Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A Ilustración

1,123 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

A Ilustración

 1. 1. A ILUSTRACIÓN SÉCULO XVIII
 2. 2. O ANTIGO RÉXIME E AS BASES DO CAMBIO <ul><li>A poboación europea aumentou moito no século XVIII, grazas á recuperación económica, a mellora da dieta alimentaria, os avances en mediciña e a redución de conflitos bélicos. </li></ul><ul><li>Isto provoca un descenso da mortalidade , que xa non frea os efectos do aumento de natalidade . </li></ul>
 3. 3. PRIVILEXIADOS E NON PRIVILEXIADOS <ul><li>A sociedade do XVIII vive baixo o Antigo Réxime, caracterizado por manter unha sociedade estamental: dividida en estamentos ou grupos aos que se pertence por nacemento. </li></ul>
 4. 5. MONARQUÍA ABSOLUTA <ul><li>É a forma de goberno en que o rei concentra todos os poderes: </li></ul><ul><li>Poder executivo : goberna sen consultar ás Cortes porque foi elexido por Deus . </li></ul><ul><li>Poder lexislativo : dicta as leis. </li></ul><ul><li>Poder xudicial : aplica xustiza aos súbditos. </li></ul>
 5. 6. <ul><li>O monarca absoluto por excelencia foi Luís XIV (1643-1715), chamado o Rei Sol . Fixo de Francia a primeira potencia europea. A súa residencia, o pazo de Versalles , pretendía ser o símbolo de poder absoluto. </li></ul>
 6. 7. MONARQUÍA PARLAMENTARIA <ul><li>En Gran Bretaña a monarquía estaba controlada polo Parlamento: o rei non podía executar as leis, empregar fondos, reclutar ao exército, etc., sen o consentimento do Parlamento bicameral (composto por dúas cámaras: Lores , os nobres, e Comúns , os burgueses) </li></ul>
 7. 8. Monarquía absoluta en España <ul><li>Felipe V (1700-1746) </li></ul><ul><li>Primeiro monarca da </li></ul><ul><li>Dinastía francesa dos Borbón, </li></ul><ul><li>seguiu unha política </li></ul><ul><li>centralista que pretendía </li></ul><ul><li>unificación de España. </li></ul>
 8. 9. Fernando VI <ul><li>Fernando VI (1746-1759) </li></ul><ul><li>Continuou a política </li></ul><ul><li>absolutista e o </li></ul><ul><li>programa de reformas </li></ul><ul><li>do seu pai, Felipe V. </li></ul>
 9. 10. A ILUSTRACIÓN <ul><li>A Ilustración ou Século das luces é a corrente intelectual de pensamento que dominou Europa (especialmente Francia e Inglaterra ) durante case todo o século XVIII . </li></ul><ul><li>A expresión estética deste movemento intelectual será o Neoclasicismo . </li></ul>
 10. 12. A ENCICLOPEDIA <ul><li>Os ilustrados Diderot e D´Alembert traballaron na redacción da Enciclopedia , un dicionario das ciencias e as artes, que reunía o pensamento ilustrado. </li></ul><ul><li>Outros colaboradores foron Montesquieu, Rousseau e Voltaire. </li></ul>
 11. 13. DESPOTISMO ILUSTRADO <ul><li>É unha variante da monarquía absoluta. </li></ul><ul><li>Os monarcas, influídos polas ideas da Ilustración, querían actuar en favor do ben común reservándose toda capacidade de decisión. </li></ul><ul><li>Esta actitude sintetízase na frase “ Todo para o pobo, pero sen o pobo ” </li></ul>
 12. 14. DESPOTISMO ILUSTRADO EN ESPAÑA <ul><li>Carlos III (1759-1788) </li></ul><ul><li>O seu reinado supuxo a plenitude do despotismo ilustrado . </li></ul><ul><li>Potenciou o comercio e a industria, mellorou as comunicacións e edificou construcións civís e militares, urbanizou as principais cidades, sobre todo Madrid. </li></ul>
 13. 15. Da época de Carlos III son Fonte de Cibeles Porta de Alcalá Museo do Prado Real Fábrica de Porcelana do Retiro
 14. 16. Carlos IV (1788-1808) <ul><li>Fillo de Carlos III, home débil, o seu reinado estivo marcado pola Revolución francesa (1789). </li></ul><ul><li>Para evitar as ideas revolucionarias en España prohibiu a entrada de propaganda, establecendo unha ríxida censura. </li></ul><ul><li>Destituíu aos ministros ilustrados e nomeou primeiro ministro a Godoy. </li></ul>
 15. 17. A familia de Carlos IV , Goya
 16. 18. Francisco de Goya y Lucientes
 17. 19. La gallina ciega El quitasol
 18. 20. Maja desnuda Maja vestida
 19. 21. Los fusilamientos del 3 de mayo
 20. 22. Saturno devorando a sus hijos Escena de brujas

×