Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De ziua ta

303 views

Published on

De ziua ta...

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De ziua ta

 1. 1. Un prieten adev ă rat este acela care te ajut ă , dar mai ales acela care ş tie s ă - ţ i m â ng ă ie sufletul ...
 2. 2. Nu alerga prea mult, lucrurile cele mai bune se î nt â mpl ă atunci c â nd le a ş tep ţ i mai pu ţ in ...
 3. 3. Lucrul cel mai dificil î n via ţă este de a ş ti care sunt str ă zile de urmat ş i mai ales care sunt str ă zile de abandonat ...
 4. 4. Ţ inte ş te spre lun ă ! Chiar dac ă nu reuse ş ti, m ă car vei fi printre stele. O persoan ă care nu îş i dore ş te nimic, sigur va e ş ua.
 5. 5. Niciodata nu ţ i se d ă o dorin ţă f ă r ă s ă ţ i se dea de asemenea ş i puterea s ă o transformi î n realitate. Va trebui totu ş i s ă munce ş ti ca s ă reuse ş ti asta.
 6. 6. Viseaz ă la ceea ce vrei s ă visezi. Du-te acolo unde vrei s ă mergi. Fii ceea ce vrei s ă fii ... Ai doar o via ţă ş i o oportunitate pentru a face tot ceea ce vrei ş i îţ i propui.
 7. 7. Viitorul apar ţ ine celor care cred î n frumuse ţ ea viselor lor…
 8. 8. Cele mai frumoase lucruri nu sunt acelea care fac mult zgomot,ci acelea care îţ i umplu sufletul ...
 9. 9. Efortul constant ş i determinat este cel care î nl ă tur ă toate obstacolele ş i elimin ă orice rezisten ţă …
 10. 10. Nu î n stele se afl ă destinul nostru , ci î n noi in ş ine...
 11. 11. FIE CA TU SA AI INTOTDEAUNA : AER pentru a respira FOC pentru a te î nc ă lzi APA pentru a bea PAMANT pentru a putea tr ă i ...
 12. 12. Sper s ă ai … ... suficient ă fericire pentru a te face z â mbitoare ... suficiente î ncerc ă ri pentru a te face puternic ă ... suficient ă r ă bdare pentru a r ă m â ne î ncrez ă toare ... suficient ă speran ţă pentru a te face ş i a fi fericit ă
 13. 13. O zi luminoas ă , ca roua
 14. 14. Plin ă de ging ăş ie …
 15. 15. …… . ş i culoare !!
 16. 16. O zi, î n care s ă po ţ i pluti !! !
 17. 17. … î n care s ă po ţ i fi admirat ă …
 18. 18. ... î n care s ă ţ i se î ndeplineasc ă visele !!!
 19. 19. La mul ţ i ani !!! http://www.slideshare.net/cristinam4444

×