Canvis socials i educació

4,401 views

Published on

De la premodernitat a la modernitat líquida

3 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • este site é mais uma ferramenta para trabalhar as aulas de história
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Jogando.net/mu - 17

  Olá, venho divulgar o melhor servidor de MU on-line do
  Brasil.
  -Season 6 Ep. 3 em todos os Servers. Sendo 7 servers diferenciados proporcionando sua diversão,
  VEJA ALGUMAS NOVIDADES :
  - NOVOS KITS : DEVASTATOR e SUPREMO DIAMOND V2 com Rings e Pendat Mysthical ;
  - Novos Shields Power v3 18 opts;
  - Novas Asas, Rings e Shields JDiamonds;
  - Novas compras com troca de asas e shields para asas e shields JDiamond.
  - Conheça também o site de Animes Cloud: http://www.animescloud.com, mais de 20.000 videos online.
  E NÃO PERCA ~> 1ª Mega Maratona Jogando.net ~> MAIS DE 30 DIAS DE EVENTOS .
  ENTRE JÁ NO SITE : http://www.jogando.net/mu/ >> CADASTRE-SE E GANHE 5 DIAS DE VIP
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Bona presentació. Moltes preguntes i molts reptes de futur. Quin món? Quin món!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
4,401
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,294
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
3
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Canvis socials i educació

