Cohesió? Velocitat Pluralitat Decisions
Documents de referència ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Respostes de l’escola als canvis socials Canvis socials Respostes Caiguda grans relats Construcció democràcia i cohesió social. Pluralitat i fragmentació Capacitat per decidir, opinar , resoldre. Mirada ètica. Velocitat i fragilitat (abandonar) Educació en valors i ciutadania. TIC, món global Treball en xarxa. Competència professional. Societat 80/20 Educació inclusiva
Roser Canals
Propostes de l´UNESCO Informe Jacques Delors, 1996 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Coneixements Habilitats Actituds, valors, creences Neus Sanmartí
 
Conclusió i debat ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Conclusió i debat

More Related Content

Viewers also liked

Ost 1 14797 2000
Ost 1 14797 2000Ost 1 14797 2000
Ost 1 14797 2000zeemorg
 
GéNeros CinematográFicos III
GéNeros CinematográFicos IIIGéNeros CinematográFicos III
GéNeros CinematográFicos IIIParquita
 
Potenicando comunicacion y legal
Potenicando comunicacion y legalPotenicando comunicacion y legal
Potenicando comunicacion y legalFernando Celis
 
Asturiasnaturalezaviva 24 10 07 An
Asturiasnaturalezaviva 24 10 07 AnAsturiasnaturalezaviva 24 10 07 An
Asturiasnaturalezaviva 24 10 07 Anguest23830b
 
Senioren AKTIV in Gudensberg 2015
Senioren AKTIV in Gudensberg 2015Senioren AKTIV in Gudensberg 2015
Senioren AKTIV in Gudensberg 2015advars network
 
Encuesta sobre-mamá
Encuesta sobre-mamáEncuesta sobre-mamá
Encuesta sobre-mamájvmazza
 
Presentación corporativa de tauyou.com
Presentación corporativa de tauyou.comPresentación corporativa de tauyou.com
Presentación corporativa de tauyou.comtauyou.com
 
35 Dinge, die Eltern von Kleinkindern im Alltag Sorgen bereiten, es aber nich...
35 Dinge, die Eltern von Kleinkindern im Alltag Sorgen bereiten, es aber nich...35 Dinge, die Eltern von Kleinkindern im Alltag Sorgen bereiten, es aber nich...
35 Dinge, die Eltern von Kleinkindern im Alltag Sorgen bereiten, es aber nich...Vater Blog
 
Pla de formació de centre- SE-CRP les Corts
Pla de formació de centre- SE-CRP les CortsPla de formació de centre- SE-CRP les Corts
Pla de formació de centre- SE-CRP les Cortsjordi.calvet
 
Plantillas Aula Virtual PUCV
Plantillas Aula Virtual PUCVPlantillas Aula Virtual PUCV
Plantillas Aula Virtual PUCVaulavirtualpucv
 
SOLDADITO DE PLOMO II
SOLDADITO DE PLOMO IISOLDADITO DE PLOMO II
SOLDADITO DE PLOMO IIguest983140
 
La Comunicación
La ComunicaciónLa Comunicación
La ComunicaciónHeli Lazaro
 
Libro Infantil Alemán
Libro Infantil AlemánLibro Infantil Alemán
Libro Infantil AlemánEartquake
 

Viewers also liked (20)

PresentacióN1
PresentacióN1PresentacióN1
PresentacióN1
 
Ost 1 14797 2000
Ost 1 14797 2000Ost 1 14797 2000
Ost 1 14797 2000
 
GéNeros CinematográFicos III
GéNeros CinematográFicos IIIGéNeros CinematográFicos III
GéNeros CinematográFicos III
 
Potenicando comunicacion y legal
Potenicando comunicacion y legalPotenicando comunicacion y legal
Potenicando comunicacion y legal
 
E R I C
E R I CE R I C
E R I C
 
Asturiasnaturalezaviva 24 10 07 An
Asturiasnaturalezaviva 24 10 07 AnAsturiasnaturalezaviva 24 10 07 An
Asturiasnaturalezaviva 24 10 07 An
 
