Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3

550 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3

 1. 1. Az ÚMFT Társadalmi Megújulás Operatív Program által kínált feladatok és lehetőségek Puskás Aurél fejlesztési igazgatóhelyettes [email_address] A kompetenciafejlesztés mentori támogatása
 2. 2. TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció
 3. 3. „ 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” <ul><li>A programterv fejlesztési környezete és belső logikája </li></ul><ul><li>Helyünk az UMFT konstrukciók kapcsolatrendszerében </li></ul><ul><li>A program struktúrája: a kilenc pillér </li></ul><ul><li>A négy közoktatási pillér tevékenységeinek áttekintése </li></ul>
 4. 4. Intézmény, Pedagógus, Gyermek, tanuló Pályázat 3.1.2 Akkredit. OKM Educatio Kht., OFI Az ÚMFT közoktatás-fejlesztési konstrukciói Pályázat 3.1.3 3.1.4 Szakértő minősítés Referencia intézm. kiemelt program: 3.1.1 szolgáltatói kosár (tartalom) Ped tov képz 3.1.5 3.1.7 Eltérő okt ig SNI, EGYMI 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.1.6 Központi programok: 3.1.8 ; 3.3.1… regionális hálózat 3.2.2 X X Értékelés X X Térségi együttm. X Egységes iskola X Önfejleszt. X X X Jó gyakorlatok X X Folyamat-tannácsad. X X Program-csomagok X X Hálózati tanulás X X IPR-SNI X X X Mentorálás x X Képzés X X X Helyzet- elemzés
 5. 5. 1. Fejlesztéskoordinációs hálózat 2. Tartalomfejlesztés 3. Módszertani megújulás 4. SNI egyenlő hozzáférés 5. eTanulás, digitális pedagógia 6. Versenyképesség és esély K+F 7. Hatékonyság K+F 8. Tudásmenedzsment K+F 9. Informatikai támogatás 21. századi közoktatás
 6. 6. 1. Fejlesztéskoordinációs hálózat 3.1.1 EDUCATIO 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió <ul><li>Régióközi koordináció </li></ul><ul><li>Specifikációk </li></ul><ul><li>Pályázati nyomonkövető rendszer </li></ul><ul><li>Horizontális tanulás </li></ul><ul><li>Referenciahely felkészítés </li></ul><ul><li>Szolgáltatói kosár </li></ul><ul><li>Jó gyakorlatok közzététele… </li></ul>Felkészítési portfólió Referencia-intézmények <ul><li>Integráció </li></ul><ul><li>Inklúzió </li></ul><ul><li>Kompetencia-fejlesztés </li></ul><ul><li>Alternatív pedagógiák </li></ul><ul><li>Egységes iskola </li></ul><ul><li>Gyakorlóhelyek… </li></ul>
 7. 7. A TÁMOP Szolgáltatói kosár <ul><li>Tartalmaira ezernél több iskola pályázik a projekt időszakában </li></ul><ul><li>E tartalmak folyamatosan kiegészülnek, frissülnek </li></ul>A fejlesztéskoordináció feladata: <ul><li>előkészíteni az induló állapotot - tervezés </li></ul><ul><li>biztosítani a szolgáltatások elérhetőségét - hálózat </li></ul><ul><li>beépíteni az új tartalmakat – pillérek, konstrukciók </li></ul><ul><li>koordinálni a pályázók munkáját - hálózat </li></ul><ul><li>támogatni a stratégiát – szakmai nyomonkövető </li></ul>X X Értékelés X Térségi együttműködés X Egységes iskola Önfejlesztés X X X Jó gyakorlatok Folyamat-tanácsadás X X Programcsomagok X X Hálózati tanulás X X IPR-SNI X Mentorálás x X Képzés X X Helyzetelemzés
 8. 8. A hálózat
 9. 9. 2. pillér Tartalomfejlesztés és koordináció
 10. 10. TAMOP 3.1.2 Tartalomfejlesztés megújult formája Új szereplők Új források Új termékek Új termékminősítő rendszer Új piaci viszonyok TAMOP 3.1.1
 11. 11. A 3. „módszertani megújulás” pillér kapcsolódásai Fejlesztéskoordináció Szolgáltatói kosár Referencia intézmények képzési portfóliója Hiányterületek S N I Pedagógiai, módszertani jó gyakorlatok
