Garanties in ICT-contracten

944 views

Published on

Presentatie Mr Robert Grandia Contractmanagement Conferentie november 2009

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
944
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Garanties in ICT-contracten

 1. 1. Wat als het fout gaat…? Het Oude Tolhuys, Utrecht, 5 november 2009
 2. 2. Wat als het fout gaat…? Contractmanagement Conferentie 5 november 2009 Mr Robert Grandia , advocaat Van Harmelen Beijneveld Van Houten (Rotterdam-WTC) van Harmelen Beijneveld van Houten 2 ADVOCATEN
 3. 3. Agenda :  Inleiding  Wat is “garantie”…. ?  “Garantie”; leveranciersperspectief  “Garantie”; afnemersperpectief  (non-)conformiteit  Wat is gevolg schending garantie?  Uitleg garantie door rechter  Lessons learned  Afsluiting (omstreeks 12.40 uur) van Harmelen Beijneveld van Houten 3 ADVOCATEN
 4. 4. Wat is “garantie”…?  Vermelding op factuur “15 jaar garantie” (aanleg van serre bij woning)  “Garantiebewijs” (de bon goed bewaren want het is meteen je…”)  Bedrijfsovername-/koopgaranties  Performance guarantee  Bankgaranties  Borgstelling  parent guarantee/comfort letter van Harmelen Beijneveld van Houten 4 ADVOCATEN
 5. 5. Garantie; een leveranciersperspectief  Artikel 7 van Module 4 van de ICT~Office Voorwaarden 2009 (opvolger van FENIT-voorwaarden uit 2003): “7. Garantie 7.1 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van Application Service Provision en / of Software as a Service aan cliënt ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren.” van Harmelen Beijneveld van Houten 5 ADVOCATEN
 6. 6. Garantie; een afnemersperspectief  Artikel 7 BIZA-modelcontracten 1995 (vooralsnog zonder opvolger…): “7.1. Leverancier garandeert gedurende vijf jaar na Acceptatie dat: (…) de Programmatuur geschikt is voor het doel sub 2.10 bedoeld, waarvoor Opdrachtgever deze heeft verworven” van Harmelen Beijneveld van Houten 6 ADVOCATEN
 7. 7. Garantie in BIZA-modelcontract “2.10. Leverancier heeft zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van de doelstellingen van Opdrachtgever met betrekking tot het onderhavige Project (als beschreven in Bijlage. .), de ten deze relevante organisatie van Opdrachtgever, de processen waarbij de Programmatuur zal worden gebruikt en de gegevensstromen die daarmee zullen worden verwerkt.” van Harmelen Beijneveld van Houten 7 ADVOCATEN
 8. 8. (non-)conformiteit (artikel 7:17 BW) 1. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. 2. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. 3. Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort, beantwoordt evenmin aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverde in getal, maat of gewicht van het overeengekomene afwijkt. (…) 5. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hem voor deze gebreken of ongeschiktheid had moeten waarschuwen. van Harmelen Beijneveld van Houten 8 ADVOCATEN
 9. 9. Non-conformiteit; uitleg door Europese rechter  Arrest van het Hof van Justitie EG 17 april 2008 (Quelle AG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbande ) Zaak C-404/06  Inzake verbruiksvergoeding voor de duur van de non- conformiteit van Harmelen Beijneveld van Houten 9 ADVOCATEN
 10. 10. Wat is gevolg schending “garantie”?  Geen beroep op overmacht  Bewijslastomdraaiing (aansprakelijk, tenzij)  Voorwaardelijke verbintenis tot schadevergoeding  Kale resultaatsverbintenis  Geen beroep op exoneratie N.b.: garantie en verzekering (!) van Harmelen Beijneveld van Houten 10 ADVOCATEN
 11. 11. Uitleg van “garantie” door rechter  Arrest Hoge Raad 22 december 1995 (Hoog Catharijne) NJ 1996, 300:  dat aan het begrip “niet steeds eenzelfde, door ‘vast juridisch spraakgebruik’ bepaalde betekenis toekomt in die zin dat degeen die instaat, daarmee in beginsel aansprakelijkheid aanvaardt voor (de schadelijke gevolgen van) het uitblijven van gebeurtenissen, handelingen of feiten, voor het intreden of uittreden waarvan hij instaat”. van Harmelen Beijneveld van Houten 11 ADVOCATEN
 12. 12. Arrest Hoge Raad 13 maart 1981 (Haviltex) NJ 1981, 635  “De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van pp. is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die pp. in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen pp. behoren en welke rechtskennis van zodanige pp. kan worden verwacht.” van Harmelen Beijneveld van Houten 12 ADVOCATEN
 13. 13. Arrest Hof Arnhem 1 januari 2006 (Tandartsenpraktijk/Nuon)  “in het bijzonder zal het bedrijf zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de aanvrager en de verbruiker bij de uitvoering van de werkzaamheden hinder of schade ondervinden” van Harmelen Beijneveld van Houten 13 ADVOCATEN
 14. 14. Arrest Hof Arnhem 1 januari 2006 (Tandartsenpraktijk/Nuon)  “Deze bepaling kan redelijkerwijs door contractuele en feitelijke afnemers (…) niet anders worden begrepen dan als een garantieverplichting” van Harmelen Beijneveld van Houten 14 ADVOCATEN
 15. 15. Wat is een garantie…?  Stelling: “garantie” is een species van de genus “mededelingen en verklaringen” ? van Harmelen Beijneveld van Houten 15 ADVOCATEN
 16. 16. (non-)conformiteit (artikel 7:17 BW) 1. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. 2. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. 3. Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort, beantwoordt evenmin aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverde in getal, maat of gewicht van het overeengekomene afwijkt. (…) 5. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hem voor deze gebreken of ongeschiktheid had moeten waarschuwen. van Harmelen Beijneveld van Houten 16 ADVOCATEN
 17. 17. Lessons Learned  Garantie heeft niet een vastomlijnde betekenis  Als er “garantie” boven staat is het misschien geen garantie maar een inperking van conformiteit  Ook zonder garantie : beroep op conformiteitsregel  En ook als er geen garantie boven staat, misschien toch garantie?  Benoeg garantie als zodanig en leg in het contract vast wat de gevolgen zijn van schending van Harmelen Beijneveld van Houten 17 ADVOCATEN
 18. 18. Van Harmelen Beijneveld Van Houten  Advocatenkantoor (Rotterdam-World Trade Center)  21 advocaten  Focus op specialisaties: - ICT-contractenrecht - intellectuele eigendom - ondernemingsrecht - arbeidsrecht - aansprakelijkheid en verzekering - overheid en aanbestedingen  Aangesloten bij internationaal netwerk van Harmelen Beijneveld van Houten 18 ADVOCATEN
 19. 19. Van Harmelen Beijneveld Van Houten Beursplein 37 – World Trade Center Rotterdam Mr Robert Grandia (advocaat) grandia@vhb.nl Postbus 30 117 3001 DC ROTTERDAM T: 010 205 1166 F: 010 412 4011 www.vhb.nl van Harmelen Beijneveld van Houten 19 ADVOCATEN
 20. 20. van Harmelen Beijneveld van Houten 20 ADVOCATEN

×