Senioren AKTIV in Gudensberg 2015
Senioren AKTIV in Gudensberg 2015Senioren AKTIV in Gudensberg 2015
Senioren AKTIV in Gudensberg 2015
 
Encuesta sobre-mamá
Encuesta sobre-mamáEncuesta sobre-mamá
Encuesta sobre-mamá
 
Ma. del Rayo Flores
Ma. del Rayo FloresMa. del Rayo Flores
Ma. del Rayo Flores
 
Bartók
BartókBartók
Bartók
 
Presentación corporativa de tauyou.com
Presentación corporativa de tauyou.comPresentación corporativa de tauyou.com
Presentación corporativa de tauyou.com
 
35 Dinge, die Eltern von Kleinkindern im Alltag Sorgen bereiten, es aber nich...
35 Dinge, die Eltern von Kleinkindern im Alltag Sorgen bereiten, es aber nich...35 Dinge, die Eltern von Kleinkindern im Alltag Sorgen bereiten, es aber nich...
35 Dinge, die Eltern von Kleinkindern im Alltag Sorgen bereiten, es aber nich...
 
Besosenelcorazon
BesosenelcorazonBesosenelcorazon
Besosenelcorazon
 
Pla de formació de centre- SE-CRP les Corts
Pla de formació de centre- SE-CRP les CortsPla de formació de centre- SE-CRP les Corts
Pla de formació de centre- SE-CRP les Corts
 
Preseprueba
PresepruebaPreseprueba
Preseprueba
 
Plantillas Aula Virtual PUCV
Plantillas Aula Virtual PUCVPlantillas Aula Virtual PUCV
Plantillas Aula Virtual PUCV
 
SOLDADITO DE PLOMO II
SOLDADITO DE PLOMO IISOLDADITO DE PLOMO II
SOLDADITO DE PLOMO II
 
Servicio Gas Metano Y GLP
Servicio Gas Metano Y GLPServicio Gas Metano Y GLP
Servicio Gas Metano Y GLP
 
La Comunicación
La ComunicaciónLa Comunicación
La Comunicación
 
Libro Infantil Alemán
Libro Infantil AlemánLibro Infantil Alemán
Libro Infantil Alemán
 

Similar to Canvis socials i educació intercultural

Societat de la informació i nous canvis educatius (Ia)
Societat de la informació i nous canvis educatius (Ia)Societat de la informació i nous canvis educatius (Ia)
Societat de la informació i nous canvis educatius (Ia)infanciaiadolescencia
 
Tema2 Viu I Conviu En Un MóN Complex
Tema2 Viu I Conviu En Un MóN ComplexTema2 Viu I Conviu En Un MóN Complex
Tema2 Viu I Conviu En Un MóN Complexmflore22
 
Tema 5. La dimensió cultural i social de l’ésser humà
Tema 5. La dimensió cultural i social de l’ésser humàTema 5. La dimensió cultural i social de l’ésser humà
Tema 5. La dimensió cultural i social de l’ésser humàjcalzamora
 
Revolució industrial Transformacions socials
Revolució industrial Transformacions socialsRevolució industrial Transformacions socials
Revolució industrial Transformacions socialsSalesians Terrassa
 
Era informacio. unitat 1
Era informacio. unitat 1Era informacio. unitat 1
Era informacio. unitat 1acorrell7
 
Era informacio. unitat 1
Era informacio. unitat 1Era informacio. unitat 1
Era informacio. unitat 1acorrell7
 
De la revolució industrial a la globalització
De la revolució industrial a la globalitzacióDe la revolució industrial a la globalització
De la revolució industrial a la globalitzacióDolors Puerta Costa
 
Crit Solidari número 7
Crit Solidari número 7Crit Solidari número 7
Crit Solidari número 7agulla
 
Acp Cglobal Local Conferencia Albert Pérez Novell
Acp Cglobal Local Conferencia Albert Pérez NovellAcp Cglobal Local Conferencia Albert Pérez Novell
Acp Cglobal Local Conferencia Albert Pérez Novellguest97fdae45
 