 12. 12. 4. pillér: A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférését biztosító tevékenységek A 4. pillér horizontális programjai 1. Hálózati tevékenységek 2. Tartalomfejlesztés támogatása 3. A pedagógiai és módszertani megújulás támogatása 4. E- learning
 13. 13. a TÁMOP szolgáltatói kosár egyes tartalmai a mentori tevékenység szempontjából
 14. 14. <ul><li>Helyzetelemzés, folyamattanácsadás </li></ul><ul><li>Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv </li></ul><ul><ul><li>Ha a település valamely intézményében a hh arány 40% felett van, kötelező. </li></ul></ul><ul><li>Komplex helyzetelemzési tanácsadás – kötelező </li></ul><ul><ul><li>Helyzetelemzés a kompetenciafejlesztés gyakorlata és szükségletei szempontjából; tanácsadás a választandó programcsomagok összeállításához, a kapcsolódó módszertani képzésekhez. Az oktatásszervezési eljárások vizsgálata az egyenlő hozzáférés és a fenntarthatóság biztosítása szempontjából. </li></ul></ul><ul><ul><li>A pályázati program szakmai ellenjegyzése . </li></ul></ul><ul><li>IKT tanácsadói helyzetelemzés – kötelező . Az IKT stratégia vizsgálata, tanácsadás alakításához, a pályázati célokhoz illesztéséhez. </li></ul><ul><li>Folyamattanácsadói támogatás – kötelező. A vezető, fenntartó támogatása a pályázati célok elérése és a fenntarthatóság biztosítása érdekében. Segíti az egyenlő hozzáférés és kompetenciafejlesztés szervezeti kultúrájának kialakulását, intézményesülését. </li></ul><ul><li>IKT folyamattanácsadás- iskolák és kollégiumok számára kötelező </li></ul>
 15. 15. <ul><li>A három mentor </li></ul><ul><li>IPR módszertani mentor </li></ul><ul><ul><li>Ha a település valamely intézményében a hh arány 40% felett van, ott kötelező. Célja, hogy a tanultak az iskola/feladatellátási hely oktatásszervezési eljárásaiban, értékelési rendszerében fenntarthatóan hasznosuljanak. </li></ul></ul><ul><li>Kompetenciaterületi mentor </li></ul><ul><ul><li>A kompetenciaterületekhez, azokon belül a pályázatban megjelölt életkori szakaszokhoz kifejlesztett tanácsadási tevékenység. Igénybevétele a programok és kapcsolódó programcsomagok bevezetését, adaptációját végző pedagógusok mindegyike számára kötelező . </li></ul></ul><ul><li>IKT mentor </li></ul><ul><ul><li>Az IKT programcsomagok bevezetését, adaptációját végző pedagógusok midegyike számára kötelező . </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Eszközök </li></ul><ul><li>A kompetencia alapú oktatási programok tanári segédletei </li></ul><ul><ul><li>Segédletek, feladatlapok, kézikönyvek, elektronikus adathordozók évfolyamonként, kompetenciaterületenként. Legalább 6, legfeljebb 10 tanító pedagógus számára, vagy legalább 3, legfeljebb 6 kollégiumi nevelő pedagógus igényeit tekintetbe véve. </li></ul></ul><ul><li>Tanulói modulfüzetek, segédletek </li></ul><ul><li>Az iskola számára két kötelező és legalább egy választható kompetenciaterületi program alkalmazása szükséges. Kötelező bevezetni legalább egy-egy tanulócsoportban &quot;Szövegértés-szövegalkotás&quot; , valamint &quot;Matematika&quot; teljes tanórai lefedettséget biztosító programot. </li></ul><ul><li>Egyéb eszközi elemek Szertári demonstrációs eszközi elemek, kellékek, mérő, értékelő és digitális taneszközök </li></ul>
 17. 17. Jó munkát kívánok mindannyiunknak! <ul><li>Puskás Aurél </li></ul>

×