 1. 1. Com serà el món dels nostres fills? Guida Al·l ès Pons. http://basessociologiques.blogspot.com
 2. 2. Influiran els canvis socials en la seva forma de ser i de pensar?
 3. 3. <ul><ul><ul><li>Les persones som el producte d’una xarxa d’interrelacions entre factors ambientals i genètics. L’ambient on creixem (família, amics, escola, mitjans de comunicació, societat) influeix en la construcció de no només la nostra forma de pensar, de ser i d’actuar sinó en la dels nostres hàbits cognitius (què pensam de la nostra capacitat, dels altres, i de la societat), afectius (estils sentimentals basats en la seguretat i l’optimisme o en la por, la inseguretat o l’odi) i operacionals (com afrontam els problemes, estils ètics). Som el que hem rebut dels altres i de la societat . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>J.A. Marina, Aprender a vivir , Ariel, Barcelona 2005. La persona es forma com a resultat de la personalitat rebuda (genètica, temperament i sexe), la personalitat apresa o caràcter (entorn, hàbits més personalitat rebuda) i la personalitat elegida lliurement (el caràcter i les opcions preses durant la vida). </li></ul></ul></ul></ul>
 4. 4. Vivim el final d ´un cicle històric? <ul><li>Guida Al·l ès Pons. http://basessociologiques.blogspot.com </li></ul>
 5. 5. Entram en una etapa de decad ència cultural ? O avançam cap a un món més just ? <ul><li>Guida Al·l ès Pons. http://basessociologiques.blogspot.com </li></ul>
 6. 6. Creus que la societat va millorant , est à en retrocés o que sempre hi ha hagut bo i dolent ? <ul><li>Guida Al·l ès Pons. http://basessociologiques.blogspot.com </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Avui existeix un ampli consens en afirmar que vivim al final d'un cicle hist òr i c, que ens movem entre dos m ón s , un que mor i un que just acaba de comença r . Per ò no coneixem l'abast ni la durada d'aquesta crisi. On ens portar à ?. Ser à una crisi de creixement per donar a llum a un m ón m és just?. O entrarem en un cicle de decad èn c ia cultural?. Quan de temps durar à aquesta incertesa?. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Ning ú pot endevinar quan florir à el cad àv er plantat al jard í de la modernitat tardana . </li></ul><ul><li>Bartra, Roger, Culturas l íq u idas en la tierra bald ía , CCCB, Barcelona, 2006 . </li></ul>
 9. 9. Quines s ón les necessitats dels joves avui? Les mateixes que les dels seus pares o han canviat? <ul><li>Guida Al·l ès Pons. http://basessociologiques.blogspot.com </li></ul>
 10. 10. Quins objectius educatius ha de tenir un PIJL que vulgui adaptar-se als canvis socials? <ul><li>Guida Al·l ès Pons. http://basessociologiques.blogspot.com </li></ul>
 11. 11. De la societat premoderna a la modernitat l íquida <ul><li>En tres generacions= quatre models socials </li></ul><ul><li>Societat premoderna . O preindustrial. La vida lligada al camp i als cicles de la naturalesa. Els senyors i els criats. </li></ul><ul><li>Societat moderna o industrial, s ´inicia amb la Revolució industrial i la Il·lustració (s. XVIII). </li></ul><ul><li>Societat postmoderna , comença amb la crisi econòmica dels anys 70 als països rics i marca l´inici de la desconfiança en el progrés. </li></ul><ul><li>Modernitat líquida , sorgeix els anys 80 com a resultat de les xarxes globals que han configurat internet i les NTIC. Es consolida a partir del 1991 (caiguda mur de Berlín)= Globalització del sistema capitalista i extensió del parlamentarisme democràtic. </li></ul>Guida Al·l ès Pons. http://basessociologiques.blogspot.com
 12. 12. <ul><ul><ul><li>Quan els nostres pares eren petits van ser educats dins un entorn proper (família, amics, poble o ciutat) que tamisava la influència de l’entorn social (mitjans de comunicació, publicitat). Aquest entorn proper estava conformat per un sistema de creences i hàbits que es transmetien de pares a fills de forma estable. Hi havia un consens ètic, centrat en la fe en el progrés, la feina i l’esforç, i tots els estaments de l’entorn proper enviaven els mateixos missatges, fet que provocava d’una banda que les mancances educatives familiars estiguessin compensades per l’entorn immediat (vesins, amics, associacions, poble), i de l’altra que no fos necessari tenir molta creativitat pedagògica per assolir l’èxit educatiu. la dedicació dels pares a l´educació dels fills no era un factor tan decisiu com ho és actualment. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El món dels nostres pares era el món modern o industrial . </li></ul></ul></ul>El m ón dels nostres pares. El món modern
 13. 13. <ul><ul><ul><li>En canvi, els nostres fills i filles (o els joves dels PIJs) creixen en un món en el qual l’entorn global forma part de l’entorn proper, i són educats per emissors anònims que provenen de les xarxes globals tant com de la família o l’escola. Avui, el jove dialoga amb l’entorn global sense filtres familiars o de l’entorn proper. Augmenten tant les possibilitats d’aprendre com la desprotecció ètica. Per tant, l’acció educativa és més necessària que mai. Una acció educativa que ha de saber interpretar els canvis de la societat global que els educa. Aquesta societat s’anomena societat líquida o informacionalista . </li></ul></ul></ul>El m ón dels joves. La modernitat líquida
 14. 14. L íqui…..què?
 15. 15. Modernitat líquida <ul><li>Segons Zygmunt Bauman hem passat de la modernitat sòlida (=valors estables, consens ètic, institucions fortes –família, església, partits, nacions-) a la modernitat líquida , en la qual tots els espais que ajudaven a les persones a construir la seva identitat han estat minats (= l’estructura familiar, les relacions amoroses, el sentiment de pertànyer a una nació o a una classe social, un lloc de treball estable i les ideologies transcendents). </li></ul>
 16. 16. Modernitat líquida <ul><li>La vida líquida se caracteriza por no mantener ningún rumbo determinado, y por vivir en la precariedad y la incertidumbre porque nada mantiene mucho tiempo su forma (…..) La vida consiste en una serie de nuevos comienzos e incesantes finales. Procuramos que los finales sean rápidos e indoloros (…) Con el vivir líquido librarse de las cosas cobra prioridad sobre el adquirirlas </li></ul><ul><li>Zygmunt Bauman, Vida líquida , Paidós, BCN, 2006 </li></ul>
 17. 17. =Societat digital =Societat informacionalista (Manuel Castells): Les activitats de tots els àmbits de la vida es basen en la tecnologia de la informació organitzada (globalment) en xarxes informacionals, el centre de les quals és el processament de la informació =Societat del coneixement, en la que és necessari transformar la informació en coneixement per estar inclòs socialment (escletxa digital) i per a desinfoxicar-se. = Societat hipermoderna (Gilles Lipovetski), canvis vertiginosos, que no troben contrapoders ètics que s´hi oposin (església, partits….). Legitimació social del canvi. Modernitat l íquida , també es diu…. Expressi ó de Zygmunt Bauman
 18. 18. Hipermodernitat <ul><li>Volar m és, viatjar més, treballar més hores, guanyar més, divertir-se més, sortir més a sopar, comprar més, més contactes al mòbil, més coneixements en la superfície i pocs en profunditat. </li></ul><ul><li>(Vicente Verdú) </li></ul>
 19. 19. Exercici individual <ul><li>Veure les següents imatges i anotar a la plataforma virtual (http://cursos.jovesilles.net) cinc paraules que defineixin els CANVIS SOCIALS de la nostra generació respecte a les anteriors (pares i avis) o bé enviar una imatge que els reflecteixi. </li></ul>
 20. 20. Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com L´Angelus. Millet. 1845
 21. 21. Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com L´Angelus. Dalí.
 22. 22. Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com
 23. 23. Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com
 24. 24. Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com Cang Xin, Identity Exchange Series
 25. 25. http://basessociologiques.blogspot.com Hesen
 26. 26. Hesen Cang Xin, Identity Exchange Series
 27. 27. Hesen Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com
 28. 28. Hesen Centre L ópez Vicuña. http://basespsicologiques.blogspot.com

×