Exposició Margaret Mead
Exposició Margaret MeadExposició Margaret Mead
Exposició Margaret MeadAlbert Ribelles
 

Similar to Canvis socials i educació intercultural (20)

Canvis socials i educació
Canvis socials i educacióCanvis socials i educació
Canvis socials i educació
 
Adolescents i usos de xarxes socials: una mirada psicosocial
Adolescents i usos de xarxes socials: una mirada psicosocialAdolescents i usos de xarxes socials: una mirada psicosocial
Adolescents i usos de xarxes socials: una mirada psicosocial
 
Globalitzacio
GlobalitzacioGlobalitzacio
Globalitzacio
 
0 sessió 1
0 sessió 10 sessió 1
0 sessió 1
 
Cultura i socialització.
Cultura i socialització.Cultura i socialització.
Cultura i socialització.
 
Societat de la informació i nous canvis educatius (Ia)
Societat de la informació i nous canvis educatius (Ia)Societat de la informació i nous canvis educatius (Ia)
Societat de la informació i nous canvis educatius (Ia)
 
Tema2 Viu I Conviu En Un MóN Complex
Tema2 Viu I Conviu En Un MóN ComplexTema2 Viu I Conviu En Un MóN Complex
Tema2 Viu I Conviu En Un MóN Complex
 
Tema 5. La dimensió cultural i social de l’ésser humà
Tema 5. La dimensió cultural i social de l’ésser humàTema 5. La dimensió cultural i social de l’ésser humà
Tema 5. La dimensió cultural i social de l’ésser humà
 
Revolució industrial Transformacions socials
Revolució industrial Transformacions socialsRevolució industrial Transformacions socials
Revolució industrial Transformacions socials
 
Power models
Power modelsPower models
Power models
 
Era informacio. unitat 1
Era informacio. unitat 1Era informacio. unitat 1
Era informacio. unitat 1
 
Era informacio. unitat 1
Era informacio. unitat 1Era informacio. unitat 1
Era informacio. unitat 1
 
Globalización
GlobalizaciónGlobalización
Globalización
 
De la revolució industrial a la globalització
De la revolució industrial a la globalitzacióDe la revolució industrial a la globalització
De la revolució industrial a la globalització
 
Crit Solidari número 7
Crit Solidari número 7Crit Solidari número 7
Crit Solidari número 7
 
capital social
capital socialcapital social
capital social
 
Acp Cglobal Local Conferencia Albert Pérez Novell
Acp Cglobal Local Conferencia Albert Pérez NovellAcp Cglobal Local Conferencia Albert Pérez Novell
Acp Cglobal Local Conferencia Albert Pérez Novell
 
Exposició Margaret Mead
Exposició Margaret MeadExposició Margaret Mead
Exposició Margaret Mead
 
30 anys Internet : Problemes i solucions
30 anys Internet : Problemes i solucions30 anys Internet : Problemes i solucions
30 anys Internet : Problemes i solucions
 
Ivan illich
Ivan illichIvan illich
Ivan illich
 

More from Guida Allès Pons

Taller poema ascendent o poema en diamant 2
Taller poema ascendent o poema en diamant 2Taller poema ascendent o poema en diamant 2
Taller poema ascendent o poema en diamant 2Guida Allès Pons
 
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famíliesGuida Allès Pons
 
Projectes pbl definició i fases
Projectes pbl definició i fasesProjectes pbl definició i fases
Projectes pbl definició i fasesGuida Allès Pons
 
Com aprendre a fer bones preguntes?
Com aprendre a fer bones preguntes?Com aprendre a fer bones preguntes?
Com aprendre a fer bones preguntes?Guida Allès Pons
 
Avaluació de la comprensió lectora en imatges
Avaluació de la comprensió lectora en imatgesAvaluació de la comprensió lectora en imatges
Avaluació de la comprensió lectora en imatgesGuida Allès Pons
 
Seqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llenguaSeqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llenguaGuida Allès Pons
 
Primera setmana i clima d'aula
Primera setmana i clima d'aulaPrimera setmana i clima d'aula
Primera setmana i clima d'aulaGuida Allès Pons
 
Organització dels espais a l´aula
Organització dels espais a l´aulaOrganització dels espais a l´aula
Organització dels espais a l´aulaGuida Allès Pons
 
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir. Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir. Guida Allès Pons
 
Recursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escritsRecursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escritsGuida Allès Pons
 
45 productes imprescindibles
45 productes imprescindibles45 productes imprescindibles
45 productes imprescindiblesGuida Allès Pons
 

More from Guida Allès Pons (20)

Apadrinaments lectors
Apadrinaments lectorsApadrinaments lectors
Apadrinaments lectors
 
Taller poema ascendent o poema en diamant 2
Taller poema ascendent o poema en diamant 2Taller poema ascendent o poema en diamant 2
Taller poema ascendent o poema en diamant 2
 
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies
 
Projectes pbl definició i fases
Projectes pbl definició i fasesProjectes pbl definició i fases
Projectes pbl definició i fases
 
Com aprendre a fer bones preguntes?
Com aprendre a fer bones preguntes?Com aprendre a fer bones preguntes?
Com aprendre a fer bones preguntes?
 
Dinàmiques de cohesió
Dinàmiques de cohesió Dinàmiques de cohesió
Dinàmiques de cohesió
 
Textos explicatius
Textos explicatiusTextos explicatius
Textos explicatius
 
L'escola que jo somnio
L'escola que jo somnioL'escola que jo somnio
L'escola que jo somnio
 
Avaluació de la comprensió lectora en imatges
Avaluació de la comprensió lectora en imatgesAvaluació de la comprensió lectora en imatges
Avaluació de la comprensió lectora en imatges
 
Seqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llenguaSeqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llengua
 
Primera setmana i clima d'aula
Primera setmana i clima d'aulaPrimera setmana i clima d'aula
Primera setmana i clima d'aula
 
Organització dels espais a l´aula
Organització dels espais a l´aulaOrganització dels espais a l´aula
Organització dels espais a l´aula
 
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir. Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.
 
Preguntes que fan pensar
Preguntes que fan pensar Preguntes que fan pensar
Preguntes que fan pensar
 
La planificació textual
La planificació textual La planificació textual
La planificació textual
 
Recursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escritsRecursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escrits
 
45 productes imprescindibles
45 productes imprescindibles45 productes imprescindibles
45 productes imprescindibles
 
Textos narratius
Textos narratiusTextos narratius
Textos narratius
 
Textos argumentatius
Textos argumentatiusTextos argumentatius
Textos argumentatius
 
