Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avaluació de la comprensió lectora en imatges

29,637 views

Published on

Imatges dels criteris d´avaluació de la rúbrica de comprensió lectora

Published in: Education

Avaluació de la comprensió lectora en imatges

 1. 1. L' avaluació de la comprensió lectora en imatges Guida Al·lès Gener 2013 Novembre 2013
 2. 2. Llegir no és una acumulació d'estratègies sinó una complexa forma de pensar. Daniels, Bizar (2005): Teaching. The best practice way. Methods that matter. Stenhouse Publishers, Portland, Maine.
 3. 3. 20 minuts de lectura/dia= 1.800.000 paraules/any Font
 4. 4. Estructura textual Estratègies Comprensió semàntica Fluïdesa Compromís amb la lectura
 5. 5. Estratègies
 6. 6. Metacognició He pensat sobre el meu pensament
 7. 7. SÉ QUAN NECESSIT AJUDA Sé autoregular-me Alumnes autoregulen la concentració. 1) EM PUC CONCENTRAR, estic tranquil, en el punt just 2) MASSA LENT, no em concentr, tenc son, necessit energia pel meu cos o la ment 3) MASSA RÀPID, necessit calmar la ment i el cos, no em puc focalitzar. Font: CBC News, Canadà
 8. 8. Una experiència Foto: Júlia Al·lès Font: A teacher's treasure
 9. 9. HE CONNECTAT EL TEXT AMB EXPERIÈNCIES HE CONNECTAT EL TEXT AMB EXPERIÈNCIES O CONEIXEMENTS PREVIS O CONEIXEMENTS PREVIS LA MEVA VIDA ALTRES TEXTOS IMPRESOS, ELECTRÒNICS O MULTIMÈDIA FETS DEL MÓN (GRANS TEMES O IDEES) FONT DE LA IMATGE
 10. 10. Exemple La pregunta................ EM FA PENSAR EN....... UN RECORD DE LA MEVA VIDA UNA COSA QUE HE APRÈS (A un llibre, a un vídeo, a la tele, revista....) UNA IDEA o UNA TEORIA que he sentit Adaptat a partir de Doug Bruehl
 11. 11. HE INFERIT Font: Fabulous-fourth.blogspot.com QUÈ DIU EL TEXT? (EVIDÈNCIA) Font: abookforallthings.blogspot.com + QUÈ ÉS EL QUE SÉ? = LA MEVA INFERÈNCIA
 12. 12. HE PLANTEJAT PREGUNTES AL TEXT
 13. 13. HE SABUT RESUMIR I INTEGRAR Font imatge Font imatge Escola Magòria
 14. 14. HE VISUALITZAT EL TEXT FONT DE LA IMATGE Font: Carlos Páez
 15. 15. HE SINTETITZAT 3 COSES QUE SABIA 2 COSES QUE HE APRÈS 1 NOVA PREGUNTA La fitxa es pot descarregar aquí
 16. 16. Estratègies Pensament 1. Modelatge o demostració 1. Jo ho faig, tu mires 2. Pràctica compartida 2. Jo ho faig, tu m´ajudes 2. Pràctica guiada 2. Tu ho fas, ells t’ajuden 3. Pràctica independent 3. Tu ho fas, jo mir 4. Aplicació 4. Tu ho fas sol Font: Gallagher and Pearson, 1983 Font: Wilhelm, 2001 Model aplicable a la lectura, els projectes, les simulacions...a totes les edats Conversació
 17. 17. Estructura textual
 18. 18. HE EXPLICAT COM ESTAVA ORGANITZAT EL TEXT Font imatge Font imatge
 19. 19. HE DONAT LA MEVA OPINIÓ AMB FETS I ARGUMENTS Tenen un minut per a separar fets (got A) d´opinions (got B).  Font imatge
 20. 20. Un exemple: Com treballam les paraules clau a través dels poemes a 1r cicle? Comprensió semàntica
 21. 21. Fluïdesa
 22. 22. HE LLEGIT SENSE CÓRRER I AMB UNA BONA ENTONACIÓ FONT DE LA IMATGE Font: Andrés Calero
 23. 23. HE ANAT A LLEGIR PER INICIATIVA PRÒPIA
 24. 24. Vídeo. La rúbrica explicada pels alumnes
 25. 25. Fonts emprades Al·lès, Prat i Sanmartí (2013): Rúbrica de comprensió lectora Departament d´Ensenyament (2013): Rúbrica de Comprensió lectora Màrquez, C. i Prat, À. (2010): Competència científica i lectora a secundària. Dossiers Rosa Sensat Solé, I (1992): Estrategias de lectura, Barcelona, Graó. Preguntes estratègiques. Pàg 74

×