Textos explicatius
Textos explicatius Textos explicatius
Textos explicatius
 

Canvis socials i educació intercultural

 • 1. Guida Al·l ès Pons. http://basessociologiques.blogspot.com
 • 2. Vivim el final d ´un cicle històric?
 • 3. Quina relació hi tenen les noves diàspores migratòries ?
 • 4. Com es construeix la identitat a les societats multiculturals?
 • 5. Com afrontar des de l’escola les noves necessitats?
 • 6.
 • 7.  
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 12.
 • 13.
 • 14. =Societat digital =Societat informacionalista (Manuel Castells): Les activitats de tots els àmbits de la vida es basen en la tecnologia de la informació organitzada (globalment) en xarxes informacionals, el centre de les quals és el processament de la informació =Societat del coneixement, en la que és necessari transformar la informació en coneixement per estar inclòs socialment (escletxa digital) i per a desinfoxicar-se. = Societat hipermoderna (Gilles Lipovetski), canvis vertiginosos, que no troben contrapoders ètics que s´hi oposin (església, partits….). Legitimació social del canvi. Expressi ó de Zygmunt Bauman
 • 15.
 • 16.
 • 17. Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com L´Angelus. Millet. 1845
 • 18. Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com L´Angelus. Dalí.
 • 19. Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com
 • 20. Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com
 • 21. Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com Cang Xin, Identity Exchange Series
 • 23. Hesen Cang Xin, Identity Exchange Series
 • 24. Hesen Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com
 • 25. Hesen Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com
 • 26. La modernitat líquida és multicultural i pluriidentitària Bauman
 • 27. Les relacions interculturals a les societats líquides Roger Bartra
 • 28. Les relacions interculturals a les societats líquides 1. Globalització i caiguda dels grans relats
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33. Augment de la indústria tecnològica a la Índia en 10 anys Actualment la Índia produeix 200.000 informàtics a l´any, els quals guanyen 545$/al mes mentre els informàtics americans que guanyen un 85% més van a l´atur. Aquest fenòmen va provocar ja fa 15 anys l´emigració de cervells hindis als EUA, però actualment ha duit a l´externalització d´empreses dels EUA a la Índia.
 • 34. El món del treball i l´oci Preindustrial Industrial Postindustrial Informacionalisme Sector primari. El camp, la mar, la naturalesa Sector secundari: ind ústries Sector terciari: serveis NTIC Treball= labor, c àstig. Esclau= qui no disposa del seu temps. Treball= dignitat, honor, esforç Max Weber. Hannah Arendt (els nous esclaus) Treball= vocaci ó Treball= plaer, aprenentatge, compartir coneixements (Pekka Himanen) Oci= lligat als cicles naturals. Oci= temps de descans i/o formaci ó en funció de les jornades laborals Oci= temps per a la diversi ó Oci= temps per a la diversi ó/ l´aprenentatge/ la formació
 • 35. Les relacions interculturals S. XX: assimilació. No hi ha lloc per dues cultures diferents. Industrial Postindustrial Informacionalisme Imperialisme etnocentrista. Imperialisme postcolonial Racisme cultural Posibilitat de crear una nova civilització basada en el diàleg
 • 36. Els valors ètics i la religió Preindustrial Industrial Postindustrial Informacionalisme Hi ha una única religió que legitima l´ordre social. Església i Estat s´identifiquen. Separació Església/ Estat. Drets Humans de primera generació. Drets Humans de segons generació: Drets civils i socials. Drets Humans de tercera generació: drets individuals= la igualtat home/dona, els deficients.... La fe està lligada a una institució religiosa Recerca espiritual personal. Consumisme religiós L´acceptació del propi destí L´honradesa La capacitat per disfrutar de la vida L´autenticitat
 • 37. Les relacions interculturals a les societats líquides Roger Bartra
 • 38.
 • 39. Les relacions interculturals a les societats líquides 2. La vida quotidiana, la identitat, les relacions.
 • 40. Múltiples decisions Font: Verd ú, V, El futuro está en la piel , El País, 7/1/07 Preindustrial Industrial Postindustrial Informacionalisme Acceptar el propi dest í Trobar el teu lloc en el m ón. Trobar el teu destí. Projecció en el futur. Viure l ´avui. Hedonisme. Desig de viure v àries vides una darrera l´altre o a la vegada (second life) La raó regeix la vida Les emocions controlen la vida. Viure una doble vida no és honest. Es valora la lleialtat i la fidelitat. Si no has tingut v àries vides ets vist com a limitat. Consumir no només objectes sinó canvis, instants, aventures i fins i tot persones. Eufòria front felicitat
 • 41. Font: Verd ú, V, El futuro está en la piel , El País, 7/1/07 Es comparteix una afici ó amb uns i una conversació política amb altres…. La fragmentació de les relacions permet eludir el conflicte de les vertaderes relacions. Es busca una experiència surtida i substituïble. Veure vídeo Second Life Múltiples relacions
 • 43.
 • 44. El maneig de la identitat, el repte del segle XXI
 • 46. Coneixements Habilitats Actituds, valors, creences Neus Sanmartí
 • 47. La identitat està lligada a la cohesió social?
 • 48. Si tota la societat educa, fa falta un relat per cohesionar-la? ( vídeo La Ola)
 • 49. El mercat ven identitat?
 • 50. Com contruir la identitat des de l’escola en una societat pluricultural regida pel mercat global?
 • 51.  
 • 52. Com fer-ho si... Abans: Identitat lligada al territori (família, església, escola) Ara: Territoris sense identitat. (Sloterdijk, Societats de parets fines )
 • 53. Quina música, quin menjar, quin oci, quin treball? (Joan Gómez) Amb qui té més coses en comú un jove català, amb els seus pares o amb un jove japonès?
 • 55. E ntenem la cohesió social com la possibilitat d’un projecte col·lectiu i compartit de futur on es pugui viure des d’una certa diferència. Aquest plantejament implica valors i actituds compartits. I, això no és fàcil d’aconseguir, sobretot tenint en compte que la nostra tradició social i cultural ha fet de l’homogeneïtat un dels trets bàsics de la cohesió social. Font: PLA LIC, Caixa d´eines 1. CONSOLIDAR LA COHESIÓ SOCIAL, L’EDUCACIÓ INTERCULTURAL I LA LLENGUA CATALANA , XAVIER BESALÚ, Universitat de Girona, Departament de Pedagogia. IGNASI VILA, Universitat de Girona, Departament de Psicologia
 • 56. Abans: Identitats bloc= projecte per tota la vida. (Joan Gómez) Ara: Moltes identitats múltiples i complementàries. ( Amartya Sen , Identidad y violencia) : Ets a la vegada jueu, ateu, de dretes, britànic, jugador de futbol…..) J. L. Cebrián (El País, 17/09/06) Identitats imposades Identitats elegides
 • 57. Com contruir la identitat des de l’escola en una societat pluricultural regida pel mercat global?
 • 58. Identitat, escola i cohesió social. Tres visions (veure presentació apart)
 • 59. Les relacions interculturals a les societats líquides Roger Bartra
 • 60. A vision of K-12 students today
 • 61. Les relacions interculturals a les societats líquides 3. L’educació i la forma d’aprendre.
 • 62. L ´educació Veure vídeo ELS NENS VEUEN, ELS NENS FAN
 • 63. Quants assassinats i agressions sexuals haurà vist un adolescent que ha mirat la televisió al llarg de la seva vida durant una mitjana de tres hores al dia?
 • 64. 40.000 assassinats i 3.000 agressions sexuals Font: R. Débray: "Transmetre et partager" a Le Monde de l´Éducation. Núm. 349, pàg. 30
 • 65. Monereo Nadius digitals, Emigrants tecnològics NADIUS Relativisme Coneixement distribuït Múltiples llenguatges EMIGRANTS Objectivisme Coneixement individual i compartimentat Llengutatge verbal. Linial, seqüencial.
 • 66.
 • 67. Monereo . Riscos psicosocials de deixar l’alumne sol davant les TIC
 • 68.
 • 69. Monereo . Riscos psicosocials de deixar l’alumne sol davant les TIC
 • 70.
 • 71.
 • 72. Adell . Tipus de ment virtual que l’edumàtica pot impulsar
 • 73.
 • 74.
 • 75.
 • 76. Adell . Tipus de ment virtual que l’edumàtica pot impulsar
 • 78. Les relacions interculturals a les societats líquides Precarietat laboral Múltiples identitats Cohesió? Velocitat Pluralitat Decisions
 • 79.
 • 80. Respostes de l’escola als canvis socials Canvis socials Respostes Caiguda grans relats Construcció democràcia i cohesió social. Pluralitat i fragmentació Capacitat per decidir, opinar , resoldre. Mirada ètica. Velocitat i fragilitat (abandonar) Educació en valors i ciutadania. TIC, món global Treball en xarxa. Competència professional. Societat 80/20 Educació inclusiva
 • 82.
 • 83. Coneixements Habilitats Actituds, valors, creences Neus Sanmartí
 • 84.  
 • 85.